Odd Sverre Hove

Alder: 72
  RSS

Om Odd Sverre

Jeg har vært sjefredaktør i Dagen og vikarprest i Gulen og Kvam. I tiden 2016-2018 vikarierte jeg som kretssekretær i Nordhordland Indremisjon. Nå er jeg pensjonist og predikant. Helt siden tidlig på 1980-tallet har jeg brukt mye tid hver dag på å følge og analysere det daglige nyhetsbildet fra Israel og Midtøsten.

Følgere

Læretukt mot et liturgivedtak

Publisert nesten 4 år siden

Vi må bryte menighets-samkvemmet ved at vi uteblir fra alle de stedene der vranglærere opptrer som om de var sanne og rette forvaltere at Guds høyhellige frelsesgaver.

Bibelen pålegger alle troende å øve læretukt mot både kvalifisert vranglære og kvalifiserte vranglærere. Etter kirkemøtets vedtak om å innføre en kvalifisert vranglærende vigselsliturgi i Den norske kirke må vi studere bibeltekstene nøye. For læretukt mot et liturgivedtak innebærer åpenbart læretukt mot både dem som fremmet liturgivedtaket, mot dem som vedtok det og mot dem som tar det i bruk.

Bibeltekstene om læretukt er ganske mange. De inneholder dels konkrete handlings-påbud, dels kriterie-angivelser og dels læretukt-motivasjon. Her er en oversikt over NTs konkrete handlings-påbud til oss når det gjelder læretukt:

• Vi må «vokte oss» mot de falske profetene og «kjenne dem på fruktene», sier Jesus i Bergprekenen (Matt 5:15ff). Vi må «flykte fra fremmede hyrder», ved å «kjenner dem på røsten» (= læreinnholdet), heter det i Jesu hyrdelignelse (Joh 10:1ff). Vi må «vokte Guds menighet» mot vranglærende rovgriske ulver, sier Paulus i avskjedstalen i Milet (Apgj 20:26ff).

• Videre: I Rom 16:17 går handlings-påbudet ut på at vi skal «holde øye med» vranglærerne og «vende oss bort fra dem». Vi skal «ikke tåle» vranglærere med «et annet evangelium» (2Kor11:3). Slike vranglærere skal vi anse som «forbannet» (Gal 1:6ff). Vi må «se til at ingen får fanget oss» med vrang lære (Kol 2:4ff). Og vi må «ikke ha samkvem» (= menighets-samkvem) med kvalifiserte vranglærere (2Tess 3:14f).

• I brevene til Timoteus og Titus går handlings-delen av læretukt-forskriftene ut på at vi skal «formane» vranglærerne, «vise fra oss» vranglærerne og «vende oss bort fra» vranglærerne (1Tim 1:3, 4:7, 6:20). Nærmere bestemt skal vi «formane dem en gang og to ganger» og deretter «vise dem fra oss» (Tit 3:10).

• Og i Johannes-brevene pålegges vi å «prøve åndene» (1Joh 4:1), «ta oss i vare» mot vranglærerne og «ikke ta imot dem i husene våre» (= gudstjeneste-lokalene) eller «ønske dem velkommen» (= som talere og lærere) (2Joh 7ff).

For å oppsummere: Handlings-påbudene i læretukt-tekstene handler dels om årvåken vaktsomhet, dels om læremessig tilrettevisning og dels om brudd på prekestol-fellesskap og menighets-samhørighet.

Spørsmålet er hvordan vi skal oppfylle disse befalingene når den kvalifiserte vranglæren nå blir tredd ned over hodene våre som en vedvarende kirkelig liturgi.

Til sammenligning: I middelalderen vokste det frem en kvalifisert vranglærende gudstjeneste-liturgi som stemplet nattverdsakramentet som et offer og en god gjerning. Presten ofret angivelig Kristi legeme og blod på alteret i et ublodig offer, i strid med innstiftelsesordene. Messeoffer-læren gjennomsyret all nattverd-liturgi.

Ved reformasjonen begynte Luther å øve læretukt mot denne liturgien, først ved at han prøvde å omtolke den, men etter kort tid ved at han sluttet helt å lese daglige messer på katolske presters vis. I stedet utformet han skrifttro alternative liturgier. Og samtidig skrev og talte han igjen og igjen energisk imot messeoffer-læren.

I kristenheten har vi altså også tidligere øvd læretukt mot kirkelige liturgier. Nå må vi gjøre det en gang til. Og da må vi nok en gang praktisere de tre forskrift-typene som vi observerte i læretukt-tekstene.

(1) Vi må fortsatt tilrettevise den kvalifiserte vranglæren læremessig ut fra Bibelen.

(2) Vi må bryte prekestol-fellesskapet med alle de kvalifiserte vranglærerne som enten står bak selve vedtaket eller som tar det i konkret bruk rundt i kirkene.

Og (3) vi må bryte menighets-samkvemmet ved at vi uteblir fra alle de stedene der vranglærere opptrer som om de var sanne og rette forvaltere at Guds høyhellige frelsesgaver.

Gå til innlegget

Om å lyve for å motivere til drap

Publisert nesten 4 år siden

To arabiske gutte-terrorister ville bli martyrer for de muslimske helligdommene på Tempelhøyden. De stakk hver sin jøde med kniv. Men guttenes motivasjon berodde på en løgn. For det er ikke sant at disse helligdommene er truet.


De to gutte-terroristenes historie (13 og 15 år) ble godt kjent i israelske medier i oktober 2015 fordi Mahmoud Abbas (80) – med en ny løgn – påsto at Israel hadde «henrettet» den 13 år gamle gutte-terroristen etter pågripelsen. Statsminister Netanjahu svarte med å offentliggjøre bilde av gutten i en israelsk sykehus-seng, lenket til sengen med et par håndjern, men ellers nokså lys levende.

Den eldste av de to terrorist-fetrene (15) var blitt skutt og drept av israelske politifolk under angrepet. Men den yngste (13) ble såret etter at han hadde knivstukket en israelsk syklist (13).

I likhet med de to sårede israelerne ble den unge araberen sykehusbehandlet til han ble frisk igjen. Deretter er han blitt det israelske rettssystemets ansvar.

Med den løgnen som i utgangspunktet motiverte de to fetrene, fortjener litt ettertanke. Den lyder omtrent slik: – Jødene planlegger å rassere helligdommene våre for å bygge et jødisk tempel der. Denne løgnen har en lang og bloddryppende historie. Jeg ramser kort opp noen hovedpunktet:

I 1920 spredde Amin Haj al Husseini denne løgnen for å mobilisere arabere til å massakrere jøder. Etter massakrene pågrep de britiske mandatmyndighetene al Husseini og dømte ham til døden. Etter tre måneder satte de ham fri. Løgnen hadde lønt seg.

Året etter, i 1921, brukte al Husseini samme metode. Han spredde løgnen om at jødene truet de muslimske helligdommene. Og nok en gang fant det sted bloddryppende massakrer på uskyldige jøder. Britene svarte med å utnevnte al Husseini til stormufti av Jerusalem (!) – i et uhyggelig naivt forsøk på å godsnakke med de mest ekstreme araberne for å roe dem ned. Løgnen hadde igjen lønt seg.

I 1929 fant fryktelige massakrer mot jøder sted. Igjen var det stormufti al Husseini som hadde spredd løgnen om at jødene truet helligdommene. Og igjen lønte løgnene seg. For britene begynte utover på 1930-tallet gradvis å stenge for jødisk innvandring, trass i at selve mandatvedtaket i Folkeforbundet påla dem det motsatte.

Så kommer vi til årene 1936-39 og den arabiske revolten. Stormufti al Husseini sto faktisk bak hele revolten. Motivasjonen handlet nok en gang om jødenes påståtte trusler mot helligdommene. Stormuftien hadde i mellomtiden stått frem som nazist, sikker på at Hitler ville knuse både britene og jødene. Men etter tre år hadde britene knust den arabiske revolten. Muftien måtte flykte. Løgnen hadde utløst et ufattelig blodbad.

Så hopper jeg til 1947. Britene hadde sendt FN sin oppsigelse av Palestina-mandatet og FN klubbet et delingsvedtak for Palestina. Vedtaket godkjente samtidig Israels gjenopprettelse som stat. Dagen etter FN-vedtaket startet stormuftien ny krig mot jødene. Det ble Uavhengighetskrigens første fase (29.11.47 til 14.05.48). Motivasjon: Jødene truer angivelig helligdommene. Muftien tapte krigen. Men løgnen hans hadde utløst nok et blodbad.

Et langt hopp til 1996. Det året startet Arafat en firedagers-intifada mot Israel som et slags forhandlingskort under Oslo III-forhandlingene. Arafat begrunnet opptøyene med en klassisk løgn: Jødene truet de muslimske helligdommene. Løgnet utløste nok et blodbad.

September 2015: Midt i den jødiske høytidssesongen bryter det ut en bølge med «kniv-terrorisme». Mahmoud Abbas og et utall imamer hadde spredd den klassiske løgnen på nytt: Jødene truet de muslimske helligdommene. Nok en gang lar unge arabiske kvinner og menn seg narre til å bli knivdrap-terrorister eller bildrap-terrorister – i løgnens bloddryppende kjølvann.

Konklusjon: Jødehatet er ifølge all historisk erfaring en totrinnsrakett. Først lyver man på jøder. Straks noen tror på løgnen, starter man bloddryppende aksjoner mot jøder. I denne vinterens knivstikkings-bølge ser vi begge deler i praksis: En klassisk løgn, pluss bloddryppende aksjonering. Ergo foreligger begge definisjons-kjennetegnene på jødehat.

(Denne artikkelen har tidligere stått på trykk i bladet «Ordet og Israel»)

Gå til innlegget

Nødverge-drap og førstehjelp til terrorister

Publisert nesten 4 år siden

Netto-inntrykket av debatten i Israel så langt er at IDFs grunnsyn på hvor det nøyaktige grensepunktet er mellom nødverge-drap og uhildet førstehjelp – fortsatt har et solid overtak i israelsk offentlighet.

For over en uke siden, forrige tirsdag den 22. mars, knivstakk to arabiske terrorister en israelsk soldat ved Hebron. De to terroristene ble straks skutt og stanset. Og den knivstukkede israelske soldaten ble tatt hånd om av ambulanse-personell. Men så skjedde det flere ting som i Israel har utløst skarp kritikk mot enkelte offiserer og soldater på åstedet.

For det første var den ene av de to terroristene fortsatt i live etter at han var blitt skutt og hindret i knivdrap-forsøket sitt. Likevel ble han liggende såret på asfalten i over ti minutter uten å få kompetent førstehjelp. Trass i at det etter hvert krydde av ambulansefolk på stedet.

Det var ille nok.

Deretter skjedde det noe som var enda verre. En israelsk soldat tok plutselig ladegrep og skjøt den sårede terroristen i hodet så han døde.

 

Video-opptak publisert

Denne soldatens navn er ikke offentlig kjent. Jeg kaller ham her «soldat X». I Israel har hendelsen vært heftig debattert hver eneste dag de siste åtte dagene. Soldat X ble pågrepet og arrestert av militærpolitiet før det var gått ti minutter. Noen timer senere offentliggjorde en representant for en kampanje-organisasjon en video som kampanje-aktivisten selv hadde filmet fra stuevinduet sitt.

På videoen kunne man se begge de kritikkverdige forholdene: (1) At den sårede knivdrap-terroristen ble liggende på asfalten uten kompetent ambulanse-hjelp i mange minutter. Og (2): At soldat X plutselig tok ladegrep og skjøt den sårede terroristen i hodet (med en etterfølgende blodstrøm nedover asfalten).

 

En første versjon

Da videoen ble offentliggjort, visste ikke folk flest i Israel ennå at soldat X for lengst var blitt pågrepet og arrestert av militærpolitiet. Det ble først litt etter litt kjent i israelske medier, blant annet etter at militærledelsen hadde informert medlemmene av den israelske regjeringen om saken.

Straks etter video-publiseringen ble det fra noen av støttespillerne til soldat X lekket en versjon som gikk ut på at den palestinaarabiske terroristen hadde hatt en tykk jakke på seg trass i det varme været. Derfor skulle angivelig soldat X ha fått mistanke om at terroristen hadde en mavebelte-bombe skjult under jakken. Av frykt for eget liv skulle soldat X derfor angivelig ha skutt den sårede terroristen i selvforsvar.

 

En neste versjon

Men den versjonen ble deretter bestridt av en annen versjon, som delvis var basert på lyd-opptak. Soldat X var ankommet åstedet et par minutter etter terrorangrepet sammen med sin nærmeste militære overordnede. Soldat X deltok først i ambulanse-tjenesten for den knivstukkede soldat-kollegaen sin. Da det var gjort, og anbulansen begynte å starte opp, snudde soldat X seg til sjefen sin og sa til ham at den sårede terroristen på asfalten «fortjente å dø». Sjefen avviste dette, og synes å ha antatt at soldat X dermed ville følge ordre. Men i stedet tok altså soldat X saken i egne hender og skjøt den sårede terroristen til døde med et skudd i hodet.

Også etter skuddet gjentok soldat X til sjefen sin at terroristen som hadde knivstukket soldat-kollegaen, «fortjente å dø».

 

Militærpolitiet alarmert

Men sjefen, en befalingsmann som haddse stått en meter unna, kontaktet sine overordnede offiserer og fortalte hva som var skjedd. Da fikk han straks ordre om å anmelde hendelsen til det israelske militær-politiet, som kort etter ankom og pågrep soldat X.

I medie-versjonene har det sirkulert flere angivelige siktelser: siktelse for overlagt forsettlig drap, eller andre typer drapssiktelse, eller ordrenekt. En dommer skal ha avvist at bevis-innhentingen ennå var avklart nok til å treffe avgjørelse i valg av siktelse. Og selve domstol-behandlingen er naturligvis slett ikke kommet i gang.

 

Førstehjelp-unnlatelsen

Etter hvert er det også blitt kjent at en offiser på åstedet ganske straks etter knivdrap-angrepet kontrollerte at den skadde terroristen ikke hadde noe bombe-belte under jakken sin. Likevel unnlot ambulansepersonell på åstedet å gi terroristen skyldig førstehjelp.

Det aktualiserer spørsmålet om vedkommende offiser kan ha unnlatt å klarere den sårede terroristen overfor ambulanse-folkene. En pressemelding fra vedkommende ambulansetjeneste synes foreløpig ikke å ha avklart dette spørsmålet godt nok. Noen nyhetsversjoner hevder at enkelte offiserer på åstedet skal være blitt suspendert mens spørsmålet om en eventuell tjenesteforsømmelse blir etterforsket.

 

Den offentlige debatten

Ganske tidlig i den israelske debatten rykket både statsminister Netanjahu, forsvarsminister Jaalon og generalstabsjef Eisenkot ut med erklæringer. De fremholdt alle at handlingsmønsteret i Hebron ikke var forenlige med verdigrunnlaget til det israelske forsvaret IDF.

Men disse erklæringene ble deretter angrepet av flere ledende politikere på den israelske ytre-høyre-siden, med Naftali Bennet og Avigdor Liebermann i spissen. De leder hvert sitt ytre-høyre-parti. Og de beskyldte straks Netanjahu, Jaalon og Eisenkot for forhåndsdømming, og for feig unnfallenhet vis-a-vis video-publiseringen fra den venstrevridde kampanje-organisasjonen.

Naftali Bennet er selv statsråd i Netanjahus regjering. Han satt i regjeringsmøtet søndag og hørte på den militære informasjonen om pågripelsen av soldat X mange timer før offentliggjørelsen av videoen. Likevel gjentok han de populistiske anklagene om Netanjahus unnfallenhet etter regjeringsmøtet.

 

Demonstrasjons-flopp

Etter helgen var det berammet et innledende rettsmøte i saken til soldat X. Bennet og Lieberman prøvde å mobilisere høyresiden til massedemonstrasjon i soldatens favør utenfor rettslokalet. Men i praksis møtte det bare frem noen få hundre demonstranter. Folk flest i Israel synes åpenbart å ha større tillit til det militære rettssystemet enn som så.

I lys av de nyeste informasjonene om soldatens egenrådige vilje til å leke både anklager, dommer og bøddel direkte på åstedet, er der også enkelte tegn til at de to ultra-populistiske høyre-politikerne er begynt å trekke seg tilbake til retrett-posisjoner. I går hevdet for eksempel Bennet at han «ikke visste» om soldat X hadde handlet rett eller galt, og at han bare var ute etter å forsvare rettssikkerheten til soldat X.

 

Rabbiner-debatt

Flere måneder før episoden i Hebron var det blomstret frem en type prinsipp-debatt om holdbarheten av IDFs forskrifter knyttet til spørsmålet om førstehjelp til sårede draps-terrorister.

En gammel rabbinsk utlegning av Femte Mosebok sier at «hvis en mann kommer for å drepe deg, skal du reise deg og drepe drapsmannen». Noen rabbinske røster har hevdet at denne gamle forskriften innebærer at alle draps-terrorister «fortjener å dø» (= omtrent som soldat X ifølge noen av lekkasjene).

Men denne tolkningen kolliderer med gjeldende forskrift for IDF, som krever at uskadeliggjorte, men ennå levende terrorister alltid skal gies normal førstehjelp på linje med terrorofrene. Deretter skal de tiltales og dømmes i en rettsprosess. I praksis betyr dette vanligvis mangeårige fengselstraffer for slike draps-terrorister.

General Eisenkot satte under et skolebesøk i en gymnas-klasse saken på spissen og sa at det er forbudt for israelske soldater på «tømme magasinet inn i arabiske tenåringsjenter som kommer løpende for å stikker deg med en saks» (= løselig forvrengning av en terror-episode fra i fjor høst). Generalstabsjefen ble heftig angrepet fra den aktuelle rabbiner-fraksjonen. Men han ble da straks forsvart av både statsminister Netanjahu og forsvarsminister Jaalon.

Netto-inntrykket av debatten i Israel så langt er at IDFs grunnsyn på hvor det nøyaktige grensepunktet er mellom nødverge-drap og uhildet førstehjelp – fortsatt har et solid overtak i israelsk offentlighet.

Gå til innlegget

Samlet terrorliste 13.09.15 – 03.03.16

Publisert nesten 4 år siden

Selvstyre-president Mahmoud Abbas (16/11/2015): «Dette er en fredelig oppstand». Terrorstatistikk: 33 israelske dødsofre, 375 sårede terror-ofre, 195 knivdrap eller knivdrap-forsøk, 78 skudddrap eller skuddrap-forsøk, 39 bildrap eller bildrap-forsøk.

(Deler av denne listen har tidligere vært lagt ut på Verdidebatt.)

• Sept 13 Jerusalem: steinkastings-terrorisme. Israelsk dødsoffer: Aleksander Leviovich (64). Bilen hans ble truffet av steinkastingen mens han var på vei hjem fra et jødisk nyttårs-selskap, og Leviovich omkom i sammenstøtet. To passasjerer ble lettere såret.

• Sept 17 Jerusalem: steinkastings-terrorisme. En israelsk sivilist truffet og skadet.

• Sept 21 Josefs grav/Nablus: brannbombe-terrorisme. En israelsk soldat såret.

• Sept 22 Hebron: knivdrap-terrorisme. Den arabiske terroristen angrep en vaktsoldat. Angrepet mitslyktes. Terroristen ble pågrepet på stedet.

• Okt 1: Nablus i Samaria: bildrap-terrorisme, dødsoffre: rabbi Eitam Henkin og kona Naama (fire barn i baksetet: 9 år, 7 år, 4 år og 9 mnd: alle uskadd). Terrorister: bande fra Hamas, pågrepet av Shin Bet.

• Okt 3: Jerusalem/Løveporten: knivdrap-terrorisme. Første dødsoffer, Aharon Banita-Bennet (22), var på vei til Vestmuren for å be sammen med ung kone og to små barn. Kona og begge barna ble såret.Rabbi Nehemia Lavi (far til syv andre barn)kom springende for å hjelpe. Han ble angrepet ogknivstukket til døde. Terroristen: skutt og drept av sikkerhetsstyrker som kom til.

• Okt 4: Jerusalem/Damaskusporten: knivdrap-terrorisme mot en israelsk tenåring,Mosje Malka (15), (som ble såret). Terrorist: skutt og drept av sikkerhetsstyrker.

• Okt 7: Petakh Tikva: knivdrap-terrorisme mot jødisk mann i kjøpesenter, menkniven knekket, offeret ble bare såret. Terroristen: ble pågrepet av tilskuere og arrestert av sikkerhetsstyrker.

• Okt 7: Jerusalem/Løveporten: knivdrap-terrorisme mot en jødisk mann (36). Han ble moderat såret, og greide selv å skyte og drepe den kvinnelige arabiske terroristen (18).

• Okt 7: Kirjat Gat/Tel Aviv: knivdrap-terrorisme. En arabisk terroristknivstakk en israelsk soldat og greide åstjele våpenet hans. Terroristen løp inn i en leilighet i nærheten, der en israelsk kvinne akkurat var på vei inn. Hun kjempet med terroristen og greide å flykte fra ham. Så ble terroristen drept av politiet.

• Okt 7: Jerusalem: knivdrap-terrorisme ved Bybane-stoppested, rettet mot to israelske bibelskolestudenter (25), den ene ble alvorlig skadet, den andre moderat skadet. Terroristen ble arrestert.

• Okt 7: Kirjat Arba/Hebron: knivdrap-terrorisme rettet mot jødisk mann som ble alvorlig skadet. Terroristen unnslapp.

• Okt 7: Afula/Galilea: knivdrap-terrorisme rettet mot en israelsk soldat som ble såret. Terroristen ble pågrepet kort etterpå.

• Okt 9: Jerusalem:knivdrap-terrorisme med slag og sparking mot israelsk gutt (16) i profeten Samuels gate. Han ble lettere skadet. Den arabiske terroristen (18) ble kort etter pågrepet av politiet.

• Okt 9: Kirjat Arba/Hebron:knivdrap-terrorismemed forsøk på våpentyveri rettet mot politi-offiser (47). Andre politifolk skjøt den arabiske terroristen.

• Okt 9: Afula/Galilea: knivdrap-terrorisme ved den sentrale Busstasjonen rettet mot sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skjøt og såret den kvinnelige arabiske terroristen.

• Okt 10: Jerusalem/Damaskusporten: knivdrap-terrorisme. To eldre jødiske menn på vei til sabbatens morgenbønn ved Vestmuren bleknivstukket. Den ene ble moderat såret, den andre lettere såret. Terroristen var en arabisk gutte-terrorist (16) som ble angrepet og skutt av grensepoliti-vakter.

• Okt 10: Jerusalem/Damaskus-porten: knivdrap-terrorisme. To politifolk bleknivstukket og dels alvorlig såret, dels moderat såret. Andre politifolk skjøt og drepte den arabiske terroristen (19) men kom også i skade for å treffe en tredje politi-kollega som ble moderat såret.

• Okt 11: Motorveien mellom Jerusalem og Maale Adumim:bilbombe-terrorisme. Politimann lettere såret av kvinnelig terrorist som kjørte mistenkelig og detonerte enbilbombe (delvis mislykket).Den kvinnelige bilbombe-terroristen ble alvorlig såret.

• Okt 12: Jerusalem/Løveporten: mislykket knivdrap-terrorisme, terroristen (18) fra Øst-Jerusalem ble skutt og drept.

• Okt 12: Nord-Jerusalem/Ammunisjonshøyden: knivdrap-terrorisme. En grensepolitimann bleknivstukket og lettere såret av en kvinnelig arabisk terrorist (16). Politimannen greide å skyte og stoppe henne, hun ble pågrepet og innlagt på sykehus.

• Okt 12: Nord-Jerusalem/Pisgat Zeev: knivdrap-terrorisme. En jødisk mann (25) og en jødisk gutt (13) på sykkel bleknivstukketog alvorlig såret av to arabiske gutte-terrorister (13 og 15). Politiet skjøt og drepte den eldste gutte-terroristen og pågrep den yngste i såret tilstand. Mahmoud Abbas påsto etterpå på arabisk TV at Israel henrettet barn. Netanjahu svarte med å offentliggjøre bilde av trettenåringen lys levende i en sykehus-seng med håndjern påsatt.

• Okt 12: Jerusalem:knivdrap-terrorisme ombord i en buss rettet mot israelsk soldat (19), forsøk påvåpentyveri fra soldaten. Under en slåsskamp ble den arabiske terroristen skutt og drept av en politimann.

• Okt 13: Raanana/Tel Aviv: knivdrap-terrorisme.To knivstikkinger med en times mellomrom, Den første: ved busstopp, det israelske offeret (32) ble livsfarlig skadet, angriperen fra Øst-Jerusalem (22) ble overmannet av forbipasserende og arrestert. Den andre: israelsk mann alvorlig skadet og tre andre lettere skadet, terroristen var bygningsarbeider i nabolaget. Han ble arrestert.

• Okt 13: Jerusalem/Talpiot: multivåpen-terrorisme ombord i buss. Dødsoffre: Khaim Orlev (78) og Alon Govberg (51). 15 andre ble såret, mange alvorlig såret. Terroristene: to arabiske menn fra Jabel Mukaber-bydelen i Tel Aviv. Den ene terroristen ble skutt og drept av politiet. Den andre ble såret.

• Okt 13: Jerusalem/Makor Baruck (religiøs bydel): bildrap-terrorisme. Dødsoffer: rabbi Jesjajahu Krisjevsky (59). Fem andre ble såret. Bildrap-terroristen ble åpgrepet. Han var fra Jabel Mukaber-bydelen i Tel Aviv og hadde statsborgerskap som israelsk araber, var ansatt i det israelske telefonselskapet Bezeq og brukte firmabilen som terror-våpen. Hamas lovpriste angrepet som «et kjærkomment budskap til alle som skader de hellige stedene våre».

• Okt 14: Jerusalem: mislykket knivdrap-terrorisme i buss. Grensepoliti-offiser så kniv under terroristens sete i den spreng-fulle bussen. Terroristen satt med et barn på fanget for å unngå mistanke. Terroristen pågrepet.

• Okt 14: Jerusalem/Damaskusporten: knivdrap-terrorisme.To israelere lettere skadet av arabisk terrorist (19) fra Hebron. Terroristen ble skutt og drept av sikkerhetsstyrker.

• Okt 14: Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En israelsk kvinne (72) knivstukket og såret mens hun ventet på en buss ved den sentrale Buss-stasjonen. Terroristen ble skutt og drept.

• Okt 16: Nablus/Josefs Grav (Sikkim): Brannstiftings-terrorisme. Josefs grav ble brent ned om natten av arabiske terrorister.

• Okt 16: Jerusalem/Issawija-bydelen:bombe-terrorisme. En grensepolitimannavverget terrorangrep med bombe ved sjekkpunkt nær Det Hebraiske Universitetet/Scopus-fjellet.

• Okt 16: Hebron/Kirjat Arba-veikrysset: knivdrap-terrorisme. Utkledd som foto-journalist knivstakk en arabisk terrorist en israelsk soldat som ble moderat såret. En annen soldat skjøt og drepte terroristen.

• Okt 17: Jerusalem/Armon Hanatziv-bydelen: mislykket knivdrap-terrorisme. Arabisk gutte-terrorist (16) fra Jabel Mukaber-bydelen i Tel Aviv prøvde å knivstikke en grensepolitimann, men ble selv skutt og drept av andre grensepolitifolk.

• Okt 17: Hebron: tre separate knivstikkings-angrep: 1) En palestinsk mann prøvde å knivstikke en israeler på vei hjem fra morgenbønn i synagogen, men mannen var bevæpnet og skjøt og drepte terroristen. 2) En palestinsk jente kvinne (16) knivstakk og såret lett en kvinnelig israelsk grensepoliti-offiser, som deretter skjøt og drepte terroristen. 3) En arabisk terrorist (18) fra Hebron knivstakk og såret moderat en israelsk soldat ved et politi-sjekkpunkt. En annen soldat skjøt og såret kritisk terroristen.

• Okt 17: Kalandia-sjekkpunktet/Jerusalem: Mislykket dobbel knivdrap-terrorisme. En terrorist prøvde å knivstikke en politimann, som svarte med å skyte terroristen i foten. Deretter prøvde terroristen å knivstikke en overordnet offiser, men da ble han skutt og drept.

• Okt 18: Beersjeba: multivåpen-terrorisme på den sentrale buss-stasjonen. Dødsoffer: sersjant Omri Levy (20). 10 andre ble såret, derav flere politifolk. Terroristen ankom buss-stasjonen med kniv og pistol, han grep også den drepte soldatens våpen og skjøt villt rundt seg. Terroristen var beduin fra beduin-byen Hura i Negev. Hele beduin-samfunnet der har etterpå tatt avstand fra terrorangrepet hans. Terroristen ble skutt og drept av israelsk politi.) Eritreisk-israelsk dødsoffer, Habtom Zerhoma (29) ble feilaktig oppfattet som terrorist og skutt av en sikkerhetsvakt. Mannen ble mishandlet av tilskuere mens han lå såret på bakken. Senere døde han av sårene. Skarp kritikk av de brutale tilskuerne i ettertid.

• Okt 20: Hebron/Al Fawar-krysset: bildrap-terrorisme. En arabisk terrorist kjørte med vilje over og drepte israelske Avraham Hasano (54) fra Kirjat Arba med en lastebil. Video-opptak av bil-terror-drapet ble frigitt neste dag.

• Okt 20: Hebron: knivdrap-terrorisme. En israelsk militæroffiser ble lettere skadet.

• Okt 20: Gusj Etsion-krysset: bildrap-terrorisme. To israelere lettere skadet av tilsiktet bil-påkjørsel ved buss-stopp. Terroristen trakk deretter en kniv, men ble så skutt og drept.

• Okt 21: Jitshar/Samaria: mislykket knivdrap-terrorisme. En palestinaarabisk jente (15) med kniv prøvde å ta seg inn i bosettingen Jitshar. Hun ble skutt, såret og pågrepet av israelske soldater.

• Okt 21 Nord-Jerusalem/Kikar Adam-veikrysset: knivdrap-terrorismerettet mot kvinnelig israelsk soldat (20), som ble alvorlig skadet i overkroppen. Terroristen (22) var fra Øst-Jerusalem. Han ble skutt og drept. En mistenkt medskyldig ble arrestert.

• Okt 21: Ofra-bosettingen nord for Jerusalem: bildrap-terrorisme. En israelsk politimann ble lettere skadd. Terroristen drønnet inn i sjekkpunktet uten å adlyde politiets stopp-varsler. Terroristen greide deretter å rømme til landsbyen Silwad, der israelske styrker finkjemmet området på jakt etter mannen.

• Okt 21 Maale Adumin:mislykket bilbombe-terrorisme. Sikkerhetsstyrker fant hjemmelaget bombe i en bil. To palestinaarabiske menn pågrepet.

• Okt 21 Beit Ummar/Hebron: steinkastings- og bildrap-terrorisme. Fem israelske soldater ble lettere skadd. Etter massivt steinkasting mot bilen de satt i, forlot soldatene bilen for å pågripe steinkasterne, men da ble de bevisst påkjørt av en arabisk bilfører. Bilføreren ble skutt på stedet og alvorlig såret.

• Okt 22 Beit Sjemesj:knivdrap-terrorisme. En bibelskole-student (18) ble moderat såret av knivstikking ved et buss-stopp utenfor synagoge. Utført av to arabiske terrorister (21) fra Hebron-regionen. De var væpnet med kniver og prøvde så å ta seg ombord i en skolebuss full av israelske barn, men da ble de skutt og drept av israelsk politi.

• Okt 22 Bet El/Judea: brannbombe-terrorisme. Et israelsk ektepar med tre små barn ble såret i et brannbombe-angrep på bilen de satt i. Mangler opplysninger om terroristen(e).

• Okt 22 Gusj Etsion: knivdrap-terrorisme. Israelsk soldat såret av arabisk knivstikker. Gjerningsmannen skutt på stedet.

• Okt 24 Bilboa/Samaria: mislykket knivdrap-terrorisme. Arabisk gutte-terrorist (16) utkledd som sukkertøy-selger forsøkte å knivstikke israelsk sikklerhetsvakt. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• Okt 25 Ariel-krysset/Samaria: knivdrap-terrorisme. En israelsk mann (25) som haiklet, ble knivstukket av en arabisk terrorist som deretter flyktet. Terroristen ble senere pågrepet.

• Okt 25 Hebron:knivdrap-terrorisme. En israelsk politimann ble forsøkt knivstukket av en arabisk jente (17). Politimannen skjøt jenta, og hun døde senere av skuddsårene.

• Okt 25 Gusj Etsion-blokken: knivdrap-terrorisme og steinkastings-terrorisme. En israelsk mann (58) ble moderat såret i knivstikking etter at terrorister først hadde ødelagt bilen han satt i, med steinkasting.

• Okt 26 Hebron:knivdrap-terrorisme.To knivstikkinger på rad. På morgenen ble en israelsk soldat knivstukket og alvorlig såret. Gjerningsmannen ble skutt på stedet. Senere på dag forsøkte en arabisk terrorist (19) å knivstikke en israelsk vaktsoldat utenfor Patriarkenes Grav. Terroristen ble skutt og drept.

• Okt 27 Jerusalem sentrum: knivdrap-terrorisme og øksedrap-terrorisme. Terroristene var to arabiske gutte-terrorister (17 og 16) fra Øst-Jerusalem, en med øks og en med kniv. Begge ble arrestert, ingen ble såret.

• Okt 27 Gusj Etsion-krysset: knivdrap-terrorisme. En israelsk soldat ble moderat såret. To arabiske terrorister ble skutt på stedet.

• Okt 28 Gusj Etsion-krysset: knivdrap-terrorisme. En israelsk kvinne knivstukket i ryggen og moderat såret. Terroristen ble pågrepet.

• Okt 28 Hebron: knivdrap-terrorisme. En israelsk soldat ble forsøkt knivstukket ved Patriarkenes Grav. Gjerningsmannen skutt og drept på stedet.

• Okt 29 Hebron: knivdrap-terrorisme. En israelsk soldat ble knivstukket og lettere såret ved Patriarkenes Grav. Deretter prøvde terroristen å knivstikke en grensepoliti-soldat, men da ble han selv skutt og drept.

• Okt 29 Beit Hadassa-området: mislykket knivdrap-terrorisme, rettet mot en israelsk soldat. Terroristen ble skutt på stedet.

• Okt 29 Jerusalem:skuddrap-terrorisme. «Kjør-forbi-skyting» rettet mot buss-passasjerer som ventet på bussen. Ingen ble skadet.

• Okt 30 Tapuakh-krysset/Samaria: knivdrap-terrorisme.To terrorister kom kjørene på en motorstykkel med hver sin kniv og forsøkte å knivstikke en grensepoliti-soldat. Den ene terroristen ble skutt på stedet. Den andre ble pågrepet.

• Okt 30 French Hill/Jerusalem:knivdrap-terrorisme. En israeler ble moderat såret mens han ventet på bybanen. Den arabiske terroristen ble skutt og drept på stedet.

• Okt 31 Gilboa-krysset/Samaria: knivdrap-terrorisme. Den arabiske terroristen fra Jenin (17) prøvde å knivstikke israelske vaktsoldater, men ble skutt og drept på stedet.

• 01 nov Hebron: bildrap-terrorisme, tre grensepoliti-soldater forsøkt drept med bil. Alle tre ble såret. Terroristen: opplysninger mangler.

• 01 nov Hebron: knivdrap-terrorisme. En arabisk mann forsøkte å knivstikke en israelsk soldat under voldelige gateopptøyer. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 02 nov Gilboa-krysset/Samaria: knivdrap-terrorisme. To palestinaarabere forsøkte å knivstikke en israelsk soldat ved en bensinstasjon like ved krysset. Den ene gjerningsmannen ble skutt og drept, den andre ble pågrepet.

• 02 nov Risjon Letsion/Tel Aviv-området: knivdrap-terrorisme. En palestinaarabisk terrorist fra Hebron-området (19) såret tre personer deriblant en 80 år gammel israelsk kvinne, ved et busstopp i sentrum av byen. To av terror-ofrene ble alvorlig såret. Den angripende terroristen ble pågrepet.

• 02 nov Netanja: knivdrap-terrorisme. En palestinaarabisk terrorist knivstakk en 71 år gammel israelsk mann , som ble alvorlig såret. Gjerningsmannen skutt og drept på stedet.

• 04 nov Halhoul-krysset/Hebron-området: bildrap-terrorisme. En arabisk terrorist greide å ramme tre grensepoliti-soldater med bil, alle tre ble alvorlig såret, og en av dem, stabsersjant Benjamin Jakubovitsj (19) ble kritisk såret i angrepet. Etter fire dager døde han på sykehus av sårene og skadene han ble påført. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 05 nov Gusj Etsion: knivdrap-terrorisme. Gjerningsmannen ble skutt og drept på stedet.

• 06 nov Hebron: skudddrap-terrorisme, to angrep etter hverandre, i det første ble to israelske tenåringer (16 og 18) såret, den ene alvorlig, like ved Patriarkenes Grav. Kort etter ble en israelsk soldat skutt og alvorlig såret ved Beit Anun-krysset. Den arabiske gutte-terroristen (16) var fra landsbyen Bani Nain. Han ble pågrepet.

• 06 nov Sjaar Binjamin/Jerusalem-regionen: knivdrap-terrorisme., en israeler ble såret ved et supermarket. Terroristen: opplysninger mangler.

• 08 nov Nabi Ilyas/Samaria: knivdrap-terrorisme., en israelsk bilfører stoppet ved en butikk for å handle i den arabiske landsbyen og ble knivstukket. Terroristen: opplysninger mangler.

• 08 nov Beitar Ilit/Jerusalem-regionen: knivdrap-terrorisme. En sivil israelsk sikkerhetsvakt ble forsøkt knivdrept og ble lettere såret. Terroristen var en arabisk kvinne som plutselig trakk kniv mot vakten. Bilder fra et overvåkningskamera viser kvinnen kledd i svarte kvinneklær idet hun løfter en kniv mot vakten, samtidig som en sementbil passerer ved siden av. Den kvinnelige terroristen ble skutt, såret og pågrepet.

• 08 nov Tapua-krysset/Samaria: bildrap-terrorisme. En arabisk bildrap-terrorist forsøkte å ramme en hel gruppe haikere som ventet ved en buss-lomme. Terroristen traff fire av dem og de ble alle såret, derav to alvorlig. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 09 nov Elijahu-sjekkpunktet/Alfei Menasje/Samaria: knivdrap-terrorisme. En palestinaarabisk kvinne forsøkte å knivstikke sikkerhetsvakter ved sjekkpunktet med kjøkkenkniv. Kvinnen ble skutt og drept av andre sikkerhetsvakter. På kvinnen ble det funnet et maskin-skrevet selvmordsbrev på fire-fem linjer.

• 10 nov Pisgat Zeev-bydelen/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. Terroristene var to arabiske smågutter (11 og 14 år) som prøvde å knivstikke en sikkerhetsvakt ved en bybanestasjon mens de var på vei hjem fra skolen. Vakten skjøt selv og såret den ene av gutte-terroristene. Begge ble pågrepet.

• 10 nov Damaskusporten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. Den arabiske terroristen angrep en israelsk politioffiser, deretter ble han skutt. Han døde straks etter av skuddsårene.

• 10 nov Abu Dis/Jerusalem-regionen: knivdrap-terrorisme. En arabisk gutte-terrorist (16) prøvde å knivstikke en israelsk grensepoliti-vakt ved et sjekkpunkt. Angriperen ble skutt og drept på stedet.

• 13 nov Otniel/Hebron-området: skudddrap-terrorisme. En arabisk terrorist skjøt og drepte rabbi Jaakov Litman (49) og sønnen hans Netanel Litman (18) mens de kjørte på en vei ved Otniel. Kona og de fire andre barna til rabbi Litman ble lettere såret av skudd-splinter og av bil-kollisjonen som fulgte etter skudd-drapet på bilens sjåfør. Terroristen ble pågrepet.

• 19 nov Tel Aviv: knivdrap-terrorisme, rabbi Aharon Jesajev (32) fra Holon og Reuven Aviram (51) fra Ramle ble knivstukket og myrdet av en arabisk knivdrap-terrorist fra Dura i Samaria. De to dødsofrene holdt på å kjøpe bøker i en judaica-bokhandel i Tel Aviv da de ble angrepet. Terroristen ble pågrepet.

• 19 nov Gusj Etsion: skudddrap-terrorisme. Den arabiske terroristen åpnet ild med maskinpistol og skjøt mot biler som sto i trafikk-kork ved Alon Sjvut-krysset, sør for Jerusalem. Døds-ofrene:Esra Schwartz (18) fra Sharon, Massachusetts, USA, Jaakov Don (49) fra Alon Sjvut og Sjadi Arafa (40) fra Hebron.Fire andre ble lettere såret. Terroristen ble pågrepet. Den amerikanske tenåringen Ezra Schwartz var kommet til Israel som deltaker i et ni måneders ungdomsprogram for frivillig arbeid i Israel. Schwartz var bibelskolestudent i Beit Schemesj. På dødsdagen hadde han akkurat besøkt monumentet til minne om de tre kidnappede israelske bibelskolestudentene fra sommeren 2014, og deltok på hjemveien i en solidaritetsmarkering for israelske vaktsoldater utstasjonert i Gusj Etsion, da han ble skutt og drept av terroristen.

• 21 nov Kirjat Gat: knivdrap-terrorisme. Terroristen såret fire israelere, deriblant en 13 år gammel jente, på King David street. Terroristen ble pågrepet etter noen timer.

• 22 nov Brigade-krysset/Samaria: knivdrap-terrorisme. En palestinaarabisk jente (16) trakk frem en kniv og angrep en ung israelsk kvinne som ventet ved et buss-stopp. Angriperen ble sett av en bilfører, som bevisst kjørte på terroristen med bilen sin for å stanse henne. Trass i påkjørselen forsøkte terroristen seg på nytt, men da ble hun skutt og drept av sikkerhets-styrker.

• 22 nov Kfar Adumim-krysset/Jerusalem-regionen: bildrap-terrorisme. En palestinaarabisk drosjesjåfør prøvde å ramme en gruppe israelske fotgjengere med bilen sin, men greide det ikke. Etter fiaskoen hoppet han ut av bilen med en kniv og såret en mann. Så ble terroristen skutt og drept.

• 22 nov Gusj Etsion-krysset: knivdrap-terrorisme. Døldsofferet: Hadar Buchris (21) ble dødelig knivstukket av terroristen mens hun ventet på skyss ved krysset. Vaktsoldater skjøt deretter terroristen og drepte ham.

• 23 nov Jerusalem: saksedolkings-terrorisme. To arabiske tenåringsjenter (14 og 16) dolket forbipasserende med hver sin saks i Jaffagaten, ikke langt fra Mahane Jehuda-markedet. De såret en aldrende palestinaarabisk mann fra Betlehem som de åpenbart trodde var jødisk. Sikkerhetsvakter skjøt begge terroristene, den ene ble drept, den andre pågrepet. Under skytingen ble en sikkerhetsvakt lettere såret av en rekyl.

• 23 nov Sjavei Sjomron/Nord-Samaria: bildrap-terrorisme. En israelsk ungdom (18) ble såret av terroristens påkjørsel. Terroristen: Ingen opplysninger.

• 23 nov Modiin-veien Rute 443: knivdrap-terrorisme. Dødsoffer: vernepliktig soldat Ziv Mizrahi (18). Terroristen angrep tre kvinnelige soldater med kniv, deriblant en offiser. De to andre ble lettere såret. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 24 nov Tapua-krysset/Samaria: bildrap-terrorisme. Den arabiske terroristen kjørte bilen inn i en flokk israelske soldater som sammen med en grensepoliti-soldat holdt på å vurdere sikkerhetstiltak for å forhindre den slags angrep. Fire ble lettere såret. Terroristen ble skutt, såret og pågrepet.

• 25 nov Al Fawar-krysset/Hebrom-området: knivdrap-terrorisme. En soldat ble alvorlig såret av knivstikkeren (19), som var student ved Palestinas Tekniske College. Terroristen ble skutt og drept.

• 27 nov Kfar Adumim-krysset/Jerusalem-området: bildrap-terrorisme. To soldater ble lettere såret. Terroristen: Ingen opplysninger.

• 27 nov Beit Ummar-inngangsporten/Gusj Etsion-området: bildrap-terrorisme. Seks soldater ble lettere såret da den palestinaarabiske terroristen prøvde å kjøre dem i hjel. Terroristen: Ingen opplysninger.

• 29 nov Damaskus-porten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En grensepoliti-offiser ble knivstukket og såret. Terroristen ble skutt og drept.

• 29 nov Shamgar-gaten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En kvinnelig gjeste-arbeider (31) fra Nepal ble moderat såret av knivstikking mens hun ventet på bussen på fridagen sin. Terroristen flyktet, men ble senere pågrepet.

• 01 desbr Gusj Etsion-krysset: knivdrap-terrorisme. Den arabiske tenårings-terroristen (16) prøvde seg med et nytt knivdrap-angrep på åstedet for 10 tidligere knivdrap-forsøk de siste månedene. Soldater skjøt og drepte terroristen. En israeler ble lettere såret av splinter.

• 01 desbr Einav-krysset/Samaria: knivdrap-terrorisme. Den kvinnelige arabiske terroristen prøvde forgjeves å knivstikke en soldat ved et sjekk-punkt like ved krysset. Terroristen ble skutt og drept.

• 03 desbr Hisme-sjekkpunktet/Jerusalem-regionen: skudddrap-terrorisme. En soldat og en sivilist ble såret. Terroristen ble skutt og drept.

• 03 desbr Haneviim-gaten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En israelsk politi-offiser ble moderat såret etter at terroristen kom bort til politibilen og angrep med kniv. Terroristen ble skutt og drept.

• 04 desbr Ofra/Nordvest-Jerusalem: bildrap-terrorisme. To soldater ble såret. Bildrap-terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 04 desbr Abud/Nordvest-Jerusalem: knivdrap-terrorisme. Den arabiske terroristen knivdolket en israelsk soldat i nakken. Angriperen ble skutt og drept på stedet.

• 04 desbr Hebron: knivdrap-terrorisme. To arabiske terrorister knivstakk og såret en israelsk soldat. Terroristene ble skutt og drept på stedet.

• 06 desbr Romema-bydelen/Jerusalem: kombinert bildrap-terrorisme og knivdrap-terrorisme. Etter å ha påkjørt og såret to israelere hoppet terroristen ut av bilen med kniv og stakk og såret en tredje fotgjenger. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 07 desbr Patriarkenes grav/Hebron: knivdrap-terrorisme. En israelsk mann, Genady Kofman (41) ble knivstukket og livstruende såret. Kofmann var far til to barn og bodde i Kiryat Arba. Etter over tre uker på sykehus døde Kofman (30.12.15) av sårene terroristen påførte ham. Terroristen (21) ble skutt og drept på stedet.

• 09 desbr Afula/Nord-Israel: knivdrap-terrorisme. Angrepet ble avverget ved at de tre arabiske tenåringene ble avslørt med slakter-kniver før de nådde frem.

• 09 nov Avnej Hefets-veien/Samaria: skudddrap-terrorisme. Terroristene fyrte av 23 skudd mens de kjørte langsomt forbi terror-ofrenes bil. En jødisk mann ble alvorlig såret og kona hans moderat såret. Terroristene flyktet til Tulkarm der de ble ettersøkt av israelske styrker.

• 09 desbr Beit Hadassa-sjekkpunktet/Hebron: knivdrap-terrorisme. terroristen knivstakk og såret en soldat og en sivilist. Terroristen var fetter av terroristen som to dager tidligere ble skutt og drept etter angrepet ved Patriarkenes Grav i Hebron. Nå ble han selv skutt og drept på åstedet av sikkerhetsstyrker.

• 10 desbr Beit Arje/Luban/Samaria: bildrap-terrorisme. Bilen rammet fire soldater som alle ble såret, derav en alvorlig (20). Terroristen var Hamas-medlem. Han ble pågrepet etter et søk.

11 desbr Halhoul-krysset/Kirjat Arba: bildrap-terrorisme. Terroristen ble skutt og drept før angrepet var over.

11 desbr Gilboa-krysset: skudddrap-terrorisme. Terroristen skjøt mot soldater fra en bil. Deretter ble han selv skutt og såret av soldatene – og pågrepet av israelsk politi.

• 13 desbr Kirjat Arba/Gusj Etsion: knivdrap-terrorisme. Den kvinnelige arabiske terroristen forsøkte å knivstikke en israelsk sivilist. Hun ble skutt og pågrepet av israelske styrker.

• 14 desbr Beit Arje/Luban: steinkastings-terrorisme. Terroristene kastet en diger stein gjennom frontvinduet i en bil med tre israelere. De ble lettere såret. Terroristene: Ingen opplysninger.

• 14 desbr Calatrava-broen/Jerusalem: bildrap-terrorisme. Terroristenes bil rammet en buss og et sted mellom 11 og 14 passasjerer ble såret (sprikende tall-opplysninger i rapportene). Blant de alvorligst sårede buss-passasjerene var en 15 måneder gammel baby og moren hans. Begge ble behandlet med mikro-kirurgi. Babyens fot ble nesten avkuttet i angrepet. Den arabiske terroristen (21) kom opprinnelig fra Beit Hanuna i Jerusalem, men bodde nå i Hebron. Han ble skutt og drept på åstedet.

• 18 desbr Kalandia-krysset: bildrap-terrorisme. Terroristene prøvde å kjøre bilen sin inn i sikkerhetssoldatene, men greide det ikke. Begge terroristene ble skutt og drept.

• 19 desbr Raanana: knivdrap-terrorisme. Terroristen dolket kniven sin inn i tre mennesker. En av dem ble alvorlig såret. Terroristen prøvde også å ta seg inn i en synagoge på sabbats-ettermiddagen, men greide det ikke. I stedet ble han overmannet av sikkerhetsvakter og pågrepet.

• 20 desbr Hebron: knivdrap-terrorisme. Terroristen prøvde å kjøre kniven inn i to soldater. Forsøket mislyktes, og terroristen ble pågrepet.

• 23 desbr Jerusalem/Jaffa-porten: knivdrap-terrorisme. To terrorister knivstakk og drepte rabbi Reuven Birmajer (45) med mange stikk mot overkroppen. Plassen foran Jaffa-porten var full av tusensvis av internasjonale turister som skulle feire Lille Julaften inne i Gamlebyen. Grensevaktsoldater skjøt mot terroristen og drepte ham på stedet. Men en av kulene traff Ofer Ben Ari (46) og drepte ham.

• 24 desbr Hebron: knivdrap-terrorisme. En arabisk terrorist prøvde å knivstikke to israelske vaktsoldater, men mislykter. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 24 desbr Ariel/Samaria: knivdrap-terrorisme. En arabisk terrorist knivstakk to israelske sikkerhetsvakter, den ene ble alvorlig såret. Terroristen ble skutt og drept på stedet av israelske sikkerhetsvakter.

• 25 desbr Betlehem: steinkastings-terrorisme. Terroristene kastet stein på bilen til den latinske patriarken, Fuad Twal, som var på besøk i Betlehem på Juledag. (Ingen opplysninger om terroristene).

• 25 desbr Silwad/Samaria: bildrap-terrorisme. En arabiksk kvinne (40) prøvde å kjøre bilen sin inn i noen israelere. Vaktsoldatene skjøt og drepte henne på stedet.

• 26 desbr Hawara/Samaria: bildrap-terrorisme. En israelsk soldat ble lettere skadet da den arabiske terroristen (56) kjørte på ham med bilen sin. Terroristen ble skutt og såret av vaktsoldater, senere døde han av sårene sine på sykehus.

• 26 desbr Jerusalem/Jaffa-porten: knivdrap-terrorisme. Den arabiske terroristen (26) fra bydelen Ras el-Amud i Øst-Jerusalem var blitt observert på overvåkningskameraer en hel stund mens han satt på den åpne plassen mellom Jaffa-porten og Tzahal-kvartalet og fulgte med på forbipasserende israelere. Så kom en mann kledd i jødisk-ortodokst bønnesjal sammen med barna sine på vei til morgenbønn i synagogen. Terroristen begynte å følge etter dem. Da ble han konfrontert av mistenksomme vaktsoldater. Han svarte med på trekke en stor kniv som han prøvde å dolke i vaktsoldatene. En offiser skjøt ham først en gang, men terroristen fortsatte å angripe med kniven. Da ble han for annen gang skutt og drept på stedet.

• 27 desbr Hawara/Samaria: knivdrap-terrorisme. To arabiske terrorister (17 og 27) knivstakk og såret en soldat. De ble skutt og drept på stedet. En annen israelsk soldat ble ved et uhell truffet av en av kulene.

• 27 desbr Hebron + Samaria + Gamlebyen/Jerusalem: tre avvergede knivdrap-forsøk. To av terroristene var arabiske kvinner (15), den tredje var en arabisk mann som hadde tatt seg ulovlig inn i Jerusalem. Alle tre ble pågrepet, hver på sitt angrepssted.

• 27 desbr Busstasjonen/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En israelsk soldat (18) ble moderat såret av knivstikkingen. Den arabiske terroristen bodde i Øst-Jerusalem. Han ble pågrepet på stedet.

• 31 desbr Samaria (mellom Hawara og Tapua): bildrap-terrorisme. En israelsk soldat ble lettere såret. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 1 jan 2016 Tel Aviv: skuddrap-terrorisme ved en pub i Diezengof-gaten. Pub-eieren, israelske Alon Bakai (26), og en israelsk gjest, Sjimon Ruimi (39) ble skutt og drept av terroristen. Åtte andre ble såret, derav to alvorlig. Terroristen (29) var en israelsk araber fra landsbyen Arara i Nord-Israel. Terroristen rømte fra åstedet i en drosje. Etter drosjeturen skjøt og drepte terroristen drosjesjåføren, Amin Shaaban (42) fra Lod. En uke senere var terroristen blitt sporet opp i nærheten av hjemme-landsbyen sin. Under pågripningen skjøt han mot sikkerhetsstyrkene og ble selv skutt og drept.

• 2 jan Jerusalem/Gusj Etzion-veien: skuddrap-terrorisme fra bil. En arabisk israeler ble lettere såret.

• 3 jan Jerusalem/Armon Hanatziv: knivdrap-terrorisme. Terroristens kniv greide ikke å trenge inn i offeret. Terroristen flyktet. En mistenkt er senere blitt pågrepet.

• 3 jan Sør-Hebron-fjellene: skuddrap-terrorisme. En iosraelsk soldat ble lettere såret under angrepet mens han utførte en sikkerhetssjekk. Ingen opplysninger om terroristen(e).

• 3 jan Hebron/Makpela: skuddrap-terrorisme. En kvinnelig israelsk soldat ble moderat såret av to arabiske snikskyttere fra Abu Snena. Snikskytterne ble senere pågrepet.

• 4 jan Jerusalem/Politihovedkvarteret: knivdrap-terrorisme. En israelsk forbipasserende på gaten utenfor bygningen ble såvidt lettere såret av knivstikkingen. Vaktstyrker skjøt så terroristen i foten. Da han fortsatte å flykte, ble han skutt på nytt, pågrepet og innlagt på sykehus, moderat såret.

• 5 jan Motorvei 79 nord for Jerusalem: steinkastings-terrorisme mot buss. En busspassasjer ble lettere såret.

• 5 jan Gusj Etsion: knivdrap-terrorisme. En israelsk soldat ble lettere såret. Terroristen ble skutt og drept av andre vaktsoldater på stedet.

• 7 jan Beit Anoun-krysset/Kirjat Arba: knivdrap-terrorisme. Angrepet mislyktes. Terroristen ble skuytt og drept på stedet av de israelske vaktsoldatene.

• 7 Gusj Etsion-krysset: knivdrap-terrorisme. Angrepet mislyktes. Tre arabiske terrorister ble skutt og drept på stedet av de israelske vaktsoldatene.

• 9 jan Jordan-dalen: knivdrap-terrorisme. Mislykket angrep. To arabiske terrorister skutt og drept på stedet av israelske styrker.

• 12 jan Beit Anoun-krysset/Kirjat Arba: knivdrap-terrorisme. Mislykket angrep. To arabiske terrorister skuytt og drept av israelske styrker.

• 13 jan Benjamin-regionen/Nord-Jerusalem: steinkastings-terrorisme. En arabisk bussjåfør på en Egged-buss ble lettere såret av glassplinter fra bussvinduet da en stor stein og en maling-flaske ble kastet mot bussen. Ingen opplysninger om terroristen(e).

• 14 jan Nablus-regionen: knivdrap-terrorisme. Den arabiske terroristen angrep vaktsolødater med både en kniv og en knust gladd-flaske. En israelsk offiser ble lettere såret. Terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 14 jan Beit Anoun/Kirjat Arba: knivdrap-terrorisme. Angrepet mislyktes. Terroristen ble skutt opg drept på stedet av israelske styrker.

• 17 jan Samaria: knivdrap-terrorisme. Angrepet ble avverget og terroristen ble skutt og drept på stedet av israelske styrker.

• 17 jan Otniel/Hebron-regionen: knivdsrap-terrorisme. Den arabiske terroristen (15) var fra Beit Amra ved Hebron. Han tok seg inn i Otniel-bosettingen og myrdet Dafna Meir (38) utenfor hjemmet hennes mens hun prøvde å forsvare de seks barna sine. Terroristen kom seg unna, men ble en uke senere pågrepet i sitt eget hjem mens han så på TV.

• 18 jan Tekoa/Sør-Jerusalem: knivdrap-terrorisme. Den arabiske terroristen (15) knivstakk en gravid israelsk kvinne (39) og påførte henne moderate sår. Kvinnen befant seg da utenfor en klesbutikk. Terroristen ble skutt av israelske vaksoldater.

• 24 jan Dolev/Samaria: skuddrap-terrorisme. En terrorist fyrte av seks skudd mot en forbipasserende bil. (Andre opplysninger mangler, bortsett fra et bilde av bilens pulveriserte bakrute).

• 25 jan Beit Horon (mellom Jerusalem og Modiin): knivdrap-terrorisme. To arabiske terrorister (17 og 123) infiltrerte bosettingen og knivstakk to israelske kvinner. En ansatt på supermarkedet stanset dem med en handlevogn. Deretter ble de skutt og drtept av en sikkerhetsvakt. Terroristene viste seg å være væpnet ikke bare med hver sin kniv, men også med sprengstoff, deriblant tre rørbomber. Den ene knivstukkede kvinnen, israelske Sjlomit Krigman (24) var fra Sjadmot i Jordandalen. Hennes knivsår viste seg å være dødelig. Hun døde av sårene på sykehuset neste morgen. Det andre kvinnelige offeret var moderat såret.

• 27 jan Givat Ze'ev/Nord-Jerusalem: knivdrap-terrorisme. Terrorist Obadja Aziz Mustafa Abu Ras (18) var fra landsbyen Bir Nabala. Han knivstakk en israelsk mann i overkroppen like før midnatt. Mannen ble alvorlig såret. Terroristen ble pågrepet på stedet.

• 30 jan Damaskus-porten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En 16 år gammel arabisk gutt fra Øst-Jerusalem knivstakk en 17 år gammel jødisk ungdom fra USA, som nettopp var innvandret til Israel. Ungdommen ble lettere såret. Terroristen overga seg så frivillig til politiet.

• 31 jan Beit El/Samaria: skuddrap-terrorisme. En arabisk terrorist, Amjad Sakari (35) åpnet ild mot tre israelske soldater og såret to av dem alvorlig, mens den tredje ble bare lettere såret. Israelske styrker skjøt og drepte terroristen på stedet. Han viste seg etterpå å være politisoldat i Selvstyremyndighetens politistyrker, Amjad Sakari.

• 31 jan Rute 443: bildrap-terrorisme. En bil med arabisk nummerskilt prøvde å tordne inn i israelske soldater ved et sjekkpunkt, men mislyktes. Terroristen ble skutt, såret oig fraktet til sykehus.

• 1 febr Sal'it/Kfar Saba: knivdrap-terrorisme. Forsøktet mislyktes. Terroristen ble skutt etter at han hadde tatt seg inn på innsiden av sikkeerhetsgjerdet.

• 3 febr Damaskud-porten/Jerusalem: multidrap-terrorisme. Tre terrorister fra Jenin tok seg illegalt inn i Israel vænet med skytevåpen, kniver og sprengstoff. En kvinnelig israelsk grensepolitisoldat, korporal Hadar Cohen, ba dem legitimere seg. Som svar ble hun dødelig såret og avgikk siden ved døden på sykehuset. En jevnaldrende kvinnelig kollega av henne ble alvorlig såret. Terroristene ble deretter skutt og drept på stedet av israelske sikkerhetsstyrker, som etterpå måtte nøytralisere to rør-bomber terroristene hadde fraktet med seg.

• 4 febr Ramle: knivdrap-terrorisme. To arabiske tenårings-jenter (13 og 13) knivstakk en israelsk sikkerhetsvakt utenfor busstasjon-bygningen i Ramle sentrum. Jentene ble pågrepet med knivene i hendene. Den ene av jentene bar også skolle-ranselen sin på ryggen.

• 6 febr beduinlandbyen Rahat/Sør-Israel: knivdrap-terrorisme. En 65 år gammel kvinne ble knivstukket og moderat såret på markedsplassen i landsbyen. Terroristen flyktet. (Nærmere opplysninger mangler).

• 9 febr Nevei Daniel/Gusj Etsion: knivdrap-terrorisme. Terroristen knivstakk en israelsk mann som ble moderat såret. Terroristen flyktet til nabolandsbyen Mahalin. Der ble flere mistenkte etterpå arrestert.

• 13 febr Hebron/Makpela: knivdrap-terrorisme. En kvinnelig arabisk terrorist knivstakk en israelsk soldat like ved Patriarkenes grav. Deretter knivstakk hun også en palestinaarabisk mann (50) som prøvde å stoppe henne. De to mennene ble begge lettere såret. Den kvinnelige terroristen ble skutt og drept på stedet av israelske styrker.

• 14 febr Damaskus-porten/Jerusalem: skuddrap-terrorisme. En gruppe israelske politifolk observerte en mistenkelig arabisk mann med veske i hånden. De stanset mannen og ba ham åpne vesken. Mannen dro da frem et hjemmelaget automatvåpen og prøvde å skyte politifolkene. De svarte med å skyte og drepe terroristen. Deretter ble politifolkene beskutt fra en annen retning, hvor det befanmt seg en annen arabisk mann med automatvåpen. Også denne terroristen ble skutt og drept på stedet.

• 14 febr Hebron/Makpela: knivdrap-terrorisme. En arabisk kvinne trakk en kniv og prøvde å angripe en vaksoldat like ved Patriarkenes Grav. Hun ble straks skutt, alvorlig såret og fraktet til sykehus.

• 14 febr Tekoa/Har Homa/Jerusalem-regionen: knivdrap-terrorisme. En arabisk mann kom springende med kniv mot en gruppe politifolk ved Mazmorija-sjekkpunktet. En sikkerhetsoffiser som overvåket området via et sikkerhets-kamera, så angrepet og advarte politifolkene. De skjøt så og drepte terroristen før noen av dem var blitt rammet.

• 14 febr Hinanit/Jenin: skuddrap-terrorisme. To palestina-arabiske tenåringer skjøt på en israelsk soldat-patrulje. Soldatene besvarte ilden og drepte begge tenåringene. Et gevær og en kniv ble funnet i tenåringenes besittelse.

• 15 febr Damaskus-porten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En ung kvinnelig arabisk terrorist vekket israelske politivakters mistanke. Da de nærmet seg henne, dro hun frem en stor kniv og prøvde å angripe. Kvinnen ble pågrepet og tatt i forvaring. Terroristen viste seg å være i besittelse av ytterligere en stor kniv.

• 18 febr Sjaar Binjamin/supermarkedet Rami Levy: knivdrap-terrorisme. To arabiske gutte-terrorister (14) ankom supermarkedet sammen med en eldre slektning (35), alle tre fra landsbyen Beitunia like ved Ramalla. Den eldre slektningen ble stanset i døren av sikkerhetsvakten fordi han tidligere var gått amok inne i lokalet. Men de to gutte-terroristene ble sluppet inn uten å kroppsvisitering. Inne i butikken angrep guttene og knivstakk en kunde som ble alvorlig såret. Vernepliktig stabsersjant Tuvia Janai Weissman (21) befant seg lenger inne i butikken sammen med sin kone og deres lille baby. Nå angrep han ubevæpnet den ene gutte-terroristen i et forsøk på å redde kniv-offeret. Men da ble han selv knivstukket bakfra og drept av den andre gutte-terroristen, som hadde gjemt seg bak en reol med varer. – Hele scenen i butikken ble filmet av kjøpesenterets overvåknings-kamera. Gutte-terroristene ble skutt av en væpnet sikkerhetsmann som kom springende til fra en annen butikk. Den ene gutte-terroristen ble drept på stedet, den andre ble såret, pågrepet og sendt på stykehus. Den eldre slektningen ble etterpå arrestert av politiet. – Stabsersjant Weissman var hjemme hos familien på ukeslutt-permisjon. Han hadde bedt om tillatelse til å ta våpenet med seg under permisjonen, men det ble nektet pga en forskrift. Etter drapet på Weissman vedtok det israelske forsvaret å oppheve forskriften om at soldater på perm ikke får bære våpen mens de er hjemme på perm.

• 19 febr Damaskus-porten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En arabisk terrorist (20) ankom gjennom Damaskus-porten og angrep to vaktsoldater bakfra. De ble såret. Terroristen ble skutt og drept på stedet av andre vaktsoldater. En palestina-arabisk kvinne (50) ble lettere såret av splinter fra ett av skuddene.

• 19 febr Silwad/Ramalla: bildrap-terrorisme. En arabisk terrorist prøvde å kjøre over to israelske soldater, men ble skutt og drept på stedet før han greide å ramme dem.

• 20 febr Damaskus-porten/Jerusalem: knivdrap-terrorisme. En arabisk mann (18) trakk en kniv for å angripe grensepoliti-soldater, men ble skutt og arrestert under forsøket.

• 21 febr Tapua-krysset/Samaria: knivdrap-terrorisme. En ung arabisk kvinne vekket grensepoliti-soldatenes mistanke fordi hun prøvde å ta seg inn til et område der israelske ungdommer pleier å stå mens de haiker. Da kvinnen ble stanset, fant man en stor kniv på henne. Kvinnen tilsto under avhør etterpå at hun hadde bestemt seg for å bli terrorist etter å ha vært aktiv på et arabisk sosialt nettverk som oppfordret til drap og vold mot jøder.

• 21 febr Hebron-regionen: knivdrap-terrorisme. En 14 åpr gammel arabisk gutte-terrorist prøvde å åpne bildøren på et israelsk militær-kjøretøy for å knivstikke en av soldatene inni. Gutte-terroristen ble arrestert.

• 21 febr Botot-hrysset/Nablus-regionen: knivdrap-terrorisme. En 15 år gammel arabisk gutte-terrorist ble arrestert idet han prøvde å dolke en kniv inn i en israelsk soldat.

• 24 febr Gusj Etsion-krysset: knivdrap-terrorisme. En terrorist prøvde å knivstikke major i reservestyrken Eliav Gelman. En israelsk soldat skjøt terroristen, men ett av skuddene rammet og drepte major Gelman. Terroristen ble moderat såret og pågrepet på stedet. Han viste seg å være mattematikk-lærer i en arabisk bydel-skole i Hebron-området.

• 24 febr Hebron-porten/Jerusalem: terrorvåpen-smugling. Israelsk politi pågrep to arabiske menn som prøvde å smugle rørbomber og ammunisjon i kurver med bagel-bakverk.

• 26 febr Maale Adumim/Jerusalem-området: øksedrap-terrorisme. En arabisk terrorist (21) angrep en ubevæpnet israelsk nattevakt inne i et kjøpesenter. Sikkerhetsvakten falt raskt om, men terroristen fortsatte å hamre øksen inn i den liggende vakten mange ganger. En stir blodflekk bredte seg på gulvet, før terroristen flyktet. Hele scenen ble filmet av et overvåkningskamera. Det israelske terror-offeret ble kritisk såret, men overlevde forbløffende nok på sykehuset. Terroristen ble snart etter identifisert og arrestert på hjemstedet. Den uhyggelig brutale økse-video-en vakte voldsomme reaksjoner, ikke minst hos offerets pårørende.

• 26 febr Beit El-sjekkpunktet/Ramalla-regionen: knivsdrap-terrorisme. En arabisk gutte-terrorist prøvde å knivstikke israelske vaktsoldater, men ble selv skutt og drept på stedet.

• 2 mars Eli/Jerusalem-regionen: knivdrap-terrorisme. To arabiske tenårings-terrorister (17 og 17) gjemte seg tidlig om morgen utenfor et israelsk bolighus. Kl 0600 om morgenen kom mannen i huset, en israelsk reserveoffiser som skulle til reservesoldat-tjeneste, ut gjennom døren. Da stormet en av terroristene inn døren bak ham, væpnet med kniv og tre-klubbe. Terrloristen satte kursen mot et barne-soveværelse, der moren akkurat hjalp de fem barna med å stå opp. Den iosraelske reserveoffiseren var blitt truffet av klubbe-slag, men stormet inn igjen etter terroristen, skrek til kona at hun skulle låse soveroms-døren og greide så å jage terroristen ut igjen gjennom gatedøren, før han låste døren. Slik greide han å redde hele familien fra angrepet. Lokale sikkerhetsvakter ble i mellomtiden alarmert av en telefon fra kona og drepte de to arabiske tenårings-terroristene utenfor huset.

• 2 mars Har Brakha/Samaria: knivdrap-terrorisme. To arabiske terrorister knivstakk og såret to israelske soldater før de flyktet og forsvant i tusmørket om kvelden.

• 3 mars Al Auja/Jordan-dalen: knivdrap-terrorisme. En 14 år gammel arabisk gutte-terrorist fra en nabolandsby knivstakk og såret lett en israelsk politimann som dirigerte trafikken på riksvei 90 etter at et tre var falt ut i veien. Gutte-terroristen bløe pågrepet.

• 3 mars Rahelim/Samaria: skuddrap-terrorisme. En israelsk politibil ble skutt på og en offiser ble lettere skadet.

 

Terrorstatistikk for perioden 13.09.2015 til 03.03.2016:

33 israelske dødsofre

375 sårede terror-ofre, derav 4 arabiske terror-ofre

195 knivdrap eller knivdrap-forsøk

78 skudddrap eller skuddrap-forsøk

39 bildrap eller bildrap-forsøk.

Selvstyre-president Mahmoud Abbas (16/11/2015): «Dette er en fredelig oppstand».

Gå til innlegget

En egen stat for det jødiske folket

Publisert nesten 4 år siden

Israels ufrakommelige jødiske selvforsvarsrett har nå i 69 år viste seg å være denne verdens sterkeste forsvars-middel mot jøde-hat og jødestat-hat.

Israel ble gjenopprettet som stat gjennom en refleksjonsprosess som hadde til formål å løse «det jødiske spørsmålet». Stikkordet «det jødiske spørsmålet» handler om et minst 3.000 år gammelt historisk faktum: At det i alle generasjoner vokser frem et irrasjonelt, demonisk og diabolsk jødehat som har til formål å myrde og drepe jøder med sikte på totalutryddelse.

 

Jødisk og kristen sionisme

Theodor Hertzls bok om jødestaten (1896) var ett av de viktigste bidragene i den omfattende debatt-prosessen om «det jødiske spørsmålet» på 1800- og 1900-tallet. Boken hadde som hovedtese at «det jødiske spørsmålet» bare kan løses ved at det blir opprettet en egen stat for det jødiske folket. Tilhengerne av dette standpunktet begynte å kalle seg «sionister», oppkalt etter fjellet Sion som ligger i Jerusalem.

Før denne jødiske sionismen vokste frem, fantes det en eldre strømning som primært hadde protestantiske kristne røtter: «Restaurasjonismen». Den handlet også om «det jødiske spørsmålet». Og den handlet også om hvordan jøder skulle kunne beskyttes mot det onde, hatefulle, demoniske og diabolske giftstoffet som antisemittismen er.

Men den kristne «restaurasjonismen» hadde et tilleggspremiss som den sekulære jødiske sionismen ofte manglet eller bevisst utelot: Det faktum at det i Det gamle og Det nye testamentet fins et bibelsk svar på «det jødiske spørsmålet». For der finner vi en lang rekke profetier om at Gud selv, for sitt eget hellige navns skyld, en dag vil gjenopprette en egen stat for hele 12-stamme-folket.

Og en ting til: Gud ville restaurere Israel på det samme landområdet som forrige gang da David/Salomo var konger for 3.000 år siden. Derav betegnelsen «restaurasjonismen».

Da den sekulære jødiske sionismen dukket opp, så disse kristne restaurasjonistene straks likheter i sluttkonklusjon: At en egen jødisk stat er det eneste maktmiddelet som kan hindre stadig nye utbrudd av hatefull, demonisk antisemittisme i å nå målet sitt: folkemord på jødefolket.

Derfor sluttet de kristne restaurasjonistene entusiastisk opp om den jødiske sionismen. Og for sin egen del lot de selvbetegnelsen «restaurasjonisme» gå i glemmeboken – og begynte i stedet å kalle seg «kristen-sionister».

 

Samarbeidet Balfour-Weizmann 1917 og Truman-Weizmann 1947

Samarbeidet mellom jødisk og kristen sionisme førte i 1917 til Balfour-deklarasjonen. Den var forfattet av en kristen-sionist, Lord Arthur Balfour.

Balfour-deklarasjonen ble gjennom to vedtak i Folkeforbundet i 1922 kodifisert som gjeldende folkerett og som plattform for det britiske Palestina-mandatet. Under hele denne prosessen samarbeidet Balfour og de britiske kristen-sionistiske politikerne tett med de jødiske sionistlederne, representert især ved Khaim Weizmann.

Tre årtier senere, i 1947-48, nådde Balfour-deklarasjonen endemålet sitt. Da sa britene i frustrasjon opp hele Palestina-mandatet og overlot det til FN. FN-pakten av 1945 hadde i artikkel 80 sanksjonert Balfour-deklarasjonens fortsatte gyldighet som gjeldende folkerett. Og hovedforsamlingens delingsvedtak av 29.11.1947 fulgte dette opp ved å gi grønt lys for å erstatte det midlertidige mandatet med dets intenderte oppfølging: Gjenopprettelsen av Israel som egen stat for det jødiske folket.

Nok en gang skjedde det gjennom et tett og bevisst samarbeid mellom sentrale nøkkelpersoner innenfor jødisk og kristen sionisme. For USAs president Harry S. Truman var kristen-sionist. Og han samarbeidet i denne saken tett med den jødiske sionist-lederen Khaim Weizman.

På det kritiske tidspunktet i 1947 var det så nok en gang kristen-sionisten som personlig grep inn og satte igjennom at USA skulle stemme ja til vedtaket i FNs hovedforsamling. Trass i at utenriksminister Marshall, og hele USAs utenriks-etablissement med ham, tenke «arabistisk» og «olje-kapitalistisk» – og gikk sterkt imot FN-vedtaket.

 

Hovedspørsmålet: Den jødiske staten som virkemiddel

Neste år er det 100 år siden den første av disse to milepelene: Balfour-deklarasjonen. Og det er 70 år siden den andre milepelen: Truman-beslutningen og FNs delingsvedtak.

Det avgjørende spørsmålet foran de to jubileene bør handle om selve hovedtesen: Har det faktisk vist seg å stemme at en egen jødisk stat er menneskehetens mest effektive virkemiddel mot det hatefullt onde og demoniske jødehatet med dets folkemord-ambisjon mot jødefolket.

Svaret er utvilsomt ja.

Den jødiske staten har ikke utryddet det demoniske jødehatet. Men det har tvunget verdens jødeaterne til å iføre seg nye klær og stå frem som anti-sionister, jødestat-hatere.

Samtidig er det patent ufrakmommelig at folkeretten, gjennom FN-paktens artikkel 50, tilkjenner den jødiske staten en overordnet rett til å bruke militært selvforsvar i kampen for å forsvare jødefolket mot dem som hater både dem og staten deres.

Denne ufrakommelige jødiske selvforsvarsretten har nå i 69 år viste seg å være denne verdens sterkeste maktmiddel mot jøde-hat og jødestat-hat.

Derfor er det svært sentralt og viktig at den israelske regjeringen under statsminister Netanjahu nå går inn for å knesette i Israels Basic Law en bestemmelse om at Israel skal definere seg selv som en jødisk stat.

(Dette innlegget er ment  både som selvstendig innlegg og som motlegg mot konklusjonen i Hans Morten Haugens innlegg et annet sted på Verdidebatt. Du finner det her.)

 

 • Kilder/Litteratur til videre studium:
 • a) Balfour-deklarasjonen:
 • Geoffrey Lewis: «Balfour and Weizmann, The Zionists, the Zealots and the Emergemnce of Israel», Continuum US and UK 2009.
 • Jonathan Schneer: «The Balfour Declaration, The origins of the Arab-Israeli Conflict», Bloomsbury 2010.
 • b) Kristen-sionismen:
 • Donald M. Lewis: «The Origins of Christian Zionism, Lord Shaftesbury and Evangelical Support for a Jewish Homeland», Cambridge University Press 2010.
 • Shalom Goldman: «Zeal for Zion, Christians, Jews & the Idea of the Promised Land», The University of North Carolina Press 2009.
 • c) Harry S. Truman:
 • Allis Radosh and Ronald Radosh: «A Safe Haven, Harry S. Truman and the Founding of Israel», Harper Collins Publishers 2009.
 • Paul Charles Merkley: «American Presidents, Religion, and Israel, The Heirs of Cyrus», Preagers Publishers 2004.
 • d) Jødehat:
 • Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einbhard Lorenz: «Jødehat, Antisemittismens historie fra antikken til i dag», N.W. Damm & Søn 2005.
Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere