Øyvind Norderval

Alder: 66
  RSS

Om Øyvind

Professor i oldkirkens teologi- og kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, UiO.

Følgere

Roma

Publisert over 3 år siden
Hadde Norderval qua teolog bodd i Roma og vært konvertitt fra DKK til den langt mindre lutherske kirke der, så ville han i lys av sin Kristuserfaring og omtanke for sine brødre og søstre i DKK høyst sannsynlig ha fulgt med og kommentert hva som foregikk i DKK.

Jeg har bodd i Roma og arbediet faglig der. Noen av mine aller nærmeste venner er katolikker. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.

Slik jeg leser deg Dokka så bekjenner DnK seg ikke lenger til skriften alene. Det er vel å forstå som et brudd med reformasjonen?

Bibelen og prinsippet skrift tolker skrift er nå forandre til en tidsaktuell tolkning av skrift. Det er nytt og er tilsynelatende en følge av tidsånden.

Jeg beklager - men jeg kan ikke tro at det er en dreining som er Åndens verk. 

Åste Dokka har her forbilledlig fremholdt det reformatoiske bibelsyn: At man leser Skriften fra sentrum. Enhver tolkning av bibelen er tidsbetinget. Det virker som om noen vil påstå at det er en eneste normativ fortolkning som går tilbake til urkirken. Slik er det ikke. Paulus stod i opposisjon til Jerusalem, Jakobs brev står i strid med Paulus-brevene, der er fire evangelier med høyst forskjellig teologisk profil. Dette innså Luther og leste fra sentrum. I denne tradisjonen står Åste Dokka fjellstøtt.

Gå til kommentaren

Teksttolkning

Publisert over 3 år siden

Åste Dokka gir her en glitrende kort innføring i hva teksttolkning - hermeneutikk - dreier seg om.

Gå til kommentaren

?

Publisert over 3 år siden

Her må det visst være en logisk brist i Nyhagens resonnement.

Gå til kommentaren

Opplysende

Publisert over 3 år siden

Her får man kvalifisert opplysning om hva Den Hellige Ånd bryr seg om. 

Men for å være alvorlig: Jeg har sterke bånd til Den katolske kirke, men jeg vokter meg vel for å blande meg inn i dens indre anliggender.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1511 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1431 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1104 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1004 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 672 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 457 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere