Per Einar Sønnesyn

Alder: 88
  RSS

Om Per Einar

Eg er gamal norrønist, folkehøgskulemann, prest h. v , amatørfotograf, ven med m.a. esel, palestinarar og israelske fredsvener, oldefar som går Stoltzen med "Familieidrottslaget Sønnesyn" - og trenar med Veteranlaget i Gular .

Følgere

I det siste har NRK lagt på fine natur foto ein plagsom, skingrande m usikk, eller musak! Vil dei vera so hippe og kule, skal tru??

Gå til innlegget

Noko av det beste med Verdidebatt:

Publisert over 3 år siden

Innlegg og kommentarar i papiraviser kan ta plassen for andre og betre.Men ikkje på VD!

På VD er det god plass, og lesarane kan velja fritt kva dei vil lesa.

Difor tykkjer eg ingen treng å irritera seg på det dei ikkje likar,- eller skjønar!

Gå til innlegget

Om teori og praksis i verdidebatten

Publisert nesten 4 år siden

Er det nokon likskap mellom spørsmålet om Noah ark og "matauken" og dyrestelletog Hans Nilsen Hauge og plogen?

Brått kom eg til å sjå ein viss likskap i ordskiftet om Noahs Ark

og Hans Nilsen Hauge og plogen!

I begge høve er det praktiske spørsmål.

.Og der har mine praktiske røynsler vore avgjerande for meg!

Eg har grundig røynsla med dyrestell og innhaustig av for,

vassbering , foring og innreiing,

og eg har pløgt mange tunge timar.

Utan praktiske røynsler kan det verta noko luftig argumentering!

 (Og dette vil ergre de store, og enkelte små  vil det more!)

Orsak meg!

Gå til innlegget

Les vigselsritualet!

Publisert nesten 4 år siden

Dersom ein finles ritualet kan ein finna den rette prosedyren!

"Difor skal mannen skiljast frå far sin og mor si , og dei to skal vera eitt."

Det  skulde tyda at det er mor og far som skal overlata son sin til hans brud!

Då bør dei gå saman med sonen fram til hans brur som tek imot han i koret!

Gå til innlegget

Antikvert brudeoverlevering!

Publisert nesten 4 år siden

Det står å lesa om ei brud som var egoistisk som ikkje let pappa overlevera!

Det er merkverdig at moderne kvinner let seg overlevera av pappaen!

Vigselsritualet er likelydande for brur og brudgom!

 At ei vaksen sjølvstendig kvinna  i vår tid skal lata seg overlevera som i det gamaldagse brudekjøp??

Eg seier som sagt: Det er greitt nok dersom mamma overleverer grumguten

og pappa stasjenta si, men elles bør kvinneorganisasjonane ha kurs for pappajentene!!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
17 dager siden / 1998 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1744 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
15 dager siden / 1738 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
8 dager siden / 1073 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
11 dager siden / 888 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
22 dager siden / 880 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
3 dager siden / 871 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere