Ola Elvestuen

Alder: 0
  RSS

Om Ola

Klima- og miljøminister

Følgere

Jeg har grepet sjansen, Dagfinn og Embla

Publisert 4 måneder siden

Jeg deler Dagfinn Høybråten og Embla Regine Mathisens bekymring over de katastrofale virkningene klimaendringene har i land som Mosambik og Somalia.

Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp og Embla Regine Mathisen i Changemaker kommer med en utfordring til meg i Vårt Land torsdag 11. april. De ber meg sette i gang konkrete tiltak for hvordan vi skal kutte utslippene i Norge fram til 2030.

Innlegget i Vårt Land står på trykk samme dag som Stortinget vedtok forbud mot nydyrking av myr, et viktig klima- og miljøtiltak for å få ned ­utslippene fra landbruket. Det står på trykk dagen etter regjeringens ­beslutning om å be Stortinget slutte seg til en avtale med EU om felles opp­fyllelse av klimamålet for 2030. Dette er den mest forpliktende klimaavtalen Norge kan inngå. Avtalen vil bety at vi skal samarbeide med EU om å oppfylle vårt klimamål for 2030, som er å ­redusere utslippene med 40 prosent. En slik klima­avtale er forpliktende og gir klare juridisk rammer som sikrer at vi når målet. Regjeringen har som mål at utslippene i ikke-kvotepliktig sektor skal reduseres med 45 prosent hjemme, og planlegger for det.

Ambisiøse tiltak

Norge er verdensledende i arbeidet med å elektrifisere bilparken, og vi har ambisiøse tiltak for å få ned utslippene i tungtransport og skipsfart. Vi skal halvere utslippene i transport innen 2030. Dette kommer ikke av seg selv, det kommer av iherdig politisk innsats gjennom mange år. ­Regjeringen har også økt bevilgningene til Enova for å støtte lade­stasjoner og annen nullutslippsteknologi i transporten. Vi har opprettet et investeringsselskap for å støtte ny teknologi som får ned utslippene, vi stiller miljøkrav i offentlige anskaffelser og vi vil legge til rette for fossilfri bygge- og anleggsplasser innen 2025.

Kirkens Nødhjelp etterlyser at Norge også gjør mer ute i verden. For 2019 har regjeringen økt bevilgningen til klima- og miljørettet bistand med over 1 milliard kroner. Totalsummen er på om lag 6 milliarder kroner. Det gjelder bistand til fornybar energi, klima- og skog­satsingen og arbeidet mot marin forsøpling. Vårt viktigste internasjonale­ klimatiltak er klima- og skogsatsingen, der vi har oppnådd store globale resultater. I år gjør vi første utbetaling til Indonesia for redusert avskoging. Dette er et resultat av ti år med omfattende reformer av skogforvaltningen som Norge har bidratt sterkt til.

Tilsvarende tanker

Jeg deler Dagfinn Høybråten og Embla Regine ­Mathisens bekymring over de katastrofale virkningene klimaendringene har i land som Mosambik og Somalia. Jeg deler også bekymringene til Høybråtens partikollega, Kjell Magne Bondevik, som delte tilsvarende ­tanker med Klassekampen tidligere denne uken. Men som erfarne politikere vet både Høybråten og Bondevik at gode intensjoner ikke bringer oss noe lenger. Det må konkret handling til, budsjett for budsjett, lov for lov, forskrift for forskrift. Slik sett er det litt påfallende at både Høybråten og Bondevik gjennom medieoppslag samme uke krever konkrete tiltak fra regjeringen, uten at de foreslår et eneste konkret tiltak selv.

Som Venstre-politiker og statsråd gjennomfører jeg omfattende tiltak for å redusere utslipp, både hjemme og internasjonalt. Dersom Høybråten, Mathisen og Bondevik har innspill til hva mer regjeringen bør gjøre, er det bare å komme med dem.

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister (V)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
22 dager siden / 3421 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
28 dager siden / 2459 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
16 dager siden / 2457 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 2369 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1833 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
13 dager siden / 1667 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
29 dager siden / 1511 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
10 dager siden / 1405 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere