Petter Olsen

Alder: 50
  RSS

Om Petter

Medieleder i Indremisjonsforbundet og ansvarlig redaktør for bladet vårt, Sambåndet, på papir og nett. Forkynner.
Følg også ImF-bloggen min: https://www.imf.no/blog/

Følgere

Alt kan gjøres bedre...

Publisert nesten 5 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
Ser du din skivebom?

... men jeg mener å ha svart, Robin Tande. God kveld, og takk for respons!

Jeg valgte Dnk fordi det er det kirkesamfunnet debatten om skolegudstjenester dreier seg om, og det var også utgangspunktet for Lee.

Så kommer jeg på slutten av svaret mitt inn på hvordan jeg ville stille meg dersom det var til gudstjeneste innen en annen religion enn kristendommen (alternerende gudstjeneste) det ble invitert til. Da sier jeg, riktignok i diplomatiske vendinger, at jeg ikke ville ha funnet det naturlig å sende mine skolebarn til en slik seremoni. Jeg kan klargjøre med å legge til at den religion i Norge som jeg "får mest vondt i magen av", for å holde oss i Lees bilde, er islam. Dersom en slik gudstjeneste kom på tale, ville jeg ha valgt det alternativet som skolen ville ha hatt plikt til å stille opp med.

Gå til kommentaren

Annerledes

Publisert nesten 5 år siden
Mener du skolegudstjenester er rett den dagen det koster deg noe, og ditt barns lærere tar barnet ditt med til gudstjeneste hvert år til et trossamfunn som du mener har flere avvik fra Bibelen som er viktige for deg?

Hei, Liselotte Aune Lee, og takk for din respons!

Jeg opplever at du nå skriver et helt annet innlegg enn det som var utgangspunktet. Det må enten bety at jeg har lest deg utrolig klossete (som en tidligere respondent mener), at du uttrykte deg uklart, eller en blanding av disse to.

Som indremisjonsmann tilhører jeg selv en minoritet - det som Bjørn Stærk for to år siden beskrev som "Den skjulte minoriteten - konservative kristne i Norge". Det er dermed også en del av det som enkelte prester i Den norske kirke (Dnk) forkynner, som jeg heller ikke er enig i (lesere av det jeg skriver her og andre steder, vil nok ikke være i tvil om det).

Jeg mener imidlertid at det foreløpig ikke er kommet langt nok til at jeg får vondt i magen, som du skriver, av å la mine barn delta på en skolegudstjeneste i regi av Dnk. Dersom det kom så langt, ville jeg ha valgt å benytte meg av den opplagte retten som forelder til å velge det alternative opplegget for mine barn.

Det er da også et poeng i denne saken, mener jeg, at skolegudstjeneste er frivillig. Og i stedet for å motsette oss at flertallet skal få delta på en gudstjeneste i Dnk, og slik sett få et glimt inn i det som har formet samfunnet vårt slik vi kjenner det, mener jeg at vi som foreldre heller må tåle at barna får et annet opplegg den delen av skoletiden som en slik gudstjeneste varer, og forklare barna våre dette etter beste evne.

På samme måte som jeg ikke nekter barna mine å lære om andre religioner på skolen, ville jeg heller ikke ha nektet dem å være med i eksemplevis en moske i skoletiden. Men jeg ville ha gjort det klart for dem at dette ikke er den religionen som jeg selv tror på, og jeg ville ha snakket med dem om det som ble sagt. 

Jeg ville ikke ha funnet det naturlig med en slags alternerende skolegudstjeneste til de ulike religionenes forsamlingshus. Det finnes ikke noe krav til at et samfunn skal utslette eller legge skjul på sin egenart fordi om det kommer annerledestroende til landet. Derfor opplever jeg nok at du overdriver noe i bildet du tegner, av at "ditt barns lærere tar barnet ditt med". Dette må og skal være frivillig.

Gå til kommentaren

Noe står seg

Publisert nesten 5 år siden
Lars Randby – gå til den siterte teksten.
Verden har gått videre og ikke minst har den på en del områder endret seg ganske radikalt siden 1948.

Hei, Lars Randby, og takk for respons. Svaret mitt kommer seint p.g.a. julen).

Jeg konstaterer at man - så vidt jeg vet - ikke har sett behovet for å endre erklæringen på dette punktet. Det sier vel noe?

Gå til kommentaren

Din egen konvensjon

Publisert nesten 5 år siden
Der staten har en preferanse de fremmer ovenfor befolkningen så blir individers rettigheter tråkket på

Hei igjen, Morten Pedersen, og beklager seint svar (juleferie!)

Jeg konstaterer at verken FN eller Menneskerettighetsdomstolen er enig med deg i at staten må være nøytral med tanke på religion for å oppfylle individers rettigheter. Det betyr selvsagt ikke uten videre at du tar feil i din påstand, men jeg velger i dette tilfellet å holde meg til disse.

En stat som har en religiøs peferanse, skal selvsagt ikke forfølge annerledestroende, men jeg antar du er enig i at det ikke skjer i Norge. 

Gå til kommentaren

Ja vel?

Publisert nesten 5 år siden
Trosfrihet fordrer en sekulær stat.

Hei, Morten Pedersen, og beklager at jeg blander meg inn.

Men hvor står det at "trosfrihet fordrer en sekulær stat"? Jeg nevnte i mitt innlegg et sentralt sted der det ikke står, og jeg lenket også til et annet.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
21 dager siden / 1816 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1585 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
22 dager siden / 1565 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 1484 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
12 dager siden / 1387 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1342 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
10 dager siden / 1245 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1162 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere