Petter Olsen

Alder: 50
  RSS

Om Petter

Medieleder i Indremisjonsforbundet og ansvarlig redaktør for bladet vårt, Sambåndet, på papir og nett. Forkynner.
Følg også ImF-bloggen min: https://www.imf.no/blog/

Følgere

Variasjon

Publisert over 4 år siden
Leif Lysvik – gå til den siterte teksten.
Det blir mye mer komplekst og komplisert om en går bak deres forkynnelse og teologi. Ikke sant?

Hei, Leif Lysvik, og takk for respons!

Jeg skal også være kort: Helt klart - akkurat som innen Den norske kirkes menigheter, vil jeg tro.

Gå til kommentaren

Historieløst

Publisert over 4 år siden
Det er Vårt Land som ene og alene har skylda for at neste kirkevalg blir et homo-valg.

Hei, Sara Elisabeth Moss!

Som redaktør for misjonsbladet Sambåndet er jeg helt enig med deg i innledningen din. Det er forkynnelsen av Kristi død og oppstandelse for vår skyld som er det altoverskyggende viktige for den kristne kirke i bred forstand. Det var det å nå andre med dette budskapet som skulle vært det dominerende diskusjonstemaet i kirke- og organisasjonsliv, noe som da også ville ha blitt reflektert i pressens dekning.

Men jeg mener du er historieløs når du hevder at det er Vårt Land og den kristne presse for øvrig som har skapt en situasjon der det er andre ting som dominerer debatten, ikke minst spørsmålet om homofile skal få gifte seg i kirken. Dette er en debatt som har pågått i flere tiår, og den ble ikke startet av Kirken, man av de homofiles interesseorganisasjoner. Det er disse som har presset på for at kirke- og kristenliv for øvrig skal endre et grunnfestet syn i denne saken, og som har klart å få opinionen på sin side. Det er derfor dette diskuteres i kirken og kristenlivsdebatten. Spørsmålet berører synet på Bibelen og er derfor for viktig til bare å akseptere. 

For litt over et år siden skrev jeg en lederartikkel om dette i Sambåndet på bakgrunn av en artikkel av pastor Jostein Krogedal om debatten i den kristne dagspressen. Jeg avslutter med et utdrag fra den lederen:

" 'Tenk om vi alle fokuserte på oppdraget og fant ut hva vi tror Gud har kalt oss til og hva mandatet er, og gikk med det. Vi kan forandre dette landet,' skrev Jostein Krogedal også.

Det er ingen tvil om at vi som kristne de siste årene har latt oss styre av folk som ikke nødvendigvis bekjenner troen på Jesus, når det gjelder hvilke emner vi debatterer. Samlivsspørsmål har vært et slikt dominerende emne. Men hvorfor er det blitt slik? Fordi eksempelvis de homofiles interesseorganisasjoner har presset på for å få Den norske kirke til å akseptere, ja, endog velsigne, deres levesett, uavhengig av hva Bibelen sier om dette. De har fått folkemeningens støtte til dette, noe som har økt presset ytterligere.

For ikke lenge siden var det uforpliktende «vennesex» det ble etterlyst velsignelse av, og som en redaktørkollega i Vårt Land påpekte, vil nok ikke køen stoppe der. Det virker nærmest som om det skulle være en menneskerett å få kirkens velsignelse til det levesett en måtte velge.

Dette presset fører igjen til at debatten blir preget av stridsspørsmål. Det sekulære medier legger opp til debatt om hva angår kristendom, dreier seg om ting som viser uenighet og skaper polarisering. Og de som presser på, er taleføre og fyller spaltene med sine utspill. Dette gjør det ikke lett å «fokusere på oppdraget», det vil si å målbære frelsens evangelium, i mediene, slik jeg tror de fleste av oss som deltar i debatt, er enig med Krogedal i at vi aller helst ville.

Nylig leste jeg i Kolosserbrevet 4,5-6: «Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver». Her får Paulus fram begge sidene av det å skulle mene noe om spørsmål som gjelder kristent liv og lære. For alle kristne gjør ikke rett i å tie stille, selv om vi ikke kan styre debatten. Som også Peter (i 1. Pet 3,15) skriver: «Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere».

Vennlig, men krydret med salt. Slik lyder også oppdraget."

Gå til kommentaren

Samanlikning

Publisert over 4 år siden
Ingen har vel nokon gong meint at Jesus var ein krigshissar.

Hei, Alf Kjetil Walgermo, og takk for svar!

Jau, eg fanga hovudpoenget, men det er jo slett ikkje alltid at etterfylgjande debatt kretsar rundt det:-)

Det eg reagerte på, var at du trekkjer eit vers frå Bibelen der ordet "sverd" er nemnd, inn i ein samanheng (sverdversa i Koranen) som faktisk handlar om bokstaveleg vald og krig. Slik sett tenkjer eg at eg i prinsippet reagerer som Vårt Land sjølv gjorde - ved din utmerka kollega Trygve W Jordheim - då de gjekk ut mot Hagesæter i Frp.

Gå til kommentaren

Klargjøring (?)

Publisert over 4 år siden
Gunnar Winther – gå til den siterte teksten.
Det hadde ikke skadet med litt klarere tale, Petter Olsen.

God kveld, Gunnar Winther, og takk for respons!

Tittelen "Sett ord på den islamistiske volden" var først og fremst inspirert av bloggposten "Terror i historieløshetens tid", som jeg lenket til. For klarere å vise hva jeg mener, siterer jeg følgende avsnitt:  

"Men når det sprer seg en virkelighetsforståelse av at Europa er på vei inn i en fundamentalt ny tidsalder uten moderne sidestykke – når Jyllands-Posten snakker på lederplass om «En ny slags krig» og slår fast at terroren i København «[er] med til at markere et før og efter«, og også folk på motsatt side av det politiske spekteret kjenner det «som et mørke senker seg over Skandinavia» – når det til tider virker som den eneste politiske skillelinjen er hvordan vi skal håndtere dette radikalt endrede trusselbildet: Da kan det være på tide å ta et skritt tilbake, og minne om hva kontinentet har gjennomlevd for 50, eller 40, eller 30 år siden."

Jeg opplevde denne bloggposten som et forsøk på å "gjemme bort" den islamistiske volden vi har sett - som retter seg mot ytringsfrihet og jøder - ved å liste opp alle slags terrorhandlinger. Jeg reagerer altså på det jeg oppfatter som forsøk på å bortforklare islamistisk vold.

Hvilken side jeg stiller meg på?

Jeg stiller meg på deres side som er villige til å si at folkegrupper som ønsker å leve i utenforskap i Norge, deriblant noen muslimer, ikke bør få anledning til å fortsette med det uforstyrret.  

Jeg stiller meg på deres side som er villig til å utøve sunn religionskritikk også overfor islam, på samme måte som dette i mange tiår har blitt gjort overfor kristendommen.

Jeg stiller meg på deres side som mener at lover og regler i Norge gjelder for alle som bor her.

Jeg stiller meg på deres side som ønsker å være integrert i det norske samfunnet.

Jeg stiller meg på deres side som ikke arbeider for et teokrati i Norge.  

Innlegget mitt i Dagen om radiointervjuet med Per Sandberg var foranlediget av at jeg mente Sandberg sa noe som var verdt å lytte til - nemlig behovet for å se om integreringspolitikken er god nok - men at dette forsvant helt fra debatten.

Jeg håper ting ble klarere.

Gå til kommentaren

Så enkelt?

Publisert nesten 5 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
"En gudstjeneste er per definisjon en forkynnelse, og forkynnelse er per definisjon ikke tillatt i skolen. Dette er således å betrakte som utenfor påkrevd undervisning og skoletid.

Følgelig må en gudstjeneste legges til utenfor skoletid, hvor elevene frivillig (på eget initiativ) møter opp og blir med. Alternativet er ikke noe annet "opplegg" - alternativet er å få fri.

Så enkeltkan det gjøres."

Jeg deler svaret mitt i to, Robin Tande, ettersom dette er litt ulike ting.

Jeg ser forsåvidt ikke noe stort problem med det du skisserer, men jeg synes likevel ikke det er fullt så enkelt som du vil ha det til.

Frykten din om forkynnelse mener jeg regelverket tar seg av.

For det andre er, slik jeg ser det, kristendommen den faktoren som aller mest har formet det samfunnet du og jeg lever i. Kristendommen har preget Norge i mer enn tusen år, og det ville være en unnlatelse - og misforstått toleranse - dersom ikke elever i norsk skulle skulle kunne få innsikt i denne religionens uttrykksformer, deriblant en gudstjeneste. Ingen andre religioner kan vise til noe i nærheten av slik påvirkningskraft på det norske samfunnet.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
11 dager siden / 1292 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1270 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
29 dager siden / 1148 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
25 dager siden / 847 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 810 visninger
Disco, kirken og kreativiteten
av
Henrik Peder Govertsen
19 dager siden / 680 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere