Petter Olsen

Alder: 50
  RSS

Om Petter

Medieleder i Indremisjonsforbundet og ansvarlig redaktør for bladet vårt, Sambåndet, på papir og nett. Forkynner.
Følg også ImF-bloggen min: https://www.imf.no/blog/

Følgere

Misjoneres det i skolen?

Publisert nesten 6 år siden
Men i SKOLEN, og andre deler av det offentlige, kan ikke misjonering foregå. Skolen, staten - det er ikke enkeltindivider som beskyttes av menneskerettigheten. Skolen er en offentlig, felles institusjon - den HAR ingen rett, den skal bare ivareta våre rettigheter som mennesker.

Jeg har oppfattet det slik at det er enighet om at det skolen driver med, er undervisning, ikke forkynnelse (misjonering). Din omtale av at kristne ønsker å spre budskapet gjaldt ikke skolen, men generelt.

Gå til kommentaren

For å se hva det er

Publisert nesten 6 år siden
Jamen hvorfor? Hvorfor skal de delta på skolegudstjeneste? De er jo ikke kristne?

Kristendommen har preget landet i 1000 år. Jeg tenker at det er verdifullt for alle å se hva en gudstjeneste er og å oppleve kirkerommet.  

Gå til kommentaren

Om å skyve foran seg

Publisert nesten 6 år siden
knapt noen humanetikere eller HEF som organisasjon skyver muslimer eller andre minoriteter foran seg. Vi humanetikere er mest opptatt av oss selv og våre egne rettigheter - selv om vi sant nok, i anstendighetens navn, er kledelig opptatt av at også andre minoriteter får sine rettigheter beskyttet.

Her er det min tur til å presisere: Det var ikke min mening å rette dette direkte mot deg, men jeg ser at det kan leses slik. Jeg fastholder imidlertid at det er dette inntrykket HEF skaper, i alle fall hos meg.

Gå til kommentaren

Kristendommens rolle

Publisert nesten 6 år siden
F.eks. står kristendommen - absurd nok - innskrevet i Grunnloven vår, den som skal gjelde for alle nordmenn, enda det jo er åpenbart at kristendommen er irrelevant for mange av oss nordmenn.

Hei, Morten! Flott at du kom på banen! Jeg begynte å føle det litt beklemmende at jeg hadde satt i gang en debatt om innlegget ditt som du tydeligvis ikke var klar over.

Så er jeg glad for dine presiseringer. Jeg må nok innrømme at det ikke først og fremst var humanetikere jeg tenkte på i din beskrivelse av "de som er fornøyd med å sitte rolig i sitt hjørne";-)

Jeg kunne ha trukket fram mange sitater fra (hoved)svaret ditt (#kommentar17), men har valgt det med Grunnloven fordi jeg føler det uttrykker mange humanetikeres frustrasjon over kristendommens rolle. Jeg opplever også at alle de tre punktene dine har dette som bakteppe. 

Slik jeg forstår det, legger du vekt på å skille skarpt mellom kristendommen som livssyn og dens rolle som samfunnsbygger (dersom du da i det hele tatt mener at kristendommen har en slik rolle). Et slikt skille mener jeg det er vanskelig å trekke. Kristendommen forandret det norske samfunnet fundamentalt. Den gjennomtrengende tanken om blodhevn og ære mistet sin kraft da kristendommen ble innført. Derfor tror jeg ikke det blir riktig å si at den er "irrelevant for mange av oss nordmenn". Norge er jo heller ikke alene om å reflektere kristendommens betydning i lovverket. 

Er dette en helt fremmed tanke for deg? Jeg tenker i alle fall at det kanskje er derfor dere oppfatter argumentasjon fra oss kristne slik som du beskriver. Jeg kan ikke skjønne annet enn at man må akseptere at kristendommen har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen fra det tidspunktet den ble innført i ulike land.

Når det er sagt, er jeg enig i - og har også selv skrevet om i bladet jeg er redaktør for, Sambåndet - at man som kristen ofte gjør lurt i - rent kommunikasjonsmessig - å bruke almenne argumenter og ikke bare sitere bibelvers.

Gå til kommentaren

Trosfrihet

Publisert nesten 6 år siden
Horn har vær en forsvarer for trosfrihet og at man får ta egne valg.

Det er jeg enig i, derfor stusset jeg litt over dette innlegget hans.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere