Øyvind Schønning

Alder: 37
  RSS

Om Øyvind

Filosofen Sokrates er mitt forbilde!!!

Følgere

Palestinavenn takker Anti Defamation League

Publisert rundt 4 år siden

Anti defamation League har fordømt høyreekstremisme. Derfor fortjener organisasjonen takk, selv om jeg ikke er enig i dens pro-israelske agenda

For ikke lenge siden skrev jeg en artikkel med tittelen ”Ja til islamofobi, nei til muslimofobi”. I artikkelen skrev jeg at islamofobi er et tåpelig begrep.

Mange bruker begrepet muslimofobi istedenfor, et begrep som betyr anti-muslimsk rasisme. De aller fleste islamofobe er ikke muslimofobe.

Her er linken. Legg merke til at del to av artikkelen står i første kommentar:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11615078/#post_11615078

Jeg er pro-palestinsk. Men jeg vil være så fleksibel som mulig. Man kan si jeg er både pro-Palestinsk og pro-Israelsk.

Anti-Defamation League fortjener takk fordi organisasjonen fordømmer høyreekstremisme. I denne artikkelen fordømmer ADL de muslimofobe, bla.a. Pamela Geller, Robert Spencer, Geert Wilders og David Yerushalmi:

http://www.adl.org/civil-rights/discrimination/c/anti-muslim-bigotry.html?referrer=https://www.google.no/#.VnCHYdI19iw

ADL PARODIERER PÅSTANDEN: ”SIONISME ER RASISME”?

Dette viser at den gamle FN-resolusjonen fra 1975, som sa at sionisme er rasisme, er problematisk. Etter min mening burde ordlyden ha vært mer moderat. Resolusjonen kunne for eksempel ha sagt at ”høyreekstrem sionisme” er rasisme, eller at ”israelsk nasjonalisme er rasisme”, eller noe i den duren.

NEI TIL STEREOTYPE OPPFATNINGER OM ISRAELERE

Jeg håper også at ADL sin fordømmelse av muslimofobi vil kunne motvirke stereotype oppfatninger om israelere. For dersom man har stereotype oppfatninger om israelere, så vil man desverre muligens kunne utvikle stereotype oppfatninger om jøder.

Det finnes solid vitenskap som bekrefter dette. Da snakker jeg ikke om den pseudovitenskap som flere israelvenner driver med. Jeg snakker om en bok utgitt på selveste UNIVERSITETSFORLAGET! På side 170 i boken ”Små Nøkler-Store Dører: Invitasjon til Sosiologi” står følgende om norsk midtøsten-journalistikk:

”Skriver vi bare negativt om israelere, kan det sannsynligvis få innvirkning på jødehatet i Norge”.

Og hvis man selv har stereotype oppfatninger om israelere, så vil man umulig kunne kritisere stereotype oppfatninger om palestinere. Enhver slik kritikk ville bli hyklersk.

 

Gå til innlegget

Altruistisk nestekjærlighet

Publisert rundt 4 år siden

Bibelsitater man har hørt 1000 ganger før, blir som helt nye når de tolkes altruistisk. De blir (nesten) som når man leste dem for første gang.

Teologien har en innebygd kritikk av fundamentalisme. God, moderne teologi snakker om en UBETINGET nestekjærlighet. Fundamentalistisk nestekjærlighet er dessverre i enkelte tilfeller BETINGET.

JABES BØNN 

Jabes Bønn er en av Bibelens godt skulte skatter. Greier man å lete gjennom alle slekstavlene, helt til man kommer til denne bønnen, så forstår man kanskje betydningen av ”Den som leter, han finner” (Luk. 11,10).

I bønnen står det (1. Krønikerbok 4,10):

”Jabes påkalte Israels Gud og sa: "Å, om Du bare ville velsigne meg og utvide grensene mine! Må Din hånd være med meg, og må Du holde meg borte fra ondt, så jeg ikke blir årsak til smerte!" Så gav Gud ham det han bad om.”

Dette verset som sier ”utvid grensene mine” kan tolkes på en allegorisk måte. Ifølge en slik tolkning ropte Jabes egentlig: "Utvid grensene for min nestekjærlighet!"

Hvis nestekjærligheten er betinget, så er den også begrenset. Det er disse grensene som må utvides. Dermed blir første setning i Jabes Bønn en oppfordring til ubetinget nestekjærlighet.

Mange øvrige bibelsitater taler om en slik altruistisk nestekjærlighet. Disse bibelsitater ble som nye for meg, når jeg begynte å lese dem i lys av altruismen.

For eksempel Første korinterbrev 13.

“ Love endures with patience and serenity, love is kind and thoughtful, and is not jealous or envious; love does not brag and is not proud or arrogant. 

It is not rude; it is not self-seeking, it is not provoked [nor overly sensitive and easily angered]; it does not take into account a wrong endured. 

It does not rejoice at injustice, but rejoices with the truth [when right and truth prevail].

Love bears all things [regardless of what comes], believes all things [looking for the best in each one], hopes all things [remaining steadfast during difficult times], endures all things [without weakening].

Love never fails [it never fades nor ends].”

Og i Bergprekenen utbryter Jesus:

Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.

 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme?  Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

OM Å LYTTE TIL SYNSPUNKTER VI ER UENIGE I

Også Jobs Bok inneholder altruisme. I kapittel 12 forteller Job meningsmotstanderne hans:

”No doubt you are the [only wise] people [in the world], and wisdom will die with you! But I have understanding as well as you; I am not inferior to you.”

Job innrømmer at hans meningsmotstandere er kloke. Dette burde inspirere oss til å lytte til våre meningsmotstandere, ikke for å latterligjøre deres synspunkter, men for å skifte mening dersom vi tar feil.

Følgende dikt understreker også hvor viktig det er å lytte til meningsmotstandere, og å forandre mening dersom nødvendig. Diktet brukes mye i sjelesorg-sammenheng.

Diktforfatteren er anonym, men diktet kan også leses på side 20 i Notto Thelle sin bok ”Ditt Ansikt Søker Jeg: Tekster om Tro”:

http://www.sjelesorg.com/om_jeg_virkelig_brydde.htm

Her passer det å sammenligne Luthersk og Kalvinistisk teologi. Følgende sitat er hentet fra en bok utgitt på Nye Luther Forlag i 1989:

”…Calvin har av mange blitt betraktet som en rendyrket idealist, en fanatiker og despot. For øvrig er det verdt å merke seg, siden det utvilsomt har hatt en vesentlig betydning for de to kristendomssyn, at mens Calvin nærmest tenkte i ”rette linjer”, logisk og klart, så rommet Luthers tenkning både paradokser, motsigelser og inkonsekvenser.”

Martin Luther var vel påvirket av de mange paradokser og inkonsekvenser i Bibelen, for eksempel i Jobs Bok.

Lutherske teologien er altså mer fleksibel enn kalvinismen. Og jeg håper at liberal, Luthersk-inspirert teologi kan bli ENDA MER FLEKSIBEL. Vi bør unngå den kalvinistiske ”Jeg har rett, du tar feil”-holdningen.

Vi bør med andre ord slutte å være folk som ”holder på sitt”.

En altruistisk, inkluderende og anti-fundamentalistisk tolkning av nestekjærlighetsbudet er derfor nødvendig. Kall det gjerne en anti-kalvinistisk tolkning.

”OVERCOMING EVIL WITH GOOD”……….

…………er overskriften på en artikkel av Joni Eareckson Tada, publisert på FoxNews.com. Jeg synes artikkelen var svært lærerik.

Tada har spesialisert seg på å hjelpe folk med funksjonshemninger. Men andre ord bistår hun folk som Kirken til tider har behandlet svært dårlig. Jeg vil tro at dette arbeidet har lært henne en god del altruisme.

Men hvorfor publiserer en såpass liberal kristen som meg en link til det svært konservative Fox News? Vel, hvis vi skal unngå den ”kalvinistisk-pregede” staheten, så bør jeg i det minste lytte til Fox News på en uforutinntatt måte.

Her er linken:

http://www.foxnews.com/opinion/2015/11/25/joni-eareckson-tada-overcoming-evil-with-good.html

JESU ALTRUISTISKE GOLGATAVERK

Avslutningsvis vil jeg konsentrere meg om det mest sentrale i kristendommen. I Matteus 20,25-27 utbryter Jesus:

Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folkenes fyrster er herrer over dem, og de mektige menn hersker over dem med makt. Slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener, og den som vil være den fremste blant dere, skal være de andres trell.  

Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Den siste setningen viser at Jesu korsdød var den aller mest altruistiske enkeltgjerning i verdenshistorien!!!!!

 

(PS: Bibelsitater på Engelsk er hentet fra Amplified Bible)

 

Gå til innlegget

Islam er opium for folket

Publisert rundt 4 år siden

Pål Steigan fortjener en stor takk fordi han kritiserer Islam på sin blogg. Dette sier jeg selv på tross av at jeg tar sterkt avstand fra det Steigan sto for på 1970-tallet

I 1995 utgav Ibn Warraq boken ”Hvorfor Jeg Ikke Er Muslim”.

Boken anvender Aristoteles, Voltaire, Simone de Beauvoir, Karl Marx, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, og Arthur Schopenhauer sin religionskritikk på Islam.

For eksempel parafraserer Ibn Warraq filosofen Friedrich Nietzsche idet han proklamerer at ”Allah er død”. Jeg har forsøkt å etterligne Ibn Warraq på dette området.

I Platons hulelignelse blir hovedpersonen henrettet etter å ha sett saligheten. Dette minner om at sharia krever dødsstraff for frafalne.

ISLAM ER OPIUM FOR FOLKET

Siden Ibn Warraq også så vidt nevner Karl Marx, så kunne man jo konstruere følgende parafrase: ”Islam er Opium For Folket”.

Pål Steigan var i gamle dager leder for AKP(m-l), som selvfølgelig var en forferdelig organisasjon. I senere år har Steigan gjort enkelte positive ting.

Han innrømmer at Mao Tze Tung var en folkemorder. Steigan har også fortjent en stor takk fordi han kritiserer Islam på sin blogg. Her er et av flere eksempler:

http://steigan.no/2015/11/17/hva-onsker-den-islamske-staten-a-oppna/  

Det er også veldig positivt at Pål Steigan kritiserer alliansen mellom USA og det oljerike Saudi-Regimet. Jeg har til og med lurt på om økt salg av El-biler i vestlige land vil gjøre det lettere å motarbeide islamofascisme.

SIGMUND FREUD OM ISLAM OG KOMMUNISME

Jeg er absolutt ikke kommunist. I en av mine gamle artikler siterte jeg en Sigmund Freud-uttalelse der Freud nevner islam og kommunisme i samme åndedrag. Artikkelen het ”Vi lærer aller mest av de vi er uenige med”:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/thread11549471/#post_11549471

Enkelte vil kanskje spørre: ”Hvis du er motstander av kommunisme, hvorfor forsvarer du da Steigans islamkritikk?”

Årsaken er at jeg vil ikke være rigid, men FLEKSIBEL.

ANTI-ISLAMOFOBE MANGLER RESPEKT FOR YTRINGSFRIHET

Enkelte deler av Venstresiden har dessverre pleid å stemple selv forsiktige varianter av islamkritikk som islamofobi. Dette er en trussel mot ytringsfriheten. Det må være lov å kritisere islam, uten å bli stemplet som islamofob.

Det hele minner om at israelvenner stempler selv de aller mest forsiktige varianter av israel-kritikk som antisemittisme. Denne praksisen er også en trussel mot ytringsfriheten.

MINE FAVORITT-ISLAMKRITIKERE

Jeg er en stor fan av islamofobe som Salman Rushdie, Michel Onfray, Pål Steigan, Shabana Rehman, Richard Dawkins, Sam Harris, Ibn Warraq, Jørgen Sandemose, Lars Gule, Walid al Kubaisi, Christopher Hitchens, og Christian Tybring Gjedde.

Så vil noen spørre: ”Hvorfor i huleste inkluderer du den pro-israelske Tybring Gjedde!?!”

Svaret er at jeg ønsker som sagt å ikke være rigid, men FLEKSIBEL. Dessuten fortjener Tybring Gjedde takk fordi han angrer på den krasse ordbruken i kronikken ”En Drøm fra Disneyland”:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Tybring-Gjedde-angrer-omstridt-kronikk-6283295.html

ALLAHS VREDE INSPIRERER FOLKEMORD

Det pågår et grusomt folkemord i Midtøsten. Bestialske, groteske forbrytelser begås av flere jihadist-grupper. Avisførstesidene om massakrer er til å få mareritt om natten av

Dersom venstresiden fortsetter med den paranoide heksejakten på såkalte ”islamofobe”, så er det et hån mot jihadistenes ofre, inkludert deres muslimske ofre. Her synes jeg anti-islamofobe venstrefolk virker følelseskalde.

For å forstå dette folkemordet, så bør vi studere koranens oppfordringer til folkemord. For eksempel Sura 8:39:

“And fight them until there is no more Fitnah (disbelief and polytheism: i.e. worshipping others besides Allah) and the religion (worship) will all be for Allah Alone [in the whole of the world].”….

Hadith-litteraturen inneholder grusomme sitater som skaper jødehat:

”Allah’s Apostle said: ”The Hour will not be established until you fight the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding says, “’O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him!”.

Slike sitater er det nødvendig å kjenne til for å beseire jødehatet. Jeg er kjempestolt av å ha deltatt på flere demonstrasjoner mot jødehat sammen med antirasister. Jeg liker å si at jeg er ikke pro-israelsk, men jeg er absolutt pro-jødisk.

De fleste av de islamofobe som jeg nevnte ovenfor, er motstandere av Israelsk nasjonalisme.

ET SAMARBEID MELLOM HØYRE OG VENSTRE

Det er nødvendig at og venstresidens islamkritikere samarbeider med FRP’s moderate fløy. Hvis ikke, så halverer man arbeidstyrken. Og deretter halverer man resultatene.

Jeg vil be FRP’s forsiktige fløy om å samarbeide med venstreorienterte islamkritikere, slik at man kan oppnå gode resultater så fort som mulig.

 

Gå til innlegget

Ja til islamofobi, nei til muslimofobi

Publisert rundt 4 år siden

Selv de aller mest forsiktige varianter av islamkritikk stemples ofte som islamofobi. Derfor burde vi slutte å bruke begrepet. Utrykk som muslimofobi og anti-arabisme burde brukes istedenfor.

DEL 1

Søk på begrepet ”Muslimophobia” på internett, og du vil se at flere og flere begynner å bruke dette begrepet istedenfor ”Islamophobia”. Denne utskiftning av begreper er nødvendig. Del 1 forklarer hvorfor.

MUSLIMOFOBI og ANTI-ARABISME

Det finnes noen såkalte ”islamofobe” som åpenbart er høyreekstreme rasister. Disse er ikke islamofobe, men muslimofobe. Man kan også si de står for anti-arabisme. Disse to begrepene har en nokså lik betydning.

PST hevder trusselen fra høyreekstremisme har økt etter Paris-terroren, fordi høyreekstreme ønsker hevn. Og høyreekstrem propaganda utnytter for alt det er verdt det faktum at vi sakte, men sikkert tar imot 8.000 syrere.

http://www.klassekampen.no/article/20151124/ARTICLE/151129982

Alle samfunnslag bør derfor samarbeide for å forhindre polarisering av Norge. Polarisering resulterer i både høyreekstremisme og jihadisme.

Det har aldri vært de muslimofobes formål å beseire islamisme. Og det kommer heller aldri til å bli det. Årsaken er at dersom islamismen forsvinner, så vil ikke høyreekstremistene lenger kunne fremstille arabere som onde mennesker. Psykoanalytikeren Vamik Volkan beskrev dette på en god måte i hans bok ”The Need to Have Enemies and Allies”

ANTI-ARABISK RASISME ER VANSKELIG Å FÅ ØYE PÅ

Mye av rasismen er subtil og indirekte, og man må derfor lese hva de muslimofobe skriver MELLOM LINJENE for å oppdage rasismen. Det er derfor mange av de muslimofobe er påvirket av muslimofobi, uten å selv være klar over det.

Dette minner forresten om at de ekstreme antisionister er påvirket av jødehat, uten å selv være klar over det. Tro det eller ei, til og med Al Azhar-professor Muhammad Tahir ul Qadri innrømmer dette. I hans London-erklæring står det:

” Vi fordømmer utvetydig antisemittisme (inkludert når det noen ganger er forkledd som anti-sionisme)….”

DE FORSIKTIGE ISLAMKRITIKERNE

Michel Onfray har skrevet en god bok som heter “The Case Against Christianity, Judaism, and Islam”.

Boken unngår vestlig anti-arabisme, fordi Michel Onfray også kritiserer “Den hvite manns religion”. Det er mitt håp at Onfray’s kritikk av kristendom vil kunne bidra til å stoppe den kristne høyreekstremismen.

Og siden Onfray også kritiserer Jødisk religion, unngår han også den israelske nasjonalisme som dessverre preger bosetternes anti-Palestinske tordentaler. De sekulære, venstrevridde jøder vil oppleve Onfrays bok som en befrielse.

Dessuten vil jeg anbefale islamkritikeren Maryam Namazie’s websider: https://en.wikipedia.org/wiki/Maryam_Namazie

I tillegg vil jeg anbefale Salman Rushdies roman ”Sataniske Vers”. Høyrekstremister høres ut som om de aldri har lest tyngre stoff enn Se & Hør og Donald Duck. Jeg har ofte lurt på hvorfor de ikke blir flaue av sine egne uttalelser. Derfor er det veldig positivt at det finnes en islamofob roman som ivaretar tradisjonen fra Sokrates, Platon og Gandhi.

Namazie, Onfray og Rushdie er altså to gode alternativer til anti-arabisk rasisme.Det er mitt håp at forsiktige islamofobe vil kunne bidra til å stanse muslimofobien. De har sjansen til å stanse den ved å være et godt alternativ.

Gå til innlegget

For å stanse den kristne høyreekstremismen, så er oss kristne nødt til å innrømme at kristendommen har sine skyggesider. Dette innebærer en krass kritikk av den høyreekstreme variant av ”elsk deres fiender”.

Dante Alighieri kritiserte hans samtids religion.

Og den kristne professor Philip Jenkins har kritisert Kristendom, jødiske Norton Mezvinsky har kritisert Jødedom, og pakistaneren Tarek Fatah har kritisert Islam. Men disse tre også sagt mye positivt om deres egen religion.

Derfor mener jeg at oss kristne bør slutte å oppføre oss som Prinsessen På Erten når det gjelder kristendomskritikk.  Hvis ikke, så har vi tapt kampen mot de kristne høyreekstremistenes ondskap.

GODHET MOT FIENDER I TORAEN, KORANEN & NYE TESTAMENTET

Både Koranen, Hadith, Toraen og Talmud inneholder enkelte vers som oppfordrer til å gjengjelde ondt med godt.

Her er et sitat fra Toraen (Ordspråkene 25,21)

”Hvis din fiende er sulten, så gi han brød å spise, hvis han er tørst, så gi han vann å drikke!”

Og dette står i Talmud:

”Shmuel den Lille sa: Gled deg ikke når din fiende faller, og ikke la ditt hjerte fryde seg når når han snubler, for Herren vil komme til å se det, og det blir ondt i Hans øyne, og Han vender sin vrede bort fra han”

Følgende sitat står i Koranens sura 41, 34:

“The good deed and the evil deed are not alike. Repel the evil deed with one which is better, then lo!, he between whom and you there was enmity shall become as though he were a bosom friend.”

Dette sitat står i den islamske Hadith-litteraturen:

“…The Prophet said, "Help your brother whether he is oppressor or oppressed."

La oss sammenligne dette med hva som står i Bergprekenen. I Matteus 5,44 utbryter Jesus:

”Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere.”

Bergprekenen inneholder også den berømte regelen om å ”Vende det andre kinnet til” (Matteus 5,38-41)

Det Nye Testamentet er her mye mer radikalt enn både Toraen og Koranen. Disse to bøkene oppfordrer her og der til å være barmhjertige mot våre fiender. Men de går ikke så langt at de oppfordrer oss til å elske våre fiender.

Selvfølgelig er ”elsk deres fiender”-dogmet fantastisk, herlig og beundringsverdig. Og dette dogmet gjør kristendommen overlegen sikkert hundrevis av verdens øvrige religioner. I mine gamle artikler/kommentarer har jeg utrykt hvor sterkt jeg beundrer Jesus.

Men det er vanskelig å forene ”Elsk deres fiender”-regelen med de mange voldelige og hatefulle bibelsitater. Her har jeg listet opp følgende fem grupper som fanatikere gjennom 2000 år har regnet som unntak fra regelen:

 

  1. Fortapte
  2. jøder
  3. muslimer
  4. lesbiske/homofile
  5. oppsetsige kvinner

 

UNNTAK 1: DE SOM BRENNER I HELVETE

Jeg tror at alle mennesker kommer til himmelen.

For helvete er kanskje hovedårsaken til religiøs galskap. Bare se hvordan Al Qaeda og ISIS bruker Koranens grusomme helvetestrusler.

I sura 4,55-56 står det:

”Helvete er en ild som er tilstrekkelig. De som fornekter Vårt ord, vil Vi la møte Ilden. Hver gang deres hud er avbrent, vil vi bytte den og gi dem en ny, så de kan få føle straffen”.

Det kristne helvetet skaper også et apokalyptisk hat blant korsfarerne. I Åpenbaringen 14, 9-11 står det:

«Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde og tar imot dets navn til merke.»           

Og i vers 20,15 står det: ”Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets Bok, ble kastet i ildsjøen”

Her følger et sitat av den britiske pastor J.Furniss, som fikk kallenavnet ”barnas apostel”:

…”Et lite barn er i den rødglødende ovnen. Hør hvordan det skriker for å komme ut! Se hvordan det vrir og vrenger seg i ilden! Det slår hodet mot taket på ovnen. Det stamper de små bena sine i gulvet. Du kan se i ansiktet til det lille barnet det du ser i ansiktet til alle i helvete: En desperat og fryktelig fortvilelse”.

Det er ikke mulig å kritisere islams helveteslære, uten å samtidig ta avstand fra den kristne helveteslæren. Da fremstår kritikken av islams helvete som dobbeltmoralsk.

Dessuten er kampen mot helvete en sentral del av kampen mot kristen høyreekstremisme.

UNNTAK 2: DE SÅKALTE ”KRISTUSMORDERE”

Kristne har i nesten 2000 år vært svært skuffet over at jødene ikke tok imot ”Jødenes Messias”.  Man har derfor hatt følelsen av at ”Jødenes Messias” døde til ingen nytte.

Jøder har derfor blitt ansett som fariseere og kristusmordere. Og det lutherske nazi-Tyskland forsøkte å utrydde jødene under holocaust, som er blant de aller, aller grusomste forbrytelser i menneskehetens historie.

Flere Bibelsitater har dessverre inspirert grusomme forbrytelser mot jøder:

For eksempel Åpenbaringen: 2,9 "Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge".

Selv har jeg lurt på hvorvidt de jøder som skrev det Nye Testamentet kan være påvirket av det samme jødiske selvhat som de senere jødene Karl Marx og Gilad Atzmon var påvirket av.

Tro det eller ei, til og med den kristne sionisten John Hagee kommer med antisemittiske uttalelser i denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=2Ec-kZGKnQ8

UNNTAK 3: DE SOM MENER JESUS VAR KUN PROFET

Muslimofobi er etter min mening et bedre begrep enn islamofobi, fordi selv de mest forsiktige varianter av islamkritikk ofte stemples som islamofobi. Islamkritikk og araberhat er to helt forskjellige ting

Korsfarerne Pamela Geller og  Mal Couch har brukt rasistiske, gammeltestamentlige begreper som “filistere”, og ”kanaaneere” om dagens palestinere.

Når gammeltestamentlige begreper brukes på denne måten, så vil det i verste fall kunne legitimere Netanyahus krigsforbrytelser. Fordi det Gamle testamentet oppfordrer jo til krigsforbrytelser:

5 Mosebok 20,16-17:

”Men i de byene som tilhører disse folkene, og som Herren din Gud vil gi deg til eiendom, skal du ikke la en eneste skapning få leve. Du skal slå dem alle med bann og utrydde dem, både hetittene, amorittene, kanaaneerne, perisittene, hevittene og jebusittene, slik Herren din Gud har befalt deg. ”

Det er derfor problematisk at kristne sionister anvender en bokstavtro tolkning av Abrahams landløfte i 1.Mosebok 12. Selv om de aller fleste kristensionister heldigvis unngår rasistiske begreper som kanaaneere, filistere osv., så kompromisser de likevel med den teologi som kristne araberhatere står for.

Å bruke rasistiske, gammeltestamentlige begreper  om palestinere er en like grov forbrytelse som å bruke Koranens rasistiske begrep ”svin og aper” om jøder. (sura 5,60).  Eller som å bruke det rasistiske begrep ”fariseere” om jøder.

Dessuten bør man huske på at flere bosettere på vestbredden bruker begreper som ”kanaanere” om palestinere. (Skal skrive mer om bosetter-fundamentalisme i  kommentarfeltet)

UNNTAK 4: DE SÅKALTE ”SODOMITTER”

I første mosebok 19, 24-25 utførte Herren et folkemord ved å la det regne ild og svovel ned over Sodoma & Gomorra:

”Så lot Herren svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra, fra Herren ned fra himmelen. Slik ødela han disse byene, hele sletten, alle innbyggerne i byene og alt som vokste på marken.”

For ikke mange år siden ble det utgitt et engelsk Dictionary som lister opp ”sodomitt” som synonym for homofil/lesbisk. Og predikanten Pat Robertson bruker det rasistiske begrepet ”sodomitt” i denne videoen:

http://www.rightwingwatch.org/content/pat-robertson-sodomy-abortion-mocking-fundamentalists-will-doom-america

UNNTAK 5: OPPSETSIGE KVINNER

Allah er en mann, og derfor må muslimske kvinner bære niqab.

Den hellige treenighet består av tre menn.  

Derfor godtar hverken katolske eller ortodokse kirker kvinnelige prester. Og så sent som i 2003 utgav den norske pastoren Enevald Flåten boken ”En Familie Etter Guds Hjerte”, som inneholder anti-feministiske, konservative oppfatninger om kvinner.

Da er vi ferdig med fanatikernes ”unntak”. Over til et annet tema:

HELLIGE BØKER SOM ER 100% FRI FOR VOLDELIGE VERS

Mange hevder at korsfarere og jihadister misforstår de voldelige sitater i henholdsvis Bibelen og Koranen. La oss late som om dette er riktig:

Hvis det stemmer at ekstremister feiltolker Koranen og Bibelen, så vil disse bøkene likevel potensielt kunne inspirere voldelige misforståelser! Koranen lærer ikke jihad, men Islam er likevel ikke IMMUN mot jihad. Bibelen lærer ikke korstog, men Kristendommen er likevel ikke IMMUN mot korstog.

Hva da med de hellige tekster som ikke inneholder noen voldelige vers i det hele tatt? For eksempel Bahaienes tekster? Eller de Gandhi-inspirerte, nyreligiøse guruenes litteratur? Eller samiske legender? Eller Dhammapada, en av Buddhismens aller fredeligste bøker?

Det er absolutt INGEN vers i disse bøkene som eventuelt kunne misforstås av ekstremister. De er med andre ord IMMUNE mot hatefulle vrangtolkninger. Det er umulig å misforstå deres ”voldelige” sitater, fordi de inneholder INGEN voldelige sitater! Man kan ikke skape hatefull vranglære av voldelige sitater som ikke eksisterer!

KONKLUSJON

Vi trenger altså en ALTRUISTISK tolkning av ”Elsk deres fiender-doktrinen”, som inkluderer HELE MENNESKEHETEN i denne befalingen.Det er kun de mest liberale varianter av Kristendom som tilfredsstiller dette kravet.

………..

Helt til slutt vil jeg anbefale Loonwatch sin artikkel med den ironiske tittelen ”Jesus Loves His Enemies….and Then Kills Them All”:

http://www.loonwatch.com/2011/04/jesus-loves-his-enemies-and-then-kills-them-all/

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
22 dager siden / 2167 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
20 dager siden / 1794 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
8 dager siden / 1289 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
28 dager siden / 1205 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
13 dager siden / 1111 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
23 dager siden / 1053 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
16 dager siden / 911 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
27 dager siden / 896 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere