Per Arne Dahl

Alder: 67
  RSS

Om Per Arne

Biskop i Tunsberg fra høsten 2014. Tidligere prest i Trefoldighetskirken og på Stortinget. Forfatter. Tidligere spaltist i Aftenposten Søndag, tidligere spaltist i Vårt Land.

Gift med Anne og far til fem barn og bestefar til tre barnebarn. Har arbeidet det meste av livet på Modum Bad som leder av Institutt for Sjelesorg og på Samlivssenteret. Faglig bakgrunn som har betydd mye er utdannelse som pastoralklinisk veieleder og arbeidet med arbeidsveiledning og åndelig veiledning.Har de siste årene arbeidet mye med det som bidro til at han ble statsstipendiat ; å formidle tro og verdier i skrift og tale til kirke og samfiunn.

Følgere

Et fastememento

Publisert rundt 1 måned siden - 178 visninger

Faste er å feste blikket på andre.

Fastelavn med boller og krem, med sanitetskvinnenes bjerkeris og pressebilder fra frodige karnevalsfester i Brasil har vi sans for. Dette er en del av vår årssyklus. Men fastetiden som noen annerledes uker før påske hvor vi avstår fra noe fordi det er viktige frukter knyttet til forsakelse virker pussig og sært. Men er det nå det?

De fleste er enige om at det er sunt for kroppen med noen ukers renselse. Det er godt for evnen til takknemlighet å skjerpe oss på at livets gaver ikke er en selvfølge. Det er nødvendig for frihetsopplevelsen å bli litt mer bevisste på hva vi er bundet til. Det er avgjørende for fellesskapene våre å endre blikkretning fra smarttelefoner til levende ansikt. Men enda viktigere er fastetidens avgjørende budskap: at vi flytter oppmerksomheten fra oss selv til hverandre, fra oss selv til andre menneskers skjebne. Fastetidens frukt skal ikke primært handle om velvære og at vi som har det brukbart skal få det enda bedre, men at vi i større grad evner å møte hverandres sårbarhet og smertelige livssituasjon.

Derfor er det ikke overraskende at faste er viktig i de fleste store verdensreligioner. Fastetiden er vanligvis en forberedelsestid før en deltar i de hellige høytidene, og den kristne kirke har førti dagers fastetid fra askeonsdag til og med langfredag.

Av en eller annen grunn har mange av oss dessverre fått ødelagt forholdet til fasten. Kanskje skyldes det at vi vil være i fred med vår makelighet? Kanskje skyldes det forestillinger om faste som menneskets strev, forsakelse og nødvendige selvplaging for å tilfredsstille en streng Gud i himmelen. Men faste er ikke tyngende askese eller gjerningsrettferdighet. Faste er bevisstgjøring. Faste er å feste grepet om livet vårt så vi kan feste blikket på andre og bli solidariske mennesker. Livskvalitet kommer ikke av seg selv, men forsvinner helt av seg selv med mindre vi gjør noe for å forhindre det. Livskvalitet handler ikke om å være seg selv nok, men om å være noe for andre. Når vi i fastetiden sier: ”Less is more”, mindre er mer, er det ikke for å bli jålete minimalister, men for å få mer plass til det sant menneskelige i forhold til medmennesker som fortjener å bli sett, hørt og elsket.

Men faste handler også om bevisstgjøring på en annen måte. At det finnes en Gud som er større enn oss, en som vil vårt beste og ønsker vår forpliktelse og troskap. Å være kristen handler ikke om å få dekket enda flere av våre behov. Utgangspunktet for den kristne tro er at vi lar oss finne av Gud og søker hans vilje. Faste er dermed å bidra til å gi andre mennesker frihet. Faste er å se andre enn seg selv, slik profeten Jesaja skildrer det: ”Dette er fasten jeg har valgt”, sier Herren. ”Å løse urettferdige lenker, sette undertrykte fri, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden.”. (Jes 58,6-8)

Vi er alle sårbare og merkes av livet. Derfor trenger vi noen å dele livet med, slik ordtaket fra Telemark bekrefter det: “Del sorgi halv. Del gleda dobbel”. Faste er å feste blikket på den andres sårbarhet. Faste er sånn sett også å rette blikket mot påskens mysterium; at Gud er en Gud med sårmerker. Ved Hans sår får vi legedom.

Men faste er også å feste blikket på vår klode og vår sårbare verden. Vi vet at vi dypest sett ikke har noe valg hvis vi vil overleve. Verden har ikke nok ressurser for vår grådighet, men den har nok til å dekke alles behov hvis vi deler. Det handler altså om et måtehold til livets pris. Det er derfor bra om fasten gir oss selv gode frukter, men enda bedre om det blir en faste til andres beste, til miljøets beste og til verdens beste! Ved å bryte et selvfølgelig og dagligdags livsmønster kan et nei bli et ja. Forsakelse kan bli berikelse. Mindre kan bli mer. Har vi råd til å gå glipp av dette? God faste!Gå til innlegget

Ikke flukt, men tilflukt

Publisert 3 måneder siden - 181 visninger

Kirkens legende gjerning i verden må ikke forsømmes. I så fall kan vi risikere å havne i en knusktørr ordets kirke, rik på bedreviten, men fattig på erfaringer.

I den siste tiden har jeg mottatt bekymringsmeldinger relatert til den helbredende tjenesten som lederskapet i Visjon Norge utøver. Mennesker har kontaktet meg og bedt meg om å veilede og utfordre. De er blitt både forarget og fortvilet over sammenkoblingen av løfter om helbredelse, og oppfordring til pengegaver.

Jeg er meg bevisst at jeg ikke har et formelt tilsyn overfor ­lederskapet i Visjon Norge. Men siden virksomheten er lokalisert til Buskerud og berører mange i dette området, kjenner jeg likevel på et ansvar for å reflektere både selvkritisk og kritisk rundt bønn for syke.

Forsiktige med bruken. Når Jesus helbredet sønnen til en av kongens embetsmenn i Galilea, og en mengde kvinner og menn, hvorfor kan ikke vi folkekirkeprester litt oftere be for syke? Det er ganske stille på den fronten. Vi forretter gudstjenester og døper og begraver, men det er ikke ofte vi hører om prester som har med seg oljeflaske og ber for syke. Vi vil gjerne være nøkterne og sunne, med bena trygt plantet på moder jord. Som prester ­møter vi jo også ofte ofre etter uteblitte helbredelser og løfter som ikke ble innfridd. Kanskje er vi forsiktige med bruken av denne tjenesten fordi vi har sett mange eksempler på misbruk?

Det er mange av oss som sliter med ulike sykdommer. Vi ­føler oss redde og kanskje maktes-­løse. Vi er takknemlige for helsevesenet­, men gruer oss til operasjon, kanskje livredde for å overgi oss til en situasjon med usikker prognose. Som prest har jeg undervist om bønn og salving for syke, og jeg har i møte med menneskers sykdom og plager bedt for syke, bedt for pleie­personalet, bedt for leger og ­terapeuter. Med andre ord: På en synlig måte overgitt pasienter til Gud, og til dyktige fagfolk.

På samme måte som vi i ­dåpen ledsager Ordet med tre ­håndfuller vann, og i nattverden gir vin og brød, viser vi ved salving og bønn at Guds nærvær er noe vi kan sanse og merke.

Skje din vilje. Det tilhører de hellige stunder i diakonens eller prestens liv når han eller hun på Guds vegne, i tillit til Guds løfter og den kirkelige tradisjon, dypper fingeren i olje, tegner korsets tegn på den sykes panne og ber om helbredelse i rammen av Jesu egen bønn: «Skje din vilje!» Salving og bønn blir dermed ikke en flukt fra skolemedisin og helsevesen, men en tilflukt i en krevende livsfase.

Det handler ikke om å overvinne livets grenser til krampa tar oss, men om å overgi vårt livs belastninger og lidelser i Guds naglemerkede skaperhender. Når jeg ser tilbake, vet jeg ikke om mange som ble helbredet fra sykdommer, men jeg vet at ­mange fikk styrke i troen, en opplevelse av fellesskap og en hjelp til å overgi livet sitt til Ham som er herre over liv og død. ­Etter mitt skjønn har vi mye godt til gode om vi kunne bli litt mer åpne for å bringe det vonde og det vanskelige til Gud.

Usynlige nærvær. Vi som er diakoner, prester, kateketer og kirkelige medarbeidere, kan med fordel bli mer bevisst på å tilby de synlige uttrykk for Guds usynlige nærvær. Jesus ba for syke, de første kristne satset på at ingenting er umulig for Gud, og Jakob ­anbefaler oss rett ut i sitt brev: «Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg folk fra menigheten, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn.»

Hvis vi ikke tar denne oppfordringen på alvor på en verdig og rett måte, gir vi åpning for mer eller mindre usunne helbredelsespredikanter, fordi de ser en kjempenisje som også handler om våre forsømmelser. Det er tragisk om vi i kirken er så redd for misbruket av forbønn for syke, at vi forsømmer bruken. Kirkens legende gjerning i verden må ikke forsømmes. I så fall kan vi risikere å havne i en knusktørr ordets kirke, rik på bedreviten, men fattig på ­erfaringer.

Skråsikre løfter. Når jeg skriver selvkritisk om vår kirkes praksis på dette punktet, kan jeg heller ikke annet enn å utfordre en virksomhet i vårt bispedømme som ikke formelt ligger under Tunsberg biskops tilsyn. Det angår meg som åndelig leder fordi mange er berørt på en anfektende måte av Visjon Norges virksomhet.

Sammenblandingen av skråsikre løfter om helbredelse og i overkant frimodig pengeinnsamling, står i fare for å krenke sårbare kvinner og menn som mer enn noe lengter etter helbredelse og fred. Å knytte helbredelse til penger – selv om det er gaver – bidrar til å gjøre mindre synlig på hvilke måte helse også er noe vi mottar av Guds nåde.

Derfor ber jeg Visjon Norge å vise selvkritikk og ta et redelig oppgjør med den praksis som er blitt synlig i deres fjernsyns-sendinger. Jeg ber om å vise en ny ydmykhet og varhet i helbredelsens landskap som må ha som sin avgjørende testbønn: «Skje ikke min vilje, men din, Herre». Den vanskeligste og viktigste bønnen for alle som tror.

Per Arne Dahl

Biskop i Tunsberg

Gå til innlegget

Kirkens trådløse nettverk

Publisert 10 måneder siden - 1746 visninger

Få mennesker tror uten å tvile. Den som tviler har som regel en kime av tro i seg.

For noen år siden ledet jeg en samtale mellom forfatteren Jon Michelet og filosofen Henrik Syse om tro og tvil. En befriende og ærlig samtale med humor og ettertanke. Michelet snakket om troen og tvil som alltid hadde fulgt ham, og ble møtt av en vennlighet og lydhørhet i forsamlingen som raskt ble fanget opp av den våkne filosofen Syse: “Jon, nå minner du meg om en mann som i moden alder gjorde seg følgende erkjennelse: Før var jeg en tviler, men nå er jeg ikke så sikker lenger”.

Når jeg i dag, på pinseaften, tar sjansen på å stille spørsmålet: “Tror du på Gud?” er det fordi jeg opplever at så mange av oss er lei overfladiske samtaler om tilbudsvarer på butikken, det bedrøvelige været, slarv om kjente og ukjente og skryt om nye reisemål. Men vi kommer sjelden ut av dette uføret selv om vi har erfaringer av at når vi våger å være personlige og ærlige blir samtalen helt annerledes.

Dette visste den danske forfatteren Karen Blixen. For mange er hun mest kjent for sin novelle “Babettes gjestebud”. For andre er hun blitt synlig gjennom filmen om henne: “Mitt Afrika” som Meryl Streep og Robert Redford gjorde til en internasjonal suksess. Det fortelles om Karen Blixen at hun ofte inviterte folk til sin Afrikanske farm. Hun sa at hun aldri hadde gjester på gården uten å stille dem det sentrale spørsmålet foran peisen etter middagen: “Tror De på Gud?” Dermed ble det aldri likegyldige og overfladiske samtaler, men rom både for det personlige og ærlige. Blixen fortalte senere om en av gjestene som i livet sitt hadde opplevd mange svik og smertelig troløshet. Så spurte Karen Blixen om han trodde på Gud. Hans svar var at bortsett fra Gud kunne han ikke tro på noe som helst eller noen som helst.

Vi har forskjellig forhold til tro. Søren Kierkegaard sa at han trodde fordi faren hans gjorde det. Noen vil si at de tror på tross av at foreldrene gjorde det. Andre igjen vil betakke seg noen som helst gudstro. Mens vi er i Blixens danske virkelighet kommer jeg på et muntert møte med et dansk par på en fortauskafe sør på Bornholm. I mylderet av folk havnet vi ved samme bord, og det danske paret ble svært overrasket over “å møte en prest i levende live,” som han sa. Jeg tok Karen Blixen på ordet, og tok sjansen på å spørre dem om de trodde på Gud? Det ble en livlig og frisk samtale hvor den engasjerte dansken sukket lett oppgitt: “Min fornuft hindrer meg rett og slett i å tro!” Hvorpå hans vitale hustru kjapt repliserte: “Det var dog en lille hindring!”

For ham, dog, en hindring! Mange strever med å tro og syns tvilen er større. Men er det ikke sånn at tvilen alltid skal komme den tiltalte til gode? Tro er da ikke skråsikkerhet, men å ta sjansen på at Gud er til å stole på selv om han kan virke fjern, ujevn og vanskelig å fatte. For meg er tro å ta sjansen på at Gud fortsatt er skaper av alt godt, en som vil meg vel og har lovet å være nær alle slags dager. Derfor er troen og tvilen tvillinger. Få mennesker tror uten å tvile. Den som tviler har som regel en kime av tro i seg.

Det er pinseaften, og jeg trenger pinsen. Det vil si, jeg trenger å be Den hellige ånd å komme for å vise meg hvem Jesus er så jeg kan få tro på Gud og leve. Mange av oss strever med nettverksforbindelse og overhode å komme på nett. Den hellige Ånd er kirkens trådløse nettverk som har vært operativt siden pinsedag. Det er den hellige ånd som hele tiden har gjort Jesus synlig og nærværende og som dermed har vist oss hvem Gud er. Brukernavnet er ditt eget navn, og passordet er Johannes3,16 der det står: “For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Jesus er nøkkelen til Gudsriket. Dermed er vi på nett, med tilgang til en vare som ikke har utløpsdato og ikke kan kjøpes for penger. Vi kan ikke bevise noe som helst, men vi kan la oss overbevise. ”Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere”.

Pinsedag skjedde dette, og folk begynte å kommunisere med hverandre på tvers av landegrenser og språk. Gud hadde etablert et nettverk av en annen verden midt i verden. For noen oppleves dette fjernt og uvirkelig. For andre er det en stor trøst og trygghet. En av mine beste kamerater heter Georg, er 94 og en av de klokeste og morsomste jeg kjenner.“ Du eldes med stil, Georg.” sa en velmenende venn, hvorpå han svarte: “Jeg er heldig å eldes med tro, min gode mann, troen på en evig Gud som vil meg vel”.

Velsignet pinse!

Gå til innlegget

Bibelbruk i Washington

Publisert rundt 1 år siden - 2828 visninger

For meg var det ubehagelig og beklemmende hvordan bibel og bønn ble misbrukt som innpakningspapir rundt Donald Trumps tale.

I løpet av den lange valgkampen i USA ble svært mange av oss skremt av ­Donald Trumps holdninger. Valgnatten, med Trumps overraskende seier, fattet mange litt mot. Årsaken var den ­påtroppende presidentens forsonende­ tale.

Så kom fredag 20. januar. En av de triste jubeldagene som gjorde mange av oss redde­ og sinte fordi Trump, istedenfor å åpne sine hender til verden, knyttet ­nevene på vegne av USA.

Vi hørte en ekstrem nasjonalistisk tale med fokus på et USA som for enhver pris skal være først og størst, rikest og mektigst. Ikke ett ord om verdens urettferdighet, nød og lidelse. Ikke ett ord om solidaritet og respekt for ulike raser, ­religioner og kjønn.


Beklemmende


For meg var noe av det aller mest ubehagelige og beklemmende hvordan Bibel og bønn ble misbrukt som innpakningspapir rundt det Trump fremførte som sin gave, talen til folket, men som mange opplevde som et svik mot ­Bibelens kjerneverdier.

Aldri har jeg opplevd bibellesning og bønn som en så pinlig innramming av en statsleders upassende drømmer og bilder, sett i lys av verdens utfordringer og urett. Når en av verdens mektigste ledere knytter neven istedenfor å rekke ut hender – når en nyvalgt president kommer med trusler fremfor trøst – er det bare trist og skremmende.


Farlig

Trumps egenmektige ord ropte så høyt at jeg knapt hørte den – Guds tale og de bønner som ble lest. Dette ble ­aldeles feil, og viser hvor farlig det er når Bibelen brukes til å legitimere eget budskap og egne holdninger.

Bibelen, som Guds og livets stemme, er en gave til menneskeheten. Men alt som er godt kan bli den bestes fiende. Guds ord kan også tas til inntekt for selvlagde drømmer og meninger, slik opplevde jeg det, denne dagen under Trumps tale.

Når den nye presidenten tør å påstå at USA er ustoppelig fordi de vil være beskyttet av Gud, blir dette like galt som hans avsluttende løfter: « Vi står ved fødselen av et nytt millenium, klare til å låse opp verdensrommets mysterier og frigjøre jorden fra sykdommens lidelse».

Når han dessuten avslutter talen med å takke og velsigne folket blir kortslutningen komplett.


Håp

Den eneste respons vi som kirke kan gi, foruten å ta avstand fra Trumps forsøk på å bruke bibelord til å legitimere egne drømmer, er å si «Kyrie eleison» – Herre, miskunne deg over oss!

Vårt håp er at faktisk ansvar og gode medarbeidere rundt den nye presidenten vil ha endringskraft.


FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 01.02.2017

Gå til innlegget

Mer medfølelse, mindre føleri

Publisert rundt 1 år siden - 396 visninger

Hvis jeg skulle holdt en nyttårstale for det norske folk, ville jeg hyllet hverdags-heltene i landet vårt.

Det er mange av dem. Mennesker som uten å gjøre noe nummer ut av det sliter med kroniske, skjulte plager, hva enten det handler om syn, hørsel, ledd, muskler, utlagt tarm eller andre former for ettervirkninger etter alvorlig sykdom. Eller de strever med angst, depresjon eller smertefulle senskader av traumer eller krenkelser.

Barmhjertighet

Mens jeg skriver, ser jeg for meg mennesker jeg har møtt dette året. Ingen kan se det utenpå dem, men inni dem herjer smerter og sorger som aldri tar pause. Mange av dem minnes hver eneste morgen på sin kraftløshet, sitt mismot og sin skam, også over det å bli ufør lenge før tiden. Å bli rammet av andres­ mistenkeliggjøring og nedlatende holdning, gir sorg. Imponerende at mange likevel bevarer sitt livsmot. For noen hverdagshelter!

Men jeg ser også for meg mange andre slags hverdagshelter, de som tar mer hensyn til andre enn seg selv. De som pleier sine aldrende foreldre, nekter å oppgi den med-
arbeideren som stadig er sykemeldt for sitt avhengighetsproblem.

Nyttårstalen ville jeg holdt til hverdagsheltene­ som har mistet mye i livet, men ikke mistet livs-
motet eller medfølelsens gave og oppgave. Jeg tenker på de som strever selv med skjulte plager som aldri tar slutt, eller alle de som uten svik bærer sine og dekker dem med barmhjertighet. Den med-
følelsen som ser den andre og som ikke ser ut til å gå ut på dato.

Medfølelse

Det er antagelig derfor jeg ved dette årsskifte har vært opptatt av Dostojevskijs roman Idioten. Han lar Fanden si til Ivan: «Det går godt på jorden; mennesker blir mer og mer djevelske­ overfor hverandre. Jeg mangler kun å avskaffe medfølelsen. Når den er avskaffet, har jeg 
seiret.»

Og Dostojevskij føyer i en annen sammenheng til: «Det finnes i denne verden kun en eneste en som er levende, det er medfølelsen. Det er medfølelsen som gjør tilværelsen nærgående og levende». Og den vise russiske forfatter avslutter med å utfordre oss alle ved dette årsskiftet: «Overalt kommer livet oss i møte. Frykt ikke disse utfordringer. Du avskjærer­ deg fra å leve hvis du avviser det rop som kaller på deg. Ropet fra den glade som vil dele sin glede med deg, ropet fra den fortvilede som hungrer etter medfølelse, kjærlighet og forståelse.»

Vi trenger ikke nyttårsforsetter som dreier seg om et føleri som setter oss selv og våre egne følelser i sentrum. Nå er det tid for en medfølelse som viser at vi ser andre.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Hermod Herstad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
3 minutter siden / 846 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
10 minutter siden / 846 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Politisk skjebnetime
15 minutter siden / 4607 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Politisk skjebnetime
19 minutter siden / 4607 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
43 minutter siden / 846 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
43 minutter siden / 846 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Politisk skjebnetime
44 minutter siden / 4607 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
44 minutter siden / 4854 visninger
Robin Tande kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 1 time siden / 4854 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
rundt 1 time siden / 846 visninger
Lars Jørgen Vik kommenterte på
Politisk skjebnetime
rundt 1 time siden / 4607 visninger
Lars Jørgen Vik kommenterte på
Politisk skjebnetime
rundt 1 time siden / 4607 visninger
Les flere