Ole Jakob Warlo

Alder: 21
  RSS

Om Ole Jakob

1. nestformann i Troms og Finnmark FpU

Følgere

Reklameforbud er moralisme

Publisert rundt 1 måned siden

Statlige reguleringer for å motvirke «kroppspress» er unødvendig, og utgjør et angrep på ytringsfriheten.

Debatten om kroppspress har blusset opp igjen. Tirsdag forrige uke nominerte Redd Barnas ungdomsorganisasjon (Press) Dagbladet, Blogg.no og Facetune til årets «Gullbarbie». Prisen deles ut av Press til den aktøren som best får ungdom til å føle seg verst. Press sin leder, Mina Vinje mente at Dagbladet blant annet spilte mye på: «Unødvendig seksualisering, har mye fokus på slanking og kropp, og at dette også da bidrar til usikkerhet og dårlig kroppsbilde blant ungdom.» Dette gjelder saker som intimkirurgi.

2. desember i fjor sendte barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ut et lovforslag om å merke alle fremtidige retusjerte reklamer ut på høring. Hverken Ropstad eller Press har troen på at ungdom klarer å tenke selv. Å retusjere reklame, er å stakkarsliggjøre ungdom. 

FpU mener enhver aktør burde få lov til å reklamere for det man vil, så lenge det ikke er tale om oppfordringer til voldsbruk. Det vil si at det burde være lov til å reklamere for plastisk kirurgi, seksuelle tjenester, alkohol, tobakk og lettere narkotiske stoffer. Motstand mot å tillate slik reklame er moralisme satt i system, samt å basere seg på en politikk ved å ta forbehold for grupper som føler seg støtt av reklamen. Dette kan være seg ulike organisasjoner som ønsker å beskytte utsatte grupper for kroppspress.

Politikere kan ikke regulere vekk alt de ikke liker. Nå er det på høy tid at den nye regjeringen, begynner å sette grenser for politikk. Her må FrP vise vei, i den nye tiden fremover som opposisjonsparti på Stortinget. 

For å forebygge kroppspress, må folk heller tenke mer kritisk. De som sliter med psykiske problemer burde skaffe seg profesjonell hjelp. At myndighetene skal ta hensyn til den enkeltes psykiske helse, fordi noen føler kroppspress når de ser retusjert reklame, burde ikke gå på bekostning av markedsaktører som reklamerer for produkter, som oppfordrer til helt legitime produkter eller tjenester. 

Markedsfriheten skal ikke begrenses av moralister, sosialister eller av organisasjoner som mangler troen på enkeltmenneskets evne til å tenke kritisk. FpU har ett budskap til de som er motstandere av enkelte produkter eller tjenester: Ta dere sammen, og begynn å tenk kritisk til det dere ser. 

Ole Jakob Warlo

1. nestformann i Troms og Finnmark FpU

Gå til innlegget

Stopp all bistand til Palestina!

Publisert 3 måneder siden

220 millioner bistandskroner fra skattebetalerne forsvinner til en «stat» som bedriver antisemittisme og hat mot Midtøstens eneste demokratiske stat, nemlig Israel. Dette må opphøres.

Den 12. november skriver Aftenposten at palestinske skolebarn lærer om at jihadisme (hellig krig) er «det viktigste i livet», gjennom deres nye pensum. Samtidig er alle referanser til fredsprosesser de siste 25 årene fjernet fra pensum, og staten Israel finnes bokstavelig talt ikke på kartene. Hamaskrigere blir også omtalt som martyrer. Fra 2019 til 2022 bevilger Utenriksdepartementet 55 millioner kroner til palestinske utdanningsmyndigheter. Til sammen er dette 220 millioner kroner. 

UD opplyser at støtten ikke går til lønninger, driftsutgifter, trykking av bøker eller skolepensum, men til kapasitetsbygging og faglig utvikling av grunnskoleutdanning i Palestina. Uansett er den norske støtten gjennom Joint Financing Partnership (JFP), sammen med Tyskland, Finland og Irland, indirekte med på å hjernevaske palestinske skolebarn fra 1 til 12. trinn hvor Israel blir sett på som en sionistisk morderstat, istedenfor Midtøstens eneste demokrati. 

Parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan mener UD bør fryse midlene inntil pensumet blir rettet opp. Han går ikke langt nok. Å gi bistandsmidler til en «stat» som bedriver antisemittisme og hvor Hamas hjernevasker sin befolkning, burde være stikk i strid med norsk bistandspolitikk. 

UD bør derfor ikke bare trekke all bistand til Joint Financing Partnership (JFP), men også all annen støtte til Palestina. Samtidig burde denne saken være en varsellampe for norsk bistandspolitikk. Det nytter ikke å pøse ut med skattebetalernes penger til stater som bruker penger på alt mulig annet, enn å hjelpe sine innbyggere. 

Norge bør derfor heller drive frihandel med andre stater, og la potensielle bistandspenger fra skattebetalerne bli værene igjen i skattebetalernes lommebøker. Det er der bistandspengene bør høre hjemme. 

Ole Jakob Warlo

Formann i Oslo Vest FpU

Gå til innlegget

Tobakkslobbyisme er ikke nok

Publisert 9 måneder siden

Å kunne selge tobakksfrie produkter er en god start. Dessverre bør man ta problemet til roten. Nemlig tobakksskadeloven.

I går inviterte FrPs helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen tobakksindustrien til dialog på Stortinget. Formålet med møtet var skadereduksjon, i følge Bruun-Gundersen selv. FrP-poltikeren var den eneste som stilte opp, mens resten av helsekomiteen forble usett. I et reguleringsglad land som Norge, hvor staten skal regulere alt som kan knyttes opp mot eiendomsrettigheter burde flere ha stilt opp. Siden flertallet av representantene på Stortinget, ønsker å få færre mennesker til å begynne med snus og tobakk, burde samtlige ha hørt på snus- og tobakklobbyistene råd. Et av dem var å kunne selge tobakksfri snus og el-sigaretter. 

Men dette er forbudt i Norge i henhold til tobakksskadeloven § 32. At slike produkter som inneholder lite eller ingen form for tobakk skal være forbudt, er dobbeltmoralistisk fra politikernes side. På den ene siden ønsker man å få færre til å begynne med tobakk, og på den andre siden ønsker man å forby produkter som har mindre skaderisiko og som kan minimere bruken. Forstå det den som kan. 

I intervjuet til TV 2 ble helsekomiteens leder, Geir Jørgen Bekkevold (KrF) spurt om ”hvorfor man i andre sammenhenger kobler problemet til industrien opp mot en del av løsningen, men ikke når det gjelder tobakk?”. Svaret kanalen fikk var:”vi vet hva de står for”. En slik unnvikelse fra fakta om tobakksindustriens ønske om å hjelpe, vitner om at flere burde ha deltatt på møtet. 

For oss liberalister kunne problemet uansett vært løst mye enklere. En god start hadde vært å fjernet tobakksskadeloven. Å ha en egen lov som har til formål å beskytte mennesker mot tobakk vitner om en barnepikestat. Innbyggerne i et samfunn burde heller ansvarliggjøres for et eget bruk. Hva man gjør med sin egen kropp burde kun være din sak, ikke statens. Om det så er å ødelegge sine lunger med tobakk, burde en rettferdig måte å løse skaden på være at den ansvarlige personen betaler selv for sine skader utført av seg selv. Kanskje bruken ville gått ned da?

Det er uansett en god start at tobakkslobbyistene ønsker å redusere skadene av tobakk med skadeforebyggende produkter. Men en egen lov og statlige reguleringer er misbruk av statens legitimitet. FrPs forslag med tobakksfrie løsninger er et godt forslag, men de starter i feil ende. Først burde helsekomiteens ansvarsområder innsnevres og deretter fjernes helt. Det er en god og fornuftig politikk – i liberalistisk ånd.

Ole Jakob Warlo

Formann i Oslo Vest FpU

Gå til innlegget

Kommunistisk bagatellisering

Publisert 9 måneder siden

Rød Ungdom bagatelliserer kommunismen. Idelogien har vist seg å være diktatorisk og voldelig. Ideologien har ført til alt annet enn lykke for landets innbyggere. Derfor må den bekjempes for alt den er verdt.

Alberte T. Bekkhus i Rød Ungdom skriver i Si;D, den 14. mai at hun jublet da kommunismen som begrep ble beholdt i prinsipprogrammet til hennes moderparti. Ingen skal nekte henne for å være glad, men hennes jubel bør erstattes av en historietime. 

Marxismen som Bekkhus nevner, stammer fra Karl Marx. Da er det en selvfølge å ta utgangspunkt i Marx og Friedrich Engels verker ”Das Kapital”. Der beskrives deres klasseløse system teoretisk – men ikke praktisk. Vi har sett partier i Norge ta inspirasjon fra marxismen som AKP (m-l), Rødts forgjenger. I land etter land har ideologien som Bekkhus beundrer feilet. Å kunne få et klasseløst samfunn bør forbli en drøm, eller et mareritt.

Kinesiske tilstander

I Kina prøves Bekkhus klassesystem ut. Diktatur, masseovervåking, hungersnød, grove menneskerettighetsbrudd og en kunstig manipulasjon av økonomien for å gjøre landet til et utstillingsvindu for marxismen er realiteten. Det samme ser vi også eksempelvis på Cuba hvor en skyhøy inflasjon og rasjonalisering av mat er blitt en realitet.

Marxismen er en hjørnestein innenfor kommunismen. Utgangspunktet i kommunismen er planøkonomi, altså statlig styring av produksjonsmidler. Staten skal produsere varer og tjenester, noe som medfører et kunstig marked. Realiteten i land som Sovjetunionen, Cuba og Nord-Korea er at det feiler gang på gang. Grunnen er såre enkel: Staten kan på ikke forhånd vite hvor mye det skal produseres av en vare eller tjeneste. Det er kun markedet uten statlig innblanding som kan gjøre det, fordi markedet styres av tilbud og etterspørsel fra oss enkeltmennesker. 

Ut av fattigdom

Bekkhus argumenterer for at kapitalismens eneste mål er profitt. Kapitalismen, eller bedre formulert markedsøkonomien, styres som sagt av tilbud og etterspørsel etter forbrukerne. Det er en selvfølge at du som eier vil tjene penger på din produksjon av varer eller tjenester. For hva skal være grunnen til å stå på hver dag og jobbe hardt hvis all form for privat eiendomsrett tilfaller staten og overskuddet går til ”pampene” i statsapparatet? Det er en grunn til at kommunismen feiler på nettopp dette. 

Privat eiendomsrett er en selvfølge hvis et samfunn skal gå fremover. Marx og Engels tro på at enkeltmennesker jakter i flokk er feil. Vi er ikke maur. Individer er først og fremst enkeltmennesker som ønsker å brødfø seg selv og sine nærmeste gjennom privat eiendomsrett og ansvar. Markedsøkonomien har løftet land i Afrika ut av fattigdom, ikke planøkonomien. Den har ført til det motsatte. 

Konsekvensene uteblir

En revolusjon som Bekkhus beskriver ut i fra et klimaperspektiv, faller på egen nåde. Hun bør se til Kina, et land hun sikkert beundrer. Vi ser kullgruver vokse frem, forurensede elver, masseforsøpling i havet og en ”smog” i metropolene som gjør at innbyggerne må gå med munnbind. Det kommer ikke av kapitalismen. Privat eiendomsrett medfører ansvar for egen eiendom. Det vil være i eiendomsinnehaver interesse å ta vare på sin egen eiendom. Statlig og offentlig eieransvar fører til mindre ansvarlighet, fordi konsekvensene uteblir fra samfunnets hold. 

Rødt burde heller ha hørt på partiledelsen. Kommunismens historie er så dyster at ideologien bør ligge i skuffen til all evig tid. 

Ole Jakob Warlo

Formann i Oslo Vest FpU

Gå til innlegget

Befri oss fra 1. mai

Publisert 10 måneder siden

Å fremme krav som blåser i skattebetalernes penger, boikotting av Midtøstens eneste demokrati samt innskrenking av eiendomsrettigheter viser hva 1. mai er blitt til. Nemlig en dag hvor sosialistene svartmaler alle som er uenig med dem. Det er på høy tid på tide å avskaffe dagen som helligdagsstatus.

1. mai blir ansett som helligdag og kalles gjerne for ”arbeidernes dag”. I hovedstaden går dagen sin vante gang med taler på Youngstorget hvor venstresiden og fagbevegelsen samles. Igjen vil Hans Kristian Gabrielsen og Jonas Gahr Støres stemmer jamre utover Youngstorget for å fortelles oss individer hvor forferdelig denne regjeringens arbeidslivspolitikk er. 

Venstresidens troverdighet som en forsvarer av norsk industri er blottlagt. Samtlige partier med Arbeiderpartiet i spissen vil legge ned Norges største industri og næring, olje- og gassnæringen. 170 000 nordmenn skal miste jobben til fordel for symbolpolitikk. Samtidig demonstrerer fagbevegelsen for å boikotte Israel og forby atomvåpen – på arbeidernes dag. Dette sier litt om at 1. mai sin legitimitet som fridag er borte. ”Sosialistenes dag” bør bli det nye ordet på helligdagen. Dagen blir brukt som en politisk valgkamp for venstresiden. 

Årets paroler

Parolene i årets tog er et kapittel for seg selv. Første parole er ”Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt”.

Parolen beskrives blant annet som at eiendomsskatten motvirker økte forskjeller og at velferdsprofitører ødelegger velferdssektoren. Beskatning av folks eiendom er altså bra, uavhengig av personens inntekt selv om en kommune som Oslo fint klarer seg uten eiendomsskatt. Valgfrihet i velferdssektoren, som kommer forbrukerne til gode sees på med ramaskrik fordi det tilsynelatende svekker arbeidstakernes rettigheter. 

EØS-avtalen som sikrer norsk næringsliv og handel gjennom fri flyt av blant annet varer og tjenester skal skrinlegges. Selve fundamentet i en åpen økonomi som Norge har, er handel. Vi er avhengig av handel med EU for å blant annet sikre arbeidsplasser. Parolen ser på fri flyt av varer, kapital, tjenester og mennesker med forakt. 

Mennesker fra andre land i Europa som vil jobbe til en lavere pris enn nordmenn, skal kastes ut av landet. Norske arbeidere skal vernes for konkurranse og skyhøye prisreguleringer skal tilsynelatende gange nordmenns lommebøker. EUs fjerde jernbanepakke som sikrer konkurranse, effektivisering og innovasjon av jernbanen mener fagbevegelsen at Norge skal trekke seg ut fra. Monopoler er altså ikke et onde, og Vy må vernes for å sikre norsk kontroll av jernbanen

Hat mot marked

Til slutt har vi parolen ”Hele og faste stillinger – 6 timers dag/30 timers uke for alle”. Parolen begrunnes med at den økte eldrebølgen vil føre ti at man må dele på arbeidet fremover, ikke jobbe lengre eller heve pensjonsalderen betraktelig. Vi har en av de korteste arbeidsukene i Europa, men vi skal likevel kunne unne oss enda kortere i fremtiden. En kan lure på om sosialistene har gjort utregninger på hvor mye dette vil koste skattebetalerne og om vi har råd til det i fremtiden når budsjettkutt blir en het potet i kommende budsjettforhandlinger.

Konklusjonen for parolene kan i generaliserende form beskrives slik: Det oser av hat mot en hver form for liberalisering, privatisering og rasjonalisering. Gjengangeren ser ut til at markedet har skylden for alt – ikke skatter, avgifter og reguleringer som er vedtatt av politikerne uten kjennskap til hvordan det frie markedet fungerer. Motkonjunkturpolitikk, proteksjonisme, mer stat og mindre marked skal sikre et bedre arbeidsliv for innbyggerne. 

Vår løsning

FpU har en helt annen løsning på dette. Den beste løsningen for et bedre arbeidsliv er å kunne jobbe når det passer en, sikre folk en sjanse med midlertidige ansettelser og holde staten på armlengdes avstand til arbeidslivet med minst mulig skatter, avgifter og reguleringer. Å gi folk en mulighet til å prøve seg i arbeidslivet tjener både bedriften og personen. Det er en risiko for arbeidsgiver å ansette nye folk. Midlertidig ansettelser er den beste måten å se om personen klarer å mestre arbeidet sitt. 

Venstresidens krav om faste stillinger tjener verken studenter eller innvandrere som vil prøve seg i arbeidslivet. FpU vil ha et arbeidsliv for alle. Derfor er det bedre at folk har en fot innenfor en to føtter utenfor. Skatter og avgifter hindrer investeringer i utstyr og arbeidsplasser. Derfor tar regjeringen grep med kutt i selskapsskatten, eiendomsskatt på næring og formuesskatten på arbeidene kapital. De borgerliges poltikk virker, når arbeidsledigheten synker og økonomien går oppover. 

Å kunne avskaffe 1 mai – sosialistens dag, som fridag vil være et symbol på at staten gir mer ansvar til enkeltindividet, ikke en fagbevegelse og venstreside som forakter alle som taler dem mitt i mot og som vil bestemme selv over sitt eget arbeidsliv. 

Ole Jakob Warlo 

Formann i Oslo Vest FpU

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
19 dager siden / 2032 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1756 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
16 dager siden / 1747 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
9 dager siden / 1081 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
4 dager siden / 1025 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
12 dager siden / 891 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
23 dager siden / 889 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere