Peder M.I. Liland

Alder: 78
  RSS

Om Peder M.I.

Følgere

Valg skal skje i egne lokaler

Publisert rundt 1 måned siden

Debatt om videreføring av statskirkeordningen trigges av flere eksempler, ikke minst bruk av valglokaler og valgdager som gjelder politiske valg.

Det er helt klart at frikirkelige reagerer på dette.

Det skjer nok mest i direkte kontakt med folkekirkemedlemmer som har tatt oppstilling på sine tildelte plasser i nær tilknytning til politiske valglokaler. Slike lokale reaksjoner finnes det mange av. Men det burde selvsagt vært reist som et krav fra samtlige tros- og livsynssamfunn direkte både til den såkalte evangelisk-lutherske folkekirkens ansvarlige myndigheter og ikke minst kommunale og statlige instanser. 

Det gjelder å sikre en vital  historisk kontinuitet med hensyn til Grunnlovens markering av verdier som likeverd og  tros- og samvittighetsfrihet. Nettopp av den grunn er det vesentlig å  sikre fullt ut at tros- og livsynssamfunn er på likefot i forhold til staten. På dette feltet står vi overfor en lovfestet form for diskriminering, som viderefører den intoleranse som kom i Grunnloven av 1814. 

Det første opprøret mot dette kom med dannelsen av Vennenes Samfunn i 1818. Det gjenstår mye før vi har oppnådd et reellt skille mellom kirke og stat, og valglokal-praksisen er bare ett eksempel som heller ikke frikirkelige har sett på som akseptabel ut fra Grunnlovens markering av de universelle menneskerettigheter og tros- og samvittighetsfrihet.

Gå til innlegget

Tilskudd etter medlemstall ?

Publisert 6 måneder siden

Så lenge Staten fortsetter sin rolle som skatteinnkrever for det som fortsatt betegnes som Den Norske Kirke, kan det ikke være så viktig med antallet medlemmer eller hvor sterkt deres forhold er til denne utgaven av den kristne kirke.

Dagens leder i Vårt Land argumenterer for å sikre et økonomisk grunnlag for det tidligere statens religionsvesen, slik at det fortsatt er et reellt grunnlag for å kalle det en folkekirke. Dersom  økonomien er sikret uavhengig av medlemstall og reell oppslutning, bør selv andre konfesjoner innen den kristne kirke akseptere at den folkekirkelige lutherdommen blir priviligert, og at de øvrige, som kalles frikirkeligheten i motsetning til statskirkeligheten, blir diskriminert mot - som mindre viktige. Slik leser jeg Vårt Lands leder.

Det er selvsagt mulig å misforstå en slik leder. Det kjempes på flere fronter for å sikre Den norske kirkes økonomi og innflytelse innen norsk kristenliv og samfunnsliv, til tross for en dramatisk synkende  oppslutning.  Det kan hende at lederen har en utfordring både til politiske miljøer og til den del av norsk kristenliv, som er utenfor folkekirken. Det er folkekirken som er hovedsak for lederen, eller nærmere bestemt institusjonen, ikke primært det folket, som utgjør dens medlemsmasse.

Dersom Staten avslutter sin rolle som skatteinnkrever på vegne av den norske folkekirke, og overlater dette ansvaret direkte til medlemsmassen, har vi kommet fram til en reell demokratisering, Det å være medlem, er frivillig, og det medfører et ansvar.  Den situasjonen samsvarer med det ansvar medlemmer  i frikirkene tar på seg. 

Nå har vi som er utenfor folkekirken, hatt rett til å få tilbakeført kirkeskattøret til våre menigheter og trossamfunn helt siden 1969. Det er jo rett og rimelig at når alle ble belastet med  et folkekirkelig skattøre, skulle  frikirkelige borgere kunne få dette tilbakeført.

Nå legger denne lederen opp til en ny form for forskjellsbehandling. Uansett hva som skjer av positiv utvikling innen kristne trossamfunn utenfor folkekirken, har det mindre interesse for Vårt Land. Nå gjelder det folkekirkens selvpåførte krise, der bortfallet av medlemmer søkes kompansert med en form for økonomisk forskjellsbehandling, som frikirkelige  blir bedt om å akseptere og bistå med, for å redde restene av Statens religionsvesen.

En av de viktigste verdier ved prinsippet om trosfrihet, som den opprinnelige Grunnloven av 1814  avviste til fordel for Staens religionsvesen, er at det stiller alle tros- og livssynssamfunn på likefot i forhold til Staten,  og  legger et utvetydig ansvar på det enkelte medlem. Dette bør Vårt Land ta inn over seg, i stedet for å forsvare et fortsatt folkekirkeprivilegium, som i voksende grad  mister troverdighet.


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
27 dager siden / 1906 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
19 dager siden / 1636 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
26 dager siden / 1616 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
27 dager siden / 1592 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
18 dager siden / 1453 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
16 dager siden / 1370 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
20 dager siden / 1369 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 1126 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 921 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere