Øyvind Schønning

Alder: 37
  RSS

Om Øyvind

Filosofen Sokrates er mitt forbilde!!!

Følgere

Hinduismens Skyggeside

Publisert rundt 3 år siden

Det finnes mange positive sider ved det Hindu-inspirerte tankegods. Dessverre finnes det også en fundamentalistisk variant av Hinduisme. Selv om hindu-fanatisme ikke utgjør noen trussel her i vesten, bør en likevel huske Arnulf Øverlands ord: "Du må ikke tåle så inderlig vel, Den urett som ikke rammer deg selv"

Det fokuseres ene og alene på islamisme, og man ignorerer ekstreme varianter av andre religioner. Dette vil dessverre muligens kunne medføre at en større antall muslimske tenåringer blir trukket mot islamistmiljøer. Årsaken er som følger: Når islam så til de grader utpekes til den eneste ”syndebukken” og ”det sorte får”, og må stå kontinuerlig i gapestokken eller skammekroken, så skaper det stigmatisering.

Michel Onfray og Richard Dawkins (samt agnostiske religionskritikere) gjør derfor rett i å kritisere hver eneste av de store verdensreligionene. Man kan bremse spredningen av islamisme på denne måten.

Dette må ikke misforstås dit hen at vi skal fremstille alle religioner som like ille. Det har jo aldri skjedd hellige kriger i Bahai-religionens historie, på tross av at bahaier blir forfulgt i visse deler av midtøsten. Også Jainismen er en av de aller mest tolerante religioner, ifølge Sam Harris.

ARTIKKELEN VAR VANSKELIG Å SKRIVE

 Jeg har lest noen fagbøker om Hinduisme, men dessverre har jeg aldri lest en bok om den fundamentalistiske varianten. Dette er årsaken til at jeg har brukt ord som ”antagelig” og ”sannsynligvis”. 

Dessuten er det en del læremessige forskjeller fra den ene konservative guruen til den andre, og det er derfor vanskelig å forhindre at fremstillingen av temaet blir noe fragmentert.

Og det skal bli spennende å se hva slags feedback jeg får i kommentarfeltet fra folk som vet mer om Hinduismen enn jeg gjør. Kildereferanser står nederst.

GITA: HINDUISMENS HOVEDTEKST

Hinduismen er en praksisreligion, men hovedvekt på ritualer. Dens hellige skrifter spiller derfor en mer perifer rolle. Dette har med å gjøre at det har tradisjonelt vært mye analfabetisme i India.

Religionen har mange hellige bøker, men i senere århundrer har Bhagavadgita gradvis oppnådd status som hovedtekst. Denne boken omtales som Gita’en i dagligtale.

Vi bør unngå en endimensjonal framstilling av hinduismen. Gita’en er en tidløs klassiker, og å lese den norske oversettelsen var en flott opplevelse for meg. Det er utrolig mye livsvisdom i denne bokens avsnitt om nestekjærlighet og tilgivelse. (Selv om de fleste oversettelser unngår kristelige begreper).

Boken handler om et mytisk slag mellom to gudeætter: Kaurava’ene utkjemper en kosmisk krig mot deres slektninger Pandava’ene.

Arjuna, prins av pandava’ene, nøler med å slåss mot fienden, fordi de to ættene som sagt er slektninger. Krishna overbeviser Arjuna at han likevel må kjempe.

Jeg har inntrykk av at liberale hinduer vektlegger de deler av boken der Arjuna motsetter seg å krige, mens fundamentalister vektlegger de deler der Arjuna forbereder et angrep.

Wendy Doninger (University of Chicago) har forfattet en svært god artikkel som belyser Gita’en på godt og ondt:

http://www.nybooks.com/articles/2014/12/04/war-and-peace-bhagavad-gita/

KRITIKK AV HELVETE

Omtrent alle mine religionskritiske artikler inneholder en redegjørelse for helvetes betydning innen religionspsykologi. For religiøse fanatikere innen alle religioner er sykelig opptatt av helvete. Og hinduismen er intet unntak. Dårlige, syndige hinduer havner helvete.

Frykten for å være en dårlig hindu er nok hovedårsak til fanatisme. En ”god” hindu er selvfølgelig fundamentalist.

Her er en Youtube-video som viser nødvendigheten av helveteskritikk: https://www.youtube.com/watch?v=8mOprt39Nj4

Men de fordømte vil ikke tilbringe all evighet i helvete. De når nirvana etter å ha sonet straffen ferdig.

HINDU-NASJONALISME, OG ATOMVÅPEN

Følgende er hentet fra Høyskoleforlagets innføringsbok om Hinduisme:

”India, eller Bharat, som hinduene kaller landet sitt, er hinduismens hellige land. India er et hellig landskap med hellige fjell, elver, skoger og byer. Fra fjellkjeden Himalaya i nord, som er bolig for gudene, til Kanya Kumari på Indias sørspiss, hvor Gudinnen bor, er det indiske landskap fullt av hellige steder. De fleste av hinduismens helligsteder ligger i India, og pilegrimsferd til slike helligsteder er et av Hinduismens sentrale ritualer.”

Så langt om vanlig, normal Hinduisme.

Hindunasjonalismen vektlegger i mye sterkere grad enn vanlige hinduer at India er hellig. Denne hatreligion inspirerte i sin tid Nathuram Godse til å drepe Gandhi. I dagens situasjon bidrar den nasjonalistiske gruppen Hindutva (samt mer ekstreme organisasjoner) til å eskalere konflikten mellom de to atommakter Pakistan og India. (Selv om Pakistans diktatur har, for å si det veldig mildt, STORE deler av skylda).

Og ekstrem Hinduisme er ansvarlig for den indiske hærens krigsforbrytelser i Kashmir. Her bør en huske på at det er ikke bare Ganges-elven som har en viktig religiøs og rituell  betydning. Den hellige Indus-elven renner i dag gjennom Pakistan, noe som sannsynligvis gjør konflikten vanskeligere å løse.

https://www.theguardian.com/world/2016/nov/08/india-crackdown-in-kashmir-is-this-worlds-first-mass-blinding

Det er et paradoks at selv om hindufundamentalisme har et strengt forbud mot å drepe dyr, men mangler et forbud mot å drepe mennesker.

TAMILSKE TIGRE

Også Sri Lanka har merket effekten av hindunasjonalisme, antagelig fordi øya spiller en sentral rolle i den hellige teksten Mahabharata. På Sri Lanka har den hinduistiske terrorgruppen drept massevis av buddhister, ofte i selmordsangrep:

https://snl.no/Tamiltigrene

KRISTNE I INDIA

Kristne i India blir forfulgt av ekstreme hinduer. Dette på tross av at Hinduistisk teologi har en slags treenighetslære: Brahma (Faderen), Vishnu (Sønnen), og Mahesh (Hellig Ånd). Denne guddommelige treenighet omtales som Sanatana Dharma av hinduer.

Guruen og yogamesteren Sri Sri Ravi Shankar ser derfor et potensial for dialog og gjensidig forståelse mellom kristne og hinduer. Aller mest mellom hinduer og katolikker, fordi de mange helgener gir katolisismen et polyteistisk preg. Dessverre oppfatter hindunasjonalister Shankar som en vranglærer.

Åpne Dører har skrevet en svært anbefalelsesverdig artikkel om de forbrytelser som begås mot kristne i India. Artikkelen gjør rede for de doktriner som legitimerer angrep på kristne:

https://www.opendoors.no/news/2008/09/nyhetsartikkel856

REINKARNASJON OG DE KASTELØSE

Kastesystemet er den mest berømte destruktive siden ved Hinduisme. Denne undertrykkende rangordningen er noe av grunnen til at regjeringen i India, verdens største skinndemokrati, styrer på en udemokratisk og autoritær måte.

Selv om begrepet ”kaste” ikke er et godt begrep, fordi begrepet ikke stammer fra sanskrit, men fra portugisisk. At man fortsatt bruker begrepet har med å gjøre at det er vanskelig å finne et ord på sanskrit som betyr det samme.

Dalit’ene, de kasteløse, blir kontinuerlig trampet på, dømt for forbrytelser de skal ha gjort i tidligere liv. Her følger et sitat fra Upanishadene:

”Følgelig vil de som oppfører seg ordentlig her – framtidsutsikten er virkelig at de vil komme inn i et godt liv, enten livet til en brahman (presteklassen), eller livet til en kshatriya (kriger- eller kongeklassen), eller livet til en vasiya (arbeider- eller fagklassen). Men de som fører en ufyselig tilværelse her, deres framtidsutsikt er i sannhet at de vil komme inn i livet som en ufyselig hund eller et svin eller en utstøtt.”

Som sagt er helvetesangst mye av årsaken til fanatismen. Men man bør ikke glemme at angsten for å bli gjenfødt som en ”ufyselig hund” også bidrar til å inspirere fanatisme.

 

I boken ”Jesus Blant Andre Guder” kontrasterer den indiske teologen Ravi Zacharias kastesystemet med fortellingen i Johannes 9,1-3, der Jesus helbreder en mann som var født blind:

 

Da Jesus gikk videre, fikk Han øye på en mann som hadde vært blind fra fødselen av.

 Disiplene Hans spurte Ham og sa: «Rabbi, hvem har syndet, denne mannen eller hans foreldre, siden han ble født blind?»

Jesus svarte: «Verken denne mannen eller hans foreldre har syndet, men dette skjedde for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham.”

 

Med andre ord hadde ikke den blinde syndet i et tidligere liv.

KVINNER

På tross av Hinduismens mange kvinnelige gudinner, har likevel religionen tradisjonelt vært særdeles kvinnefiendtlig:

http://www.hinduwebsite.com/hinduism/h_women.asp

I denne sammenheng bør det nevnes at India har et kvinneunderskudd, fordi altfor mange aborterer vekk jente-fostere.

VELINTEGRERTE INDISKE INNVANDRERE

Indere i vesten er særdeles godt integrerte. Noe av årsaken er antagelig at tradisjonell hinduisme er en ikke-misjonerende religion, og ingen land utenfor det sub-indiske kontinent regnes som hellige. Hellig krig utenfor desi-landene ville derfor være absurd.

Anbefaler denne artikkelen om hindufanatisme i enkelte indiske miljøer i Storbritania. Artikkelen kritiserer naivistisk innvandringspolitikk: http://www.sacw.net/aii/Hfund.html

KILDEHENVISNINGER

Artikkelen ”Belief in Hell: Does it Benefit or Harm Society?”. På nettsiden Psychology Today.

Side 41 i ”Hinduisme og Buddhisme”, (Høyskoleforlaget) forfattet av bla.a. Knut Jacobsen.

Heftet ”Hinduism &  Christianity”, forfatter: Sri Sri Ravi Shankar

Upanishad-sitatet er hentet fra Chandogya Upanishad, 5.10.8:

Kapittelet om Indias regjering i boken “On Western Terrorism” av Noam Chomsky og Andre Vltchek

 

”Indias Historie med Pakistan og Bangladesh”. (Cappelen Akademisk) Forfattet av bl.a. Arild Engelsen Ruud

Gå til innlegget

Rothschild, Konspiranoia og AIPAC

Publisert over 3 år siden

Trollene sprekker når de får lys på seg. Den politisk korrekte Hysj Hysj-metoden vil derfor virke imot sin hensikt. Da forblir trollene trolske.

Propaganda-boken ”Sions Vises Protokoller” påstår å være et program for jødisk verdensdominans. Den hevder at de «Vise» (eller «The Elders» på engelsk) skulle alliere seg med frimurerlosjen og manipulere kirken for å overta verden. Den advarer mot jødiske banker og jødisk-kontrollerte medier.

http://www.wikiwand.com/en/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion

Selvfølgelig er protokollene et plagiat. Men det er likevel ironisk at en lang rekke professorer konkluderer med at sionist-lobbyen har sterk innflytelse i Washington, og at Likud-partiet presset USA til å invadere Irak, Afghanistan og Libya. I tillegg er det er kjent faktum at eks-president Bush var frimurer, noe flere vestlige massemedier har omtalt:

https://www.youtube.com/watch?v=V97hHBLM7WI

Så selv om Protokollene er et plagiat, ser det likevel ut som om forfatteren hadde spådomsevner, vil mange hevde. Hvordan skal da vi som motarbeider jødehat, forholde oss til denne absurde selvmotsigelsen? 

De som tror at en politisk korrekt tvangstrøye motvirker konspirasjonsteorier, ville si Hysj! Hysj! Dette er ustrategisk. Hvis NORMALE mennesker ikke drøfter temaet, så overlates scenen til nynazister, stalinister, islamister, holocausfornektere etc etc. Disse må aldri få monopol på å omtale temaet.

En annen grunn til at hysj hysj-metoden er ustrategisk, er at ved å gjøre temaet til en tabu, vil det vekke folks nysgjerrighet. For hvem har sagt at syndige tabuer er kjedelige?

Selv har jeg ikke lest protokollene, men jeg har lest en god del bøker og artikler som kan belyse temaet. Og jeg har forresten studert Midtøstens historie og Internasjonal Politikk på universitetsnivå.

Svært godt likte jeg boken ”Antisemitismens Bibel”, forfattet av den danske professor Morten Thing. Boken demonstrerer hvorfor Protokollene er en ren fabrikasjon. Dessuten beskriver boken hvorfor antisemitter tror på Protokollene, selv om de vet godt at den er en fabrikasjon. Et appendiks bakerst i boken inneholder Protokollene i sin helhet (Morten Thing unngår altså hysj hysj-strategien).

ROTHSCHILD og DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON

Slangen i Edens hage blandet sannhet og løgn da han fristet Eva i 1. Mosebok 3. Senere har alle propagandister anvendt samme metode. For dersom propaganden kun inneholder løgn, så vil folk ikke tro på den.

Anders Behring Breiviks Manifest beskriver i minimal grad islamismens målsetninger, selv om det hele er blandet inn med rasistiske løgner.

Protokollene blander også sannhet og løgn. De avspeiler i minimal grad samfunnsforhold slik de faktisk var etter den industrielle revolusjon, selv om Protokollene også er stappfulle av rasistiske løgner. Dette er det inntrykk jeg får av Niall Fergusons bokserie om Rothschild-dynastiet. (Det siste kapittelet kan muligens belyse hvilken rolle Rothschilds etterkommere spiller i dag): http://www.wikiwand.com/en/Rothschild_family

Det samme inntrykk får man av nobelprisvinner Alexandr Solzhenitsyn bok om de russiske jødenes rolle etter 1917. Karl Marx var jøde, Leon Trotski var jøde, og kommunismen fikk sterk appell hos russiske jøder: http://www.wikiwand.com/en/Two_Hundred_Years_Together

For å forstå dette, må man kjenne til noe som står i Tanakh, nærmere bestemt i Ordspråkene 6, 6-11:

"6 Gå til mauren, du late, se hva den gjør, og bli vis! 7 Den har ingen hærfører, verken oppsynsmann eller hersker.8 Likevel sørger den for mat om sommeren, og samler inn føde om høsten.
          
9 Hvor lenge vil du ligge, du late, når vil du våkne og stå opp?
10 Bare sov litt til, en ørliten blund, legg hendene sammen og hvil en stund, 11 så kommer fattigdommen over deg som en farende fant, og nøden som en væpnet mann." 

Denne type vers har satt sitt preg på jødisk arbeidsmoral. Dessuten har de mange pogromene påvirket den jødiske arbeidsmoral, da de lærte jødene at de må jobbe hardt for å overleve.

NOSTRADAMUS’ PROTOKOLLER, JOHANNES’ PROTOKOLLER, og 1984-PROTOKOLLER

At propaganda blander sannhet og løgn må en også ha i bakhodet når en vurderer konspirasjonsteoretikernes bruk av Protokollene i dag.

De påstår at protokollene har til punkt og prikke blitt oppfylt. Men det samme kunne jo sies om George Orwell’s 1984, særlig etter Edward Snowdens avsløringer. Man skulle jo nesten tro at Orwell var en profet.

Og Nostradamus spådommer har selvfølgelig alltid vært 110% treffsikre.Og Johannes Åpenbaring har jo til punkt og prikke blitt oppfylt (Bortsett fra alle de ganger Jesus skulle komme tilbake, men ombestemte seg i siste liten).

Moderne avansert teknologi møter forresten de forventninger som ble framsatt av eldgamle sci-fi romaner. Dessuten ble månelandingen i 1969 forutsagt i sci-fi filmen «Le Voyage Dans la Lune», innspilt i 1902.

Det er derfor underlig at antisemitter finner såkalte ”beviser” for at Protokollene fullbyrdes, men ignorerer at det samme kunne sies om massevis av øvrige litterære verker. Noe som viser at konspirasjonsteoretikere har ELENDIGE litteraturkunnskaper.

"AIPAC’s PROTOKOLLER"

Hvem har skylda for katastrofene i Afghanistan, Irak og Libya? Professor James Petras mener, i likhet med Mearsheimer & Walt, at jødiske sionister dominerer Washington.

Norman Finkelstein vektlegger også jødisk sionisme, men vil ikke utelukke kristen fundamentalisme, høyrepopulisme og patriotisme. Disse er også årsaker til Uncle Sam’s kriger:

https://www.youtube.com/watch?v=WgpnpM7Bh24

Finkelstein påstår i bøker som ”Holocaust-industrien” og ”Beyond Chutzpah” at de amerikanske jødene er USA’s rikeste minoritet, at de har større politisk innflytelse enn deres lille antall skulle tilsi. Han er også sint fordi Hollywoods jødiske filmprodusenter har laget ALTFOR MANGE Holocaust-filmer, og fordi disse filmene ignorerer de ikke-jødiske holocaustofre.

Debatten mellom Finkelstein og Petras dreier seg dermed ikke om amerikanske jøder har for sterk politisk innflytelse eller ei. Den handler kun om I HVILKEN GRAD de har for sterk innflytelse.

Både Kabbalah og Talmud inneholder brutale sitater, slik seriøse forskere som Peter Scäfer, Israel Shahak, og Michel Onfray har vist. (Disse seriøse forskerne korrigerer forresten den tidligere KKK-lederen David Dukes propagandaløgner om Talmud).

Likevel er det nok i hovedsak den KRISTNE fundamentalismen som forklarer Uncle Sam’s kriger. Det er mange brutaler skriftsteder i Johannes Åpenbaring: Armageddon, Rytteren på den Hvite Hest, Gog & Magog’s krig, ..........og så videre. Dag Hoels bok ”Armageddon Hallelujah” er en svært interessant kritikk av kristen fundamentalisme, som kan anbefales.

Dessuten er det kjempeviktig å huske på at kristen sionisme stammer fra John Nelson Darby (1800-1882), og oppstod derfor uavhengig av Theodor Herzl’s bok ”Jødestaten”.

MYTEN OM SIONISTISK MEDIEKONTROLL

Antisemittiske løgner om vestlige massemedier fremstår som helst latterlige.

Massemedia har jo omtalt Bush sitt medlemskap i Skull & Bones. Ja, de har til og med sluppet konspirasjonsteoretikeren David Icke til orde Hadde media vært kontrollert av de «Vise» fra Protokollene, hadde dette vært umulig.

NRK-journalist Odd Karsten Tveit har til en viss grad forsvart ODED YINON-teorien, og Aftenposten har oversatt en Gilad Atzmon-artikkel. Johan Galtungs synspunkter har fått bred mediedekning. BBC har dessuten intervjuet konspirasjonsteoretiker Ken O’Keefe. Og Mearsheimer & Walts bestselger har slettes ikke bare negativt å si om amerikanske og israelske massemedier.

Til og med ISRAELSKE medier publiserer fordømmelser av Israel: http://www.haaretz.com/misc/writers/gideon-levy-1.402

Alt dette ville ha vært umulig dersom vestlige massemedier hadde vært kontrollert av de såkalte «Vise».

BJØRNETJENESTEN ETTER 1945

Jødisk kultur og historie har enkelte tabubelagte sider, selv om antisemitter konstruerer VOLDSOMME overdrivelser om disse tabuer.

Den kollektive skyldfølelsen som fulgte etter Holocaust, skapte en motvilje mot å forske på tabuer, for eksempel jødisk fundamentalisme og Rothschild-dynastiet. Isteden forsvarte man filosemittisme og sionisme.

Dermed gjorde man jødene en bjørnetjeneste, fordi dette gav nynazister og islamister et MONOPOL på å uttale seg om tabuene. De senere års angrep på jøder kunne antagelig ha vært forhindret, dersom NORMALE mennesker hadde fått monopol på tabuene.

MUSLIMSKE TABUER og KRISTNE TABUER

Det bør understrekes at både muslimsk kultur og kristen kultur har også skyggefulle tabuer. For både kristne antisemitter og muslimske antisemitter er såpass feige at de skyr temaet som pesten. Noe som demonstrerer hvor fariseiske og dobbeltmoralske de er.

Det finnes mange muslimske predikanter som utgir seg for å være liberale, men som i virkeligheten er konservative. De benytter med andre ord taqiyya. Eksempler er Zakir Naik, Tariq Ramadan og mange andre:

http://steigan.no/2014/07/19/hvorfor-hausse-opp-islamnet-klassekampen/

Også Kristendommen har visse tabuer. For eksempel det historiske faktum at Første Verdenskrig var et korstog. Dette er grundig dokumentert i professor Philip Jenkins bok: ”How World War 1 Became a Religious Crusade”:

http://www.christianitytoday.com/ct/2014/june/wwi-philip-jenkins-great-and-holy-war-review.html

Kanskje på tide å lese ”Vatikanets Protokoller” eller ”Det Muslimske Brorskaps Protokoller”?

Det er dessverre veldig mange temaer som jeg av plassmessig hensyn ble nødt til å utelate, men jeg skal skrive om disse temaer i kommentarfeltet. Dessuten skal jeg linke til noen av mine gamle artikler om Mossad, og om Talmud-litteraturen.

Palestina-Israel konflikten må løses så fort som mulig, ved en avslutning av okkupasjonen. Hvis ikke, så vil både jødehat og muslimhat følge i kjølvannet av konflikten.

 

Gå til innlegget

Mossad, Syria & Konspiranoia

Publisert over 3 år siden

De som lider av konspiranoia, gir ene og alene Mossad skylda for borgerkrigene i Syria, Yemen og Libya. Selv vi som ikke er israelvenner, bør ta sterkt avstand fra disse VANVITTIGE teoriene.

I 1982 forfattet israeleren Oded Yinon dokumentet ” A Strategy For Israel in the Nineteen Eighties”. Dette 19-siders dokumentet forkortes ofte som Yinon-planen. (Skal linke til dokumentet i kommentarfeltet). Jeg har lest en god del bøker og artikler om temaet, blant annet Jonathan Cook sin bok ”Israel and the Clash of Civilizations”. Og jeg har omtalt temaet i mange gamle debattinnlegg/kommentarer.

Yinon-planen gikk ut på å eskalere borgerkriger i Israels naboland, for å deretter kunne spille ”splitt og hersk” med nabolandene. Det er ikke uvanlig å regne Yinon-planen som en erobringsstrategi for å etablere et Stor-Israel: En sionistisk stat som strekker seg fra Nilen til Eufrat.

I både artikkelen og i kommentarfeltet skal jeg skrive en del om Talmud og Toraen. I Første Mosebok 15,18 står det:

18 Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: «Din ætt gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat, 19 landet til kenittene, kenisittene og kadmonittene, 20 hetittene, perisittene og refaittene, 21 amorittene, kanaaneerne, girgasjittene og jebusittene.»   ()

Det finnes også mindre ekstreme tolkninger av Oded Yinon-planen. Noen hevder at Yinon-planen ikke inneholder noe konkret oppfordring til å erobre nabolandene. Ifølge dette tolkningen innebærer Yinon-strategien kun et forsøk på å spre fiendskap arabere imellom. Noam Chomsky, Jan Hårstad og Odd Karsten Tveit har forsvart en mer forsiktig tolkning.

 

RUSSIA TODAY

Ken O’ Keefe er en mer ekstrem konspirasjonsteoretiker enn Jonathan Cook. Her er en videosnutt fra RT (Russia Today): https://www.youtube.com/watch?v=9o4nL35OBTo

Det man bør legge merke til ved denne videoen, er at O’Keefe påstår at siden islam er en fredelig religion, må det være Mossad som står bak terroraksjonene. For en pasifistisk religion kan jo umulig inspirere terrorister. Dermed har O’Keefe selv demonstrert hvor patetiske hans påstander faktisk er. 

Men det er kun den ytterste høyre fløy i Israel som står for å erobre alt land mellom Nilen og Eufrat. Landets regjering har ikke slike målsetninger. Ingen av de seriøse antisionistene har rettet slike beskyldninger mot Israelske myndigheter.

Anbefaler denne kritikken av O’Keefe vanvittige holdninger. I kommentarfeltet postet O’Keefe PATETISKE påstander som at vestlige er barbarer, og at ISIS er falske muslimer:

https://gcupalestinesociety.wordpress.com/2012/03/09/ken-okeefe-tainting-campus-palestine-activism-with-his-anti-semitic-rant/

KONFLIKT MELLOM SHIA-RETNINGEN OG SUNNI-RETNINGEN

De konspiranoide fremstiller Mossad som en slags allmektig Gud som kontrollerer hele universet. Bare se hvor mange av midtøstens problemer som Mossad får skylda for. (Finnes det noe som helst som Mossad IKKE får skylda for?).

De som lider av denslags schizofrene vrangforestillinger om Mossad gir aldri noen grundig forklaring på hvorfor de mener islam er immun mot fanatisme. I så fall ville de bli nødt til å forklare hvorfor islam er den ENESTE av verdensreligionene som er immun mot fundamentalisme.

Konflikter mellom shia-retningen og sunni-retningen har forekommet en lang rekke ganger i islams historie. Følgende er hentet fra Kari Vogts artikkel i Store Norske Leksikon:

”Etter profetens Muhammads død i 632 stod spørsmålet om hans etterfølger (khalifah) sentralt. Dette førte til at det muslimske fellesskapet tidlig ble splittet i flere grupper. De som samlet seg om profetens fetter og svigersønn Ali ibn Abi Talib, ble kalt shi’at ali, «Alis parti», eller «Alis tilhengere». 

 

Den andre hovedgruppen, som ikke ønsket å knytte lederskapet til profetens nærmeste familie, ble kalt ahl al-sunna wa al-jama’ah, «tradisjonens og fellesskapets folk». Denne gruppen fremhevet troskap mot profetens sunna (tradisjon) og hevdet at profetens etterfølger (kalifen) skulle velges, i første rekke blant Qureish-stammens medlemmer (profetens stamme).

Sjiamuslimene avviste dette og utviklet i løpet av 900-tallet en teori om imamen som både politisk og åndelig leder.

 

Den grunnleggende forskjellen mellom de to trosretningene er følgelig direkte knyttet til synet på religionssamfunnets rettmessige lederskap og på religiøs autoritet. Mens sunnimuslimene ser Ali som den fjerde og siste av «de rettledede kalifer» i Medina, hevder sjiamuslimene på sin side at Ali er den første i en rekke av tolv imamer som representerer islams sanne lederskap (tolvskolen).”

 

Og denne teologiske konflikten forårsaker borgerkrig i Syria og Irak. Det er altså kampen mot såkalte ”vranglærere” som er roten av problemet.

Oded Yinon-konspirasjonen impliserer at det ville ha hersket et idyllisk, vennskapelig forhold mellom Shia-retningen og Sunni-retningen dersom Mossad aldri hadde blandet seg inn. Dette er selvfølgelig ren idioti. Det var ikke Mossad som skapte konflikten mellom Katolikker og Protestanter. Av samme grunn er det ikke Mossad som har skylda for den teologiske disputten mellom shia’er og sunni’er.

Det er interessant at medier tett knyttet til Irans shia-regime har vært blant de ivrigste i å spre Yinon-konspirasjonen. Særlig PRESSTV, FarsNewsAgency og IRNA.

MOSSAD IKKE USKYLDIG

Artikkelen min er absolutt ikke et forsøk på å appelere til Israelvenner. Hadde den vært det, ville jeg aldri i livet kritisert Talmud og Toraen. Islamkritikk bør kombineres med kritikk av de to øvrige Abrahamske religioner. De fleste ateister og agnostikere er enige om dette. 

Vi bør ikke regne Mossad som helt uskyldig. Bøkene til den tidligere Mossad-agenten Victor Ostrovsky beskriver Mossads mange forbrytelser mot Israels Naboland, også på Syrisk territorium. Og disse bøkene er oversatt til norsk.

Debatten mellom Michelle Goldberg og Stephen Sniegoski er svært interessant i så måte.

MICHELLE GOLDBERG:

http://www.publiceye.org/magazine/v24n2/book-transparent-cabal.html

STEPHEN SNIEGOSKI:

http://www.israelshamir.net/shamirReaders/english/Sniegoski--Transparent-Cabal-Smeared.php

Noam Chomsky, Jan Hårstad, og Odd Karsten Tveit har valgt en gylden middelvei mellom Goldbergs ståsted og Sniegoskis ståsted. Mine egne synspunkter er også en slags gylden middelvei.

Gå til innlegget

Lars Gules Pseudovitenskap

Publisert over 3 år siden

Lars Gule gir kun FRP’s assimileringspolitikk skylda for mislykket integrering og radikalisering. Han glemmer de islamske dogmer som forbyr muslimer å la seg integrere i ikke-muslimske samfunn.

La oss aller først starte med det positive. Lars Gule skrev i sin tid et svært vellykket forord til Ibn Warraqs bestselger ”Hvorfor Jeg Ikke er Muslim”. Denne innledningen bidrar til å gjøre boken mer nyansert, og er årsaken til at den norske utgaven av boken er bedre enn den engelske originalen. Jeg har aldri lest Gule sin bok ”Islam og det Moderne”, men jeg har bladd litt frem og tilbake i den.

Gule representerer en mer forsiktig islamkritikk, i likhet med Jack Nelson Pallmeyer, Alan Segal og Shabana Rehman, samt den islamismeforskning som utgis av Oxford University Press og Harvard University Press.

Forsiktig islamkritikk har den fordelen at det vil være lettere å overtale muslimer til å lese den. Man kan ikke overtale muslimer til å lese den aller groveste islamkritikken. Men man har større sjanser for å lykkes dersom man forsøker å overtale dem til å lese forsiktige islamkritikere.

Den jernharde islamkritikken er derfor USTRATEGISK. Den kan imponere øvrige islamkritikere, men den ignoreres av den egentlige målgruppen: muslimene.  

Matteus 7,1-2 bør inspirere en fordomsfri holdning til muslimer:   ”Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!  2 Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.”

 

PSEUDO-VITENSKAP OM INTEGRERING

Men det finnes også områder der Gule er helt på jordet. Det er irriterende at Gule stadig vekk bryter Verdidebatts etiske retningslinjer. Her demonstrerer Gule  en manglende respekt for sine meningsmotstanderes ytringsfrihet, noe som forresten ikke er uvanlig blant venstrevridde. (Må innrømme at folk som skjeller ut Gule har også brutt retningslinjene)

Og Gules oppfatninger om radikalisering er altfor lettvinte og overfladiske. På nettsiden Vepsen skrev Gule en artikkel der han påstår at mislykket integrering og radikalisering skyldes kun FRP’s fordomsfulle assimileringspolitikk:

http://www.vepsen.no/2014/08/ansvar-for-daevelskapen/

Gule opptrer uvitenskapelig ved å ignorere forskeren Alexandra Irene Larsen sine synspunkter om hvorfor mer eller mindre konservative varianter av Islam har fått fotfeste i vesten. Larsen skrev følgende i en kritikk av e professor Knut Vikørs Dagbladet-artikkel ved tittelen "Dei Farlega Muslimane":

"Vikør skriver i samme innlegg i Dagbladet at "haldningane til oss andre kan ha noe å si for om islam går i mot en mer "liberal" eller en "moralsk konservativ" retning", som han kaller det. Men det er lite hold i påstander om at paralell-samfunn og radikalisering skyldes majoritetens holdninger, for ofte har disse gruppene lite kontakt med majoritetssamfunnet i utgangspunktet, og formes i størst grad gjennom familie, imam, muslimsk omgangskrets osv"

Sitatet er hentet fra Alexandra Irene Larsens artikkel i boken "Venstreekstremisme". Lars Gule skrev også et av kapitlene i denne boken.

Det Gule skriver er kun delvis riktig. På 70-tallet støttet FRP apartheidregimet i Sør-Afrika, og i ettertid har partiets assimileringspolitikk bidratt til å skape polarisering og ghettoer. Erfaringer fra andre vestlige land viser at det er enklere for islamister å hjernevaske folk fra ghettoer, fordi disse allerede på forhånd har lite kjennskap til på ”verden utenfor”.

Men Gule overdriver FRP’s rasisme. FRP anno 2016 er svært forskjellig fra FRP anno 1973. Alle de FRP’ere som jeg kjenner er sterkt imot rasisme. Når Gule krever å gi FRP munnkurv, vil det i praksis medføre at selv de mest forsiktige FRP’ere får munnkurv. Ønsker Gule å gi Mazyar Keshvari munnkurv, selv om sistnevntes islamkritikk kan ligne på Gules islamkritikk?

Islams to kategorier

For å forstå ghettoiseringen er det helt nødvendig å ha kunnskaper om noe jeg har kalt den islamske ”Gud-Djevel kategorisering” selv om begrepet virker litt klønete. Denne kategoriseringen medfører at islam deler hele menneskeheten i to: De som er på Guds side, og de som er på Djevelens side. Det finnes ingen gråsoner.

Islams BINÆRE verdensbilde kan illustreres slik

  1. Gud – Djevel
  2. Islam – Avgudsyrkelse
  3. Himmel - Helvete
  4. Engler - Demoner
  5. Muslimer – Vantro, kjettere
  6. Rettlære – Vranglære

 

Dette skaper en tenkemåte sterkt preget av ”Oss vs. De Andre”. Alt blir en enten-eller sak. Et menneske kan enten representere Gud og hans engler, eller Djevelen og hans demoner. For det finnes som sagt ingen gråsoner. Islam mangler dessverre en Loke-lignende guddom, som kan være både snill og slem. Altså en gud i gråsonen.

Koransitater om hvordan Allah skal straffe ”De Andre”,

Sure 2:24:

"...fear the Fire whose fuel is men and stones,- which is prepared for those who reject Faith"

Sure 2:161-162:

” “Those who reject Faith, and die rejecting,- on them is Allah's curse, and the curse of angels, and of all mankind. They will abide therein: Their penalty will not be lightened, nor will they receive respite"

Sure 22:19-22:

"...Those who deny (their Lord), for them will be cut out a garment of Fire. Over their heads will be poured out boiling water. With it will be scalded what is within their bodies, as well as (their) skins. In addition there will be maces of iron (to punish) them. Every time they wish to get away therefrom, from anguish, they will be forced back, and (it will be said), "Taste the Penalty of Burning!"

At islam plasserer alle ikke-muslimer i samme bås bidrar til å skape ghettoer, og i enkelte tilfeller, islamister. Det finnes Syria-farere som aldri har opplevd rasisme før de ble islamister. Om ikke i Norge, så i hvert fall i øvrige vestlige land.

INTEGRERING PÅ EGET INITIATIV

Vi kan integrere muslimer som selv ønsker å bli integrert. Enkelte av disse integrerer seg selv, på eget initiativ, uten norsk hjelp.

Men vi kan ikke integrere muslimer som blånekter å bli en del av det norske samfunn. Det går nemlig ikke an å tvangs-integrere folk. Om så FRP hadde vært Norges mest multikulturalistiske parti, hadde det likevel vært umulig for partiet å integrere muslimer som nekter å integreres.

KRISTNE UTLENDINGER OG INTEGRERING

Bibelens helvete er selvfølgelig også problematisk, fordi det inspirerer erkekonservativ mørkemanns-kristendom.

Men kristendom har likevel en ”bremsekloss”, nemlig Bergprekenens regel som sier ”elsk deres fiender” og ”vend det andre kinnet til”. Det finnes ingen Koransitater som oppfordrer til å elske sine fiender. Dette er noe av årsaken til at det har vært mye enklere å integrere kristne utlendinger enn muslimske utlendinger (kommer tilbake til temaet i kommentarfeltet).

Lars Gule burde ha påpekt mye tydeligere slike åpenbare forskjeller mellom kristendom og islam i sine skriverier.

https://www.bibel.no/Nettbibelen.aspx?query=SyXGjvFYqNIZbs4N/mRmrSsHhw/Frt3dscGg2WhhGw0GFDZvu7tMfrmM37aDfUyZ

EN STAT I STATEN

Det er altså islamske dogmer som har skylda for at enkelte muslimske miljøer har blitt ”en stat i staten”. Eller ”no-go zones”, som man kaller det i  engelskspråklige land. Høyrepopulisme har i beste fall en svært perifer del av skylda.

Gå til innlegget

Talmud og Jødehat

Publisert over 3 år siden

Talmud inneholder enkelte antikristelig sitater. Det er nødvendig at Kirken møter disse med EMPATI. Siden Kirken har stått bak såpass mange pogromer, betyr dette at Kirken kan takke seg selv for at Talmud er anti-kristelig.

Selv vet jeg veldig lite om Talmud. Derfor forsøker jeg å unngå altfor bastante påstander. Det finnes et ordtak som sier ”Trollene sprekker når de får lys på seg”. Dette ordtaket bør vi ha i bakhodet når vi debatterer Talmud.

Det hersker stor uenighet angående hvordan man skal tolke det Talmud sier om Kristendom. Særlig fordi det er vanlig å tolke Talmud i overført betydning. Derfor virker temaet ganske forvirrende for oss som ikke forstår arameisk, det språket Talmud ble skrevet på.

Gjennom århundrenes løp har kristne antisemitter ofte feiltolket en del Talmud-sitater, og til og med skapt rene fabrikasjoner. Dette har medført at kildekritikken er svært viktig når en skal kritisere Talmud.

PRINCETON UNIVERSITY PRESS OM TALMUD

Princeton University Press utgav for noen år siden boken ”Jesus In the Talmud”, forfattet av Peter Schäfer. Boken inneholder et Talmud-sitat som sier at Gud straffet Jesus ved å koke han i et slags helvetes-toalett.

Dette blasfemiske sitatet om Jesus finnes også på Engelsk wikipedia (som er mye bedre enn det kjempedårlige norske wikipedia):

https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_the_Talmud#Punishment_in_the_afterlife

Dette motsis av Faithweb.com, som hevder at akkurat dette sitatet blir feiltolket, og at Talmud ikke inneholder noen fordømmelse av Jesus.

http://talmud.faithweb.com/articles/cheat.html

Det er derfor vanskelig å si med sikkerhet om Talmud inneholder anti-kristen rasisme.

Enkelte forskere har gått så langt at de hevder Talmud oppfordrer til folkemord mot kristne. Man bør ikke være altfor snar til å beskylde disse forskerne for antisemittisme. For alle er uskyldige inntil motsatte er bevist. Og de fleste av oss vet altfor lite om Talmud til å kunne komme med bastante uttalelser.

Men når en forfatter retter voldsomme og helt hinsides anklager mot Jødisk religion, så bør vi selvfølgelig anse vedkommende som antisemitt. Fordømmelse av Jødedom er av og til kamuflert jødehat.

FAR, TILGI DEM, FOR DE VET IKKE HVA DE GJØR

Men dersom det skulle være et snev av sannhet i Talmud-kritikken, så bør vi huske på følgende:

Da Jesus hang på korset, praktiserte han Bergprekenens regel som sier ”Elsk deres fiender” (Matt 5,44). Han ba Gud om å tilgi de som korsfestet han:

”Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør” (Lukas 23, 34)

Dermed bør vi ha samme holdning til de Talmud-forfattere som skrev anti-kristen blasfemi. Vi bør anvende følgende parafrase: ”Far, tilgi Talmud-forfatterne, for de visste ikke hva de gjorde”.

POGROMER:

Jødene har vært utsatt for en lang rekke holocaust’er opp gjennom historien.

Kirkefedrene hadde ofte antijødiske synspunkter. Jødene fikk skylda for Svartedauden, og dette utløste en grusom jødeforfølgelse. Inkvisisjonen var en pogrom som fordrev de spanske jødene. Både Luther og Kalvin var antisemitter. Dette kulminerte til slutt i holocaust, der ca. 6 millioner jøder døde i konsentrasjonsleirer.

Siden jødene ble såpass dårlig behandlet av kristne, er det neppe rart at de ble fristet til å benytte anti-kristen blasfemi.

Oss kristne bør ha en EMPATISK forståelse av de kristenfiendtlige Talmud-sitater. Siden kirken har forfulgt jøder såpass ofte, er det så rart at rabbinerne benyttet blasfemiske angrep på Jesus? Kirken kan takke seg selv for de antikristne deler av Talmud!


La oss forsøke å sette oss selv i jødenes sted.

Islamsk stat utfører en pogrom mot kristne i Syria og Irak. Dette har fristet mange kristne i vesten til å benytte blasfemiske Muhammed-karikaturer.

Siden kristenforfølgelsen har ført til at kristne tegner Muhammed-karikaturer, er det vel forståelig at jøder som ble forfulgt av Kirken, benyttet Jesus-karikaturer? Jeg blir sint pga. den følelseskulde som dessverre preger mange kristnes kritikk av ”Jesus-karikaturene” i Talmud.


Det er viktig å huske på at Talmud også inneholder sitater som later til å favorisere Kristendom. For eksempel står det at Messias ble født omtrent samtidig ved Tempelets ødeleggelse, og at Messias sitter ved Guds høyre hånd.

 PS: Av hensyn til plass måtte jeg desverre fjerne noen viktige avsnitt. Disse vil bli publisert i kommentarfeltet.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
20 dager siden / 2105 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1767 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1765 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1260 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1096 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1018 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 973 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
14 dager siden / 903 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere