Petter Olsen

Alder: 50
  RSS

Om Petter

Medieleder i Indremisjonsforbundet og ansvarlig redaktør for bladet vårt, Sambåndet, på papir og nett. Forkynner.
Følg også ImF-bloggen min: https://www.imf.no/blog/

Følgere

Om stråmenn

Publisert nesten 5 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Jeg er sikker på at Gule ikke mener "må" i rettslig forstand, men i samfunnsmoralsk forstand. Og det må Gule selvsagt få lov til å argumentere for.

Men her er det opp til moskeene og dra igang sin maraton-salmesynging (eller tilsvarende), så ser jeg ikke bort ifra at NRK bidrar med en form for dekning. Så kan Gule klage dersom dekningen ikke var samsvarende.

Hei, Atle Pedersen, og takk for respons!

Jeg er ikke vant til at mange er enig med meg (det var det visst denne gang), så det er selvsagt helt greit at du er uenig!

Du mener jeg lager en stråmann - altså tillegger Lars Gule en mening og argumenterer mot den. Jeg mener at jeg i stedet kommenterer det jeg tenker er konsekvensen av Gules krav. I mitt hode er det noe annet enn å lage en stråmann, nemlig å forsøke å tenke prinsipielt.

Så sier du at dersom andre, for eksempel representanter for andre livssyn enn kristendommen, drar i gang et tilsvarende arrangement - og NRK velger å dekke det - så kan Gule klage dersom dekningen ikke er "samsvarende". Jeg velger å tolke det uttrykket som "like omfattende". Her er det to ting å si: For det første kom ideen til "Salmeboka minutt for minutt" fra en NRK-ansatt (Helge Gudmundsen) og ble fremmet som forslag via intern tjenestevei. For det andre måtte Gule gjerne ha klaget på dekningens form, men det ville uansett være opp til redaktøren å avgjøre.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
Men forstår du at jihad er nedfelt i Koranen med bekjempelse av kristne, jøder og vantroende? For det er det som er tilfelle. det finnes ingen unnskylding for dette. Dette er deres tro.

Hei igjen!

Jeg kjenner ikke Koranen mer enn vers fra den som blir sitert i aviser. Jeg registrerer at det finnes vers med et innhold som det du nevner, og det skremmer meg. Jeg er for kristen misjon blant muslimer.

Samtidig hevder noen at det finnes en form for islam som skiller seg fra den versjonen terrorister som IS bekjenner seg til, og som ikke er opptatt av drap. Jeg har ikke kunnskap nok til å kunne slå fast i hvilken utstrekning det er tilfelle. Men om det skulle være slik, er det ikke da viktig at muslimer i Norge får opplæring i den formen, for eventuelt å kunne stå imot påvirkning fra islamister? Mener du at all undervisning i islam skal fjernes fra norsk skole? 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
Mener du her at islam er en positiv religon for oss nordmenn?

God kveld, Georg Bye-Pedersen, og takk for respons!

Jeg må ha uttrykt meg veldig uklart dersom du kan lese meg slik at jeg mener "islam er en positiv religion for oss nordmenn". Jeg må derfor be deg om å lese en gang til.

Det som overrasket meg positivt med Gules innlegg - og som fikk meg til å gripe til tastaturet - var at han vedgår at islam er kontroversiell og at unge muslimer i Norge har behov for bedre opplæring i denne religionen for å unngå å bli islamister. Dette er jeg enig i, og jeg har forsøkt å si noe om grunnen til det.

Jeg forutsetter altså at det går an å praktisere en form for islam som ikke ender i ekstremisme og islamisme. Men jeg anbefaler ingen annen religion enn kristendommen.

Gå til kommentaren

Lars Gule har ett poeng

Publisert nesten 5 år siden

Filosof Lars Gule har rett i én ting: Islam er den mest kontroversielle religion i Norge i dag, og unge muslimer i Norge trenger bedre undervisning om den for å unngå ekstremisering.

Først publisert i avisen Dagens papirutgave 21. november 2014

I en kronikk i Klassekampen 13. november, publisert på verdidebatt.no samme dag, vedgår altså den tidligere lederen i Human-Etisk Forbund at islam er den «mest kontroversielle» religion i kongeriket. Det er jeg enig i. Han mener videre at religions- og livssynsfaget (K)RLE bør «utvikles slik at det for det første kan bidra til å hindre ekstremisering i islamistisk retning blant muslimske elever (enten de har innvandrerbakgrunn eller er konvertitter), og for det andre kan forebygge utvikling av islamfiendtlige og islamofobe holdninger blant ikke-muslimske elever (enten de er etnisk norske eller frafalne muslimer)».

Jeg konstaterer at jeg følger ham et godt stykke på vei i dette resonnementet. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har mer enn 60 personer reist fra Norge for å kjempe for terrorgruppen «Den islamske stat» (IS) i Syria og Irak. 18. november meldte TV2 og NTB at to norske borgere skal være drept i kampene i Syria, og rundt ti skal være drept fra før. På Dagsrevyen kunne vi sist helg høre en syrisk avhopper fra IS si at europeere som slutter seg til terroristene, har en sterkere ideologisk overbevisning enn syrerne, står for flest selvmordsoperasjoner og er de som er mest brutale mot de sivile.

– De blir overbevist om at du må bli martyr, dø for Allah, sier avhopperen i intervjuet på NRK1.

Da henger det sammen at vi bør bruke skoleverket til å undervise om islam, så som for eksempel skillet mellom «den store og lille jihad». I Vårt Land 11. november forklarer Mona Helen Farstad ved NLA Høgskolen at ordet, som ofte oversettes med «hellig krig», betyr «anstrengelse», og at den store jihad er den kontinuerlige kampen mot ens egne syndige tilbøyeligheter, mens den lille blir betegnet som væpnet kamp. – Jihad forstås som en kamp mot det som er ondt, for alt som er rett og godt. Spørsmålet blir hvordan man definerer «det rette» og «det gode», og hvilke saker man velger å kjempe for, påpeker Farstad.

I nettavisen Your Middle East 28. september uttaler en kurdisk avhopper fra IS at utenlandske rekrutter «ikke hadde peiling på» hva vers de fikk sitert fra Koranen, «egentlig betyr». Den israelske avisen Haaretz skrev 20. september at regjeringen i Østerrike vil arbeide for en standardisert tysk oversettelse av Koranen for å hindre det de mente var ekstremisters misbruk av teksten basert på oversettelser som ikke holder mål. Overbevisningen hos syriafarerne kan altså bygge på særdeles sviktende grunnlag.

Daglig leder i Minotenk – minoritetspolitisk tenketank, Linda Alzaghari, skriver i Vårt Land 11. november at søken etter identitet og tilhørighet er sentralt for å forstå hvorfor noen slutter seg til ekstreme grupper. Hun mener mange unge, norskfødte muslimer føler det vanskelig å bli akseptert som norsk, og at det skyldes «en trang forestilling om hva det vil si å være norsk, både i storsamfunnet og foreldregenerasjonen». Også en slik situasjon er det naturlig at skolen bidrar til å bedre.

Alt dette – og mer til – tilsier at Lars Gule har rett i at unge muslimer trenger mer og bedre undervisning i islam. Jeg følger imidlertid ikke førsteamanuensen ved Høgskolen i Oslo og Akershus i at det kommende KRLE-faget er til hinder for dette, selv om «om lag halvparten» av tiden skal brukes på kristendom. Det følger av dette at det fortsatt er «om lag halvparten» igjen. Og flere utsagn fra RLE-lærere tyder på at kristendom i dag knapt nok får 30 prosent av undervisningstiden. Lars Gules oppfordring til sivil ulydighet blant lærerne til fordel for islam, framstår derfor som overdrevet.

Denne kommentaren er også publisert på bloggen min på imf.no. Følg meg gjerne.

Gå til kommentaren

Mellom linjene

Publisert rundt 5 år siden
Elisabeth Hoen – gå til den siterte teksten.
Utdypet?? Hvordan - Hvem??

Hei, Elisabeth Hoen, og takk for respons!

Jeg håper det følger av innlegget mitt at jeg tror Støre legger en god del inn i setningsdelen "mange går for langt i å ikke skulle vektlegge religion".

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
rundt 1 måned siden / 1956 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
29 dager siden / 1708 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
22 dager siden / 1657 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 1610 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
21 dager siden / 1499 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
19 dager siden / 1450 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
23 dager siden / 1380 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 971 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere