Jan-Aage Torp

Alder: 62
  RSS

Om Jan-Aage

Jeg er pastor i Oslokirken (http://www.oslokirken.no/), formann for Kristen Koalisjon Norge (http://kristenkoalisjon.no/) og president for European Apostolic Leaders (http://europeanapostolicleaders.eu). Kvitringer finner man her: http://twitter.com/janaagetorp1. Facebook side: http://facebook.com/janaagetorp1

Følgere

Når skal Vårt Land bygge broer til «ekstrem karismatisk kristendom», sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore?

Vårt Land elsker å fremheve de frafalne, de antikristelige, og ateistene. 

Når avisen hver mandag har sin faste ukentlige spalte for livssynsminoriteter, da er det selvsagt ikke-kristne religioner og ikke-troende man vil fremheve og bygge broer til.

Men når skal Vårt Land bygge broer til «ekstrem karismatisk kristendom», sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore?

Jevnt og trutt hamrer Vårt Land løs mot oss fra alle tenkelige og utenkelige synsvinkler.

Jeg kan gjerne ta en tørn, om du tør. 

Jeg garanterer at opplagstallet og antall hits vil øke, og Vårt Land kan ta de første stegene tilbake til de opprinnelige verdier.

Men vil jeg egentlig redde Vårt Land? Jo, hvis avisen åpner for den forsvunne respekten og verdigheten.

Gå til innlegget

Det er noe riv ruskende galt når SSBs egne tall viser at nesten fem barn tas fra sin familie hver bidige dag i Norge. Det er en urovekkende høy andel.

Vårt Land publiserte 20. juni en podkast og 1. juli en nettartikkel der mitt syn og praksis på familieverdier vurderes. Sjefredaktør Bore skrev til meg at podkasten «var relevant i forhold til ditt engasjement rundt norsk barnevern». Her er mitt bidrag.

Barnevernets overgrep

I 1992 introduserte Carl I. Hagen meg for stortingskollega John Alvheim som var «skuffet over at kristenfolket ikke går imot barnevernets overgrep». De presenterte et Dokument 8-forslag i 1995: «Tiltak for å gjenopprette tilliten til et barnevern i tillitskrise», men møtte avvisning fra KrF og nesten hele Stortinget. Som formann for sosialkomiteen (1997-2005) forfattet han «Ti bud for dem som kommer i barnevernets søkelys» (ref. Haugsgjerd i Aftenposten 07.02.2015.

Som formann i KKN møtte jeg 29.02.1996 barnevernleder Aud Kjær til tv-duell, så jeg vet at bristene er ikke bare av ny dato. På 90-tallet gjaldt det nordmenn, men fra 2011 er det en global verdikamp.

Global kamp

I 2011 ble to tsjekkiske gutter i Norge tatt av barnevernet. Dette førte til demonstrasjoner, behandling i EU-parlamentet, og Tsjekkias president Milos Zeman sammenlignet vårt fosterhjemsystem med nazistenes «Lebensborn-program».

I 2012 ble en indisk baby i Norge tatt av barnevernet. Indias president Pratibha Patil reagerte kraftig.

10.06.2015 sendte psykologspesialist Einar C. Salvesen til Barneministeren «Den nasjonale bekymringsmeldingen» om barnevernet, underskrevet av 250 erfarne fagfolk innen psykologi, juss og sosiale profesjoner - for eksempel Gro Hillestad Thune, Thea Totland, Nina Witoszek.

Men da Naustdal barnevern 16.11.2015 tok fem barn fra en norsk-rumensk familie, ble kampen mot norsk barnevern og «den norske modellens» familiepolitikk global. 10.000 demonstrerte i Oradea, og Romanias parlament sendte 10 topp-politikere til Norge. Våren 2016 ble det organisert demonstrasjoner i 40 land, bl.a. Australia, India, Brasil og USA, og titusener demonstrerte utenfor norske ambassader.

I mai 2016 vant familien i Fjordane Tingrett, og barna ble returnert. Men familien, som ønsker å bo i Norge, har bosatt seg i Romania av frykt for barnevernet.

De rumenske senatorer Ben-Oni Ardelean og Titus Corlatean meldte i januar 2016 fra om barnevernets håndtering av Naustdal-familien til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) i Strasbourg, og Thorbjørn Jagland ga oppdraget med å granske til visepresident av Moldovas parlament, Valeriu Ghiletchi. Etter granskning og møter med norske myndigheter ble hans rapport om «Å finne balansen mellom barnets beste og behovet for å holde familien sammen» vedtatt 28.06.2018 av PACE med 72 prosent.

«Den norske modellen»

Selv kastet jeg meg inn i kampen da jeg ble oppsøkt av Ardelean, men med beven på grunn av min egen familiekamp, og fordi det tolereres ikke i Norge.

02.03.2016 opplevde jeg medias stempling da Vårt Land-redaktør Alf Gjøsund skrev at min støtte til Naustdal-familien ga signaler som «kan være livsfarlige for noen barn».

Da Tingretten fikk presentert bevisene i mai 2016, ble alle barna sendt hjem. Ifølge en norsk domstol var intet «farlig» med den skjønne familien. Men Vårt Land ber ikke om unnskyldning.

Mantraet er at vi må bevare «den norske modellen», og den inkluderer barnevernet.

Fem barn hver dag

29.01.2019 publiserte Dagen en felles artikkel av psykologspesialist Salvesen og meg. Vi skrev blant annet: Vi er personlig involvert i flere barnevernsaker, saker vi kjenner i detalj, som med norsk-etniske familier som opplever unødig brutal fremferd av politiet og barnevernet. At barnevernkontorer og politi i «vernets» tjeneste, nå gjennom flere år har kunnet utøve sin makt/sine roller på denne måten, vitner om at systemet og verdiene har spilt fallitt. Vi står overfor en alvorlig krise som en rettsstat og i folks rettsoppfatning.

Vi samarbeider med en rekke ambassader i Norge som opplever at deres landsmenn blir overkjørt av barnevernet. Polens problemer ligner til forveksling på hva andre land opplever i Norge. Vi er kjent med at EU-landenes konsuler kommuniserte samlet i 2017 sin bekymring over barnevernet i et møte med Utenriksdepartementet.

Som psykolog og pastor har vi ulike ståsteder trosmessig og faglig, men vi forenes i vårt engasjement for barn og foreldre (=familier) som svært ofte opplever akuttinngrep på grunnlag av spekulative og svakt funderte «bekymringsmeldinger» og uverdig behandling i etterkant. Vi ser at barnevernkontorene ofte misbruker psykologisk teori og gjennomfører oppsplitting av familier uten skjellig grunn, og på en måte som etter vår oppfatning kan være i strid med lover og forskrifter.

Kostbare plasseringer gjøres av barn i fosterhjem og institusjoner, mens vår erfaring er at i de fleste tilfeller ville det vært bedre for barnet selv, og samfunnsøkonomisk bedre, å finne gode løsninger innenfor familiens rammer. Dette krever imidlertid relasjonskompetanse og samarbeidsferdigheter langt utover det vi erfarer altfor mange barnevernkontorene er i stand til. Isteden møter vi ufleksible og lukkede kulturer med liten evne til å ta inn ny kunnskap, enn si innrømme feil. Ikke sjelden motarbeider barnevernet entydige beslutninger i fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett. Løsningen er slett ikke mer penger og lengre utdannelse, men en grunnleggende respekt for familienes integritet og egenverdi, uavhengig av kulturelt og livssynsmessig ståsted.

Urovekkende

Det er noe riv ruskende galt når SSBs egne tall viser at nesten fem barn tas fra sin familie hver bidige dag i Norge, som jo har kun fem millioner innbyggere. Det er en urovekkende høy andel.

Undersøkelser viser at barn oftest søker tilbake til sine biologiske foreldre ved fylte 18 år, til tross for barnevernets dom over foreldrene. Ingen foreldre er fullkomne, men vi tror at familien er den beste ordning for en bærekraftig utvikling for menneskeheten.


Jan-Aage Torp er formann i Kristen Koalisjon Norge.


Vårt Land beklager at Jan-Aage Torp ikke ble gitt anledning til å kommentere innholdet i podkasten «Nyhus & Dokka» 20. juni. Av hensyn til privatlivets fred ønsker partene ikke en behandling av saken i PFU, og er blitt enige om en minnelig ordning.

Gå til innlegget

Vårt Lands skadelige barnevernskonspirasjon

Publisert nesten 4 år siden

Alf Gjøsunds og Trygve W. Jordheims kommentarartikler i Vårt Land hhv 3.mars og 31.mai, "I fars hånd" og "Den skadelige barnevernskonspirasjonen", kommer inn i et underlig lys etter kjennelsen i en norsk domstol på fredag.

Alf Gjøsund mente at etpar av oss som kjempet for at de fem barna skulle bli returnert til sin mamma og pappa gjorde livet farligere for barn i Norge.

Trygve Jordheim mente at ytringsfriheten som en del av oss benyttet oss av til å kjempe for denne familien, og til å advare mot barnevernets overgrep, er skadelig. Hans forsvar av norsk barnevern var av det ekstreme slaget. Mens sekulære norske medier faktisk har gjort en seriøs jobb med å avdekke barnevernets overgrep, bidrar Vårt Land til det stikk motsatte.

Betyr dette at en norsk domstol gjør livet farligere for barn i Norge? En domstol som har veiet fakta opp imot barnevernets fakiske lovgivning, og ikke akseptert de byråkratiske hastevedtakene som benyttes i altfor mange tilfeller.

Når en norsk domstol sender barna hjem, betyr dette at man erkjenner at barna ble faktisk kidnappet - med norsk lov i hånd. Det betyr også en erkjennelse av at barnevernet ikke har hjemmel for å gripe inn i en velfungerende familie, men heller skal gjøre det som er barneVERNETs oppgave, nemlig å bidra til trygge og gode vilkår for barna i samarbeid med foreldre.

Vårt Lands reporter Tove Bø skriver i avisens nettreportasje om domskjennelsen på lørdag: «Etter det Vårt Land erfarer skyldes helomvendingen fra barnevernet i Naustdal kommune at vilkårene for omsorgsovertakelse ikke har vært tilstede.» I sitt spørsmål til Naustdals rådmann sier hun: "– Vårt Land er kjent med at det ikke har vært noe grunnlag for omsorgsovertakelse, at det er grunnen til at barna nå blir tilbakeført til foreldrene."

Ensidigheten i Vårt Lands dekning av denne saken har vært påfallende. Jeg har selv erfart det.

Er det egentlig Alf Gjøsund, Trygve Jordheim og Vårt Land som gjør livet farlig for barn i Norge?

Gå til innlegget

KrFs nøkkelrolle i verdi-valgkampen

Publisert rundt 7 år siden

For fire år siden takket jeg ja til å være listetopp i Oslo for Kristent Samlingsparti (KSP). Jeg tapte, men vant meg viktige erfaringer. For halvannet år siden meldte jeg meg inn i KrF. Fortsatt er jeg "blå", men verdikampen går foran!

Imidlertid bør ikke KrF anse seg selv som kristenfolkets eneste parti. Den arrogansen jeg møtte under valgkampen 2009 fra sentrale KrFere, Frpere & andre, bør legges bort for godt. Takket være vår fornuftige valgordning, kan KSP, Abortlisten til Ludvig Nessa, og nå også Dekristne, stille til valg.

Rausheten jeg møtte fra Aud Kvalbein gjorde inntrykk på meg. Hun tok til orde for at KrF skulle vise de kristelige småpartiene respekt.

Nylig har jeg møtt arrogante holdninger igjen, ikke rettet mot meg denne gangen, men fra representanter for Dekristne. Det tales om "Dekristnes profetiske oppgave" osv. Jeg kan ærlig talt ikke si at ett enkelt parti har en større profetisk rolle i kristelig partipolitikk enn de andre. Jeg håper ikke at Dekristne, KrF eller noen andre synker ned på dette nivået.

Under stortingsvalget i 2009 spilte Jan Hanvold & Co en partisk rolle. Her satt godgutten på tv-krakken og avsatte og innsatte. Resultatet ble dårlig, kjære Jan. Håper du også har lært....

Jeg tror at KrF har en nøkkelrolle under stortingsvalget 2013. Jeg kjenner ikke hjertet til Knut Arild Hareide, men det er mye bra som blir sagt og gjort for tiden. Mitt håp og min erfaring er at KrF-tillitsmenn over hele landet vil være tilbakeholdne med å stigmatisere og skyve vekk gode representanter fra KSP, Ludvig Nessas abortliste, og Dekristne. Gi dem heller velforjent ros. Sammen er vi sterke!

Vi bor i Oslo, og skal stemme i hovedstaden. Jeg er god venn av KSPs listetopp i både Oslo og Akershus, Finn Henrik Friis-Larsen. Han er en flott representant for kristne verdier, og ville kunne bli en utmerket stortingsrepresentant med sin brede erfaring fra inn- og utland, og med mangeårig fremragende innsats for menighet, skolebygging og media m.m. Likevel har jeg sagt til ham at han får ikke min stemme denne gangen. Jeg stemmer på Hans Olav Syversen og KrF. Syversen har fremstått gjennom hele stortingsperioden med troverdighet i kristne verdier, ikke minst med sin sindige og varme støtte til Israel.

Egentlig tror jeg at KrF vil gjøre et meget godt valg over hele landet i 2013. Kanskje så godt at partiet vil spille en viktig rolle i storting og regjering.

Men jeg ville ikke ha noe imot Ludvig Nessa og Finn Henrik Friis-Larsen på Stortinget i tillegg!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
7 dager siden / 2919 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
30 dager siden / 1897 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
4 dager siden / 1521 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
10 dager siden / 1051 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 920 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
15 dager siden / 624 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere