Øystein Magelssen

Alder:
  RSS

Om Øystein

Følgere

Livets sårbare rett

Publisert 22 dager siden - 415 visninger

Det er grunn til å opprettholde dagens abortlovgivning i mangel av et bedre alternativ.

Leder av Unge Venstre, Sondre Hansmark, ønsker fri abort til uke 24. «Vi må spørre oss hva som gir fosteret en form for ­moralsk verdi. Vi tilegner gjerne noe en moralsk verdi når det kan føle – som med dyr», uttaler han (VL 25.08.). Forslaget og hans resonnement er uetisk, ikke bare fordi han ignorerer fosterets menneskeverd, men også fordi hans argumenter er medisinsk feilaktig.

Medisinsk feilaktig. 

Små barn som blir født prematurt og gitt kyndig ­medisinsk behandling, overlever nå helt fra uke 22. Og i dag overlever cirka­ 80 prosent av alle premature barn født i uke 24. Forestillingen om at det er en grense rundt uke 24 for når fostrene­ kan føle smerte og tilfredsstillelse, er forlatt av et samlet medisinsk fagmiljø for mange år siden. Jeg har selv fulgt barn noen måneder på nyfødt intensiv-avdeling fram til de nådde tida for termin. Jeg har fulgt de små kjempenes første sårbare livsetapper, med bekymring og undring og med dyp takknemlighet.

KFUK-KFUM er en bevegelse for disse­ små barna som noen ganger trenger ekstra sosial støtte og trygghet. Og vi er en bevegelse for de mange unge voksne som erfarer at abort er et alternativt valg i eget liv. Vårt helhetlig kristne menneskesyn forteller om livets ukrenkelige verdi, men også om vårt ansvar for å ta vare på hverandre når livet kollapser og vi stilles overfor umulige valg.

Lavest mulig. 

«Abortloven» regulerer­ adgangen til svangerskaps­avbrudd. Loven slår fast at samfunnet så langt som mulig, skal sikre alle barn ­betingelser for en trygg oppvekst. For å skape en ansvarsbevisst holdning slik at antall aborter blir lavest mulig, skal samfunnet sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskaper om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging. Videre gir loven kvinner rett til selvbestemt abort, så lenge inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det. I visse tilfeller­ ­åpner loven for abort etter tolvte svangerskapsuke, mens det må foreligge «særlig tungtveiende grunner» for å ta abort etter utgangen av attende svangerskapsuke. Dersom man tror at fosteret er levedyktig, kan tillatelse til abort ikke gis etter dette.

Loven er et resultat av en lang etisk og politisk kamp for over 40 år siden. Et slagord som ble brukt, var «Kvinners rett til å bestemme over egen kropp.» Men det er kun ett aspekt. Den kropp som blir til i mors liv, har også livets rett. Noen ganger gir livet oss umulige dilemmaer. Det er det som gjør etikk til noe annet enn enkel matematikk og moral til noe annet enn ­objektive ­fasitløsninger. Etisk vurdert er svanger­skapsavbrudd aldri en enkel løsning, men vi erkjenner at det kan være omstendigheter som gjør andre løsninger enda mindre forsvarlige.

Iboende potensial. 

Jo lenger en tøyer grensen for fosterets alder før svanger­skapsavbrudd, desto færre grunner er det til etisk å forsvare abort som en mulighet. Prinsipielt er menneske­verdet å regne fra unnfangelsen av på grunn av det ørlille embryoets iboende potensial til selvstendig liv. Samtidig er det altså andre etiske hensyn som gjør at abort kan la seg forsvare. Det er derfor grunn til å opprettholde ­dagens norske lovgivning i mangel av et bedre alternativ.

Da loven i sin tid ble vedtatt, var det mot sterk kritikk fra blant annet kirkelig hold. Protestene har stilnet. Noen sjeldne unntak har skjedd, når demonstranter har tatt til ekstreme virkemidler som kun har virket mot sin hensikt. Unge Venstre-lederens utspill, og AUF sitt nylige ønske om å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker, minner oss samtidig om at det kristne menneskesynet stadig må forkynnes. Kampen mot et kynisk sorteringssamfunn trenger skjerpes i møte med denne form for liberalisme på ville veier. Dette utfordrer oss som kirke, og i særdeleshet KFUK-KFUM, til å stå opp for og formidle en reflektert etisk bevissthet, omsorg og støtte blant unge mennesker.

Trykket i Vårt Land 28. august 2018.

Gå til innlegget

Verdt en oppstandelse

Publisert rundt 1 måned siden - 273 visninger

Strategisk sett er Ten Sing det beste som har skjedd Den norske kirke de siste 50 år.

Ten Sing ble ingen døgnflue, en kortvarig og raskt glemt suksess i KFUK-KFUM! Det var en ny type kristent ungdomsarbeid som Kjell Grønner banet veien for. Snart viste det seg svært levedyktig i Bergen, i Stavanger, i Asker, ja over hele landet - og etter hvert i store deler av Europa og verden.

Ungdom i møte. Ten Sing, bygger på pilarene Kultur, Kreativitet og Kristus. Radikalt åpen og bevisst unge menneskers hverdag. Like radikalt tydelig på at Gud kommer ungdom i møte
midt i deres virkelighet og på deres språk. Ten Sing tar inkarnasjonen på alvor, det at Gud ble menneske, ved å ta unge menneskers liv på alvor i kirken.

Ten Sing er ingen stilart, ingen genre, ikke en musikkform. Når Ten Sing stadig er en vital del av KFUK-KFUM sitt arbeid, skyldes det en livsnerve som er langt mer enn 50 år. I Ten Sing fant og finner unge mennesker et sted hvor de kan være seg selv og samtidig oppdage sammenhengen mellom sine egne unge livs fortellinger og den store fortellingen om Guds nåde og kall.

Ten Sing har mange ganger skapt oppstandelse! Da en gjeng ungdom brakte nye takter og musikalske uttrykk i kirken ble det bråk – i minst dobbelt forstand. Trommer og gitarer har måttet kjempe seg plass i norsk gudstjenesteliv. Forsterkere og koranlegg ble lenge «overdøvet» av orgelbrus og holdt i sjakk av kirkelige konvensjoner.

Men Guds kjærlighet viste seg romsligere enn som så. Kirken skjønte at Ten Sing ikke handler om instrumenter og desibel, men om Guds barn, om vi som kirke, evner å være et hjem for bredden av unge mennesker. Det var verdt en oppstandelse!

Rekruttert bredt. Strategisk er Ten Sing det beste som har skjedd Den norske kirke de siste 50 år. Ikke noe annet har rekruttert så bredt, gitt en slik fornyelse, bidratt til kirkens nye språk, levert så mange medarbeidere og ledere, og skjerpet Den norske kirkes troverdighet og stilling som folkekirke. Derfor jubilerer vi med jubel, med takknemlighet for det som har vært, og forventning mot det som ligger foran!

Ten Sing er ikke hva det har vært, heldigvis. Vi er i stadig bevegelse og fornyelse. Men ett moment har vist seg helt avgjørende i 50 år, vår lederfilosofi: «Ungt ansvar, voksent nærvær.» Like viktig som at unge mennesker i Ten Sing blir vist tillit, gitt lederansvar og utfordringer, er det at voksne frivillige medarbeidere støtter opp om arbeidet, er nærværende, viser omsorg og sikrer substans.

50 år siden Bergen Ten Sing hadde sin aller første øvelse startet KFUK-KFUM sitt nye ettåringsprogram Ten Sing Arctic med base på Folkehøgskolen Nord-Norge, KFUK-KFUM sin nyeste folkehøgskole ved Harstad. Over 30 år har vi «eksportert» Ten Sing utenlands og styrket Ten Sing-arbeid rundt i norske menigheter gjennom vårt ettårige prosjekt Ten Sing Norway. Med Ten Sing Arctic kom norsk Ten Sing til Russland. Med flere stopp langs den transsibirske jernbane ble det skjellsettende møter mellom norsk og russisk ungdom. Og på Spekterfestivalen med over 2000 unge på Kalvøya forrige uke, fikk vi feire jubileet sammen med blant andre flere grupper unge tensingere fra Ukraina, Tsjekkia, Russland og Kina.

På vei inn. Evangeliet er kjernen i KFUK-KFUM sitt arbeid. Det forteller oss at Jesus stadig er på vei inn der vi mennesker bor og lever. I Ten Sing skjer det stadig på nytt at Gud kommer ungdom i møte, midt i deres virkelighet og på deres språk. Jesus lever i dag. Ved sin kirke og gjennom Ten Sing vil Gud være tilstede med sin frelse og sitt kall til etterfølgelse.

Mange tensingere har sunget om livet og verden her og nå, men også om det evige håpet: «En dag skal rettferdigheten seire» (Eidsvåg), «There’s hope, joy and there’s mercy!» (Tesdal). Jeg ser det for meg, når Jesus en gang kommer oss i møte etter døden, vil alle Guds barn være med å synge. Kanskje blir det orgelbrus og masse korkapper, men sikkert trommer og gitarsolo, og kiosk i pausen.

Gå til innlegget

Jesus lever i KFUK-KFUM

Publisert 2 måneder siden - 1464 visninger

En konkretisering av vårt helhetlige kristne menneskesyn finner vi i den afrikanske Ubuntu-filosofien: ‘Jeg er, fordi du er’.

Ryktet om Jesu død i KFUK-KFUM er ikke bare overdrevet i spaltist Sofie Brauts artikkel, 13. juli, det er heldigvis helt usant. Hennes litterære sleivspark fortjener i disse tider gult kort. Ikke bare gjengir hun vår slogan feil, og reduserer den til en kardemommelovliknende frase. Hun ber oss: «Vend om!» Men denne gang er det nok Braut selv som bør gå en annen vei.

Press, stress og ensomhet. 

Unge menneskers liv og virkelighet i Norge er stadig mer preget av press, stress og ensomhet. Mange unge opplever at identitetsdannelsen er under press. Det er så mange stemmer som forteller dem hvem de bør være, hvordan de skal se ut, hva de skal tenke, prestere og mene. Dette går for mange ut over deres mental og sosiale helse, opplevelse av egenverdi, mening og livsmot. Sosial eksklusjon, både fysisk og digitalt eller som resultat av en økende barnefattigdom, sekularisering, kulturell og etnisk polarisering er andre momenter som reduserer manges selvbilde og –tillit.

Vær deg selv. 

Vendt mot denne virkeligheten er vårt gode kristne budskap: «Vær deg selv!» Du er god nok som du er. Du er villet og elsket av Gud, uansett. Vårt kall er å være åpne, trygge fellesskap der barn og ungdom kjenner seg sett og vist tillit. I KFUK-KFUM skal unge bli møtt som hele mennesker. Dette er ingen fornektelse av vårt behov for Guds nåde. Tvert imot er tilgivelsens og forsoningens mulighet ofte den viktigste oppdagelse i et ungt menneskes liv.

Stå opp for andre. 

En konkretisering av vårt helhetlige kristne menneskesyn finner vi i den afrikanske Ubuntu-filosofien: «Jeg er, fordi du er.» Denne tanken understreker solidariteten og sammenhengen mellom mennesker. «Om ett lem lider, lider alle de andre med.» (Kor 12,26) Vi er ikke frie før alle er det. Et slikt perspektiv kan være den viktigste erkjennelse i et ungt menneskes liv. «Stå opp for andre!» Gud har gitt oss et ansvar for hverandre og for hele skaperverket. Jesus kaller oss til å følge etter Ham i omsorg og handling, og tro på Ham som også bokstavelig talt, sto opp for andre.

Leve og vokse i tro. 

Derfor sier vi det slik: «KFUK-KFUM sitt formål er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.»

Bredde, språk og praksis. 

Sofie­ Braut etterlyser tydelighet om de grunnleggende sannheter som gjør kristen tro til noe annet enn strevsom moralisme. Hun advarer mot en utvannet kristendom, en selvopptatt og egenrettferdig individualisme, lite opptatt av å vende om og stille seg åpen for Gud. Her tenker vi likt. Og nettopp derfor vi sier: «Vær deg selv. Stå opp for andre.»

Vi forholder oss til bredden av unge mennesker i Norge og verden. KFUK-KFUM er ikke en tradisjonell, kristen barne- og ungdomsorganisasjon, men en sosial bevegelse i stadig utvikling, for at unge mennesker skal få leve og vokse i kristen tro midt i sin virkelighet. Dette fordrer en teologi som ikke går på akkord med de kristne grunnsannheter, men har et språk som kommuniserer og en praksis så Jesus kan bli levende i barns og ungdoms hverdag.

Svikter ikke. 

Jeg sier ikke at det er lett, eller at vi alltid lykkes. Men vi svikter ikke det som har vært i KFUK og KFUM sitt fokus helt siden­ starten i 1855 og 1844, og som nå teller 100 millioner unge i over 120 land – verdens største kvinne- og ungdomsbevegelser: Å ta unges virkelighet på alvor og være evangeliet tro gjennom handling og et sentralt vitnesbyrd om Jesus Kristus.

Trykket i Vårt Land 18. juli 2018

Gå til innlegget

Pride, fusk og etterrettelighet

Publisert 2 måneder siden - 1244 visninger

Det undrer meg at en fagperson som Jostein Ådna, medlem av Stavanger bispedømmeråd og Kirkemøtet, hevder at hans posisjon svarer til et helt entydig bibelsk tekstmateriale.

I mitt innlegg «Velbegrunnet Pride» (5. juli), poengterte jeg KFUK-KFUMs teologiske basis for å delta i markeringen: «Et kristent helhetlig menneskesyn og Jesu etiske forkynnelse rangerer ikke mennesker etter seksuell identitet. Alle har samme umistelige verdi, og det skal være rom for alle til å være seg selv. Hvordan vi forholder oss til hverandre og tar vare på livet vi har fått, er det vi skal måles etter; våre holdninger og handlinger.» Professor Jostein Ådna ved VID påstår imidlertid at jeg bedriver «fusk med Bibelen» (12. juli), og at jeg bør medgi at jeg ikke har eksegesen og bibelteologien på min side.

Ulik slutning.

At vi som teologer, trekker ulik slutning i «homofilispørsmålet» forstår og respekterer jeg. Men det undrer meg at en fagperson som Ådna, medlem av Stavanger bispedømmeråd og Kirkemøtet, hevder at hans posisjon svarer til et helt entydig bibelsk tekstmateriale. At han også tillegger meg - og «flertallet i de besluttende organer i Den norske kirke» - å legge helt andre kilder enn Bibelen til grunn for vår konklusjon, gir grunn til å stille spørsmål ved Ådnas egnethet som leder i Den norske kirke.

Jostein Ådna var selv medlem av Lærenemnda for Den norske kirke, da den etter flere års arbeid kom med uttalelsen: «Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken» i 2006. Selv om denne uttalelsen viste at nemda på langt nær var enig om alt, gjør den grundig rede for hvordan de eksegetiske og bibelteologiske fortolkninger resonnementer var helt avgjørende for nemdas ulike konklusjoner. Denne erkjennelsen og gjensidige respekten er vesentlig for å kunne leve og arbeide i samme kirke med rom for to syn i denne saken, noe Kirkemøtet seinere åpnet for.

Skriften alene.

Helt siden apostlenes tid har kirken studert og arbeidet for å komme til klarhet i lærespørsmål. Ikke minst gjelder det i en luthersk kirke som hevder «Skriften alene» som øverste norm. Holdninger til slaveri, kvinners posisjon i familie, menighet og samfunn, synet på skilsmisse og gjengifte, og synet på homofilt samliv er alle eksempler på områder hvor kirken har beveget seg.

Det var enighet i lærenemnda om følgende: «Endringer i kultur- og samfunnssituasjonen påvirker hvilke etiske spørsmål en retter til Skriften. I dette kan det ligge en inspirerende utfordring til å lese Skriften på nytt i en ny kontekst. De svar som kirken gjennom sitt fortolkningsarbeid kommer fram til, vil måtte sees i forhold til den foreliggende virkelighet og til menneskene den er til for. Derfor vil kristen etikk stadig måtte reformuleres om den skal nå fram til samtidens mennesker. Det innebærer ikke at kirken skal tilpasse seg ethvert skifte i kultur og samfunn. Også i saker hvor kirken har forandret syn, forblir Skriften en kritisk prøvende norm.»

Trygghet. 

Å tolke KFUK-KFUM’s deltakelse i Pride som en tilslutning til alt Foreningen FRI måtte stå for, er ikke rett. Ei heller skyldes det en ignorering av det bibelske vitnesbyrd. Det var mitt lille innlegg ment å poengtere. Mange av de andre deltakende organisasjoner og lag, inkludert Den norske kirke, vil nok kunne poengtere det samme. Vår deltakelse er fundert på det kall vi opplever som kristen barne- og ungdomsbevegelse, å gi alle unge mennesker trygghet til å være seg selv med livsmot og tro, og følge etter Jesu og stå opp for andre.

Trykket i Vårt Land 17. juli 2018.

Gå til innlegget

Velbegrunnet Pride

Publisert 3 måneder siden - 1068 visninger

I over 30 år er det gjort et helhjertet og nitidig eksegetisk arbeid med«homofilispørsmålet» i Den norske kirke.

Med jubel og vaiende flagg viste KFUK-KFUM seg fra sin beste side under helgens Pride-parade i hoved­staden: «Vær deg selv. Stå opp for andre.»

Pride-festivaler har de siste ukene pågått i store deler av verden. Unn­takene er i de 72 av verdens cirka 200 land hvor det å vise seg som homofil stadig er kriminelt; Og hvor mennesker av den grunn henrettes i elleve av dem.

Rangerer ikke. Et kristent helhetlig menneskesyn og Jesu etiske ­forkynnelse rangerer ikke mennesker ­etter seksuell identitet. Alle har samme umistelige verdi, og det skal være rom for alle til å være seg selv. Hvordan vi forholder oss til hverandre og tar vare på livet vi har fått, er det vi skal måles etter; våre holdninger og handlinger.

Norges KFUK-KFUM står da også for en bibelsk begrunnet aksept av kirkelig vigsel av likekjønnede. Teologisk tydelighet om dette er i seg selv viktig, ikke minst for å gi unge, kristne mennesker selvrespekt og trygghet.

Vår konklusjon i ­homofilispørsmålet blir iblant kritisert for å bare være ­«politisk korrekt», og at vi her gjør et liberalt knefall for en sekulær majoritetsbølge i vår tid og vår del av verden. Enkelte kritiserer oss også for å ignorere et entydig bibelsk tekstmateriale, og at vi for å begrunne vårt standpunkt kun tyr til helhetlige perspektiver. Det er feil. Vår posisjon er teologisk reflektert og velbegrunnet.

Ivaretar situasjonen. I over 30 år er det gjort et helhjertet og nitidig eksegetisk arbeid med «homofilispørsmålet» og ekteskapsforståelsen i Den norske kirke. Som prest respekterer jeg at kollegaer trekker en annen konklusjon, og jeg tenker Kirkemøtes vedtak om rom for to syn, best ivaretar situasjonen i vår kirke. I KFUK-KFUM respekterer vi også at dette rommet er gitt i den kirke som er vårt primære tilknytningspunkt i Norge.

Men som fri og selvstendig organisasjon, har KFUK-KFUM tatt tydelig stilling - uten å omgå noe. Er det noe de siste 30 års debatt har vist oss om dette, er det at tekstmaterialet ikke er entydig, og at det må et ærlig og fordomsfritt bibelteologisk arbeid til for å finne samlede svar.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
28 minutter siden / 18 visninger
0 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
28 minutter siden / 16 visninger
0 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
28 minutter siden / 16 visninger
0 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 9 timer siden / 199 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 9 timer siden / 72 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 13 timer siden / 39 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Helge Erik Solberg kommenterte på
Skinne klart
rundt 1 time siden / 199 visninger
Lars Slåttå kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 7 timer siden / 1862 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Digitale disipler
rundt 7 timer siden / 72 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 8 timer siden / 1862 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 9 timer siden / 272 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 9 timer siden / 272 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 9 timer siden / 272 visninger
Asgeir Remø kommenterte på
Kyrkjeval og vallokale
rundt 9 timer siden / 190 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Trygt å gå i takt
rundt 9 timer siden / 1027 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Mer enn én Gud
rundt 9 timer siden / 1641 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 272 visninger
Marte Ugedal kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 10 timer siden / 1862 visninger
Les flere