Øyvind Norderval

Alder: 66
  RSS

Om Øyvind

Professor i oldkirkens teologi- og kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, UiO.

Følgere

Vårt Land som kirkelig innstillingsorgan

Publisert over 7 år siden

Følgende innlegg ble refusert av den kristelige avisen Vårt Land i dag:


VÅRT LAND SOM INNSTILLINGSORGAN

Av professor Øyvind Norderval, Det teologiske fakultet, UiO

Hr. redaktør, jeg var en av søkerne til den ledige stillingen som domprost i Oslo, men har valgt å trekke søknaden pga Vårt Lands tendensiøse dekning av søkerprosessen. I den grad det måtte ha allmenn interesse lød begrunnelsen som følger:

”Jeg viser til min søknad på den ledige domproststillingen i Oslo, en søknad som var helt reell fra min side. Etter at søknadsfristen gikk ut, har avisen Vårt Land begynt sitt sedvanlige spill med å opptre som uoffisielt innstillings- og utnevningsorgan for Den norske kirke. Avisen kan fortelle både om hvem som er "mest profilert" og om "liturgitopper". På nettstedet "Verdidebatt" går avisen videre til verks og hevder at dette ikke dreier seg «pushing», men om journalistiske valg, og at avisens foretrukne kandidat er den mest profilerte. Stillingsutlysningen fremsetter en hel del faglige kvalifikasjoner som skal vektlegges. Hvordan en avisredaksjon har kompetanse til å avgjøre hvem som oppfyller disse, uten å ha hatt tilgang til søknadene, er vanskelig å begripe. Men man erfarer stadig at avisen er en aktiv aktør for å få sine utvalgte kandidater inn i lederstillinger i Den norske kirke.

Dette hadde vært greit om det hadde vært klart om dette bare var synsing i en avisredaksjon. Men det vet vi ikke. Man vet ikke om avisen går i ledtog med indrekirkelige pressgrupper. Tidligere kirkelige tilsettingssaker tilsier at det ikke er noen grunn til å betvile dette. Jeg tror at en av grunnene til at mange vegrer seg mot å søke kirkelige toppstillinger eller la seg nominere som bispekandidater, skyldes dette journalistiske uvesenet - folk ønsker ikke å bli indirekte mobbet offentlig. I siste instans vil dette også utgjøre et vesentlig hinder for utviklingen av et reelt kirkelig demokrati.

Selvfølgelig burde jeg ha tatt høyde for dette da jeg søkte stillingen som domprost. Jeg har gjentatte ganger kritisert Vårt Land for avisens praksis - både overfor redaktøren og i spaltene, men ingenting nytter. Imidlertid er det første gang at jeg opplever dette selv, og jeg føler meg ikke bekvem med det. Men dette er generelt et problem som er så vesentlig, at man på kirkelig hold bør ta det opp. Jeg trekker meg derfor som søker til domproststillingen. […] Vårt Land legger opp til et spill som jeg ikke vil være med på.

Så ønsker jeg bispedømmerådet lykke til med valget av ny domprost - det i seg selv er en test av demokratireformen.”

Gå til kommentaren

Mediafokus i fem minutter

Publisert over 8 år siden

Hvor går grensen mellom allmenne og spesifikke oppfordringer til terror? Å true med vold og terror er ingen samfunnsrettighet. Men det kan gi et par forskere muligheten til å eksponere seg i media i fem minutter.

Gå til kommentaren

Takk!

Publisert over 8 år siden

Takk, Sissel Johansen, for sunn fornuft! Det er sjelden man ser så autoritære holdninger som på dette nettforumet.

Gå til kommentaren

Jeg gir opp!

Publisert over 8 år siden

Hva slags forum er dette? Det er jo umulig å føre en normal diskusjon.

Gå til kommentaren

Til saken

Publisert over 8 år siden

Dette er ikke en diskusjon om statskirke / frikirke, men hvordan man i sømmelighetens navn opptrer overfor mennesker som trenger kristen omsorg. En prest eller forstander skal selvfølgelig ha sin lønn for en tjeneste han eller hun er ansatt i - uansett kirkeordning. Men å hive seg på profittmarkedet på Teletorget under påskudd av Guds nåde, er utnyttelse av menneskers sårbarhet. For å si det slik: Hadde en statskirkeprest opprettet en lignende tjeneste som Pedersen, ville jeg ha reagert på samme måte. Overfor trengende mennesker lar man ikke taxameteret gå. Det er det dette dreier seg om. Særlig når man forfekter å stå for troskap mot Guds ord.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 1488 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1122 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
13 dager siden / 1079 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
9 dager siden / 969 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 539 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
18 dager siden / 438 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere