Jan-Aage Torp

Alder: 62
  RSS

Om Jan-Aage

Jeg er pastor i Oslokirken (http://www.oslokirken.no/), formann for Kristen Koalisjon Norge (http://kristenkoalisjon.no/) og president for European Apostolic Leaders (http://europeanapostolicleaders.eu). Kvitringer finner man her: http://twitter.com/janaagetorp1. Facebook side: http://facebook.com/janaagetorp1

Følgere

Pastor Torp tvangsinnmeldt i statskirken!

Publisert nesten 11 år siden

Denne uken fikk jeg brev fra Den norske Kirke med beskjed om at jeg er medlem av Den norske Kirke. Jeg fikk stemmeseddel for valg til menighetsrådet i Majorstuen kirke og valg til Oslo Bispedømmeråd.
Wow!
Nå står ikke verda til påske!
Hør nå her: JEG HAR ALDRI NOEN SINNE VÆRT MEDLEM AV DEN NORSKE KIRKE! JEG ER PASTOR I OSLOKIRKEN, EN PINSEMENIGHET UTENFOR DEN NORSKE KIRKE!
Hvilken maktarroganse!
Her er statsfinansiert religion på sitt verste!
Et maktapparat som innlemmer folk som medlem uten en gang å spørre!
Hvis også jeg hadde vært skikkelig frekk, ville jeg altså nå ha benyttet stemmeseddelen til å få folk inn i menighetsrådet i Majorstuen der den homofile presten Jens Torstein Olsen arbeider, han som er "gift" med byrådsleder Erling Lae.
Men så frekk går det ikke an å være.
Den kristne kirke kan ikke bruke uredelige midler.
Jeg protesterer!
Send meg utmeldingsbeviset øyeblikkelig!

Gå til innlegget

Det er en glede for meg å stille som listetopp for Kristent Samlingsparti i Oslo. Jeg er nytt medlem av partiet, og er blitt gitt mulighet til å representere KSP i Oslo, en by som jeg elsker.

Hvorfor bør alle verdibevisste mennesker vurdere å gi sin stemme til KSP?

For det første er vi et JA TIL LIVET-parti. Om jeg kommer på Stortinget, vil jeg arbeide fra første dag for en grunnlovsendring der vi får en lov som verner om menneskelivet fra unnfangelsen og til en naturlig død. Enhver som kjenner meg, vet at jeg har arbeidet konsekvent og kompromissløst imot abort og for livet i 17 år. I så måte vil jeg stille på linje med KrFs gode forslag som de har presentert flere ganger for Stortinget, men som de dessverre aldri har fått oppslutning om. Jeg vil sette makt bak dette kravet, og vil sørge for at hvis min stemme blir hørt i forbindelse med regjeringsforhandlinger, f.eks. hvis mitt parti kommer på vippen, vil denne saken spille en avgjørende rolle.  Jeg vil også prioritere at bevilgninger økes kraftig til Amathea og lignende organisasjoner som arbeider aktivt for å hjelpe mammaer som velger å føde barn fremfor fosterdrap. Min valgvideo "Ufødte og fødte babyer blir beskyttet" kan sees på pastortorp.no. Ingen velger behøver å tvile på at jeg setter JA TIL LIVET først.

For det andre er vi et JA TIL EKTESKAPET OG FAMILIEN-parti. Om jeg kommer på Stortinget, vil jeg starte arbeidet fra første dag for å utarbeide ny lovgivning som gjelder ekteskap og familie. Enhver som kjenner meg, vet at jeg har i 17 år arbeidet konsekvent og kompromissløst imot homofilt ekteskap og adopsjon, og for kristne familieverdier. Den hasardiøse ekteskapslovgivningen som ble kjørt i rekordfart gjennom Stortinget, må erstattes av ny lovgivning som bygger på de evige verdier i Bibelen og Norges kristne verdigrunnlag. Jeg vil ikke bare ha tilbake den gamle lovgivning, men vil arbeide for en grundig gjennomgang av alle sider ved sakskomplekset: ekteskap, barn, adopsjon, kunstig befruktning osv. Jeg vil også her sette makt bak kravet dersom mitt parti kommer på vippen i Stortinget. Min valgvideo "Ekteskap mellom EN mann og EN kvinne" kan sees på pastortorp.no. Ingen velger behøver å tvile på at jeg setter JA TIL EKTESKAPET OG FAMILIEN først.

For det tredje sier vi at NORGE ER FOR ALLE FOLKESLAG. Som pastor i Oslo sentrum bygger jeg en menighet med visjon om å være 100 nasjonaliteter i EN menighet. Min prioritet er Jesus og integrering i Oslo, en by som opplever slitasjer pga rasemotsetninger. Jeg vil at alle folkeslag skal behandles med respekt og kjærlighet. Men jeg vil ikke akseptere den islamisering som vi ser i dagens Oslo. Norge skal bygge på sine hevdvunne kristne verdier, slik grunnloven uttrykker tydelig. Enhver ny landsmann som respekterer dette, og som følger norsk lov og lærer norsk språk, er velkommen til den byen som jeg elsker. Rasisme er synd mot Guds Ord! Min valgvideo "Norge for alle folkeslag" kan sees på pastortorp.no. Ingen velger behøver å tvile på jeg vil arbeide for et godt liv for alle folkeslag i Norge, tuftet på et kristent verdigrunnlag.

For det fjerde sier vi at NORGE BYGGER PÅ ET KRISTENT FUNDAMENT. Verden over er det undertrykkelse av troen, ytringsfriheten, og livsretten fordi mange nasjoner har et destruktivt verdifundament. Det kristne fundament som Eidsvollsmennene valgte, har vist seg å være slitesterkt og har gitt beskyttelse til nordmenn i snart 200 år, nå også til våre nye landsmenn. Derfor flykter muslimer i hopetall til Norge fra Iran, Afghanistan, Pakistan, Somalia osv. Jeg vil arbeide for en styrkelse av det kristne verdigrunnlag i grunnloven, og i barnehager, skoler, NRK, og alle aspekter av vårt felles liv. Min valgvideo "Norge bygger på et kristent fundament" kan sees på pastortorp.no. Ingen velger behøver å tvile på at jeg vil arbeide for et kristent verdifundament i Norge som gir frihet til alle.

For det femte sier vi NEI TIL AKTIV DØDSHJELP. Fremskrittspartiet sjokkerte oss ved sitt landsmøtevedtak som sier ja til dette ondet. Dette vil jeg motsette meg på alle måter! Jeg har selv to ganger ligget for døden, og vet hvor viktig det er at samfunnet og medmennesker kjempet for mitt liv. Min valgvideo "Nei til aktiv dødshjelp" skal snart produseres. Ingen velger behøver å tvile på at jeg vil arbeide imot aktiv dødshjelp og isteden fremme tiltak for å hjelpe døende og lidende medmennesker.

For det sjette er vi et parti som ELSKER ISRAEL. Som stortingspolitiker vil jeg arbeide for å flytte ambassaden til Jerusalem, og for at Judea og Samaria skal fortsatt være et jødisk område. Vi er for Israels beskyttelsesmur, og for Israels rett til å bekytte seg mot terrorister og selvmordsbombere. Jeg vil arbeide for at norsk politikk overfor Midtøsten velger positivt samarbeid med det eneste demokratiet i området, Israel. Ingen velger behøver å tvile på at jeg vil arbeide for Israel og jødefolket.

Til syvende og sist, vi vil arbeide for REGJERINGSSKIFTE. Vi må få vekk den rød-grønne regjeringen som har vært destruktiv for vårt land. Som stortingspolitiker vil jeg søke samarbeid med alle ikke-sosialistiske partier. Om KSP får 1-2 mandater, eller flere, vil vi forvalte vårt mandat fra velgerne med ansvarlighet. For å gi min støtte til en regjering, eller for å delta i regjeringen, vil jeg sette makt bak kravene om abort og ekteskapet. Vi må få gjennomslag for minst en av disse to skjebneavgjørende sakene. Kortsiktige pengegevinster må ikke gå på bekostning av verdier med de aller største konsekvenser for Norges befolkning. Ingen velger behøver å tvile på at jeg vil arbeide for en ny, ikke-sosialistisk regjering fra høsten 2009.

Gå til innlegget

Derfor Kristent Samlingsparti!

Publisert rundt 11 år siden

Photo Credits: Julie Simon. Pastor Torp er en stolt bestefar. Her med USA-fødte Aurora som besøkte bestefar sammen med sin mamma Julie nylig. Fremskrittspartiet har talt. Deres landsmøte har avslørt at partiet har valgt en strategi bort fra kristne kjerneverdier. Utvilsomt står deres standpunkt for Israel fast. Dét skal de ha ros for! Likeledes årvåkenheten mot snikislamiseringen av samfunnet. Men at de nå åpner opp for aktiv dødshjelp og svekker kampen mot den nye ekteskapslovgivningen er meget skuffende, for å si det mildt.

Hva er alternativene for verdibevisste kristne?

Noen er straks på pletten og sier Kristelig Folkeparti. Javisst, det er en del bra med KrF. Ikke minst navnet. Og historien... Fortsatt er det en rest av abortkamp i KrF. Partilederen er stort sett klar i støtten til Israel. De fikk igjennom en resolusjon mot ekteskapsloven på landsmøtet, til tross for Knut Arild Hareides utrolige sidesprang.

Men akkurat som Frp synes å målbære en ego-politikk, virker KrF så sekularistiske. Den unge skogen av KrF-politikere ligner til forveksling på Ap- og Sv-politikere, men med litt attåt.

Andre vil si Høyre, Venstre, Senterparti.

Jeg sier: Værsågod. Vi har demokratiske valg. Ingen skal få meg til å slarve om "bortkastede stemmer". Den eneste stemmen som er bortkastet, er den stemmen som kompromisser med din egen overbevisning.

Min anbefaling er soleklar: Stem Kristent Samlingsparti!

Her er mine sju "Utvetydige":

Vi er utvetydig for Israel: Ambassaden flyttes til Jerusalem; Judea og Samaria skal fortsatt være et jødisk område; Vi er for Israels beskyttelsesmur, og landets rett til å bekytte seg mot terrorister og selvmordsbombere!

Vi er utvetydig imot abort og aktiv dødshjelp, og sier ja til livsrett og menneskeverd fra unnfangelsen og til en naturlig død!

Vi er utvetydig imot den nye ekteskapsloven, og vil ha en ny ekteskapslov som sier ja til ekteskap mellom EN mann og EN kvinne.

Vi er utvetydig for kristen innvandring, og innvandring som redder fra grove brudd på menneskerettighetene, men sier nei til innvandring som river i stykker Norges kristne verdigrunnlag.

Vi er utvetydig for en kristen verdifundamentering i samfunnet.

Vi er utvetydig for kristendom i skoleverket.

Vi er utvetydig imot ytterliggående tilgang til alkohol, og vil kjempe mot prostitusjon og pornografi.

-----------------

Vi er et landsdekkende parti med gode kandidater i alle fylker, bortsett fra Hedmark og Sogn og Fjordane, der vi denne gang ikke stiller lister.
I Oslo stiller jeg på topp. Om velgerne stemmer meg inn på Stortinget denne gangen, noe som er mulig med vel 14.000 stemmer, får dere en mann på Tinget som vil kjempe for det som er mest dyrebart for vårt land. Mitt liv dreier seg om å kjempe for de svakeste av de svake. Og for Norge!

Kanskje Kristent Samlingsparti og jeg kommer på vippen i et 4-årig storting? Et tilsynelatende mareritt for de egoistiske og sekularistiske blokkene, men en drøm for alle oss som vil bygge det nye Norge, tuftet på kristne verdier!

Jeg ber deg vurdere: Pastor Torp på Stortinget!
Gå til innlegget

Takk for meg!

Publisert rundt 11 år siden

Jeg vil herved si takk for meg på verdidebatt.no.

Jeg syns dette er et spenstig og seriøst debattforum som jeg vil fortsette å følge med interesse.

Men tiden strekker ikke til. Det er mange debattfora i Norge. Jeg trekker meg på ingen måte fra Debatten - med stor forbokstav :-)

Gå til innlegget

Den nye ekteskapsloven må omgjøres etter stortingsvalget 14.september 2009. Lemfeldig saksbehandling og tankeløse valg i stortingsgruppene har ført til et eksperiment med ekteskapsordningen som vi ikke kan leve med som nasjon.
Vi må få tilbake en ekteskapslov som er tilnærmet lik det som var.

Og selvfølgelig må énkjønnede ekteskap oppheves og de homofile parene må få tilbød om å innrette sine liv etter den gamle, gode husstandsfellesskap-lovgivningen, med de nødvendige tilpasninger for at homofile samboende kan leve sine liv sammen på en trygg måte.

Jeg leste idag om en gresk domsstol som har opphevet homofile ekteskap. Det samme bør forberedes i Norge.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2235 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1867 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1191 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 890 visninger
Livet er ferskvare
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 831 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 670 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere