Petter Olsen

Alder: 50
  RSS

Om Petter

Medieleder i Indremisjonsforbundet og ansvarlig redaktør for bladet vårt, Sambåndet, på papir og nett. Forkynner.
Følg også ImF-bloggen min: https://www.imf.no/blog/

Følgere

Debattens karakter

Publisert nesten 4 år siden
Sølvi Sveen – gå til den siterte teksten.
Hvorfor kan det ikke "bare være nok" å glede seg over sin egen frihet til å ta den togavgangen man selv ønsker? Hvorfor behovet for å stjele andre sin tilsvarende glede i sine liv over de valgene de har tatt?


Hei igjen, Sølvi Sveen!

Er det å stjele "andre sin tilsvarende glede" ved å kommentere deres meninger om ting man selv også har meninger om?

Er det ufint og irrelevant i den sammenheng å påpeke at du selv har skrevet 3682 kommentarer?

Gå til kommentaren

Veien, sannheten og livet

Publisert nesten 4 år siden
Jesus sa vel selv, at han var "Veien". Hvilken "Vei"?

Hei, Mette Solveig Müller, og takk for respons!

Mitt enkle svar er at jeg mener Jesus selv har forklart dette. Jeg vil anbefale deg å lese sammenhengen verset står i (Joh 14 fra v. 1). Jesus snakker om sin fars hus og rom som han skal gjøre i stand der. "Og dit jeg går, vet dere veien", sier han. På spørsmål fra Tomas presiserer Jesus at (v.6) "jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg". Jesus er altså veien til Gud, veien til Himmelen.

I Apgj 9,2 blir den kristne tro beskrevet som Veien, og det er ikke unaturlig å tenke at det relaterer seg til Jesu uttalelse i Joh 14,6.

Kristne kan være uenige om mye, men sjelden om at Jesus er "veien, sannheten og livet".

Min beste anbefaling er altså å lete etter svar på spørsmål knyttet til bibelske utsagn, i Bibelen selv.  

Gå til kommentaren

Tog-bildet

Publisert nesten 4 år siden
Sølvi Sveen – gå til den siterte teksten.
Dersom det holder for hver enkelt at de er fornøyd med sin egen billett til den togavgangen de selv ønsker å være med, så har man ikke noe som helst behov for å blande seg i at noen andre kjøper en annen billett til en annen togavgang. Og perrongen man står på har man heller ikke noen problemer med å dele med de andre, selv om de skal av sted med et annet tog.


Hei, Sølvi Sveen, og takk for respons!

Jeg kom visst i skade for å tenke at de som leste mitt innlegg, hadde lest - eller kom til å lese - de to av Nyhus som jeg refererer til.

16. oktober setter Nyhus overskriften "Et langt, sakte tog" over sitt svar på en utfordring fra Torstein Husby (14. oktober). Her beskriver Nyhus det han mener er to former for hovmod: "Det historiske hovmodet slår inn hos den som automatisk og uten motstand tar tidsåndens befalinger for god fisk". (...) Men hovmodet gjemmer seg også i den andre enden, hos dem som alltid blir stående igjen på perrongen. Joh 16,13 er en påminnelse om sannhetens dynamiske prinsipp. At den er underveis, ikke fremme: "Jeg har ennå mye å si dere".

Dersom jeg har tolket Nyhus' tog-bilde rett, antok jeg han ville mene at jeg var en av dem som "blir stående igjen på perrongen". Dette fordi jeg mener at Nyhus' løsrevne sitater fra Det nye testamente ikke indikerer at Jesus og Paulus manglet nødvendig kunnskap. Jeg tolket Nyhus' overskrift dithen at han mener at kunnskapens tog har tilført den kunnskapen han mener Jesus og Paulus manglet.

Den form for kunnskap som jeg mener "mitt" tog er bærer av, finner vi i 1. Kor 1,17-25. Om du leser disse versene, vil du kanskje lettere forstå at jeg brukte uttrykket "Det holder for meg".

Jeg forstår likevel ikke helt hvorfor du mener at dette gjør meg uberettiget til å mene noe om andre former for kunnskap (jf. "de vises visdom", 1. Kor 1,19).

Gå til kommentaren

Om overskriften

Publisert nesten 4 år siden
Hvis dette handler om hva Jesus ikke sa

Hei, Kjell G. Kristensen, og takk for respons!

Det er godt mulig at det ikke var så klart hva jeg siktet til med overskriften på innlegget mitt. Den var hentet fra Jesu ord i Joh 16,12: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå." Mitt enkle poeng er altså at det ikke var mangel på kunnskap hos Jesus som gjorde at det var noe han ikke sa, men at han mente at disiplene foreløpig hadde hørt nok.

Gå til kommentaren

Ikke diskriminerende

Publisert rundt 4 år siden

Jeg har vært borte fra denne tråden en stund og ser at folk er innstilt på å avslutte. Det er sikkert lurt, og jeg vil også tillate meg en sluttkommentar.

Jeg er enig med Eirik A. Sternhoff (kommentar #174) at trådstarters hang til å stemple sine motstandere levner ham lite ære. I Kommentar #172 trekker Christoffersen en direkte linje mellom det å argumentere mot en endring av ekteskapsdefinisjonen og "trakassering og mobbing". Professoren bør innse at et slikt syn har formodningen mot seg og i sin konsekvens ville fått store følger for all offentlig debatt - som betinges av ulike syn. 

Jeg må også innom Christoffersens kommentar #80, der han fremdeles utfordrer meg på hva jeg legger til grunn når det gjelder Bibelens lære om ekteskapet. Han trekker fram det han tydeligvis ser på som "verstingavsnitt" i 1. Kor 7 og Efes 5,22-24 (hvorfor tar han ikke med vers 25 og 28, mon tro?). Jeg ser ikke bort fra noen av disse skriftavsnittene. Og jeg har allerede henvist Christoffersen til Indremisjonsforbundets veiledning om ekteskap, der aktuelle skriftsteder er kortfattet behandlet.

I samme kommentar kommer Christoffersen med den noe overraskende opplysning at Paulus ikke kjente Bibelen, men "forholdt seg til evangeliet". Paulus' selvvitnesbyrd i Apgj 22,3 om at "ved Gamaliels føtter ble jeg opplært etter de strenge krav i den lov som vi har fra fedrene" (se også Fil 3,5), signaliserer etter mitt syn noe annet. I 1. Kol 1,25 vitner Paulus om "det forvalteroppdrag Gud har gitt meg for dere: å fullføre Guds ord". 

I kommentar #111 spør Christoffersen blant andre undertegnede om jeg vil "forsvare det paulinske synet på homoseksualitet". Han viser til Rom 1,26, jeg vil anbefale å lese hele sammenhengen (v. 18-32). For å gjenta meg selv, tror jeg at Bibelen er Guds inspirerte ord, og at Guds vilje for menneskene er god. Derfor kan jeg ikke mene noe som er i motstrid til Guds ord, heller ikke dersom det er vanskelig eller upopulært. Å gjøre det ville etter mitt syn være ukjærlig, fordi det ville være å villede mennesker.

Utgangspunktet for min deltakelse i denne tråden (kommentar #11) var at jeg mener det ikke er diskriminering at Dnk ikke vier likekjønnede. Begrunnelsen er at heterofilt samliv og homofilt samliv er to ulike ting, og at ulike ting logisk behandles ulikt.

Flertallet i denne tråden velger å kalle dette diskriminering, og begge deler kan jo ikke være riktig. I et debattinnlegg i avisen Dagen 8. september viser advokat Knut Skjærgård til Graverutvalget (delinnstilling NOU 2008,1). Her ble spørsmålet om hvorvidt det var i strid med med diskrimineringsloven å forskjellsbehandle kvinner og homofile i religiøse samfunn, behandlet. Utvalget konkluderte med at forskjellsbehandling bare er tilltatt når det er nødvendig ut fra trossamfunnets religiøse lære, og forskjellsbehandlingen ikke er uforholdsmessig inngripende (NOU 2013, s. 8).

Er det et uforholdsmessig inngrep å nekte noen å gifte seg i kirken, spør Skjærgård. Jeg slutter meg til spørsmålet - og svarer for min del "nei".

Skjærgård viser videre til at Dnk er et trossamfunn og som sådan har dogmer og ritualer. Under henvisning til Møse, Menneskerettigheter anfører Skjærgård at det vil være et overgrep dersom et tilfeldig folkeflertall til enhver tid ved valg kan bestemme kirkens trosgrunnlag. Det vil dessuten stride mot religionsfriheten i samfunnet, som er beskyttet av artikkel 9 i EMK, framholder advokat Skjærgård.

Jeg slutter meg, bokstavelig talt, til dette og takker for oppmerksomheten.   

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
25 dager siden / 1882 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
17 dager siden / 1620 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1580 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 1567 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
16 dager siden / 1425 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1357 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
14 dager siden / 1332 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
29 dager siden / 1177 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere