Petter Olsen

Alder: 50
  RSS

Om Petter

Medieleder i Indremisjonsforbundet og ansvarlig redaktør for bladet vårt, Sambåndet, på papir og nett. Forlagssjef i Sambåndet Forlag.
Følg også ImF-bloggen min: http://imf.no/petter/

Følgere

ImF og Etiopia

Publisert rundt 5 år siden
På den annen side kan det se ut som om Imf ikke har problemer med å invitere representanter for kirkesamfunn som vil fengsle homofile inn i varmen.

Hei, Per Arne Hovland, og takk for respons!

Det hadde i grunnen vært greit om du dokumentere dette du sier om hva ImF skal ha advart mot.

Så dreier (selvsagt) ikke innlegget mitt seg om homofili som sådan, men om ImFs forhold til bispeembetet.

At jeg i innlegget viste til en uttalelse fra Evangelisk Luthersk Nettverk (ELN), var for å eksemplifisere hvordan ImF forholder seg til innehaveren av embetet og ikke til selve embetet. ELN som sådan svarer ikke jeg for, og hvem som gjør det, framgår av nettsiden deres.

Når det gjelder representanten fra Mekane Yesus-kirken som var invitert til ELN-konferansen (han meldte for øvrig forfall like før konferansestart), kunne det kanskje - for ryddighetens skyld - være greit at du også dokumenterte det du sier om at denne etiopiske kirken går inn for fengsling av homofile.

(På generelt grunnlag er det jo uansett slik at man både kan og bør slippe til ulike synspunkter - uten man dermed hefter for det selv.)

Det jeg har uttalt meg om hva homofili angår (jeg og flere andre ble intervjuet av Norge Idag nr. 10-2014) er at ImF ikke støtter lovgivningen i Uganda som setter straff for homofili. Dette fordi vi tenker at alle mennesker er skapt av Gud og har samme verdi. Så har Gud også sagt noe om hvordan vi skal leve, men det rokker ikke ved at alle har en verdi som menneske.

Gå til kommentaren

Organisasjonene og kirken

Publisert rundt 5 år siden
Lilli Spæren – gå til den siterte teksten.
Dersom ikke organisasjonene snart foretar seg noe aktivt, men fortsetter som de har gjort i lang tid, så vil de bli borte.

Hei, Lilli Spæren, og takk for respons!

Kunne du tenke deg å si noe mer om hva du mener at organisasjonene bør gjøre?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Forøvrig så vil jeg anta at Olsen kun snakker for Indremisjonsforbundet, og ikke automatisk kan tas til inntekt for de andre 11.

Hei, Markus Westermoen, og takk for respons!

Jeg er jo enig i det aller meste du skriver, men ønsker altså å dokumentere at de 11 (12 om man tar med NMS) andre kirkesamfunnene/organisasjonene har samme syn. Følgende er et sitat fra det nevnte brevet til Bispemøtet:

Ekteskapslignende relasjoner mellom mennesker av samme kjønn er uforenlig med bibelsk

virkelighetsforståelse. Dette har alltid vært den felles kristne forståelse av ekteskapet på tvers

av konfesjonsgrensene.

Gå til kommentaren

Om saklighetsnivå

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Winther – gå til den siterte teksten.
fortsetter å holde debatten på et saklig nivå, og ikke går inn i en argumentasjon der motparten velger å definere 8 av 12 biskoper som vranglærere.

Hei igjen, Gunnar Winther!

Jeg synes kanskje det er litt rart at du antyder at jeg er usaklig - når bakgrunnen er et ord du selv har presset inn i debatten (vranglære). Du "setter pris på", sier du, at jeg i mitt svar til deg "kaller en spade for en spade", som du uttrykker det, men i neste øyeblikk bruker du det imot meg. Er en slik argumentasjonsform ryddig?

Gå til kommentaren
Gunnar Winther – gå til den siterte teksten.
er det i så fall Indremisjonsforbundets offisielle holdning at de samme åtte biskopene utøver vranglære i saken om kirkelig vigsel for likekjønnede?

Hei, Gunnar Winther, og takk for respons!

Jeg har ikke behov for å bruke veldig sterke uttrykk fra eget bryst, men svaret på spørsmålet ditt er "ja" - ekteskap mellom likekjønnede er ikke et ekteskap i bibelsk forstand, og kirkelig vigsel/forbønnshandling er dermed i strid med Bibelens lære. Det er ikke bare Indremisjonsforbundet som tenker slik, men minst 11 andre organisasjoner og kirkesamfunn. Jeg skriver "minst" fordi også Det norske misjonsselskap i ettertid erklærte at det støtter innholder i det brevet som artikkelen i lenken ovenfor omtaler (her kan også selve brevet leses).

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
1 dag siden / 3485 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
23 dager siden / 2347 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
rundt 1 måned siden / 2069 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
23 dager siden / 1650 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
10 dager siden / 1466 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1379 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
23 dager siden / 1301 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
26 dager siden / 1203 visninger
Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
rundt 7 timer siden / 1199 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere