Øyvind Norderval

Alder: 66
  RSS

Om Øyvind

Professor i oldkirkens teologi- og kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, UiO.

Følgere

Takk til Rimehaug!

Publisert over 1 år siden

Takk til Erling Rimehaug for hans betimelige kommentar med utgangspunkt i Marte Michelets viktige bok. Det er prisverdig at antisemittismens historie i Norge løfttes frem. Likesom tilfellet var med eugeniske sysnpunkter, gikk antisemittiske holdninger langt ut over nazistenes rekker i mellomkrigstiden og under krigen. Og antismittismen ligger der fortsatt latent og hentes frem når det måtte passe seg.

Kampskriftet "Kirkens grunn" (1942) er på mange måter et godt eksempel på et grovt kirkelig feilskjær under den kirkelige motstandskampen under krigen. Beggrav kan neppe karakteriseres som antisemitt, men hans kirkepolitiske agenda brakte ham ut på svært tynn is. Kampen gjaldt først og fremst kirken. Men faktisk hadde "Kirkens grunn" hatt enda større slagkraft som teologisk tekst om rettstatens prinsipper hadde fått en allmen anvendelse i skriftet. Å utelate jødenes situasjon ble en skamplett.

Gå til kommentaren

Uforbeholden støtte

Publisert over 1 år siden

Oddbjørn Johannessen støttes uforbeholdent  i oppgjøret mot dette kristelige jukset. Som prest har jeg sett så mange såre konsekvenser av slike kvakksalveres virksomhet.

 

Gå til kommentaren

Sunn fornuft

Publisert nesten 2 år siden

Jeg takker min fagfelle Jorunn for sunn teologisk fornuft.  Jeg uttalte noe lignende i media i fjor.

Gå til kommentaren

Lytt til Njål Kristiansen!

Publisert nesten 2 år siden

Jeg er forsikitg med å ytre meg om andre kirkesamfunn enn mitt eget. Men det er interesssant når fotfolket i Den katolske kirke reagerer over enkeltes behov for å mobbe biskop Bernt Eidsvig. Lytt derfor til Njål Kristiansen.

Gå til kommentaren

Liv og død fortoner seg forskjellig

Publisert rundt 2 år siden
Erling Rimehaug – gå til den siterte teksten.
Som humdreåringen som ble spurt om hva hun ønsket til bursdagen; «At eg må få døy».

Elller som min mor som ble 103 år. Da hun var 100 troppet hun opp på hjelpemiddelsentralen for å få nytt høreapparat: "Dere regner visst med at jeg skal dø med det første, derfor har dere gitt meg noe utdatert rask.  Men jeg har ingen planer om å dø i nærmeste fremtid, og nå vil jeg ha et digitalt apparat."

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2135 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
19 dager siden / 1778 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1769 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1271 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
12 dager siden / 1106 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 1043 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
27 dager siden / 997 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere