Øyvind Norderval

Alder: 65
  RSS

Om Øyvind

Professor i oldkirkens teologi- og kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, UiO.

Følgere

Roma

Publisert over 2 år siden
Hadde Norderval qua teolog bodd i Roma og vært konvertitt fra DKK til den langt mindre lutherske kirke der, så ville han i lys av sin Kristuserfaring og omtanke for sine brødre og søstre i DKK høyst sannsynlig ha fulgt med og kommentert hva som foregikk i DKK.

Jeg har bodd i Roma og arbediet faglig der. Noen av mine aller nærmeste venner er katolikker. 

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.

Slik jeg leser deg Dokka så bekjenner DnK seg ikke lenger til skriften alene. Det er vel å forstå som et brudd med reformasjonen?

Bibelen og prinsippet skrift tolker skrift er nå forandre til en tidsaktuell tolkning av skrift. Det er nytt og er tilsynelatende en følge av tidsånden.

Jeg beklager - men jeg kan ikke tro at det er en dreining som er Åndens verk. 

Åste Dokka har her forbilledlig fremholdt det reformatoiske bibelsyn: At man leser Skriften fra sentrum. Enhver tolkning av bibelen er tidsbetinget. Det virker som om noen vil påstå at det er en eneste normativ fortolkning som går tilbake til urkirken. Slik er det ikke. Paulus stod i opposisjon til Jerusalem, Jakobs brev står i strid med Paulus-brevene, der er fire evangelier med høyst forskjellig teologisk profil. Dette innså Luther og leste fra sentrum. I denne tradisjonen står Åste Dokka fjellstøtt.

Gå til kommentaren

Teksttolkning

Publisert over 2 år siden

Åste Dokka gir her en glitrende kort innføring i hva teksttolkning - hermeneutikk - dreier seg om.

Gå til kommentaren

?

Publisert over 2 år siden

Her må det visst være en logisk brist i Nyhagens resonnement.

Gå til kommentaren

Opplysende

Publisert over 2 år siden

Her får man kvalifisert opplysning om hva Den Hellige Ånd bryr seg om. 

Men for å være alvorlig: Jeg har sterke bånd til Den katolske kirke, men jeg vokter meg vel for å blande meg inn i dens indre anliggender.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere