Petter Olsen

Alder: 50
  RSS

Om Petter

Medieleder i Indremisjonsforbundet og ansvarlig redaktør for bladet vårt, Sambåndet, på papir og nett. Forkynner.
Følg også ImF-bloggen min: https://www.imf.no/blog/

Følgere

Du bestemmer selv

Publisert rundt 6 år siden
Jeg synes det er problematisk at mitt barn skal tas ut av felleskapet fordi staten har bestemt at felleskapet skal oppsøke forkynnelse.

Hei igjen!

Det er ikke skoleplikt for barn i Norge, bare undervisningsplikt.

Gå til kommentaren

Undervisning, ikke forkynnelse

Publisert rundt 6 år siden
Når du skriver om en muslimsk mor som ikke har noe imot at barnet får en kristen oppdragelse i norsk skole, så er vel ikke dette akkkurat synomymt med "å søke en omvendelse" fra den veien foreldrene har valgt? Men dette er ofte det eneste målet for den kristne underviseren!

Hei, Mette Solveig Müller, og takk for respons!

Moren i artikkelen opplever, slik jeg leser det, at det å delta i norsk høytidsfeiring gjlør det lettere for barna hennes å bli en del av det norske samfunnet. Samtidig som hun ser verdien av at barna lærer om kristendommen, er hun trygg på at den forkynnelsen hun vil at de skal få del i, tar hun seg av selv. Akkurat slik er det også for kristne foreldre i Norge i dag.

Gå til kommentaren

Er det en tanke å unnlate å søke fritak?

Publisert rundt 6 år siden
Staten skal ivareta mine interesser like mye som kristnes, og det gjøres ikke i dag. At du synes jeg skal finne meg i det er frekt. Jeg har intet ønske om at min livsfilofi skal presses på dine barn på bekostning av dine interesser, dine verdier. Gjør mot andre ..

Hei igjen, Morten Christiansen!

Morten Horn beskrev en situasjon der han opplevde det som problematisk for barna at han måtte søke fritak. Da viste jeg til den muslimske småbarnsmoren som ikke så noe behov for å søke fritak i det hele tatt, selv om hun ønsket at barna skulle få en muslimsk oppdragelse.  

Gå til kommentaren

Meningsbrytning

Publisert rundt 6 år siden
Kan ikke si at jeg kjenner meg igjen i det du beskriver som Morten Horns ord heller.

Hei, Morten Christiansen, og takk for respons!

Jeg regner vel nesten med at når jeg siterer direkte fra hans eget debattinnlegg (som jeg bare fant i papirutgaven), så står han inne for det. Og du er selvsagt i din fulle rett til å kjempe for ditt syn. Når vi gjør det, inviterer vi samtidig til meningsutveksling.

Gå til kommentaren

Nøytral skole?

Publisert rundt 6 år siden
Robert Jensen – gå til den siterte teksten.
Skolen skal være nøytral. Det skal hverken forkynnes kristendom eller noe annet i skolen. Religion er noe som hører til i folks fritid, ikke offentlig rom

Hei, Robert Jensen, og takk for respons!

Skolen skal være nøytral, sier du. Ja vel? Går det i det hele tatt an? I Opplæringsloven står det blant annet slik: "Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon".

Og Utdanningsdirektoratet sier ja til gudstjenester i skoletiden så lenge det er full anledning til fritak, så lenge de andre elevene får et fullverdig alternativ, og så lenge gudstjenesten ikke fungerer som skoleavslutning. 68 prosent av befolkningen sa seg før helgen enig i dette.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere