Jan-Aage Torp

Alder: 62
  RSS

Om Jan-Aage

Jeg er pastor i Oslokirken (http://www.oslokirken.no/), formann for Kristen Koalisjon Norge (http://kristenkoalisjon.no/) og president for European Apostolic Leaders (http://europeanapostolicleaders.eu). Kvitringer finner man her: http://twitter.com/janaagetorp1. Facebook side: http://facebook.com/janaagetorp1

Følgere

Idag har jeg mottatt emailer fra henholdsvis livsretts-organisasjonen Menneskeverd og Kristelig Folkeparti. Brgge inneholder sterke appeller om å skrive under på underskriftslister imot aktiv dødshjelp.

Menneskeverd skriver: "I samarbeid med KrF, har Menneskeverd tatt initiativet til en underskriftskampanje mot aktiv dødshjelp og for livshjelp. Det er mange saker som har gått gjennom Stortinget uten at det er reagert skikkelig fra opinionen. Nå har vi sjansen til å være føre var og vise at vi vil satse på livshjelp!" Videre skriver Menneskeverd: "Dette er en av de viktigste menneskeverdssaker dette året. FrP vedtok på sitt landsmøte i vår å innføre aktiv dødshjelp som en del av norsk helsetjeneste. Det er en grense vi ikke kan og vil krysse. Nå kan vi være tidlig ute med å sette agendaen! Vi håper å få inn minst 20.000 underskrifter før stortingsvalget. Dette vil kunne være en viktig opinionsdanner slik at vi får satt dagsorden før debatten når Stortinget – antakelig i neste periode. Vi håper du skriver under og på den måten løfter frem livshjelp som et alternativ til aktiv dødshjelp. "

KrF har mange av de samme formuleringer, men skriver også: "I flere fylker kan valget avgjøres av 1-200 stemmer. Denne aksjonen kan være det som avgjør! Kan du hjelpe oss med 100 underskrifter (eller så mange som mulig) vil vi få stor oppmerksomhet rundt saken og trolig vinne en del velgere tilbake til KrF".

Det er prisverdig at KrF tar dette initiaivet. Jeg syns KrF har klargjort sitt ståsted på en positiv og konstruktiv måte, og som politisk parti er det rett at de benytter enhver anledning til å presentere sitt program og sine kandidater.

Imidlertid tror jeg det er uklokt av livsrettsorganisasjonen Menneskeverd, under fem uker før et stortingsvalg, å gå ut med sterke appeller sammen med ETT PARTI, når det er lett for Menneskeverd å konstatere at det finnes et bredt engasjement imot aktiv dødshjelp i flere partier, herunder også Kristent Samlingsparti (KSP).

Jeg vil utfordre Menneskeverd til å gjennomtenke sin strategi i så måte. I den verdibevisste del av befolkningen er det mange partipolitiske preferanser, og her må vi unngå for enhver pris at snevre preferanser hos Menneskeverds ledere skal svekke kampen imot abort og imot aktiv dødshjelp.

Denne uken er en stor annonse blitt innrykket i den kristelige pressen om ekteskapsloven. Her er det MorFarBarn og Nordisk Nettverk for Ekteskapet som presenterer hvilke partier som godtar den nye ekteskapsloven, og hvilke som vil reversere den. Jeg er glad for å konstatere at disse to brede, faglig dyktige organisasjoner hever seg høyt over snever partipolitikk, og presenterer samtlige fire partier som vil ha omkamp om ekteskapsloven, herunder også Kristent Samlingsparti.

Noe å tenke på for Menneskeverd?

Gå til innlegget

I juni kunngjorde President Barack Obama at USA utsetter i ytterligere seks måneder flytting av USAs ambassade til Jerusalem, pga alle internasjonale og sikkerhetsmessige komplikasjoner som følger med en slik flytting.

USA vedtok allerede i 1995 at deres ambassade skulle flyttes til Jerusalem. Men alle presidenter siden har utsatt saken.

14,september har vi stortingsvalg. Om Kristent Samlingsparti og Pastor Torp kommer på Stortinget vil vi fra første dag sette makt bak kravet om at Norges ambassade flyttes til Jerusalem. Vi vil kunne få følge av Fremskrittspartiet, deler av Høyre og KrF, og en og annen fra andre partier. Og norsk politikk vil kunne bli entydig på dette punktet i en ny borgerlig regjering.

Dermed vil Obama få en viktig alliert som vil gjøre det enklere for ham å gjennomføre USAs flytting.

Norge kan på nytt få en innflytelsesrik rolle i Midtøsten, utfra en helt ny vinkling. Nå blir det Midtøstens eneste demokrati, Israel, som vil høste gevinst av vår påvirkning. Og USA-Norge-Israel kan bli den nye aksen i Midtøsten-politikken.

Fred over Jerusalem!

Gå til innlegget

Bortkastede stemmer til KrF og KSP?

Publisert nesten 11 år siden

Det er mange tanker om hva som er klokest å stemme på ved et stortingsvalg.

Felles for alle velgere er at vi ønsker at vår stemme skal bli hørt.

Jeg har et pragmatisk forhold til stemmegivning: Om noen stemmer på et parti pga personlig overbevisning, syns jeg dette er klokest. Men om noen stemmer på et parti fordi dette gir en viktig taktisk gevinst, f.eks. for å styrke et "nest-best" parti i forhold til regjeringsdeltagelse, syns jeg dette er greit.

Jeg forstår.

Personlig har jeg alltid lagt vinn på å stemme for det partiet som står nærmest mitt syn. For meg er dette åpenbart Kristent Samlingsparti (KSP).

Men de siste ukene har jeg merket i tiltagende grad at sentrale partiledere kommer med sterke advarsler imot å "kaste bort stemmer".

Jeg har spesielt lagt merke til ledere i Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet som advarer mot å stemme for "kristelige småpartier". Det er visst KSP de har i tankene, og spesielt mitt kandidatur i Oslo.

Egentlig takker jeg for tilliten! Tydelig at mitt kandidatur er blitt en reell trussel :-)

Men dette får hver velger finne ut selv.

For det første er det ikke en bortkastet stemme om du stemmer ut fra din overbevisning.

For det andre er det helt greit om du stemmer taktisk.

Taktikken kan gå ut på at du vil sikre Pastor Torps plass på Stortinget, så KrF får seg en lærepenge for fremtiden! Helt greit :-)

Eller taktikken kan gå ut på at du vil sikre Pastor Torps plass på Stortinget, fordi jeg kanskje er en av de få som har ryggrad nok til å ta støyten i de viktigste, mest skjebneavgjørende sakene for vårt land, nemlig abort og ekteskapet. Helt greit :-)

Eller taktikken kan gå ut på at du vil sikre Pastor Torps plass på Stortinget, fordi KSP er både verdikonservativt og tydelig ikke-sosialistisk, i motsetning til KrF som er et sentrumsparti som kan gå til både høyre og venstre for å sikre seg regjeringsmakt, og som ikke alltid prioriterer de viktigste sakene om de ser muligheten for taburetter. Helt greit :-)

Eller taktikken kan gå ut på at du vil stemme for Pastor Torps plass på Stortinget, fordi et høyt stemmetall vil hjelpe KSPs videre arbeid, enten Torp kommer på Stortinget denne gangen, eller ikke. Helt greit :-)

Jeg kommer ikke til å advare velgerne mot "bortkastede stemmer". Verken nå eller i fremtiden :-)

Gå til innlegget

"The Midnight Sun Witchcraft Conference 2007" het konferansen som ble holdt 28.juni-1.juli 2007 i Vardø. Arbeiderpartiets fiskeri- og kystminister, partiets nestleder Helga Pedersen, foresto den høytidelige åpningen. I styret for konferansen satt stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Eva M. Nielsen.

Her er en historie som merkelig nok har gått det norske folk hus forbi. I etterkant har vi hørt om helseminister Bjarne Håkon Hanssens åndelige søken.
Men visste vi at Arbeiderpartiet, det hittil statsbærende parti, faktisk har finansiert hekseri og okkult virksomhet?

Ligger det mer bak det rødgrønne avkristningseksperimentet?

Regjeringen bevilget et millionbeløp til konferansen som var en verdenskonferanse av hekser og akademikere fra 50 nasjoner.

Programmet var en veksling av akedemiske og praktiske sesjoner.
Blant de akademiske medvirkende var en imponerende liste av norske og internasjonale forskere og ledere innenen hekseri, okkultisme, demonologi og sjamanisme. Her var det foredrag om "barnelitteratur og nyhedenskap", "tortur", "demoner og demonologi" samt ulike aspekter av oldtidens og nåtidens hekseri. Blant foreleserne var professorer fra universiteter i Tromsø, Texas, Swansea, Brisbane, Bristol, Michigan, Turku, St.Petersburg, Oxford, Helsingfors +++
De praktiske sesjoner var ved sjamaner som veiledet folk til praktisk anvendelse av hekseri og sjamanisme idag.

Jeg tror vi må granske hvilke holdninger og krefter som egentlig ligger bak samfunnsutviklingen, eller iallfall hva statsministerens eget parti faktisk driver med.

Pressekonferansen denne uken om de rødgrønne partienes kommende valgkamp var en søvndyssende affære. Kanskje det fins viktigere og mer spennende ting å fokusere på?

Gå til innlegget

Krever full omlegging av Barnevernet

Publisert nesten 11 år siden

Jeg er blitt spurt om hva jeg mener om Barnevernet i vårt land.
La meg si med en gang: Jeg er POSITIVT for VERN AV BARNA!
Men som politiker vil jeg arbeide for en full omlegging av institusjonen Barnevernet.

Barnevernet imot Bibelen
Til tross for at det finnes enkeltstående gode medarbeidere i Barnevernet, er mitt klare inntrykk gjennom mange års observasjon at Barnevernet er grunnleggende i opposisjon til Bibelens ord om familien, samt Grunnloven og Europakonvensjonen. Det er selve fundamentet i Barnevernet som er feil. Derfor vil jeg arbeide for en full omlegging av Barnevernet.

Det finnes så mange gruoppvekkende historier om overgrep fra Barnevernets side, at jeg ville være fullstendig inkonsekvent om jeg skulle kjempe imot abort uten samtidig å ta et klart oppgjør med Barnevernet.

Som politiker vil jeg kjempe for ufødte OG FØDTE BARN!

Og når jeg kjemper imot det nye makkverket av ekteskapsreform som regjering og storting presterte i inneværende stortingsperiode, ville jeg være fullstendig inkonsekvent om jeg ikke tar et klart oppgjør med Barnevernet.

Som politiker vil jeg kjempe for ekteskap mellom EN mann og EN kvinne, samt for den tradisjonelle FAMILIEN!

Grunnloven
Grunnloven og de europeiske menneskerettigheter er mer enn mye annen lovgivning i verden, bygd på kristne verdier. Derfor er det "interessant" at barnevernet opponerer mot dette. Grunnloven § 102
"Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde". Barnevernet bryter dette systematisk ved hjelp av politiet eller ved hjelp av trusler om politi. Det er hjemmel barnevernsloven for å bryte Grunnloven. Tro det eller ei!

Europakonvensjonen
Europakonvensjonen artikkel 8 blir systematisk forkastet av barnevernet.
Artikkel 8 - Retten til respekt for privatliv og familieliv
1 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Norge er dømt i Strasbourg for brudd på Europakonvensjonen, de europeiske menneskerettigheter (Adele-saken).

Kristent Samlingsparti
Jeg er stolt av å stille som førstekandidat for et politisk parti som klart har markert sin støtte til familien, og attpåtil har uttalt seg direkte imot Barnevernets grenseoverskridende adferd. La meg sitere fra Kristent Samlingspartis program:
I et harmonisk samfunn er det foreldrene som gir barna en trygg og omsorgsfull oppvekst. Trygghet i oppveksten er en forutsetning for at barna skal vokse ut av barndommen og bli selvstendige og ansvarsbeviste borgere. Samfunnet har imidlertid forandret seg betydelig, til flere uheldige former for familieforhold.

Det at ekteskap, og andre stabile familieforbindelser, blir oppløst, får store følger for barna. Vold og omsorgssvikt kan følge med. Disse familieforhold gjør at barn trenger en bedre rettbeskyttelse, og fører også til at foreldrene trenger mer hjelp i omsorgsrollen. Et mål er derfor at barnevernet forbedres, og at det blir tatt rettssikkerhetsmessige hensyn til barn og foreldre. Barnets beste må komme i sentrum, i enhver familieoppløsning, og at hjelp gis til foreldre som ikke greier omsorgsoppgaven.

Foreldre må alltid varsles først, før barnevernet kan behandle saken. Alle foreldre bør ha rettshjelp, og gis økonomisk støtte der kostnadene ikke kan dekkes av egen økonomi. I alle saker der omsorgsovertagelse er resultatet, må det allikevel utgangspunktet være at barn har det best hos foreldrene. Dette kan imidlertid ikke gjelde der vold og mishandling er påført barna.

Beviselig vold og omsorgssvikt må legges til grunn for å skille biologiske foreldre fra barna ved tvang. Der hvor det blir gjort vedtak om omsorgsoverdragelse, må først den nærmeste i familien kontaktes som et fremtidig alternativ til fosterhjem. Besteforeldre kan i denne forbindelse være en god løsning, dersom de mener de har kapasitet til å påta seg oppgaven. Dette må nedfelles i barnevernsloven, slik at besteforeldre gies lovmessig rett til samvær med barnebarna.

Det har blitt et mer hensynsløst samfunn, der seksuell utnyttelse av barn har fått et større omfang. Denne seksuelle utnyttelsen av barn må få en langt strengere stafferamme.

Vi vet også at uskyldige personer er idømt uberettiget straff. Dette har store konsekvenser for vedkommende, ved at det er vanskelig å bli kvitt beskyldningene. I slike tilfeller må vedkommende være berettiget til erstatning.


Kristent Samlingsparti vil:

-Alle som gifter seg skal få innføring i konfliktløsning i ekteskapet.
-Barnas nærmeste skal først kontaktes ved plassering i fosterhjem.
-Ved tvangssaker skal foreldre og barn ha full adgang og støtte i rettsapparatet.
-Kommunen må ha full dekning til utgifter i barnevernssaker.
-Alle saker av vold og omsorgssvikt avgjøres av rettapparatet.
-Alle barn skal ha rett til å vite hvem som er de biologiske foreldrene.
-Farskapsforholdet skal avgjøres ved DNA-test i tvilstilfeller.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2235 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1867 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1191 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 890 visninger
Livet er ferskvare
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 831 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 670 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere