Per Einar Sønnesyn

Alder: 88
  RSS

Om Per Einar

Eg er gamal norrønist, folkehøgskulemann, prest h. v , amatørfotograf, ven med m.a. esel, palestinarar og israelske fredsvener, oldefar som går Stoltzen med "Familieidrottslaget Sønnesyn" - og trenar med Veteranlaget i Gular .

Følgere

Om å baktala Nikodemus "nattemørkets anonyme hvisker" ?! S.E. Omdal skriv om Nikodemus "nattemørkets anonyme hvisker" Om Nikodemus skriv Johannes 19.39: "Nikodemus òg var der, han som kom fyrste gongen til Jesus om natta"! At Sven Egil Omdal kan baktala Nikodemus som kom til Jesus om natti -i sjelesorg!- verkar sjokkerande og utruleg. Eg har aldri tenkt slik om folk som kom til presten, i lys eller mørke, og ikkje høyrt andre sjelesyrgjarar tenkja slik heller! Beste helsing Per Einar


Gå til innlegget

KRF og kyrkjeleg vigsla

Publisert over 9 år siden

Dagrunn Eriksen -og KRF?- lanserer framlegg om å stengja kyrkjene for ekteskapsvigsla. På meg verkar det som eit sentrumsprovinsielt framlegg! Her vil eg ikkje ta opp dei praktisk-teologiske sidene, men dei praktiske.

I vårt vidsveimde land er kyrkja den næraste offentlege tenestestaden for utkantane. Presten kjem og møter folket der dei bur. For å finna vigselsmann/kvinna må folk ofta reisa langt, og høveleg festlokale er sjeldan å finna. Dessutan kostar det både tid og pengar, for brudepar, folovarar og gjester med slike "dobbeltbrudlaup".

Etter mitt syn er kyrkja elles altfor flink til å sjå bort frå kvardagslivet til folk. Men eit kristeleg folkeparti burde vera meir folkeleg, og dermed meir kristeleg!

Beste helsing

Per Einar

Gå til innlegget

KRF og kyrkjeleg vigsla

Publisert over 9 år siden

Dagrunn Eriksen -og KRF?- lanserer framlegg om å stengja kyrkjene for ekteskapsvigsla. På meg verkar det som eit sentrumsprovinsielt framlegg! Her vil eg ikkje ta opp dei praktisk-teologiske sidene, men dei praktiske.

I vårt vidsveimde land er kyrkja den næraste offentlege tenestestaden for utkantane. Presten kjem og møter folket der dei bur. For å finna vigselsmann/kvinna må folk ofta reisa langt, og høveleg festlokale er sjeldan å finna. Dessutan kostar det både tid og pengar, for brudepar, folovarar og gjester med slike "dobbeltbrudlaup".

Etter mitt syn er kyrkja elles altfor flink til å sjå bort frå kvardagslivet til folk. Men eit kristeleg folkeparti burde vera meir folkeleg, og dermed meir kristeleg!

Beste helsing

Per Einar

Gå til innlegget

Om døden-Kvar er "autoritetane"?

Publisert over 9 år siden

Mange vil sjølvsagt vera spørjande og undrande til spørsmål om døden,

og "Skal vi møtes hist ved floden". 

Men i slike debattar kjem gjerne dei same att med interne (og altfor lange) innlegg.

Eg vil utfordra kyrkjelege og vitskapelege autoritetar på MF og U, biskopar && om å 

nytta høvet til å klårgjera eit viktig spørsmål for dei mange spørjande.

Eller er dei heva over spørsmål mange i hjorden deira balar med?

Kom på bana, godtfolk!

Beste helsing

Per Einar

Gå til innlegget

"A state afraid of its past"

Publisert over 9 år siden

"A state afraid of its past

The role of the security establishment and intelligence services is to protect the state in the present, not to hide the past.

Haaretz Editorial

About two weeks ago, Prime Minister Benjamin Netanyahu signed regulations restricting access to government archives. As Barak Ravid revealed yesterday in Haaretz, 50-year-old materials that were to be opened to the public for historical study will now remain classified for two more decades.

The decision was preceded by intense pressure from the defense establishment and intelligence services on the state archivist, Prof. Yehoshua Freundlich. The archivist accepted their position, and said "these materials are not fit for public viewing."

 

The information that remains classified deals, among other things, with the expulsions and massacres of Arabs in the War of Independence, Mossad operations in foreign countries, surveillance of opposition politicians by the Shin Bet security service in the 1950s and the establishment of the Biological Research Institute in Nes Tziona and the Nuclear Research Center in Dimona.

The material was not accessible to the public previously, and the new regulations merely put a retroactive stamp of legality on the closure of the archives, which until now was sealed illegally. The state archivist warned that some of the classified materials "has implications over [Israel's] adherence to international law."

His words suggest that the state will be seen as an outlaw if the past deeds of the security and intelligence services are made public. But his explanations are not reasonable. Israel, which this year celebrated its 62nd birthday, can and must confront the less than heroic chapters in its past and reveal them to the public and for historical study. The public has a right to know about the decisions made by the state's founders, even if they involved violations of human rights, covering up crimes or harassing political opponents by security means. The country is mature and strong enough to absorb the criticism that could arise if, for example, previously unpublished testimonies are discovered about the events at Deir Yassin.

The role of the security establishment and intelligence services is to protect the state in the present, not to hide the past. The new regulations, prepared in response to petitions by journalists to the High Court of Justice, reverse the trend of openness set in the Freedom of Information Law, which the Supreme Court called "a guiding law." Israelis should study history as it happened and as it was documented, not just a censored and prettified version."

Kvifor er det ikkje informert om dette i VL og andre norske dagblad?

Helsing

Per Einar

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
20 dager siden / 2105 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1767 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1765 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1260 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1096 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1018 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 973 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
14 dager siden / 903 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere