Peder M.I. Liland

Alder: 77
  RSS

Om Peder M.I.

Følgere

Surdeig er ikke tøys.

Publisert over 1 år siden - 124 visninger

Olav Egil Aune rykker ut og forsvarer folkekirkens troverdighet, spesielt når den virker som surdeig.

Aunes artikkel er mest av alt et forsvar for det som ikke lenger er statens religionsvesen, men en form for folkekirke uten tradisjonelle statlige maktmidler. Fortsatt har den vesentlige privilegier i forhold til andre tros- og livssynssamfunn, og i den forstand er den lett synlig. Men når Aune gir seg til å plassere denne formen for trossamfunn opp mot andre, blir det hele for spinkelt.

Han forsøker bl.a. å omtale folkekirken i lys av det han kaller frimenigheter, og det er vel noen grupperinger som i likhet med folkekirken definerer seg som lutherske, men mer varme og intime,  ikke vet jeg.

I og med at trosfrihetsprinsippet etterhvert ble helt  avgjørende for religionsfrihetens kår i Norge fra midt på 1800-tallet, kom det etterhvert til noen nye tros- og livssynssamfunn, som allerede hadde omfattende spredning i andre deler av verden. Dette dreier seg også om kristne kirkesamfunn med en klar avvisning av koblingen mellom kirke og stat, som fulgte etter 1555 i Europa. Det dreier seg om frikirker, og ikke om frimenigheter etter den spesielle innholdsbeskrivelsen Aune kommer med i sin artikkel.

Norske frikirker har tidligere bare blitt beskrevet som dissentere, som om de ikke representerte noen selvstendig identitet, men måtte akseptere å bli stemplet som en form for utskudd i forhold til det den kongelig godtatte lutherdom stod for. Det trossamfunn som først ble rammet av denne fordomsfulle holdningen, er som kjente Vennenes Samfunn, som ble etablert med sin første menighet, før dette var lovlig eller tillatt, i 1818.

Nå er det tillatt. Grunnloven har måttet ta høyde for det de universelle menneskerettigheter hevder er selvinnlysende. Det er med andre ord ingen spesiell kvalitet ved folkekirkemenigheter, at de primært må operere som en surdeig, og derved vise sin troverdighet i det virkelige liv. som trosfellesskap. Dette har vært og er helt grunnleggende for samtlige frikirkesamfunn, som stiller til tjeneste ut fra sine forutsetninger, som ikke sjelden er minst like folkelige som den lutherske folkekirke. Men det avgjørende for samtlige kirkesamfunn er den troverdighet, som knytter seg til surdeigbildet.

Gå til innlegget

Mer enn 1000 år

Publisert over 5 år siden - 217 visninger

Ikke skjelden får vi innlegg på Verdidebatt.no , der det snakkes om de tusen år med aktivt kristenliv i vår del av verden. Det sies ofte for å hevde privilegier som gjelder en del av norsk kristenliv - "folkekirken".

Med en litt mer forsiktig argumentasjon må vi slå fast, at dette dreier seg om snaue 500 år. Selvsagt har denne perioden de siste 500 hatt stor betydning for samfunn og kristenliv. Det dreier seg her om den lutherske konfesjon som fra 1537 ble gjennomført ved den dansk-norske konges beslutning, om å bryte med den romersk-katolske kirke, og følge signalene fra Wittenberg.

Denne uken skulle vi hatt et møte i Kristiansand, der Inge Lønning ville legge fram noe av sitt arbeid med hvordan den norske grunnloven kan inkludere de universelle menneskerettighetene som verdigrunnlag. Hans bortgang denne påsken har ikke gjort dette temaet mindre aktuelt.

En debatt om verdier og privilegier bør ha som mål å sikre de verdier som bygger opp om likeverd, om tros- og samvittighetsfrihet, kort sagt dette som gjør oss til medmennesker i et åpent, demokratisk samfunn. Vårt Lands lederartikkel lørdag 20. april tok dette opp i samband med Geir Lippestads bok, der han sier en del om sitt møte med holdninger og ideologier, som legger opp til konflikt og angrep på selve menneskeverdet.

Det er ikke dermed sagt at folk som støtter opp under det som fram til 2012 har vært statens religionsvesen, legger opp til konflikt uten hensyn til andre. Poenget er å understreke at alle, også de som kjenner seg så sterkt priviligert av den norske stat, har alt å vinne på å vise større åpenhet overfor det mangfold, som etterhvert preger norsk samfunnsliv, også når det gjelder andre kirkesamfunn.

Etter prinsippet om religionsfrihet skal de stilles de likt overfor staten. Noen av disse kirkesamfunn har en lengre historie enn selv norsk kristenliv, og norsk kristenliv kan spores lengre tilbake enn disse ofte omtalte 1000 år. Andre har gjennom flere hundre år kjempet for å oppnå trosfrihet, og kjemper fortsatt for dette i andre deler av verden.

Det er feilaktig å koble alt kristenliv til de stridsøkser vi kjenner til fra Stiklestad, og som den lutherske norske folkekirke faktisk fortsatt smykker seg med i sitt "våpen". Det trengs ikke drapsvåpen eller kongemakt, men virkemidler, som helt klart gir grunnlag for fellesskap og samhørighet, inkludert erklæringen om de universelle menneskerettighetene.

 

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81304 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44424 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35414 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28721 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22815 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22443 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21276 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20344 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19391 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 6 timer siden / 59 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 6 timer siden / 58 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 6 timer siden / 30 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 13 timer siden / 108 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 75 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 144 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 350 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 253 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 83 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
1 dag siden / 213 visninger
Les flere

Siste innlegg

De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 time siden / 258 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 5 timer siden / 51 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 6 timer siden / 59 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 6 timer siden / 58 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 6 timer siden / 30 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 6 timer siden / 46 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 8 timer siden / 251 visninger
Factum est – i Krf sin politiske verden
av
Øystein Blymke
rundt 13 timer siden / 73 visninger
Les flere