Håkon Hovda

Alder: 40
  RSS

Om Håkon

Bor i Ålesund med min nydelige kone Ingrid og sønnene våre David og Jonathan (som begge selvsagt støtter Liverpool). Jeg er selv fotballinteressert og fluefiske er den beste avkoblingen å oppdrive sør for Nordpolen. Engasjerer meg for at Bibelen skal få være vår rettesnor, både for individet og i kirken.

Følgere

#kirkenogså. Overgrep og svik i kirken

Publisert 5 måneder siden - 245 visninger

Jeg er sikker på at noe godt kan komme ut selv det mørkeste mørke. Lyser ikke selv det minste lys klarere dess mørkere det er?

Jeg har den siste tiden skrevet om kirkens svik mot kvinner som står fram med sine historier om overgrep begått i kirken av kirkens ledere, spesifikt pastoren. Selv om hver historie er unik, så er det visse ting som ser ut til å gå igjen. En av disse tingene er at disse kvinnene er blitt sviktet av ledere som er en del av lederskapet rundt pastoren. Om de har forsøkt å si fra, så har de gjerne opplevd å bli satt på plass og bedt om å finne seg i det. Og årsaken ser ofte ut til å være motivert av at denne lederen er for viktig for arbeidet og Guds rike til å konfrontere han med det. Det er den samme klangen som: Ikke si noe, for ellers risikerer vi å framstå som dårlige. Og det vil du vel ikke?

En modig kvinne som hadde lest noe av det jeg hadde skrevet tok kontakt og delte sin historie med meg. For det første er det å høre slikt både vondt og trist. Jeg dras mellom sinne mot de som både har påført og de som har skjult overgrepene. Samtidig kjenner jeg på empati med den som er rammet. Det er så viktig at slike historier kommer fram, selv om det hun opplevde nå ligger noen år tilbake i tid. Som hun sier, i snitt bruker kvinner som har opplevd overgrep rundt syv år før de orker og tør å stå fram. Kanskje det kan hjelpe både dem selv og andre å konfrontere uretten som har blitt begått mot dem? Jeg er sikker på at noe godt kan komme ut selv det mørkeste mørke. Lyser ikke selv det minste lys klarere dess mørkere det er? 

Jeg vil herved utfordre pastorer, forkynnere og ledere å tørre å snakke om dette temaet. Og ikke minst at de lokale kirkene rundt om til å legge til rette for at kvinner, eller menn for den saks skyld, kan finne et trygt hjem hvor de blir ivaretatt på beste måte.

Om du ønsker å lese denne kvinnens historie, publisert med hennes godkjennelse, så kan du følge denne linken til min blogg.

Gå til innlegget

Hevnporno og en kulturs moralske selvmord

Publisert 6 måneder siden - 396 visninger

Men den kristne moral er ikke grunnfestet i valgfrihet og selvbestemmelse. Den er grunnfestet i noe utenfor oss selv, nemlig Guds Ord.

Kunnskap om hva som er trygt, hva som er rett og galt, både juridisk og moralsk, er ennå umodent og til dels mangelvare. - Dagbladet

I dagens kultur hvor følelser er gud, følger det selvsagt med en stor haug av problemer som vi veldig ofte bare lukker øynene for. Helt til de sprekker som en vannballong og vannet spruter utover alle som er i nærheten. #metoo-kampanjen er et klart og tydelige eksempel på dette. Vi har alltid visst at kvinner har blitt behandlet som objekter på mange mannsdominerte arbeidsplasser, ikke minst i Hollywood. Men det var først når New York Times fikk nyss i seksuelle skandaler knyttet til Harvey Weinstein som strekker seg mange år tilbake, og ikke minst da flere kjente kvinnelige skuespillere stod fram og delte sine erfaringer, at ballongen sprakk. Plutselig ble det akseptert og oppmuntret for kvinner å stå fram med sine erfaringer offentlig. Men mer enn bare å synliggjøre enkelte menns forkastelige kvinneesyn, så har denne kampanjen til det fulle avslørt hvilke frukter den seksuelle frigjøringen har båret.

Nå er kultureliten, som selv har drevet denne moralske revolusjonen framover, i en komplett filosofisk og moralsk meltdown. Dagbladet publisert nylig en kommentar til den nye loven om såkalt hevnporno; det vil si bilder og video av seksuell art som publiseres for skade en tidligere kjæreste. Og i den sammenhengen makter altså kommentatoren å kommunisere noe så absurd som det siterte. Men dette er dessverre realiteten i en gudløs verden. Det finnes i prinsippet ikke noen fast moralsk grunn å stå på uten Gud.

Når du leser og hører hvordan det snakkes om rett og galt i medier og blant de som ikke tror (og dessverre også blant en del som kaller seg ved Jesu navn), så tar det ikke lang tid å oppdage at det definerende er selvbestemmelse. Om du vil noe, så er det greit. Da kan ingen si at det du gjorde var moralsk forkastelig. Men idet du gjør noe mot den andre part som den andre ikke har gitt sitt samtykke til, da er dine handlinger forkastelige og du bør hives til løvene. Ingen straff er da for streng.

Men den kristne moral er ikke grunnfestet i valgfrihet og selvbestemmelse. Den er grunnfestet i noe utenfor oss selv, nemlig Guds Ord. Altså hos Gud selv. Det er det vi i teologiske termer kaller loven. Denne loven er gitt oss til vårt eget beste. Den er gitt for å beskytte den svake og utsatte, samfunnet og oss selv. Derfor vil også konsekvensen av å fravike Guds lov som det vi bygger vår moral på, være til overhengende fare for de svakere. Det skulle være unødvendig å måtte være noe mer spesifikk om akkurat det her og nå. Vi alle har sette overskriftene og kjent på sjokket, sinnet og sorgen over det vi får høre og se av overgrep og misbruk.

Så når Dagbladet innrømmer at kunnskapen omkring moralen angeånde hevnporno er mangelvare - ja, da vet du hvor langt vi som samfunn har fjernet oss fra Guds vilje med våre liv. Som kristne vet vi mer enn nok til å si at dette er synd og er et resultat av hjerter som er formørket av synden. Hjerter som vet forskjellen på rett og galt, men som ikke evner - eller enda værre - som ikke ønsker å gjøre det som er rett og godt. 


Eneste grunnen til at vi fortsatt reagerer som vi gjør på umoral rundt oss, er fordi vår kultur fortsatt bærer med seg noe av den judeo-kristne arven. Men det er ikke tvil om at vi nå ser et samfunn i fritt fall vekk fra dette. Det spesielle her er at man har valgt å hoppe utenfor klippen selv. 

 

Gå til innlegget

Da djevelen fristet Adam og Eva i hagen, så lokket han ikke med rikdom, makt og ære for han visste at Adam og Eva hadde allerede fått alt dette av Gud. Det var ingenting som kunne overgå den velsignelsen de hadde i sin relasjon med Gud selv. Så han angrep Guds eget ord. Har Gud virkelig sagt...

Hva er det som forener både de som har kanskje forskjellige teologiske standpunkt, men allikevel er liberale i sin tolkning av Bibelen? Det korte svaret er: En fornektelse av Bibelen i sin helhet som Guds autoritative ord, bindende for den kristne. Jeg vil illustrere dette ved å vise til to forskjellige grupper - nådebevegelsen og de homoliberale, representert ved Thomas Erlandsen - og hvordan disse forenes av sitt bibelsyn. Du kan lese min kritikk av nådebevegelsen her og her, mens Thomas Erlandsen sitt homofilisyn diskuterer jeg blant annet her.

Startpunktet. Jeg har i flere artikler tidligere tatt opp sider ved nådebevegelsen som er sterkt kritikkverdige, Universalisme er kun en av disse. Men det som ligger i bunnen for disse forholdene, og som nådebevegelsen deler med alle bevegelse, kirker og enkeltmennesker som ender opp med å vike av fra Bibelens lærere, er en fornektelse av Bibelens autoritet og ufeilbarlighet. Vel, det er kanskje mer riktig å si at fornektelse er endestasjonen, mens inngangsporten, som er vid og åpen, er en svekkelse av Bibelens troverdighet. Men det er også her deres store dilemma oppstår. La meg forsøke å forklare.

Bibeltro, men...? For en tid tilbake hadde jeg en lengre diskusjon, flere faktisk, med tidligere pinsepastor Thomas Erlandsen. Han konverterte til lutherdommen og er siden blitt en tydelig talsperson for liberal teologi, da spesielt i relasjon til homofili og seksualitet. Samtidig hevder han at det er fullt mulig å være bibeltro. Vi har bare tolket Bibelen feil. Eller mer riktig, Bibelen er ikke ufeilbarlig. Ideen som framsettes er følgende: 

Siden Bibelen er skrevet av feilbarlige mennesker, så kan den umulig være uten feil.


Nå, flere steder i Bibelen så bekrefter den at den er skrevet av mennesker som er influert av Den Hellige Ånd. De skriver ikke som i transe, men av en hensikt og til et gitt publikum (ofte uten å kanskje være klar over det guddommelige element), men i alt er Den Hellige Ånd tilstede og passer på at det blir akkurat slik Han ønsker det skal være - uten å kompromisse forfatterens frie vilje og personlighet.

Surrogat. Det var en dame som skrev en melding til meg etter å ha lest ett av mine innlegg. Jeg siterer:

Det vrimler av usunne og falske forkynnere nå, men de er ikke så lett å avsløre dem i første omgang. Vi kan i første omgang ane at noe er galt, uten helt å vite det eller hva det er som er galt. De lurer inn vrange lærdommer med å ligne så mye som mulig på Guds Ord, og de treffer gjerne noen punkt der vi selv eller våre forsamlinger synes å ha mangler. Og så fanges vi så lett. (Min uthevelse).


Her treffer hun blink, mener jeg. Og det er ikke bare at forsamlingene føler at det er noe de mangler, men like mye enkeltmennesker. For eksempel opplever jeg at en av grunnene at en del reagerer på at jeg har vært kritisk til visse evangelister og forkynnere, er at de jo viser frukter som de selv ønsker å se mer av i sitt eget liv; så som helbredelser, omvendelser, mirakler, frimodighet. Det er ikke det at de ikke ser at disse menneskene ikke kan ha karakterbrister eller en ubalansert lære. Men man har umerkelig skiftet ut relasjonen med Jesus med noe annet. Man har akseptert et surrogat for evangeliet. Man lar noen andre bære fram kristne dyder for en, framfor at det er født av Den Hellige Ånd i ens eget liv. Disse får altså en posisjon i den troendes liv som han eller hun ikke er ment å ha. Den rollen skal kunne fylles av Jesus. Og resultatet er klart synlig: Når helten deres faller og svikter, så møter de en troskrise som mange dessverre ikke klarer å håndtere. De har bygget sin tro og liv på sviktende grunn.

Jesus er Ordet. Det begge disse retningene er enige om - de som gjerne vil kvitte seg med de vanskelige de vanskelige delen av Bibelen, og de som ønsker å omskrive de moralske lovene - er at man skal lese Bibelen i lys av Jesus. Mens jeg selv også holder til dette standpunktet fordi jeg mener at vi finner dette prinsippet er lært oss av Bibelen og Jesus selv, så legger disse et ubibelsk definisjon av hva det vil si at tolke Bibelen i lys av Jesus. Man sier at siden vi skal tolke Bibelen i lys av Jesus, så må det bety at alt som ikke minner oss om en kjærlig og god Gud, slik Jesus har vist oss, må annulleres. Men det var så absolutt ikke det Jesus gjorde eller mente. I stedet lærer Jesus og apostlene oss at det som skjedde før, altså før Jesus og den nye pakt i Hans blod, må forstås å være skygger av det som skulle komme. Hele Hebreerbrevet dreier seg om akkurat dette. Det er altså ikke slik at Jesus lærer oss å forkaste det som er vanskelig å forstå, men å heller søke Guds visdom i Jesus Kristus, ved Den Hellige Ånds hjelp, å sette det i rett perspektiv i lys av evangeliet.  

Fariseernes venner. I realiteten ender en opp med å bli fiender av Jesus og venner av fariseerne, det motsatte av hva disse tror de gjør. For mens de anklager den som bekjenner seg til apostlenes lære og bibeltroskap for å være fariseere, så er det nettopp deres arv de holder i hevd. Jesus kritikk av fariseerne var ikke at de holdt loven, men at de ikke holdt loven, men i stedet brukte loven for å framheve seg selv og undertrykke andre. I et utrolig presist og avslørende øyeblikk sier Jesus til fariseerne:


Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv. - Joh 5.38-40


Med andre ord: Du kan ikke ha Jesus om du ikke har Guds Ord, og du kan ikke har Guds Ord om du ikke har Jesus. Så nettopp det at man forkaster Skriftens autoritet viser at man ikke har Jesus. Man har ikke skjønt eller erfart Bibelen, for det er nettopp om Jesus de vitner. Ikke i deler av den, men i sin helhet, både i Det gamle testamentet og i Det nye.Det er mange i dag som ikke skjønner at det de gjør er - åndelig sett - å grave sin egen grav, når de ikke lenger
aksepterer Bibelen som Guds Ord i sin helhet.


Grave en grav for seg selv. Det er et uttrykk som heter å skyte seg selv i foten; det at man effektivt gjennom ens egne argumenter, undergraver sitt eget ståsted man egentlig ønsker å forsvare. Og det er nettopp det disse gjør (et slående eksempel på dette er eksempelvis den kjente pastoren Andy Stanly). Man påstår, i et forsøk å på favne de som tviler eller ikke er enige i deler av Bibelen, at det er tross alt relasjonen til Jesus som er viktigst. At ved å gjøre Bibelen til Guds Ord, så bedriver man en slags avgudsdyrkelse, for den er jo skrevet av ufullkomne mennesker. Men da kan en jo svare at om Bibelen i sin helhet ikke er troverdig, hvordan kan da Bibelens fortellinger om Jesus være troverdige? Og hvordan kan da Jesu egne ord om historiene i GT tas for god fisk? Og kan vi ikke stole på Jesu egne ord, så kan vi ikke stole på frelsen eller noe av det andre Bibelen forteller, ikke sant? Slik har man effektivt stilt seg på siden med ateister og kristendommens største kritikere og sitter tilbake med absolutt null troverdighet for bibelsk apologetikk. Du har ikke noe basis for din egen tro, hverken ovenfor deg selv om du er ærlig, ovenfor muslimer, Jehovas vitne, jøder eller ateister. Du har gravd en grav for deg selv.

Kort sagt. Det er ingen annen grunn Gud har gitt oss som vi kan trygt sette vår lit til, en Bibelen. Ikke tradisjon, ikke subjektive erfaringer, ikke følelsene våre, og ikke sinnet vårt. Den eneste klippen vi er gitt, det eneste stedet du kan trygt bygge ditt tros-hus, er på Jesus slik Han er åpenbart i Bibelen i sin helhet. Som hymnen vi synger sier det: 


My hope is built on nothing less
Than Jesus’ blood and righteousness;
I dare not trust the sweetest frame,
But wholly lean on Jesus’ name.
On Christ, the solid Rock, I stand;
All other ground is sinking sand.


Merk, da djevelen fristet Adam og Eva i hagen, så lokket han ikke med rikdom, makt og ære for han visste at Adam og Eva hadde allerede fått alt dette av Gud. Det var ingenting som kunne overgå den velsignelsen de hadde i sin relasjon med Gud selv. Så han angrep Guds eget ord. Har Gud virkelig sagt...Neste gang du hører noen så tvil om Guds Ord, pass deg. Det kommer kanskje ikke til deg i form av en talende slange eller en ulv, men det er djevelen selv som er bak ordene, uansett hvor forlokkende og glatte de høres ut. La ingen få så tvil om Ordet i ditt liv, for gjør de det, så har djevelen effektivt klart å slå en kile inn i din relasjon til Gud og du vil stå i fare for å komme under dommen. Hvorfor? For det er bare den som tar sin tilflukt til Jesus, åpenbart i Bibelen, som er blitt et barn av Gud og som er forsont med Han. Over de andre forblir Guds vrede og dom (Joh 3.36).

Gå til innlegget

6 måter å realisere en anti-evangelisk kirke

Publisert 7 måneder siden - 354 visninger

Når vi som kristne mister det essensielle og sanne av synet, så er vi i en overhengende fare for å kunne komme i den situasjonen at Jesus ikke lenger virker i og gjennom kirken, men heller står oss imot

Det er ikke noe problem å ødelegge en lokal forsamling. Det kan gjøres på sikkert like mange måter som der er ambisjonsdrevne ledere. I brevet til menigheten til Efesos, advarer Jesus kirken om at Han vil flytte deres lampe om de ikke omvender seg (Åp 2.5). Menigheten i Laodikea trues med å bli spyttet ut fordi de er lunkne (Åp 3.16). Når vi som kristne mister det essensielle og sanne av synet, så er vi i en overhengende fare for å kunne komme i den situasjonen at Jesus ikke lenger virker i og gjennom kirken, men heller står oss imot. Her følger 6 punkter som jeg tenker at er typiske signaler ved nåtidens kirker som tyder på at de er på vei vekk fra evangeliet.

1. Å være stolt av din kirke
Misforstå meg riktig. Vi skal være stolte av å være kristne, kalles Guds barn og være innpodet i Livets tre. Men det er forskjell på å være stolt av de bibelske sannheten, det å kjenne seg elsket av Gud på grunn av Jesus. En stolthet som springer ut av ydmykhet over at Gud vil og kan og faktisk øser en slik velsignelse over oss mennesker som har blitt forløst ved Hans store nåde. Det er noe helt annet å være stolt fordi kirken presenterer seg som en moderne og kul kirke etter verdens standarder. Her er en test på om du er stolt i den første eller den andre kategorien: Er din glede over kirken fullstendig uavhengig av hvor kul den framstår i verdens øyne? Er din stolthet grunnet i Gud, eller i verdslige kriterier? Gjør det noe om bygget skulle brenne ned med alt lyd- og lysutstyr, om pastoren var en lite karismatisk leder og alt vi hadde var evangeliet og hverandre? Ville det være nok? Paulus sa: Men jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden (Gal 6.14). Jeg vil foreslå for deg at vi trenger å finne tilbake til det sentrale og unike ved vår tro, nemlig evangeliet.


2. Når kirken blir gjort til et sted for selvrealisering.
Jeg har vært en del av denne idèen om at kirken er et sted hvor du skal få oppfylt dine drømmer og vokse i dine talenter. Denne tanken om at ungdomsmøtet, gudstjenesten eller smågruppene skal være plassen hvor du får leve ut dine drømmer og ønsker, er ikke mindre enn giftig. Den er drevet av kjødslige ambisjoner og ikke av et ønske om å tjene. Johannes døperen sin holdning bør være vår: Han skal vokse, jeg skal avta. Kirken er ikke stedet for selvrealisering, men for at vi ved Guds Ord blir fornyet dag for dag til Hans bilde, og slik bringer Gud ære. Om det å tjene Gud betyr at ingen applauderer meg, så er det fortsatt mer verdifullt enn å vinne hele verdens pris.


3. Møtene er formet etter en forbrukermentalitet.
Er kirken et sted du kommer for underholdning? Er det sentrale at gudstjenestene skal underholde deg? Er god stemning ensbetydende med “Guds nærvær”? Bedømmes møtene basert på hvor godt man opplever det? Det er slik verden bedømmer kultur; om filmen var bra, om konserten var verdt pengene. Men slik er ikke Guds rike. I stedet formaner Bibelen oss til å skru av, stoppe opp og erfare Gud i det stille (Sal 46.11). Kan du skru av alt sammen og erfare Gud i det stille, det enkle og det som erfares sakte over tid? Søker vi å tiltrekke mennesker til kirken gjennom en mengde tilbud og kreative foretak? En disippel søker å bli som sin Herre, men en forbruker søker etter hva han kan få ut av dette. En disippel ønsker å tjene, mens en forbruker ønsker å bli betjent.


4. Ledere løftes opp og fram som stjerner.
Så mange kirker er drevet av en lederkult, hvor pastoren og de framtredende lederne er stjerner, ikke medvandrere og tjenere. De er kalt til å tjene som forbilder, mens vi er kalt til å lyde i henhold til Guds Ord og vår samvittighet. En leder som krever lojalitet og lydighet, er ikke en bibelsk pastor som leder i tro på Den Hellige Ånds evne og vilje til å forandre menneskers hjerter, men må ty til manipulasjon og kontroll for å få det slik han eller hun selv vil ha det. Slike ledere, på tross av deres karismatiske framtoning og smiskende ord, er ikke annet en ulver i fåreklær som Paulus advart de troende i Efesos mot (Apg 20). De drives av usikkerhet og selviske ambisjoner og bruker sin karisma og evner til å tilfredsstille egne behov og ønsker, ikke sauenes.


5. Kirken blir organisert og drevet som forretning. 
Et stadig økende antall kirker og kirkesamfunn sier åpenlyst og rett ut at de er inspirert og drevet etter de samme prinsippene som driver verdslige forretningsideer. Vi kan sikkert lære noe fra mennesker som ikke er troende. Vi kan sikkert bli bedre ledere. Men det kan aldri, aldri føre til at vi kompromisser på hva Bibelen lærer oss om kirken. Paulus sier at han ikke brydde seg med menneskelig visdom eller overtalende argumenter når han forkynte til korinterne. Hvorfor? For at deres tro ikke skulle være grunnet på noe annet enn Guds kraft, nemlig evangeliet, og ikke på menneskelig visdom (1Kor 2.4-5). Med andre ord, som Albert Mohler sier, det du vinner dem ved er det du vinner dem til. Om vi bygger kirken gjennom verdslige prinsipper - mål, tall, økonomi, vekst - så må vi ikke bli forundret om også de som er en del av kirken er drevet av verdslige prinsipper, ønsker og mål. Kirken er ikke en merkevare vi bygger, men et legeme som er levende ved Den Hellige Ånds kraft.


6. En forkynnelse preget av egeninnsats og selvhjelp.                                For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og Ham korsfestet (1Kor 2.2). Apostelen var klar på at de som var under hans omsorg, aldri måtte blande inn noen annen visdom enn Guds visdom, det vil si evangeliet. Og i sentrum for evangeliet er korset; stedet hvor Jesus led og døde for våre synder og slik forsonte oss med Gud så vi skulle bli frikjøpt fra Guds vrede og dom. Ethvert annet sentrum enn korset leder til slaveri under loven hvor vi stadig søker å bli gode nok for å kunne ta imot Guds velsignelser. Jeg tror at derfor er også Bibelen så klar på at vi skal dele Herrens måltid sammen ofte, og så ofte vi gjør det, skal vi gjøre det til minne om Hans død (1Kor 11.26). Hans død ble vår død så vi kan leve ved troen på Han. Derfor returnerer vi gang på gang på gang, livet gjennom, til korsets fot.  

Her er vår styrke og vårt håp. Her er vår ydmykhet. Her er våre liv skjult med Gud i Kristus. Ikke noe annet sted. Ikke i noe annet. Takk Gud for Jesu verk på Golgata kors.


 

Gå til innlegget

Hva er så fruktene av den moralske revolusjonen?

Publisert 8 måneder siden - 965 visninger

Så hva er løsningen? Vel, de som driver den seksuelle og moralske revolusjonen framover mener at det bare er mer av det samme som skal til. Men som kristne vet vi hva svaret er.

At det har skjedd en moralsk revolusjon i vår kultur er det liten tvil om. Siden 60-tallet har det foregått en stadig akselererende frigjøringskamp fra de gamle tradisjoner, institusjoner og livssyn. Vi ser det igjen i språket, skolen, grunnloven, staten og ikke minst i ekteskapet. Alle grunnpilarer i vårt samfunn. De langtrekkende konsekvensene vet vi lite om enda, men vi kan se tegn på de ødeleggende effektene dette har. Under følger noen tall og fakta som viser dette.

* Homofile blir, eller gjør andre, gravide langt oftere enn de som definerer seg som heterofile.

* Homofile har tre ganger høyere risiko for selvmordstanker/-forsøk og faktisk selvmord enn heterofile.

* 1 av 3 transpersoner har forsøkt på selvmord, og over halvparten har redusert evne til å arbeide på grunn fysiske eller psykiske problemer.

* 20 prosent av transeksuelle som foretar kjønnsskifteoperasjoner angrer.

* Barn som vokser opp med like-kjønnede foreldre, har langt større risiko for problemer i livet.

* Hver år opplever over 20 000 (tusen!) barn at foreldrene deres går fra hverandre. 40 % av alle 17 åringer lever kun med en av foreldrene.

* Kraftig økning i antallet anmeldte saker for seksuell trakassering.

* Over 20 prosent av jenter i Norge sier de har blitt utsatt for uønsket seksuell beføling, mens nesten 10 prosent har opplevd at de blitt forsøkt tvunget til å utføre seksuelle handlinger inkludert samleie.

* Over 40 prosent økning fra 2004-2013 blant unge som bruker antidepressiva.

* 100 % av alle gutter ansvarlige for skolemassakre i USA, manglet en farsfigur.

* Ca 2 av 3 fargede i USA vokser opp uten en far. Samtidig står fargede for over 50% av alle drap (utgjør kun 13 % av befolkningen), og er derfor selvsagt også overrepresentert i fengslene.

* 6 av 10 jenter som blir gravide i tenårene tar abort.

* Hver år siden 1978 har norske sykehus utført 14 til 15 000 aborter.

Så på tross av alle løfter om frihet og et bedre og mer inkluderende samfunn for alle, så er altså det moderne, liberale moralprosjektet en fiasko. Seksuell frihet har ikke gjort ting bedre i det generelle bildet, og sekulariseringen har ført til at barn og unge er avhengig av antidepressiva for å komme seg gjennom hverdagen.

Så hva er løsningen? Vel, de som driver den seksuelle og moralske revolusjonen framover mener at det bare er mer av det samme som skal til. Men som kristne vet vi hva svaret er. Et samfunn som omfavner synden - som sier at det som er ondt er godt, og det som er godt for ondt - vil lide og ikke kunne overleve. Bare en tilbakevending til evangeliet og de bibelske sannhetene om hvem vi er og hvordan vi er skapt for å leve, kan snu trenden. Bare evangeliet kan sette oss fri og gi oss fred.

Og bare evangeliet kan fylle livet med en mening som overskygger enhver moralsk eller seksuell frihet.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 5 timer siden / 1122 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 4394 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 4394 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 4394 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Et liberalt dilemma
rundt 6 timer siden / 1043 visninger
Marianne Solli kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 4394 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 4394 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Prestekrisen krever tiltak
rundt 7 timer siden / 279 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 4394 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 7 timer siden / 1122 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 8 timer siden / 4394 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 8 timer siden / 4394 visninger
Les flere