Øyvind A. Jørgensen

Alder: 70
  RSS

Om Øyvind A.

Født og oppvokst i Larvik. Gift. Har vært kallskap. i Kviteseid og prost i Vest-Telemark. Er nå pensjonist.

Følgere

Forbyr Koranen flerkoneri?

Publisert rundt 3 år siden

Spørsmålet har vært stilt tre ganger her i avisen, etter oppslagene om at Koranen skal ha «opphevet» regelen om flerkoneri.

Ifølge islamforsker Lena Larsen finnes det «til og med steder i Koranen hvor det står at det ikke er lov». Det har ikke lyktes å få opplyst hvor dette står. Lena Larsen leser nok ikke Vårt Land. De Koran-kjennerne som gjør det, kan naturligvis ikke forventes å engasjere seg i denne debatten. Likevel er det litt rart at ikke en eneste en av dem har sagt noe. En avklaring av dette spørsmålet burde være enkelt og av allmenn interesse.

Det finnes etter alt å dømme ikke noe vers i Koranen som forbyr flerkoneri. Tolkninger som skal begrunne dette, virker heller ikke overbevisende, selv når de kommer fra lærde kretser. Jeg kjøpte The Cambridge Companion to the Quran (Cambridge University Press 2006) i fjor. Den er skrevet av eksperter, men jeg lurer litt på objektiviteten, om den vil pynte litt på Koranen. Blant annet synes jeg noen tolkninger omkring fler-koneriet i artikkelen «Kvinners lesninger av Koranen» er nokså forunderlige.

Den akademiske ekspertise bør være oppmerksomme på en fare: Hvis forskere feilinformerer, og hvis vi ikke kan stole på det som kommer fra universitetene, hvor skal vi da hente kunnskap om islam?

Gå til innlegget

Forbyr Koranen flerkoneri?

Publisert over 3 år siden

Stemmer det som noen påstår, at Koranen har opphevet sin egen tillatelse til å ha opptil fire koner?

Sure 4,2-3 sier: «Gi de foreldreløse deres eiendom, og bytt ikke bort dårlig (av deres eget) mot godt (av deres). Disponer ikke deres eiendom sammen med deres egen. Se  det ville være en stor synd. Hvis dere er redd for ikke å gjøre rett mot de foreldreløse ... Ta til ekte det som passer dere av kvinner, to, tre eller fire. Men hvis dere er redde for ikke å kunne gjennomføre full likhet, så nøy dere med én, eller med deres slavinner.» (Einar Bergs oversettelse).

Her ser det vitterlig ut til at Koranen tillater opptil fire koner, men så kan vi lese i VL 18. juni at et annet koranvers «slår beina under denne åpningen» og at muslimske lærde hevder at Koranen med dette verset har «opphevet sin egen regel om flerkoneri.» Islamforsker Lena Larsen sier i VL 13. juni at «det finnes til og med steder i Koranen hvor det står at det ikke er lov.»

Larsen har dessverre ikke opplyst om hvor dette står. Men det verset som sies å «oppheve» regelen om flerkoneri, må åpenbart være Sure 4,129: «Dere vil ikke være i stand til å behandle deres hustruer likt, hvor meget dere enn forsøker å holde på det. Men vis ingen klar preferanse, og la andre bli hengende i et tomrom. Men hvis dere finner en god ordning, og viser gudsfrykt, så er Gud tilgivende, - nåderik.»

Slår dette verset «beina under» tillatelsen som nettopp er gitt? Blir regelen om inntil fire koner opphevet her? Argumentet er at 4,3 setter likebehandling av konene som betingelse, mens v.129 sier at ingen kan behandle sine koner likt. Dette er som en syllogisme hos Aristoteles: «Alle som vil ha mer enn én kone, må behandle konene likt (v.3). Ingen kan behandle flere koner likt (v.129). Ingen kan ha mer enn én kone.» I abstrakt logikk er nok dette sant, men har Muhammed noen gang ment at Sure 4 skulle leses på den måten? Det kan jeg aldri tenke meg.

Uansett hvordan forholdet mellom v.3 og v.129 er å forstå, er det ganske tydelig at konklusjonene går i forskjellige retninger. I v.3 står en mann overfor et valg, og den forskjellsbehandlingen han er redd for, er noe vesentlig og avgjørende for hva han skal velge. Når det står i v.129 at «dere vil ikke være i stand til å behandle deres hustruer likt», er det en konstatering av et faktisk forhold, noe som ikke kan være annerledes. Det munner ikke ut i noe forbud mot flere koner eller noen negativ vurdering av å ha mer enn én. Det gir derimot grunn til en formaning: Det må ikke bli en «klar preferanse», så andre koner blir «hengende i et tomrom», det vil vel si i uvisshet om sin status i ekteskapet.

Dersom det skulle stemme, det som sies, at Muhammed i Koranen har opphevet tillatelsen til å ha flere koner, må det ha betydd en vesentlig forandring for folk i Medina og Mekka, og det må ha skapt både diskusjon og motstand. Står det noe om dette i de historiske kildene? Bevitner de at flerkoneriet opphørte under Muhammeds styre?

Min konklusjon er: Koranen tillater en mann å ha inntil fire koner, og har aldri opphevet det.

Øyvind A. Jørgensen

Vrådal

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
29 dager siden / 1941 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
28 dager siden / 1679 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
21 dager siden / 1646 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
29 dager siden / 1604 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
20 dager siden / 1484 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
18 dager siden / 1423 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
22 dager siden / 1376 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 965 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere