Øyvind Schønning

Alder: 37
  RSS

Om Øyvind

Filosofen Sokrates er mitt forbilde!!!

Følgere

Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.

Om jeg opplever dette, ser du at det er et bevis for Guds eksistens for meg personlig?

At du ikke tror på det nye livet i Kristus, kan bero på at du ikke vil lete utenfor materien og fysiske lover.

Tror du ditt sjelsliv, - tanke, vilje og følelser, bare fungerer gjennom materie i kroppen din?  

Det finnes sterke beviser og svake beviser. ………Og det er ikke alltid lett å skille mellom beviser og gode argumenter.

De gudsbeviser som Augustin, William of Ockham, Tomas Aquinas og Descartes postulerte, er vel i beste fall kun VELDIG svake beviser.....såpass dårlige beviser kan neppe tas seriøst.

De er ikke beviser, kun argumenter for Guds eksistens. Og neppe særlig tungtveiende argumenter.

De klassiske gudsbeviser kan tas til inntekt for en hvilken som helst gud (i likhet med Alister McGraths påstander som jeg skrev om i forrige kommentar).

Wikipedia har en svært anbefalelsesverdig artikkel om ulike typer beviser:

https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence

Gå til kommentaren

Vitenskapen om livets største gåter

Publisert over 1 år siden
Jeg er da prinsipielt åpen for gode motbevis, og liker å tro at jeg er villig til å endre mitt syn. Det har jeg faktisk gjort ofte og ettertrykkelig – jeg var innbitt ateist som tenåring. Så ble jeg imidlertid voksen. Det sånne som deg ikke begriper, er at Guds eksistens hverken kan motbevises eller bevises innenfor rammene av naturvitenskapelig metodologi. Den Gud jeg og den kristne kirke tror på, er ingen entitet som er en del av denne verden. Å avvise hans eksistens fordi han ikke kan avdekkes i naturen, er derfor en kategorifeil.


Var lenge i tvil om hvilke kommentarer jeg skulle svare på først. Forsøker å svare på så mange som overhodet mulig, så fort som mulig.

……….

Selv ateistiske forskere vet at vitenskapen er mangelfull, og ofte kommer til kort. Vitenskapens såkalte ”svar” på eksistensielle spørsmål er svært utilfredsstillende.

Eller kanskje jeg bare tror at svarene er utilfredsstillende fordi jeg vet altfor lite om vitenskap? Er jeg misfornøyd med vitenskapen som sådan, eller er jeg kun misfornøyd med mine egne begrensede kunnskaper om vitenskap?

……

Hva vil fremtidig forskning kunne bevise? Vil fremtidens forskning avgjøre om det finnes en Gud eller ikke?

Eller trenger vi en Gud som kan ”Tette igjen vitenskapens hull”? Kan Gud sørge for at vitenskapen ikke lenger er mangelfull?

Forskeren Richard Dawkins har antydet at fremtidens forskning vil kunne ”sprenge sine rammer”………..og dermed gi gode svar på eksistensielle spørsmål, i hvert fall noen få av dem.

Av og til opp gjennom historien har vitenskapen i begrenset grad ”spreng sine begrensninger”. For eksempel forskningen til Charles Darwin og Albert Einstein. Eller pioneer-astronauten Jurij Gagarin

Ble for litt siden ferdig med å lese teolog Alister McGrath sin korte pamflett ”The Dawkins Delusion”. Denne pamfletten gjengir noen få argumenter som McGrath fremmet i sin lengre bok ”Dawkins’ God”, som jeg ikke har lest.

Forresten har jeg aldri interessert meg noe særlig for Richard Dawkins’ litteratur. Har kun lest de aller første kapitlene i bestselgeren  ”The God Delusion”.………..Som sagt:”Har du lest én bok av de nye ateistene, så har du lest dem alle”. Akkurat dette var et viktig poeng i et debattinnlegg som viser at det finnes mange forskjellige varianter av ateisme, og enda flere varianter av religionskritikk.

Alister McGrath ser ut til å hevde at vitenskapen kommer til kort………….Og derfor bør vi være Protestanter!  Men hvorfor ikke like gjerne hevde at ”Vitenskapen er mangelfull…….og derfor bør vi tro på Hinduismen?”

Bare det at vitenskapen er mangelfull kunne tas til inntekt for en hvilken som helst Gud. En hvilken som helst gud vil kunne ”tette igjen vitenskapens hull”.

McGrath sine påstander kan tas til inntekt for Gud, Krishna, Arjuna, Allah, Shikhismens guder, Buddhismens lære……………..ja hvilken som helst Gud

Gå til kommentaren
Allikevel har anarkisme svært ofte vært knyttet til venstresiden selv om den kanskje har vært den litt uglesette fetteren i familien. Det er ikke så rart synes jeg, det er svært vanskelig å tenke seg en høyreanarkisme. Hvis vi ikke skal ha noen stat, hvordan kan vi da ha eiendomsrett? Hvis vi skal ha eiendomsrett og staten skal beskytte den men ikke gjøre noe annet så får vi en samfunnsform som ligner på Singapore eller noe slikt. Det at mange på høyresiden er opptatt av frihet gjør dem ikke til anarkister.

Anarkisme er utopisk. Og det du skriver her viser at en høyre-anarkisme er kanskje i enda større grad en utopi.

Tenkte ikke på eiendomsrett da jeg fant på overskriften. Den eneste årsaken til at jeg kalte artikkelen høyre-anarkisme, er at jeg er provosert fordi noen på ytre venstre fløy kun kritiserer kristendom, og unngår kritikk av andre religioner. Et eksempel er forfatter og regissør Andre Vltchek (selv om han er egentlig ikke anarkist).

ANARKO-KAPITALISME

Det finnes riktignok en Anarko-kapitalisme, samt en individualistisk anarkisme. Wikipedia har utfyllende artikler om begge disse varianter. Men jeg begrenser meg til å kun linke til artikkelen om Anarko-kapitalisme. Kanskje denne artikkelen kunne svare på noen av dine innvendinger angående eiendomsrett:

https://en.wikipedia.org/wiki/Anarcho-capitalism

MINARKISME

Oppdaget tilfeldigvis en annen spennende artikkel på Wikipedia. Noen har forsøkt å skape en mindre utopisk variant av anarkisme, kalt Minarkisme. Denne varianten går ut på å minimere staten, derav navnet Minarkisme. Men denne filosofi unngår heldigvis det utopiske målet om å oppheve alle regjeringer.

https://en.wikipedia.org/wiki/Minarchism

MACHIAVELLI

Jeg har aldri lest Fyrsten. Og jeg hadde ikke hørt om Discorsi før. Det høres ut som en interessant bok.

Leste for litt siden din artikkel ”I Skyggen av Luther-jubileet”. Synes det er en veldig bra artikkel om Machiavelli, så jeg klikket ”liker” på dette debattinnlegget.

WORKERS SOLIDARITY MOVEMENT

Den irske anarkistiske bloggeren Andrew Flood skrev en islamkritisk artikkel på Workers Solidarity Movement. Denne nettsiden er også kritisk til NATO’s kriger, og unngår derfor heldigvis høyrepopulistisk tull og tøys.

https://www.wsm.ie/c/islam-anarchism

MIKHAIL BAKUNIN

Jeg har lest noen tekster av Mikhail Bakunin. Han var meget forutseende, fordi han greide å spå at Marxismen ville fort kunne misbrukes av en diktator.

Dessuten virker det som at Bakunin var kritisk til religion generelt, og det er jo bra.

Bakunin hadde også en svært interessant tolkning av Machiavelli. Bakunin viste at det er vanskelig å styre et stort land, uten å ty til maktmisbruk, og han litteratur viser at kun en særdeles prinsippfast statsleder vil kunne motstå alle fristelsene som politikere utsettes for.

Men jeg mislikte sterkt Bakunins ide om revolusjon. Det er derfor jeg ikke nevnte Bakunin i debattinnlegget. Akkurat her var Peter Kropotkin klokere enn Bakunin, fordi han unngikk ideen om revolusjon.

En skulle tro at mange av de som leser Bakunin, benytter en selektiv lesning av hans verker. Det er viktig å skille mellom klinten og hveten.

Gå til kommentaren

Kritikk av alle de store religionene

Publisert rundt 2 år siden
Hinduismen passer heller ikke med anarkisme. I hinduismen er det alle mulige påbud, hvis det går deg galt er det straff for noe du har gjort i et tidligere liv. Det er en umenneskelig etikk i et land med mye fattigdom som India og passer vel ikke med anarkistiske idealer. 

Helt på slutten av artikkelen tilføyde jeg at vi bør også kritisere polyteistiske religioner. 

Mange av gudene er autoritære maktmisbrukere. Dette gjelder både monoteistiske guder, og polyteistiske guder. Vi ser det ved å lese de hellige skriftenes trusler om guddommelig straff (helvete, skjærsild, dårlig karma o.l.)   Derfor kan herskere bruke religion for å undertrykke folk. 

"No Gods, No Masters" er uttrykk som forbindes med anarkisme. Begrepet ble populært på tidlig 1900-tallet. Det er veldig interessant at begrepet sier "Ingen Guder" i flertall.  


Gå til kommentaren

Allahs skrekk-kabinett

Publisert over 2 år siden

Koranen og hadith-litteraturen inneholder særdeles skremmende vers om helvete. På arabisk heter det Jahannam, et ord som slekter på det gammeltestamentlige begrep Gehennom.

Øvrige ord for helvete er hatamah, haawiyah, Jaheem, al-Nar……og så videre.

Wikipedias artikkel om islams helvete er svært lærerik. Den inneholder sammenligninger med de andre religionenes helvetesdogmer.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jahannam

Dessuten omtaler artikkelen koranens endetidsprofetier, som henger sammen med helvete. Akkurat dette skrev jeg om da jeg omtalte William McCants bok "The ISIS Apocalypse".

 

Her følger en del av koranens sitater om helvete. Kapittel og Vers står i parentes:

"...fear the Fire whose fuel is men and stones,- which is prepared for those who reject Faith" (2:24).


"...Enough is Hell for a burning fire. Those who reject Our Signs, We shall soon cast into the Fire... For Allah is Exalted in Power, Wise" (4:55-56).


"But he whose balance (of good deeds) is found to be light, will have his home in a (bottomless) Pit. And what will explain to you what this is? A Fire blazing fiercely!" (101:8-11).
 

"Those who reject Faith, and die rejecting,- on them is Allah's curse, and the curse of angels, and of all mankind. They will abide therein: Their penalty will not be lightened, nor will they receive respite" (2:161-162).


"They are (men) whom Allah hath cursed: And those whom Allah Hath cursed, thou wilt find, have no one to help" (4:52).

"In front of such a one is Hell, and he is given, for drink, boiling fetid water" (14:16).

"In its midst and in the midst of boiling hot water will they wander round!" (55:44).

"Is that the better entertainment or the Tree of Zaqqum? For We have truly made it (as) a trial for the wrong-doers. It is a tree that springs out of the bottom of Hell-Fire. The shoots of its fruit-stalks are like the heads of devils. Truly they will eat thereof and fill their bellies therewith. Then on top of that they will be given a mixture made of boiling water. Then shall their return be to the (Blazing) Fire" (37:62-68).


"Verily, the tree of deadly fruit will be the food of the sinful. Like molten lead will it boil in the belly, like the boiling of burning despair" (44:43-46).

"And those who followed would say: 'If only We had one more chance...' Thus will Allah show them (the fruits of) their deeds as (nothing but) regrets. Nor will there be a way for them out of the Fire" (2:167)


"As to those who reject Faith: if they had everything on earth, and twice repeated, to give as ransom for the penalty of the Day of Judgment, it would never be accepted of them. Theirs would be a grievous penalty. Their wish will be to get out of the Fire, but never will they get out. Their penalty will be one that endures" (5:36-37).

............................

Disse mildt sagt forferdelige helvetestrusler viser at Allah lyver når han påstår at han er «Den Barmhjertige, Den Nåderrike». Hadde han vært barmhjertig og nåderik, så hadde han ALDRI straffet mennesker ved å dømme dem til helvete.

Dersom Allah hadde vært barmhjertig, så hadde alle mennesker kommet til paradiset.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
20 dager siden / 2105 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1767 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1765 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1260 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1096 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1018 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 973 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
14 dager siden / 903 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere