Tor Jakob Welde

Alder: 51
  RSS

Om Tor Jakob

Pastor i Den Lutherske Bekjennelseskirke
www.luthersk-kirke.no
evanluth.com

Følgere

Profetene Mika og Jesaja kan vel umulig ha forutsagt Messias' komme?

Nå i advent og i den kommende høytiden er jo vi kristne spesielt opptatt av og glad i de gammeltestamentlige profetiene om Messias, «Spiren», «Isais rotskudd», Fredsfyrsten fra Betlehem. Tenk at 700 f.Kr. kunne profeter som Mika og Jesaja, inspirert av Gud, på en så slående måte forutsi det som skulle hende. Vi synes at profetienes oppfyllelse vitner mektig om Guds eksistens, storhet og makt.

Men: Når moderne bibelforskeres arbeid har som forutsetning at Guds overnaturlige åpenbaring aldri kan ha funnet sted, må disse Messias-profetiene bortforklares. Da må det allerede i utgangspunktet utelukkes at Jesaja og Mika kan ha forutsagt Messias’ ankomst og hvem han er. For slikt går jo ikke an…

Det er tragisk å se at slik ateistisk vitenskap nå har begynt å trenge seg like inn i nye bibelutgaver. I den statsfinansierte svenske Bibel 2000 bortforklares Jesajas tydelige Messiasprofetier i kap.7,14; 9,6; 42,1ff; 49,1ff; 50,4ff og 52,13ff på følgende måter, i fotnoter under teksten:

• Messias’ jomfrufødsel ifølge 7,14: ”Den unge kvinnen kan ha vært profetens egen hustru (jf. 8,3) eller en hustru av kong Ahas.”

• Profetien i 9,6 at ”et barn er oss født” som er ”Veldig Gud”: ”Profeten taler enten om en tronarvings fødsel eller om en konges tronebestigning.”

• De mange profetiene om Messias som Herrens sanne tjener uten svik og menneskenes eneste Frelser, f.eks. i 42,1-9: ”Trolig Israels folk”, ”men det kan også handle om en gruppe av folket, som for profeten representerer det sanne Israel. Ifølge en annen oppfatning handler det i v. 1-4 om profeten, i v. 5-9 om Kyros.”

• Profetien i 49,1ff: ”Mange fortolkere har ment at tjeneren her må være en enkeltperson, trolig profeten selv. Men det er ikke uvanlig at et kollektiv skildres som et individ, og tjeneren kan her slik som ellers i Jes 40-55 være Israel.”

• Profetien i 50,4ff: ”Den som taler er trolig Israel, som her personifiseres som en profet; jf. noter til 42,1 og 49,1ff. Ifølge en annen oppfatning er det profeten selv som taler.”

• Profetien i 52,13ff, som så tydelig beskriver Messias’ stedfortredende lidelse og forsoningsdød: ”Tjeneren som her beskrives som lidende, død og oppreist, kan slik som ellers i Jes 40-55 bety Israel eller en gruppe av folket; se noter til 42,1; 49,1ff; 50,4. Ifølge en annen tolkning er tjeneren en person, f.eks. profeten selv eller en konge.”

 

Det er underlig hvis kristne mennesker kan akseptere en bibelutgave som denne, som lener seg på i grunnen ateistiske forutsetninger (!)  

For den som er interessert, har det svenske tidsskriftet Bibel och bekännelse en artikkel om dette i årets julenummer http://www.bekannelse.se/2014/12/bibel-och-bekannelse-nr-5/ Her har jeg bare videreformidlet noen hovedpunkter derfra.

Gå til innlegget

Bare én skapelsesberetning, ikke to!

Publisert over 6 år siden

Det er en utbredt oppfatning at Første Mosebok inneholder to ulike skapelsesberetninger. Men et litt nærmere studium viser at den såkalte "nr. 2" er en fortsettelsesfortelling, og ikke en alternativ skapelsesberetning.

Første Mosebok er en meget fint komponert bok! Etter en innledning om skapelsen av verden (1,1-2.3), skildres den fortsatte historien i ti (10) hovedavsnitt. Et hebraisk nøkkelord her er toledoth, som kan oversettes «fortsettelseshistorie» eller «slektshistorie». Alle de ti hovedavsnittene innledes med en setning inneholdende toledoth.

Det mange har ment er «den andre skapelsesberetningen» er altså egentlig den første fortsettelseshistorien (!). Dette kommer fint fram i den nyeste norske bibeloversettelsen (2011). (I 1978-oversettelsen gjorde man en kunstig oppdeling av det fjerde verset i kapittel 2, - og dette passet «utmerket» med den dårlige teorien om to ulike skapelsesberetninger). 

1)      1) Den første av ti fortsettelseshistorier begynner altså med 1 Mos 2,4 (Overskrift: Mennesket i Edens hage) «Dette er historien (toledoth) om himmelen og jordenda de var skapt, på den tid Herren Gudhadde laget jorden og himmelen.» (min understrekning). Her tar forfatteren først et lite steg tilbake, og gir bl.a. en litt mer detaljert beskrivelse av skapelsen av mannen og kvinnen, før det fortelles om hva som skjedde videre.

2)     2) Den andre fortsettelseshistorien begynner med 1 Mos 5,1: «Dette er boken om Adams slektshistorie…» Også her knyttes det an til det foregående (Adam er jo omtalt tidligere), før det fortelles nærmere om hva som hendte i fortsettelsen med Adams familie.

3)     3) Den tredje fortsettelseshistorien begynner med 1 Mos 6,9: «Dette er Noahs slektshistorie (toledoth).» Personen Noah var allerede introdusert mot slutten av forrige hovedavsnitt, men her fortelles det videre om ham.

De resterende «toledothene» i Første Mosebok finner vi ved å slå opp følgende vers: 10,1; 11,10; 11,27; 25,12; 25,19; 36,1 og 37,2. Alle avsnittene har altså til felles at de knytter an til det foregående - og forteller mer om hva som skjedde i fortsettelsen videre.

Slå opp i Første Mosebok og les selv - én skapelsesberetning og ti fortsettelseshistorier.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1499 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1288 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1095 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 995 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 818 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 488 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
21 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere