Petter Olsen

Alder: 50
  RSS

Om Petter

Medieleder i Indremisjonsforbundet og ansvarlig redaktør for bladet vårt, Sambåndet, på papir og nett. Forkynner.
Følg også ImF-bloggen min: https://www.imf.no/blog/

Følgere

Knyttet til det offentlige

Publisert rundt 4 år siden
Sølvi Sveen – gå til den siterte teksten.
Så langt meg bekjent blir ingen diskriminert fra å bruke dette "tilbudet" på grunnlag av legning, kjønn, etnisitet, handicap

Hei igjen!

I Kommentar #123 skriver du om å se #hvor grensen går for både forkynning og praksis i noe som staten er med å betale for (min uthevelse), og at "dersom det er greit at homofile blir diskriminert på grunnlag av religion, så er det noe som bør skje i privat regi, og ikke i noe som er knyttet til det offentlige på noe som helst vis" (min uthevelse).

Jeg mener du med dette sier at institusjoner, organisasjoner etc som mottar statsstøtte (og på det vis er knyttet til det offentlige, for å bruke ditt uttrykk), ikke kan ha en oppfatning som noen føler seg diskriminert av. Et slikt syn mener jeg ikke passer seg i et fritt samfunn.

I Kommentar #161 finner du det logisk at Dnk og HEF - som begge er "knyttet til det offentlige" - har ulike vigselsritualer, og det synes jeg er bra at du mener. Men hvorfor er det ikke diskriminering etter religion når HEF (formodentlig) ikke vil vie etter et religiøst rituale dersom noen skulle ønske det av dem?

Hovedpoenget mitt med dette resonnementet er at jeg finner det logisk at man benytter seg av det, i dette tilfellet, vigselstilbudet som tilsvarer ens egne oppfatninger og forutsetninger, i stedet for å satse på å tvinge fram en endring i et vigselstilbud som man fra før av er uenig i.    

Gå til kommentaren

Statsstøtte og pålagte meninger

Publisert rundt 4 år siden
Sølvi Sveen – gå til den siterte teksten.
Dersom det er greit at homofile blir diskriminert på grunnlag av religion, så er det noe som bør skje i privat regi, og ikke i noe som er knyttet til det offentlige på noe som helst vis.


Hei igjen, Sølvi Sveen, og takk for svar!

Mottakere av statsstøtte ("knyttet til det offentlige på noe som helst vis") skal altså pålegges å ha et bestemt syn, i det som foregis å være et demokratisk samfunn. Jeg kan ikke si meg enig.

Innen trossamfunn utenfor Dnk er Human-Etisk forbund blant dem som får mest penger. Følgen av din holdning må jo da bli at eksempelvis HEF må kunne forventes å være villig til å vie folk etter et hvilket som helst rituale, alldeles uavhengig av hva de selv måtte mene. Jeg synes ikke det er rimelig.

Gå til kommentaren

Hva jeg står for

Publisert rundt 4 år siden
Så hva står du for Petter Olsen? Å si at du bare står på bibelen, antar at den har rett, men samtidig er imot diskriminering, mobbing osv vil ikke holde ovenfor meg ihvertfall. Man må stå for det en mener.

Hei, Morten Christiansen, og takk for repsons!

Hva jeg står for i denne saken, har for lengst kommet fram og finnes naturlig nok i min første kommentar i denne tråden (Kommentar #11). Jeg tillater meg å henvise til den.

Gå til kommentaren

Bekjennelsesgrunnlag

Publisert rundt 4 år siden
Sølvi Sveen – gå til den siterte teksten.
For meg er det også helt relevant at bare det å drive å forkynne at "ekteskapet er forbeholdt en kvinne og en mann", er "mobbing" av homofile.

Hei, Sølvi Sveen!

Ettersom samkjønnede arbeider for å kunne få kirkens velsignelse av sitt samliv, blir følgen av det du her sier, at ingen institusjon - i dette tilfellet Den norske kirke - kan ha et bekjennelsesgrunnlag som støter an mot den til ehver tid gjeldende oponion. Er det et slikt samfunn du ønsker?   

Gå til kommentaren

Bibelsk ekteskap likevel?

Publisert rundt 4 år siden

I sitt innlegg 7. september (Kommentar #55) virker det til å være Svein Aage Christoffersens tur til å komme med en innrømmelse. Her skriver han at han «selvfølgelig ikke er uenig i» at «ekteskapet både i Bibelen og på reformasjonstiden bare omfattet forholdet mellom mann og kvinne, fordi det bare er mann og kvinne sammen som kan få barn».

Dette er nærmest en grei oppsummering av et av mine viktigste poeng i mitt første innlegg i denne tråden (kommentar #11). Det er interessant, fordi Christoffersen i sitt første svar til meg (Kommentar #31) hevdet at «det nedarvede synet på ekteskapet ikke har en så lang arverekke som mange synes å tro», og at det heller ikke er riktig at «synet på hva som konstituerer ekteskap har vært rimelig konstant».

Så fortsetter Christoffersen med å hevde at endringen av ekteskapsforståelsen som ble gjort i ekteskapsloven, var nødvendig for å skape «sosial trygghet, aksept og et verdig liv». Det vil jeg altså fortsatt avise under henvisning til den tidligere partnerskapsloven.

At denne loven ble erstattet av den mer vidtrekkende ekteskapsloven fordi noen var imot den, slik Christoffersen hevder, avslører slik jeg ser det, et noe underlig syn på hvordan lover blir til. Lovgiverne på Stortinget må altså være forsiktig med å hevde sitt syn på et lovforslag, av frykt for at noen da skal fremme et forslag som de er enda mer uenig i, nærmest som en hevn?

Så siterer Christoffersen Rom 13,10: «Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse». Kjærligheten, slik Christoffersen her definerer den inn i debatten, synes altså da å forutsette at Bibelen skal motsi seg selv og «glemme» det den sier om hva ekteskap er. Har han tenkt på at det kan finnes flere måter å vise kjærlighet på enn å undertrykke Bibelens budskap? Har han tenkt på at en slik handlemåte tvert imot kan være ganske ukjærlig – når man, som jeg gjør, tror at Bibelen er Guds ord?

Professoren fastholder også sitt syn på at Paulus’ uttømmende syn på ekteskapet kan finnes i de svar apostelen gir på bestemte (men ukjente) spørsmål i 1. Kor 7. Dette argumentet faller på sin egen urimelighet, og jeg viser til svaret mitt i kommentar #54. I likhet med Jarl Henning Ulrichsen (kommentar #56) merker jeg meg at Christoffersen ikke svarer på mine innspill. Jeg bygger mitt syn på ekteskapet på Bibelens samlede svar, inkludert – men ikke eksklusivt – 1. Kor 7. Noe annet ville ha vært undelig når vi faktisk har en hel Bibel.

Så forsøker Christoffersen å bygge en konflikt mellom undertegnede og Luther og trekker det så langt at han hevder at Bibelens ekteskapsforståelse ikke er relevant for forkynnelsen av evangeliet. Om det første skulle være tilfelle, bekymrer det meg lite, all den tid Luther ikke har apostolisk autoritet. At en teolog som Christoffersen kan hevde det andre, er langt verre, og han må altså da se helt bort fra Jesu forkynnelse i Matt 19.

I kommentar #57 avlegger Christoffersen meg også en visitt, denne gang om mulig forveksling av bifile og polygame. Dette har jeg ikke uttalt meg noe om. Jeg konstaterer imidlertid at at Christoffersen ikke har svart på mitt innledende spørsmål til ham (kommentar #11) – også stilt av Ulrichsen i kommentar #63, om hvordan han vil argumentere dersom for eksempel de som mener at flerkoneri er greit, vil kreve lovhjemmel og deretter kirkens velsignelse for det.

 

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
25 dager siden / 1882 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
17 dager siden / 1620 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1580 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 1567 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
16 dager siden / 1425 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1357 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
14 dager siden / 1332 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
29 dager siden / 1177 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere