Øystein Magelssen

Alder: 0
  RSS

Om Øystein

Følgere

Et inntrykk av dobbeltmoral

Publisert 7 måneder siden

Jesus har stadig noe å lære oss, også om etisk tydelighet. Hva vi velger å være tydelig om, er det avgjørende. Samlivets innhold er alltid viktigere enn ytre rammeverk.

I innlegget «Hva som kvalifiserer» (VL 20.06.) gjorde jeg kort rede for KFUK-KFUM sin posisjon når det gjelder samboerskap og homofilt samliv, og organisasjonens åpenhet for alle som vil bidra til å oppfylle vårt formål og stå for våre verdier. Med dette har jeg igjen vekket professor Jostein Ådnas indignasjon, i sitt friske motinnlegg «Pride og kristen samlivsetikk» (VL 25.06).

Upresist og sleivete

Ådnas bredside gir meg anledning til å beklage at mitt innlegg på et par punkter, var upresist og unødvendig spissformulert. Jeg burde presisert at sitatet fra bispemøtets utredning «Sammen» (2013): «Ekteskapsrammene sikrer ikke et etisk samliv, like lite som fraværet av disse rammene diskvalifiserer samliv moralsk sett», var uttrykk for utvalgets knappe mindretall (fire mot fem). Videre var det sleivete å betegne bispemøtets nei til vigsling av samboende som trenering.

Unges opplevelse  

Den norske kirkes prinsipielle nei til samboende i vigslede stillinger bør imidlertid omgjøres. At det stilles krav til vigslede personers livsførsel trenger ikke stå i motsetning til en større grad av skjønnsmessig tilnærming til valg av samlivsform. Bispemøtets fastholdelse av restriktiv praksis styrker et inntrykk av dobbeltmoral når det ikke stilles tilsvarende formalkrav til andre. Det er unge menneskers opplevelse, hva som oppfattes. Dette er det klokt å være mer bevisst.

De aller fleste unge velger å bo sammen før de inngår ekteskap. Dette er gjengs langt inn i kirkens egne rekker av aktive familier i menighets- og organisasjonsliv. Kirkens praksis er også derfor krevende å håndtere for KFUK-KFUM som arbeider målrettet for rekruttering til kirkelig tjeneste.

Teologisk holdbarhet

I vår pluralistiske samtid hvor tidligere entydige rammer og skikker har mistet mye av sin betydning, både formelt og kulturelt, er det ikke «teologisk uberettiget» (sitat Ådna) å stille spørsmål ved holdbarheten til forhenværende allmenne normer og regler. Snarere tvert imot er dette interessant å studere nærmere i perspektiv av Jesu oppgjør med fariseernes lovrettferdighet. Samtidig gir Det nye testamentet grunnlag for en kristen samlivsetikk uavhengig av skiftende samlivsordninger. Å holde fram klare idealer for etisk substans i vår livsførsel er det avgjørende, den gang som i dag.

KFUK-KFUM holder ekteskapet som den beste ordning for samlivet mellom to mennesker. Spørsmålet i denne sammenheng, er likevel om det er rett at valg av ytre samlivsform i seg selv(!) skal være avgjørende for om en kan gis lederansvar i kristent arbeid. Vårt svar er nei. Det er ikke et utslag av utydelighet, snarere hva vi velger å være tydelig om.   

Gå til innlegget

Hva som kvalifiserer

Publisert 7 måneder siden

Vi ønsker alle velkommen som ledere og medarbeidere, alle som vil bidra til å oppfylle vårt formål og stå for våre verdier. Samlivsform og seksuell identitet er underordnet.

KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge teller ca. 40.000 unge mennesker. Vi gjør kirken til hjem for barn og ungdom, og unge til aktive og bevisste samfunnsborgere. Alle er ønsket og kvalifiserte til å delta.          

 

Samboerskap

Vi ser oss ikke tjent med regler mer opptatt av formalia enn den enkeltes oppriktighet og livsførsel. At ekteskapet er den samlivsform vi vil fremme, betyr ikke at samboerskap ikke kan være sted for virkeliggjøring av de verdier som karakteriserer et godt og rett samliv.   

Par som vil gifte seg, har i dag unntaksvis hver sin adresse. For flertallet av unge mennesker er samboerskapet vår tids forlovelsestid. For noen blir det rammen omkring et varig, ansvarlig og tillitsfullt samliv livet ut. Et knapt mindretall i bispemøtets utredning fra 2013 sier: «Juss og etikk er ikke det samme. Ekteskapsrammene sikrer ikke et etisk samliv, like lite som fraværet av disse rammene diskvalifiserer samliv moralsk sett. Samboerskap kan i perioder av livet og spesielt som inngang til ekteskap, være den samlivsformen som svarer best til omstendighetene.»

KFUK-KFUM deler bispemøtets syn på ekteskap som den beste og mest ryddige samlivsform, ikke minst når det kommer til vern om den svake part i en konfliktsituasjon. Dette legger vi også til grunn i vår veiledning og lederutvikling. Men et forpliktende samboerskap diskvalifiserer ingen. En vigselsattest garanterer ikke samsvar mellom liv og lære.

Den norske kirke er på overtid med å åpne for samboende i vigslede stillinger. Bispemøtets fastholdelse av restriktiv praksis styrker et inntrykk av dobbeltmoral, når det ikke stilles tilsvarende formalkrav til andre. Dette er krevende å håndtere for KFUK-KFUM som arbeider målrettet for rekruttering til kirkelig tjeneste.


Homofilt samliv

I 2006 vedtok KFUK-KFUM at alle lederposisjoner og stillinger i organisasjonen er åpne for homofile i partnerskap og ekteskap. Seksuell identitet er ikke avgjørende for hvem vi gir tillit og ansvar.

Avgjørende for oss er et kristent helhetlig menneskesyn og Jesu etiske forkynnelse. Alle har samme umistelige verdi, og det skal være rom for alle til å være seg selv. Vi kjemper for alles rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker, og vi er særlig opptatt av å inkludere unge mennesker som av ulike grunner opplever utenforskap.

Ikke minst innen våre KFUM-idrettslag og Sporty-grupper er disse holdningene viktig å være bevisst. Det er alvorlig at mange andre idrettsmiljøer stadig preges av manglende forståelse for skeives rettigheter, og at LHBT-personers (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) situasjon og behov er tabubelagt.          

For oss som kristen barne- og ungdomsorganisasjon og diakonal bevegelse, er teologisk begrunnelse og tydelighet om dette i seg selv viktig; ikke minst for å gi unge, kristne mennesker selvrespekt og trygghet. Å ha etisk substans i fokus framfor ytre ordninger og menneskelige kategorier, er å ta på alvor de bibelske idealer for samliv og verdighet.

 

Verd å stå opp for

Med vaiende bannere viste KFUK-KFUM seg fra vår beste side under mange av fjorårets Pride-parader i bygd og by, under vår parole: «Vær deg selv. Stå opp for andre.» I disse dager preger igjen Pride gatebildet i store deler av verden. Unntakene er i de 72 av verdens ca 200 land hvor det å vise seg som homofil stadig er kriminelt; og hvor mennesker av den grunn stadig henrettes i elleve av dem.

Å tydelig ønske velkommen LHBT-personer i verv og oppgaver i kristent arbeid, er i seg selv betydningsfullt. Å delta i Pride, og på den måten også markerer vårt verdiforankrede mangfold, er viktig. Kjærlighet og verdighet er ingen selvfølge. Heller ikke i vår del av verden og kristenheten. Og mange unge har ulykkelige erfaringer med stengte kristne fellesskap som går på troen løs. Derfor heiser også vi regnbueflagget, både med sorg og med overbevist glede.            

Gå til innlegget

Ung tæl og gamle løgner

Publisert rundt 1 år siden

Ungdom kjemper mot voldelig radikalisering og vil øke sikkerheten for både israelere og palestinere. Imens gjentas de gamle løgner fra folk som blindt støtter Israels okkupasjonspolitikk.

På tampen av en imponerende OD-dag (Operasjon Dagsverk) gleder jeg meg over stor entusiasme blant tusener av norske skoleelever! Målet er å gi traumebehandling, utdanning, fokus på kvinners rettigheter og opplæring i demokrati og ikke-voldelig konfliktløsning blant palestinsk ungdom.

I over 60 år har Norges KFUK-KFUM samarbeidet tett med våre partnere i palestinsk YMCA og YWCA om barn, ungdom og kvinners stilling i en konflikt de uforskyldt er født inn i. OD-midlene vil gi en viktig boost i dette arbeidet gjennom vår bistands- og solidaritetsorganisasjon KFUK-KFUM Global.

Jeg er også glad for den sterke og viktige offentlige støtten til årets OD-formål. Bare de siste dagene har over 70 artikler fylt avisspaltene, et stort flertall skrevet av våre unge engasjerte talspersoner i KFUK-KFUM. Vårt humanitære og samfunnsbyggende fredsarbeid blant unge i de palestinske områdene har stadig vært tema på radio og TV og i sosiale medier.

En stygg svertekampanje fra MIFF (organisasjonen Med Israel for fred) med helsides annonser i ni av landets største aviser, har ikke bitt på opinionen. Snarere tvert om. Folk flest lar seg ikke narre av MIFFs påstander om OD og KFUK-KFUMs «jødehat», «antisemittisme» og mål om å «utslette staten Israel».

Likevel har kritikken fra MIFF skapt usikkerhet om ODs formål hos enkelte. Dette har nok bidratt til at 10% færre skoler enn i fjor, har deltatt på aksjonen i år. Men mer alvorlig er det at MIFFs helsides annonser inneholdt fullt navn og bilde av en 12 år gammel palestinsk jente, og forbandt hennes fredsaktivisme med påstander som nå gjør hennes hverdag svært utrygg. Avisene VG og Fedrelandsvennen har siden beklaget offentlig av presseetiske grunner, at de tok inn annonsen.  

Å samtale med MIFF er svært krevende. Ethvert forsøk på å gi en nyansert framstilling av vårt syn på konflikten mellom Israel og Palestina tilbakevises med mistenkeliggjøring og løgnaktige påstander. Ikke minst kommentarfeltene i sosiale medier er fulle av deres mange «nettroll» som uten blygsel, serverer de mest grove og injurierende angrep, gjerne ispedd bibelteologiske forestillinger på ville veier.

Det sterke Israel-engasjementet i visse deler av norsk kristelighet som i blant framstår som blind lojalitet, er virkelig verdt et religionssosiologisk studium. En finner knapt noe liknende andre steder enn i konservative evangelikale miljøer i USA. Norske skoleelevers brede støtte til årets OD-formål er det imidlertid større grunn til å merke seg. Dette bærer bud om en ny generasjon som evner å stille seg mer etisk konsekvent, uavhengig av nasjonal og kulturell tilhørighet, i møte med brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov. Det gir håp! Også om rettferdig fred mellom palestinere og israelere.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 1783 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
30 dager siden / 1386 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
18 dager siden / 1137 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
22 dager siden / 1080 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
2 dager siden / 844 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
12 dager siden / 811 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 1 måned siden / 811 visninger
Selvgodt norsk snobberi
av
Espen Ottosen
rundt 1 måned siden / 767 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere