Per Kristian Aschim

Alder:
  RSS

Om Per Kristian

Følgere

Møtefrekvens og administrasjonsstyre

Publisert over 2 år siden

Nå har jeg ikke foreslått å endre møtefrekvensen for Kirkerådet eller bispedømmerådene, så jeg forstår ikke at endring av møtefrekvensen for Kirkemøtet skulle innebære mer administrasjonsstyring enn i dag. Kirkemøtet må fordele beslutningsmyndighet og ansvar utover i kirken - ikke bare til sentrale ledd, men også til regionalt (bispedømme) og lokalt nivå.

Gå til kommentaren

Kompetanse, styring og prioritering

Publisert over 2 år siden

Den fullstendige artikkelen i Luthersk Kirketidende kan leses her:

http://www.prest.no/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/LKartikkel-om-prioritering-kompetanse-og-kirkestyring.pdf

Gå til kommentaren

Debatten om politiske uttalelser fra kirka går igjen. Som i 2013 og mange ganger før. Til mulig forskjell fra Bernt T. Oftestad, mener jeg at det kan være bedre at det er biskopene som uttaler seg på kirkas vegne, enn Kirkemøtet. Enig med Trond Bakkevig i at kirka ikke bør utvikle seg til en politisk interesseorganisasjon. Det er ikke dens oppdrag. Kjetil Fretheim har gode refleksjoner i Aftenposten i dag (19.02.2015).

Gå til kommentaren

Tror du tar feil

Publisert nesten 5 år siden

Det er så vidt jeg vet ingen automatikk i at lutherske kristne fra andre nordiske land registreres automatisk som medlemmer i Den norske kirke når de flytter til Norge. Så langt jeg vet må de melde seg aktivt inn hvis de vil bli medlem. Både Svenska kyrkan, den finske lutherske kirken og den islandske lutherske kirken er registrert som selvstendige trossamfunn i Norge og mottar statstilskudd for sine medlemmer. Dette var i alle fall slik da jeg arbeidet i Kirkerådet for tre år siden.

Gå til kommentaren

Presisering om bispevalg

Publisert over 5 år siden
Trond Bakkevig – gå til den siterte teksten.
Biskoper er tilsynspersoner i det enkelte bispedømme, og de er biskoper i hele vår kirke. De er ikke bare biskoper for et bispedømme, slik konsekvensen blir når Per Kristian Aschim mener at de bør utnevnes av det enkelte bispedømmeråd (Vårt Land 2. oktober).

Trond Bakkevig har interessante refleksjoner om hvilke kvalifikasjoner biskopene hver for seg og samlet bør ha i kronikken "Bispeutnevnelse eller bispevalg" (Vårt Land 13.10.2014). Det er et viktig tema som fortjener drøfting uavhengig av tilsettingsordning og de konkrete tilsettingene som har vært gjort. Han er også åpen for en valgordning, riktignok som subsidiært standpunkt.

På ett punkt tilegger han meg et synspunkt jeg ikke har fremmet i mitt innlegg 2.10.2014. Jeg har ikke ment at biskopene bør utnevnes av det enkelte bispedømmeråd. Jeg har ment at et valg skal være avgjørende og at velgerne skal være bispedømmets prester og vigslede medarbeidere, samt menighetsrådsmedlemmene. Men for min del må gjerne et nasjonalt organ stå formelt for godkjennelsen av valget.

For det andre mener jeg tilsettingsprosedyren og tilsettingsorganet ikke sier alt om hvem biskopene er biskoper for. Også biskoper valgt av bispedømmet vil ha en funksjon i hele kirken. Slik er det i Svenska kyrkan, hvor biskopene velges av stiftet, men sitter sammen i et bispemøte for hele kirken. Og det er hele kirken som står bak når nye biskoper vigsles.

Dersom det skal være bispevalg, ønsker Bakkevig en ordning med en åpen lansering av mange mulige kandidater, og viser til den svenske ordningen. Svakheten med den svenske ordningen er at den ikke sikrer at det er kandidater av begge kjønn, slik den norske nominasjonsordningen nå har fått på plass. I bispevalget i Växjö stift som pågår nå, endte man opp med seks mannlige kandidater og ingen kvinner. Nominasjonsordningen vi har fått i Den norske kirke hvor bispedømmerådet skal nominere kandidater av begge kjønn, og hvor det dessuten er mulig for andre å lansere supplerende kandidater er her vesentlig bedre.

KOMMENTAREN ER OGSÅ PUBLISERT I VÅRT LAND 17.10.2014

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
23 dager siden / 1723 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1327 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
3 dager siden / 1220 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
19 dager siden / 1146 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
23 dager siden / 1128 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
13 dager siden / 816 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 809 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere