Ole Jakob Warlo

Alder: 20
  RSS

Om Ole Jakob

Formann i Oslo Vest FpU

Følgere

Ikke la gledene overskygge faktum

Publisert 4 måneder siden

I Granavoldplattformen er det vedtatt mye bra politikk. Men gledene må ikke overskygge elefanten i rommet, nemlig de fortsatt skyhøye offentlige utgiftene. De røres ikke, dessverre.

Den borgerlige flertallsregjeringen er endelig et faktum. Etter tøffe forhandlinger på Gran i Hadeland, kom alle partiene ”seirende” ut av forhandlingene med hver sine seire. Det er mye positivt å ta fra den nye plattformen. Blant annet kan regjeringen liste opp med en god næringsvennlig politikk hvor eiendomsskatten og formueskatten på arbeidende kapital reduseres. Forsvarsbudsjettet om 2 % av BNP ligger fortsatt fast etter våre NATO-forpliktelser, og skal fortsatt styrkes i de kommende år. Samtidig ligger rusreformen fra Jeløyaplattformen fast, med blant annet heroinassistert behandling som et viktig punkt.

Dessverre klarer ikke regjeringen å tenke to ting samtidig. Der de pøser ut penger til ulike formål, øker de offentlige utgiftene i takt. Barnetrygden er godt et eksempel på nettopp det. KrF kranglet seg gjennom forhandlingene ved å øke stønaden med 7200 kroner for foreldre med barn fra 0-6 år. Tanken til KrF er god. Alle barnefamilier liker å få litt ekstra av skattebetalernes penger. Dette må uansett ikke ramme Norges økonomi på sikt, hvor en svært oljedopet økonomi sikrer en nødvendig del av budsjettet for å opprettholde en viss form for budsjettbalanse. 

I årene som kommer, vil skiftenede regjeringer ta tøffe valg for å opprettholde velferdsstatens bærekraft. Da kan en stille seg spørsmål om det er smart for dagens flertallsregjering å konkurrere om å bruke mest mulig av skattebetalernes penger på ulike formål. 

Velferdsstatens bærekraft må sees i sammenheng med de demografiske endingene landet står ovenfor. Vi har en eldrebølge som snart inntreffer, samtidig som befolkningsveksten øker. Regjeringens vedtak om å øke den ”alminnelige aldersgrensen for staten til 72 år” er et positivt tiltak og en god start for en etterlengtet omstilling i offentlig sektor. Men en positiv ting, kan ikke overskygge at utgiftene til eldrebølgen, kommer til å gjøre et grovt innhogg i kommende budsjetter. Hvis målet ikke er å privatisere tjenesten, burde en smart pengepolitikk med vett for skattebetalernes penger ivaretas på en klok og fornuftig måte.

Kuttene må komme, og det snart. Ikke bare må barnetrygden, kontantstøtten og sykelønnsordningen fjernes og endres, i takt med skatte og avgiftslettelser til folket. Dagens regjering burde også kutte ut pengefesten snarest, og begynne og forvalte skattebetalerne penger riktig, etter regjeringspartienes egne ideologiske forstand samt sunne fornuft. Skattebetalernes penger skal til en hver tid brukes med ydmykhet og varsomhet. 


Ole Jakob Warlo

Formann Oslo Vest FpU

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
8 dager siden / 5054 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
19 dager siden / 4758 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
8 dager siden / 2677 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
24 dager siden / 2320 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
22 dager siden / 1802 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
9 dager siden / 1767 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
3 dager siden / 1529 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
21 dager siden / 1527 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
14 dager siden / 1390 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
13 dager siden / 1309 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere