Ole Jakob Warlo

Alder: 22
  RSS

Om Ole Jakob

1. nestformann i Troms og Finnmark FpU

Følgere

Norway first

Publisert 3 måneder siden

Det siste Norge trenger nå, er å hente inn flyktninger som heller burde vært hjulpet i nærområdene. For en gangs skyld må politikerne sette Norges befolkning først.

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det visstnok lønnsomt å hente inn 1500 flyktninger fra Moria i Hellas. Dette skriver Ena Babic i Transit magasin den 25. mars. Babic mener at flyktningene etter ankomst til Norge skal innlosjeres på hoteller, betalt av staten og bo der i 14 dager i forbindelse med karantenetiden. 

Samtidig skal staten subsidiere lønnen til de hotellansatte som er permittert. Etter at karantenetiden er opphevet skriver Babic videre at flyktningene skal sendes på mottak, hvor lokalbefolkningen må trå til, gjennom at staten bidrar til å opprette nylige stilinger.

Babic mener også at Nansenpasset skal gjeninnføres. Dette betyr at statsløse flyktninger skal være sikret arbeid i landet de ankommer. Slik man kan forstå Babic, er det slik at vi skal bruke våre skattepenger på å hente statsløse flyktninger til Norge, uten å vite deres identitet. Denne risikoen kan ikke Norge under noen omstendigheter ta. 

Babics argumentasjon er merkelig. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv vil Norge øke statsfinansene, ved at staten både betaler for hotellopphold og lønnen til permitterte hotellansatte. Dette er altså svært samfunnsøkonomisk ulønnsomt og bidrar kun til økte offentlige utgifter, da myndighetene allerede har iverksatt svært dyre tiltakspakker for å stimulere økonomien. 

I tillegg må man tenke på at handlingsrommet til den norske økonomien innsnevres uavhengig av pandemien med tanke på perspektivmeldingen og en lav oljepris som har redusert verdien til Oljefondet.

«Om vi henter enslige barn, så står ikke de i noen særlig for koronaviruset og dermed trengs bare karantene og solidaritet». Her kommer det enda et spørsmål. Skal vi hente voksne og barn, eller kun barn? Vi bør egentlig ikke hente noen av dem.

Debattanten kommer med en grunnløs påstand som ikke kan stå uimotsagt. Det er umulig å vite om barna er smittet og krever strakstiltak med intensivbehandling på sykehus - eller ikke. Norsk helsepersonell vil med Babics retorikk måtte prioritere statsløse flyktninger foran norske borgere i helsekøen hvis det f. eks skal være et dilemma om hvem som skal få tilgang på intensivplasser.

Norske statsborgere skal alltid gå foran flyktninger under en slik pandemi. Nordmenn som har blitt beskattet av staten for å finansiere det offentlige helsevesenet skal selvfølgelig også prioriteres først. Det sier seg selv at alt annet er hårreisende.

Regjeringen bør derfor ikke noen under omstendigheter ta i mot flyktninger eller innvandrere både under, og etter Corona-pandemien. Hjelpen må komme i nærområdene der vi kan hjelpe flest mulig gjennom EØS-midler, som i dette tilfellet må sendes til Hellas. 

Å følge Babics og SVs ønske vil derfor være et svært dårlig valg, da norske sykehus har mangel på intensivplasser og den norske stat allerede har skyhøye offentlige utgifter som må kuttes uavhengig av pandemien - eller ikke. 

Vi må derfor sette norske interesser først, i en tid der vi ikke vet hvor lenge unntakstilstanden vil vare. 

Ole Jakob Warlo

1. nestformann i Troms og Finnmark FpU

Gå til innlegget

Reklameforbud er moralisme

Publisert 6 måneder siden

Statlige reguleringer for å motvirke «kroppspress» er unødvendig, og utgjør et angrep på ytringsfriheten.

Debatten om kroppspress har blusset opp igjen. Tirsdag forrige uke nominerte Redd Barnas ungdomsorganisasjon (Press) Dagbladet, Blogg.no og Facetune til årets «Gullbarbie». Prisen deles ut av Press til den aktøren som best får ungdom til å føle seg verst. Press sin leder, Mina Vinje mente at Dagbladet blant annet spilte mye på: «Unødvendig seksualisering, har mye fokus på slanking og kropp, og at dette også da bidrar til usikkerhet og dårlig kroppsbilde blant ungdom.» Dette gjelder saker som intimkirurgi.

2. desember i fjor sendte barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ut et lovforslag om å merke alle fremtidige retusjerte reklamer ut på høring. Hverken Ropstad eller Press har troen på at ungdom klarer å tenke selv. Å retusjere reklame, er å stakkarsliggjøre ungdom. 

FpU mener enhver aktør burde få lov til å reklamere for det man vil, så lenge det ikke er tale om oppfordringer til voldsbruk. Det vil si at det burde være lov til å reklamere for plastisk kirurgi, seksuelle tjenester, alkohol, tobakk og lettere narkotiske stoffer. Motstand mot å tillate slik reklame er moralisme satt i system, samt å basere seg på en politikk ved å ta forbehold for grupper som føler seg støtt av reklamen. Dette kan være seg ulike organisasjoner som ønsker å beskytte utsatte grupper for kroppspress.

Politikere kan ikke regulere vekk alt de ikke liker. Nå er det på høy tid at den nye regjeringen, begynner å sette grenser for politikk. Her må FrP vise vei, i den nye tiden fremover som opposisjonsparti på Stortinget. 

For å forebygge kroppspress, må folk heller tenke mer kritisk. De som sliter med psykiske problemer burde skaffe seg profesjonell hjelp. At myndighetene skal ta hensyn til den enkeltes psykiske helse, fordi noen føler kroppspress når de ser retusjert reklame, burde ikke gå på bekostning av markedsaktører som reklamerer for produkter, som oppfordrer til helt legitime produkter eller tjenester. 

Markedsfriheten skal ikke begrenses av moralister, sosialister eller av organisasjoner som mangler troen på enkeltmenneskets evne til å tenke kritisk. FpU har ett budskap til de som er motstandere av enkelte produkter eller tjenester: Ta dere sammen, og begynn å tenk kritisk til det dere ser. 

Ole Jakob Warlo

1. nestformann i Troms og Finnmark FpU

Gå til innlegget

Stopp all bistand til Palestina!

Publisert 8 måneder siden

220 millioner bistandskroner fra skattebetalerne forsvinner til en «stat» som bedriver antisemittisme og hat mot Midtøstens eneste demokratiske stat, nemlig Israel. Dette må opphøres.

Den 12. november skriver Aftenposten at palestinske skolebarn lærer om at jihadisme (hellig krig) er «det viktigste i livet», gjennom deres nye pensum. Samtidig er alle referanser til fredsprosesser de siste 25 årene fjernet fra pensum, og staten Israel finnes bokstavelig talt ikke på kartene. Hamaskrigere blir også omtalt som martyrer. Fra 2019 til 2022 bevilger Utenriksdepartementet 55 millioner kroner til palestinske utdanningsmyndigheter. Til sammen er dette 220 millioner kroner. 

UD opplyser at støtten ikke går til lønninger, driftsutgifter, trykking av bøker eller skolepensum, men til kapasitetsbygging og faglig utvikling av grunnskoleutdanning i Palestina. Uansett er den norske støtten gjennom Joint Financing Partnership (JFP), sammen med Tyskland, Finland og Irland, indirekte med på å hjernevaske palestinske skolebarn fra 1 til 12. trinn hvor Israel blir sett på som en sionistisk morderstat, istedenfor Midtøstens eneste demokrati. 

Parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan mener UD bør fryse midlene inntil pensumet blir rettet opp. Han går ikke langt nok. Å gi bistandsmidler til en «stat» som bedriver antisemittisme og hvor Hamas hjernevasker sin befolkning, burde være stikk i strid med norsk bistandspolitikk. 

UD bør derfor ikke bare trekke all bistand til Joint Financing Partnership (JFP), men også all annen støtte til Palestina. Samtidig burde denne saken være en varsellampe for norsk bistandspolitikk. Det nytter ikke å pøse ut med skattebetalernes penger til stater som bruker penger på alt mulig annet, enn å hjelpe sine innbyggere. 

Norge bør derfor heller drive frihandel med andre stater, og la potensielle bistandspenger fra skattebetalerne bli værene igjen i skattebetalernes lommebøker. Det er der bistandspengene bør høre hjemme. 

Ole Jakob Warlo

Formann i Oslo Vest FpU

Gå til innlegget

Tobakkslobbyisme er ikke nok

Publisert rundt 1 år siden

Å kunne selge tobakksfrie produkter er en god start. Dessverre bør man ta problemet til roten. Nemlig tobakksskadeloven.

I går inviterte FrPs helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen tobakksindustrien til dialog på Stortinget. Formålet med møtet var skadereduksjon, i følge Bruun-Gundersen selv. FrP-poltikeren var den eneste som stilte opp, mens resten av helsekomiteen forble usett. I et reguleringsglad land som Norge, hvor staten skal regulere alt som kan knyttes opp mot eiendomsrettigheter burde flere ha stilt opp. Siden flertallet av representantene på Stortinget, ønsker å få færre mennesker til å begynne med snus og tobakk, burde samtlige ha hørt på snus- og tobakklobbyistene råd. Et av dem var å kunne selge tobakksfri snus og el-sigaretter. 

Men dette er forbudt i Norge i henhold til tobakksskadeloven § 32. At slike produkter som inneholder lite eller ingen form for tobakk skal være forbudt, er dobbeltmoralistisk fra politikernes side. På den ene siden ønsker man å få færre til å begynne med tobakk, og på den andre siden ønsker man å forby produkter som har mindre skaderisiko og som kan minimere bruken. Forstå det den som kan. 

I intervjuet til TV 2 ble helsekomiteens leder, Geir Jørgen Bekkevold (KrF) spurt om ”hvorfor man i andre sammenhenger kobler problemet til industrien opp mot en del av løsningen, men ikke når det gjelder tobakk?”. Svaret kanalen fikk var:”vi vet hva de står for”. En slik unnvikelse fra fakta om tobakksindustriens ønske om å hjelpe, vitner om at flere burde ha deltatt på møtet. 

For oss liberalister kunne problemet uansett vært løst mye enklere. En god start hadde vært å fjernet tobakksskadeloven. Å ha en egen lov som har til formål å beskytte mennesker mot tobakk vitner om en barnepikestat. Innbyggerne i et samfunn burde heller ansvarliggjøres for et eget bruk. Hva man gjør med sin egen kropp burde kun være din sak, ikke statens. Om det så er å ødelegge sine lunger med tobakk, burde en rettferdig måte å løse skaden på være at den ansvarlige personen betaler selv for sine skader utført av seg selv. Kanskje bruken ville gått ned da?

Det er uansett en god start at tobakkslobbyistene ønsker å redusere skadene av tobakk med skadeforebyggende produkter. Men en egen lov og statlige reguleringer er misbruk av statens legitimitet. FrPs forslag med tobakksfrie løsninger er et godt forslag, men de starter i feil ende. Først burde helsekomiteens ansvarsområder innsnevres og deretter fjernes helt. Det er en god og fornuftig politikk – i liberalistisk ånd.

Ole Jakob Warlo

Formann i Oslo Vest FpU

Gå til innlegget

Kommunistisk bagatellisering

Publisert rundt 1 år siden

Rød Ungdom bagatelliserer kommunismen. Idelogien har vist seg å være diktatorisk og voldelig. Ideologien har ført til alt annet enn lykke for landets innbyggere. Derfor må den bekjempes for alt den er verdt.

Alberte T. Bekkhus i Rød Ungdom skriver i Si;D, den 14. mai at hun jublet da kommunismen som begrep ble beholdt i prinsipprogrammet til hennes moderparti. Ingen skal nekte henne for å være glad, men hennes jubel bør erstattes av en historietime. 

Marxismen som Bekkhus nevner, stammer fra Karl Marx. Da er det en selvfølge å ta utgangspunkt i Marx og Friedrich Engels verker ”Das Kapital”. Der beskrives deres klasseløse system teoretisk – men ikke praktisk. Vi har sett partier i Norge ta inspirasjon fra marxismen som AKP (m-l), Rødts forgjenger. I land etter land har ideologien som Bekkhus beundrer feilet. Å kunne få et klasseløst samfunn bør forbli en drøm, eller et mareritt.

Kinesiske tilstander

I Kina prøves Bekkhus klassesystem ut. Diktatur, masseovervåking, hungersnød, grove menneskerettighetsbrudd og en kunstig manipulasjon av økonomien for å gjøre landet til et utstillingsvindu for marxismen er realiteten. Det samme ser vi også eksempelvis på Cuba hvor en skyhøy inflasjon og rasjonalisering av mat er blitt en realitet.

Marxismen er en hjørnestein innenfor kommunismen. Utgangspunktet i kommunismen er planøkonomi, altså statlig styring av produksjonsmidler. Staten skal produsere varer og tjenester, noe som medfører et kunstig marked. Realiteten i land som Sovjetunionen, Cuba og Nord-Korea er at det feiler gang på gang. Grunnen er såre enkel: Staten kan på ikke forhånd vite hvor mye det skal produseres av en vare eller tjeneste. Det er kun markedet uten statlig innblanding som kan gjøre det, fordi markedet styres av tilbud og etterspørsel fra oss enkeltmennesker. 

Ut av fattigdom

Bekkhus argumenterer for at kapitalismens eneste mål er profitt. Kapitalismen, eller bedre formulert markedsøkonomien, styres som sagt av tilbud og etterspørsel etter forbrukerne. Det er en selvfølge at du som eier vil tjene penger på din produksjon av varer eller tjenester. For hva skal være grunnen til å stå på hver dag og jobbe hardt hvis all form for privat eiendomsrett tilfaller staten og overskuddet går til ”pampene” i statsapparatet? Det er en grunn til at kommunismen feiler på nettopp dette. 

Privat eiendomsrett er en selvfølge hvis et samfunn skal gå fremover. Marx og Engels tro på at enkeltmennesker jakter i flokk er feil. Vi er ikke maur. Individer er først og fremst enkeltmennesker som ønsker å brødfø seg selv og sine nærmeste gjennom privat eiendomsrett og ansvar. Markedsøkonomien har løftet land i Afrika ut av fattigdom, ikke planøkonomien. Den har ført til det motsatte. 

Konsekvensene uteblir

En revolusjon som Bekkhus beskriver ut i fra et klimaperspektiv, faller på egen nåde. Hun bør se til Kina, et land hun sikkert beundrer. Vi ser kullgruver vokse frem, forurensede elver, masseforsøpling i havet og en ”smog” i metropolene som gjør at innbyggerne må gå med munnbind. Det kommer ikke av kapitalismen. Privat eiendomsrett medfører ansvar for egen eiendom. Det vil være i eiendomsinnehaver interesse å ta vare på sin egen eiendom. Statlig og offentlig eieransvar fører til mindre ansvarlighet, fordi konsekvensene uteblir fra samfunnets hold. 

Rødt burde heller ha hørt på partiledelsen. Kommunismens historie er så dyster at ideologien bør ligge i skuffen til all evig tid. 

Ole Jakob Warlo

Formann i Oslo Vest FpU

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1485 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1230 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
12 dager siden / 1071 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 966 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 634 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 435 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere