Ole Petter Jenssen

Alder: 8
  RSS

Om Ole Petter

Følgere

Uredelig

Publisert over 7 år siden

For mange ateister er det også et teologisk spørsmål, teorien benyttes for å svekke bibelens troverdighet

Nei, dette er en forvrengning  av virkeligheten, eller løgn, som mange med en viss moral ville si. Det eneste ateister gjør, er å påpeke at evolusjon ikke lar seg forene med første mosebok. Det er ikke teorien som er problemet, det er de observbare fakta som viser at det har foregått en utvikling av livet på jorda gjennom ca. tre milliarder år. Enkelte kristne er villige til å innrømme at akkurat denne delen av bibelen er myter, mens andre føler seg angrepet. Ateister befatter seg ikke med teologi vi overlater til dere kristne å krangle om hva som er den "rette tro".

Gå til kommentaren

Nei, Nei og Ja

Publisert over 7 år siden

Hallvard Jørgensen:

"Naturvitenskapen kan aldri hevde at den har tilgang til den hele og fulle sannheten om virkeligheten."

"Denne typen tenkning omtales som scientisme, og Oxford-biologen Richard Dawkins er et godt eksempel på en sentral talsmann for en slik posisjon. "

"Men selv om naturvitenskapen kan påvise bølgelengder og bevegelser i luft, kan den ikke påvise verken farger eller lukter, slik som vi opplever dem. Er da disse fenomenene illusjoner?"

Here we go again!

Bare sånn for ordens skyld: Jeg har ikke lest alle 400 kommentarene, så det er mulig jeg gjentar det andre har skrevet.

Det første først. Hvem er det som noengang har hevdet at vitenskapen har tilgang til den hele og fulle sannhet? Vitenskapen opererer ikke med begrepet "sannhet". Sannhet er noe de religiøse sier seg å ha monopol på, gjerne livet og veien også. Det vitenskapen derimot gjør er å samle inn verifiserbare fakta. Når man så har samlet inn fakta, kan man prøve å forklare hvorfor det er slik. I siste instans har man en vitenskapelig teori, f.eks. evolusjonsteorien. Dette er den beste forklaringen vitenskapen har på de observerbare fakta, altså evolusjon. Dette er altså ikke sannhet, ikke en isme, og ikke dogme.

Så er det dette med Richard Dawkins. Jeg har lest en del av hans populærvitenskapelige verk i tillegg til "the god delusion" . Jeg er av en helt annen oppfatning. Dawkins posisjon er at vi ikke må la religiøse dogmer og sannheter stå i veien for vitenskap. Han bruker riktignok begrepet sannhet, men da som en motsetning til ubegrunnede påstander og løgn. Noe som er noe helt annet enn den metafysiske evige "sannhet". Dawkins er på ingen som helst måte "Scientist", men han har muligens kommet med et par uoverveide kommentarer når han blir presset av agressive apologeter. Dawkins er kanskje ikke verdens største debattant eller fagfilosof, men han er ærlig og rett frem. Dawkins har muligens et vitenskapelig verdenssyn, men slik jeg oppfatter deg mener du at Dawkins ikke har plass for noe annet enn vitenskap. Dette til tross for at Dawkins selv er veldig klar på dette punktet. Dawkins har bare problemer med å forstå hvorfor vi trenger gud for å nyte Beethoven eller naturen selv, farger og alt.

Så til lukt, smak, musikk, farge og andre sanseinntrykk. Du spør om de er bare illusjoner. Til det er svaret, ja, til dels. Din opplevelse lukt og smak er helt forskjellig fra min. Dette gjelder også for alt annet som har med våre sanser å gjøre. Det du og mange av dine religiøse trosfeller ikke forstår er at vitenskap i utgangspunktet ikke tar stilling til åndelige spørsmål. Problemet med Higgs-partikkelen er at vi er enda et skritt lenger vekk fra at gud MÅ eksistere. Vi er nå enda et skritt nærmere et univers som ikke trenger gud.

Men kan dere religiøse være så snille å slutte å si at vi gudløse er som dere? Vi er nemlig ikke det. Vi klarer oss helt fint uten allah, odin, zews, julenissen, shiva, jahwe, belsebub, satan, enhjørninger, snakkende slanger, brennende busker, demonbesatte griser,spøkelser, healing, homeopati, og sist men ikke minst gud og hans enbårne sønn. Vi forholder oss til verden uten å finne på historier, er det noe vi ikke forstår så sier vi det. Vi trenger ikke skylde på en eller annen guddom.

Så da blir mitt spørsmål til deg: Hvem kan hevde at de har tilgang til den hele og fulle sannhet?

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Torill Born:

"Han så også at Norge hadde flaggene på halv stang og at folket skulle sørge. Og som sagt - dette forutså han og også at dette ikke var en natur-katastrofe."

Med mindre du kan dokumentere at pastoren har profetert at Norge skulle rammes av radikal kristen-terror, har det veldig liten verdi. Jeg kan komme med et par spådommer selv:

1 Norge kommer igjen til å samles i sorg. Flaggene vil være på halv stang på alle flaggstenger i landet. Alle vil gråte og det vil gå en stor sorg gjennom landet. Folk vil komme til kirkene i gråt og bønn. Og slottsplassen vil være et hav av lys.

2 Det vil komme en kvinnelig hersker. Hennes hår vil være fagert, men ikke så langt. Hun vil herske i 4 år og bringe stor sorg over landet.

Den første spådommen er 100%, den andre 50/50.

Enkelt ikke sant?

Gå til kommentaren

Njoho!

Publisert over 7 år siden
Martin Drange – gå til den siterte teksten.

Nå er det vel også mange kristne, meg selv inkludert, som tror på at jorden er ca 4,6 milliarder år.

Det hjelper fint lite at det finnes kristne som deg, som ser at Bibelen er en samling myter, og ikke en lærebok i naturvitenskap. Jeg vil oppfordre deg til å ta bibelen fatt. Start med 1.mosebok, jobb deg gjennom hele boken med en markeringspenn. Markér alt du kan stå inne for og tro på 100%. Når du er ferdig med dette kan du spørre deg selv: Er jeg virkelig en kristen når jeg bare kan stå inne for et par sider av en bok på flere tusen?

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Rune Holt:

" For at en ateist skal kunne uttale seg om trosspørsmål,bør han først forstå at han beveger seg inn på et område han ikke vet et døyt om....samme hvor overforet han er på "vitenskap"...."

" "Vitenskapen" om livets opprinnelse er et sånt punkt der det stopper opp...Men LIKEFULLT blir f.eks "the big bang" forfektet som bort i mot en sannhet....

Alt dette fordi Gud er avskrevet som løsningen...."

Virkelig???

Dette var da voldsomt. Jeg skulle gjerne likt å vite hvordan Rune Holt forholder seg til f.eks. Islam. Ut i fra det du skriver regner med at du ikke forholder deg til det i det hele tatt. Men klarer du å tenke deg en situasjon hvor dine barn må gå på en offentlig skole der det blir undervist i Islam to timer pr. uke, der Ramadan er den sørste høytiden, og profeten Muhammed er det største og edleste mennesket i verdenshistorien? Når da Rune prøver å uttale seg får han beskjed om å ti stille. vantro hund som han er. Det var nemlig den virkeligheten jeg vokste opp i på 70-tallet i Norge. (Bortsett fra at det var kristendommen og Jesus) Jeg har faktisk over 400 timer med bibelkunnskap. I tillegg har jeg en genuin interresse for hva som får mennesker til å tro på disse absurde historiene.

Så er det denne evindelige sammensausingen av abiogenese, big-bang og evolusjon.            Big bang-teorien er den beste forklaringen vi har på de observerbare FAKTA. Dette vet du veldig godt Rune Holt, men fremdeles prøver du å fremstille det som om det er et dogme.

Når det gjelder livets opprinnelse har ikke vitenskapen noen god forklaring, ennå.

Evolusjon er en naturlig prosess som er observerbar: Fakta. Evolusjonsteorien er den beste beskrivelsen vi har av denne prosessen. Evolusjonsteorien er ikke en isme. Det er et uredelig triks å kalle det for det, som tatt ut av læreboka til amerikanske kreasjonister.

Her er en liten liste over noe av det som gjør at vi ateister i det hele tatt gidder å bry oss.

Seksuell legning og rettigheter som menneske i den forbindelse.

Abort

Stamcelleforskning

Tvangsindoktrinering

Dette er bare en liten liste over saker hvor politikere tar hensyn til hva det står i en flere tusen år gammel bok, skrevet av ignorante geitepassere i bronsealderen. På det internasjonale plan er listen helt absurd:

Brenning/myrding av barn som hekser.

Dødsstraff for konvertering.

Dødsstraff for hor.

Dødsstraff for tegning/blasfemi/

Kort sagt: Tro hva dere vil, men når dere får makt så går det ut over oss andre.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere