Per Einar Sønnesyn

Alder: 88
  RSS

Om Per Einar

Eg er gamal norrønist, folkehøgskulemann, prest h. v , amatørfotograf, ven med m.a. esel, palestinarar og israelske fredsvener, oldefar som går Stoltzen med "Familieidrottslaget Sønnesyn" - og trenar med Veteranlaget i Gular .

Følgere

Publisert over 2 år siden

Presten og ber fram dødsbodskapen med faktiske opplysingar, og treng  ikkje gjera noko meir , om ho/han ikkje vert beden om det.


Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Logikk her?

Sant å seia ser eg ikkje nokon logisk samanheng her.  


Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Kva seier røynsla?

Sjølvsagt kan det vera ein uskikka prest, men er det større sjanse for det med prestar enn med tilfeldige bodberarar?

Dei fleste prestar har vel meir kunnskap og røynsla vedkomande  sorg og død enn folk flest??

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Presten vil oftast vera den som har gravferd. Då er det vel oftast tenleg at han /ho har hatt den første kontakten og??

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Eit syrgjeleg minne,

Eg skulde gå med dødsbodskap om ein ung mann som hadde drukna. Men då eg kontakta politiet fortalde vedkomande betjent at han hadde bore fram syrgjebodet i telefon til fostermor hans, "Då vart ho heilt hysterisk!"

Dei som skal gå med  dødsbodskap må i alle høve ha eit minimum av menneskekunnskap og innlevingsevne!


Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere