Øyvind Hasting

Alder: 67
  RSS

Om Øyvind

Asker.

Følgere

Kristen seksualmoral i dag

Publisert over 1 år siden

Det er en av kirkens største unnlatelsessynder at den har vært altfor lite opptatt av sex.

Vårt Land hadde lørdag 15. desember en hovedsak om «Verd å vente på»-­kampanjen.

Jeg sitter igjen med mange spørsmål. Totalbildet oppleves som en undergraving av det normale kristne synet på seksuallivets plass ved å slakte et velment initiativ for å holde oppe en moralsk standard i et sex-liberalistisk samfunn.

Ingen moralsk kompetanse. 

Det brukes sekulær argumentasjon og ­hentes inn sekulære synspunkter.­ ­Psykolog Peder Kjøs kommer i og for seg hederlig ut av det i rollen som ­autoritet. Men psykologer besitter ikke spesiell moralsk kompetanse. ­Mental helse er for det meste en ­konsekvens av det miljøet man vokser opp i. ­Minoritetsstress er et kjent problem og kristne merker nok det. At mange ikke holdt sine sex-løfter kan si noe om hvor sterkt storsamfunnets trykk er. Er løsningen alltid å tilpasse seg fler-
tallet?

De små historiene som beskrives er ganske betegnende. De har alle til ­felles at sex-debuten førte til brudd i ­relasjonen. Det er ingen tilfeldighet. Kjøs har rett: Seksuallivet er ­komplisert! Sex påvirker hvordan nære ­relasjoner ­dannes, bygges og vedlike-
­holdes.

Dypere vanskeligheter. 

Å ­fjerne rammene rundt seksuallivet slik sterke krefter har arbeidet for i lang tid har nok fjernet en del stressfaktorer, men har skapt uendelig mange flere og ­dypere vanskeligheter. Jeg ser i mitt arbeid daglig relasjonsskadde mennesker som konsekvens av andres utøvelse av sin frihet og begjær.

Hva er kristen seksualmoral i dag og hva er kjernen i den? Det er vanskelig å forstå hvor teologen fra teologisk fakultet egentlig vil når hun påstår at kristen seksualmoral må endres fordi den angivelig var konstruert for giftealder på 13 år og levealder på 31 år (slike gjennomsnittstall er for øvrig påvirket av høy spedbarnsdødelighet).

Hva er egentlig alternativene til ekte­skap som den rette rammen for samleie? Det forblir diffust. Når det omtrent samtidig av andre i medieverdenen påstås at «monogami er umoralsk» (filosof Ole Martin Moen i Dagbladet), blir det viktig å være tydeligere på i hvilken retning man ønsker å påvirke.

Overfladisk forkynnelse. 

Det er en av kirkens største unnlatelsessynder at den har vært altfor lite opptatt av sex, og det som har vært forkynt har vært overfladisk.

Kan dagens praksis med gifte­alder langt oppi 30-årene være vel så ­skadelig på sikt? Kan det være vår måte å innrette vårt samfunn på som er ­skadelig og som trenger analyse og kritikk, ikke primært individuell ­seksualmoral?

Artikkelen etterlater seg en rekke tanker som hadde fortjent opp­følgere. Kommer de? Tør Vårt Land å stille de ubehagelige spørsmål knyttet til ­dagens sex-kultur?

Det er verd å vente på!

Gå til innlegget

SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER

Publisert rundt 2 år siden

Maryam Trine Skogen viser i sitt Tendens- innlegg i VL torsdag 14. juni at hun må ha gått rett fra islam til sekulær postmodernisme. Da trenger man øyensynlig ikke lenger argumentere for sine grunnleggende antagelser om det man hevder, men kan henfalle til påstander.

Skogen fremmer således sitt verdisyn ved hjelp av honnørord med endret betydning: Sexbegjær  blir ”kjærlighet”, ”mangfold” betyr et liberalistisk syn på seksualitet. ”Å være den vi er” blir synonymt med å utagere seksualitet. Akkurat som om selvet vårt sitter mellom bena, eller vår viktigste identitet har med sex å gjøre. En tragisk degradering av menneskeverdet!
Å mene at noe er rett og galt i seksuallivet stemples ”fordomsfullt”. Det er en udokumentert påstand at samfunnet ikke har legitimt behov for å sette grenser og rammer for relasjoner, spesielt de som (i allfall før) produserer barn. Alle sivilisasjoner har gjort det, jo mer avanserte, jo strengere grenser. Forskjellen fra tidligere tider er at vi nå i større grad kan kontrollere graviditetene med prevensjon og abort samt kjønnsykdommene med antibiotika.
Men sjelen finnes det ikke kondom for. Det merker jeg daglig i arbeidet på psykiatrisk poliklinikk. Tankevekkende at SM skal være ukomplisert. Hos fri-sex apostlene hører ”likeverdighet”, ”frivillighet” med som obligatorisk og det høres fint ut. Men virkeligheten er ikke slik. Der er det normalt med trusler, press, frykt, kjøp av oppmerksomhet/vennskap/klær/en kveld på byen osv. i bytte mot sex. Man kan med god grunn beskrive de seksuelle relasjonene som stadig mer ”prostitualiserte”. Som en helsesøster prøvde å si til ungdommene: ”Husk at sex også kan ha med kjærlighet å gjøre”.
Det kan jo tenkes at Gud har satt en del grenser for mennesker bl.a. for å verne om deres verdighet; for å unngåskam. Jeg tror Skogen og LBHT- bevegelsen snur det på hodet.  Pride-parader kan nok være et forsøk på å overvinne skam. Men alle vet at skam er en nær følgesvenn til det seksuelle og ikke primært påført fra storsamfunnet. Derfor finnes bluferdighet.
Mine innvendinger har lite med besteborgerlig snerpethet å gjøre. Den har faktisk Pride greid å kuppe! At det viktigste for barn i barnehagealder skal være å bryte ned naturlige seksuelle kategorier, sier noe om hva denne tenkningens ”avgud” er. 
Jeg utfordrer Skogen og alle LHBT-forkjempere å demonstrere at ”hat ikke har plass mellom oss” og slutte å lyve om andre med å bruke det forførende ordet ”homofobi”. Det spørs hvem som er mest fordomsfull!

Gå til innlegget

Å tåle kritikk fra Therese Utgård

Publisert nesten 3 år siden

Therese Utgård hevder i VL mandag 16.10 at alle må tåle kritikk noe jeg er helt enig i. Å avlyse seminaret om homofili er lite frimodig, ja nærmest feigt. Uten å kjenne detaljene vil jeg anta at det er mer dekkende å beskrive det de opplevde som å ikke bli tålt. Det er noe annet enn kritikk. Innholdet i hennes innlegg nører opp under den antagelsen.

Ideologien: At mennesker som avviker fra det normale bærer en ekstra bør er helt sant og dessverre vanskelig å fjerne helt uansett årsak. Men hennes prosjekt er ikke å gi plass for forskjellighet, men mer å kjempe frem en ny virkelighetsforståelse.  Det signaliserer hun bl.a. med bruk av nyordet ”hen”. Nymotens ideer av typen ”født i feil kropp”  er mentale konstruksjoner basert på ideer om kjønn som sosiale og emosjonelle størrelser uten kobling til fysiske realiteter. Slike tanker er lett å gripe for mennesker med et indre emosjonelt problem: Plutselig har de en ytre ”forklaring” som fungerer som sannhet. Disse følelsene ble håndtert annerledes før og avvik fra kjønnsstereotypisk atferd påstår jeg ble tolerert like godt før som i dag og uten å måtte ty til kunstige inngrep på kroppen. Homofili er et eldgammelt fenomen og tvilsomt om vi plutselig har oppdaget ”sannheten” så all annen tenkning er ”utdatert”.

Leger vil gjerne lindre smerte. Psykisk smerte må likevel håndteres annerledes enn ytre skade, ellers kan man bidra til å øke lidelsen på sikt. Det viktigste er å forstå hva som er det reelle problem. Den forståelsesrammen Utgård synes å stå for kan kalles hedonistisk sekulær-liberalisme og individualisme. Den er overfladisk og ikke testet for langtidseffekter verken på individ eller samfunn. Bak de glansbildene av ”transer” som står frem i beste sendetid er det mange, jeg påstår et flertall, som har psykiske vansker hvor ”kjønn” vel så mye kan ses på som symptom enn som årsak. Bildet er betydelig mer komplekst. Der Therese Utgård mener hun hjelper mennesker ser jeg mennesker som blir forført til skade for resten av deres liv.

 

Hersketeknikker: Artikkelen er stappfull av hersketeknikker og påstanden i seg selv fungerer også slik. Lege- argumentet, ”påføring av skyld og skam” av typen: ’Tenk så slemt å mene noe som andre får det vanskelig av’, og ikke minst offer-retorikken. Hun drar til og med den udokumenterte påstanden om at bibelsk seksualmoral (indirekte) fører til selvmord.

Unge skeive på Møre er, etter hva jeg forstår en ensartet gruppe mennesker som nå er rammet av dette seminaret som ikke ble holdt. Dette er vel et typisk eksempel på det lettkrenkede samfunn vi har utviklet. Det viktigste våpen er å ha status som offer. Da er det fritt frem for det som er kalt ”mindretallets tyranni”. Det er lettvint å skylde på andre. At skeives ”skyld og skam” kun skyldes kristenkonservatives fordømmelse er en tvilsom påstand.

Hun beskriver seg dessuten selv som offer: Hetset av bibeltro kristne. Det tror jeg så gjerne. Det er mye usaklighet i omløp, frontene er steile for det går på viktige overbevisninger på begge sider. Likevel kler det henne dårlig: Hun trenger ikke bekymre seg da hun har resten av samfunnet i ryggen og sitter trygt i sin stilling. Da slipper man å argumentere for sitt syn, men kan instruere andre i hva de burde gjøre. Spesielt hvis man samtidig kan påberope seg offerstatus.

Gå til innlegget

Samboerskap og dobbeltmoral

Publisert over 3 år siden

Øystein Magelssen, generalsekretær i KFUK/M har forsøkt å begrunne en aksept av samboerskap for vigslede kirkeansatte i VL 22.3.17 der han ang. har stukket fingeren i jorda på samfunnets seksualmoral og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme, spesielt biskopene som er såå 1995. Mange andre teologer har ytret seg i samme retning. Ekteskapet fremholdes likevel som den "beste" rammen, men teologstudenter vil være som alle andre.

Dobbeltmoral er det verste som finnes, så ved å offentlig godkjenne all slags samliv unngår man det. Nå når homofile har fått "sin rett" blir tydeligvis de heterofiles rett til å slippe ekteskap neste kampsak. Så følger polyamorøses rett til ekteskap. Mitt tips er at det er på plass innen ti år. 

Dette skjer når grunnlaget for liv og lære ikke lenger er Bibelens ord, men menneskers livserfaringer. Bibelen har blitt en slags veileder som tidsriktige teologer kan tolke etter selvvalgte nøkler. 

Jeg har de siste uker hvor VL har kjørt sin sambo-kampanje ikke sett en eneste henvisning til Bibelen i innleggene. Det er en ren sekulær argumentasjon og den er basert på subjektivisme. Hvem kan sette seg til dommer over andres følelser, livserfaringer og tro? Hvem er kirken til å fortelle hva som er best for meg?  

Dermed velger flertallet av ungdom samboerskapet og blåser i saklige argumenter fra kristenledere. Ungdom gjør som andre ungdom, ikke som Gud vil, bortsett fra de som selv har møtt Jesus som frelser og gjort ham til Herre/autoritet i sitt liv.

Hvis kirken skal akseptere vigslede samboere etter en slags gransking av seriøsiteten blir det jo nettopp en mental dyneløfting for å bedømme de subjektive følelsene og tankene folk måtte ha for sine subjektive valg . Det er viktig å ha fokus på verdier, idealer, innhold og ikke bare rammer. Men å ikke bry seg om Bibelens ekteskaps og seksualundervisning er et overtydelig tegn på personens verdier og idealer. Hvorfor skal slike vigsles til å bli ledere i en kristen kirke som i utgangspunktet har Bibelen som norm? 

Ekteskapet er en pakt, noe helt annet enn snusfornuftige kontraktsinngåelser blant ordnede samboere. Det dreier seg mest om vilje, og om mye mer enn følelser. Det har også med hvordan vi vil at barns oppvekst skal være, hvordan beskytte de som er svakere. Samfunnet er på vei til å favorisere de sterke, selvstendige, uavhengige, mer og mer på de svakes bekostning, spesielt den neste generasjonens behov. Av frykt for moralisme blir kirken svært utydelig om seksualmoral, noe temaet i høyeste grad har med å gjøre. 

Det er en feilslutning å tro at vårt oppdrag som Jesu disipler er å drive moralsk oppdragelse av folket med et tilpasset og overkommelig regelverk. Jesu disipler skal stå for sannheten, ellers er de irrelevante. 

Oppfordre heller ungdom til å omvende seg og leve radikale og alternative liv! Snakk om realiteter som sex og begjær, overgivelse og kjærlighet, om vår egoisme og synd på en konkret måte som kommuniserer! Det gjør ikke slike runde kirkelige formuleringer jeg har sett til nå. Generell aksept av samleie før ekteskapet virker til å være en selvfølge i kirken, mest fordi det er en selvfølge i samfunnet. Dette moralske standpunktet forutsetter også aksept av fri abort, farløse barn og at seksualitet først og fremst dreier seg om tilfredsstillelse av begjær og ikke nødvendigvis har med reell kjærlighet å gjøre. Agape har blitt eros. 

Det er irrelevant om mainstream ungdomskultur aksepterer dette eller ikke. Det viktige er: Hva er sann kristendom? Kan det være at det egentlig er samboende teologstudenter som er dobbeltmoralske og endog hyklerske? 

”Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt” står det i 2.Tim 3,12. Hvis kristne glir friksjonsfritt med strømmen i dagens samfunn er det noe galt fatt.

Gå til innlegget

Krigsherren Muhammed

Publisert over 4 år siden

Alf Gjøsund hadde under denne overskriften en politisk korrekt kommentar 19.nov. med en variant av oppskriften: ”vi har kristne ekstremister også”.  Den brukes regelmessig av vestlige selvpiskere for å ufarliggjøre kritikk av Islam.

Artikkelen har ikke ett ord som motsier påstanden i overskriften, klokt nok! Selvsagt var Muhammed en krigsherre og selvsagt har terroren noe med Islam å gjøre.  

En annen ting er at noen muslimer mener noe annet. Vi venter på at den teologiske diskusjonen hos muslimene skal bli synlig, ellers er det lite hold i de påstandene. Når terrorister med basis i koranen selv hevder de er rettroende muslimer holder det ikke bare å komme med benektende proklamasjoner. Moderate muslimer må begrunne sin påstand og tolke sitt trosgrunnlag. Vi trenger også å høre hvordan de gjendriver jihadistenes påstander og de ubehagelige koranversene. Jeg antar at Vårt Land er åpen for slike refleksjoner!

Tilbake til Gjøsunds argumentasjon. Det blir litt pinglete å referere til at Jesus veltet noen bord og utviste pengevekslere for å vise hvor voldelig han var. Så følger en rekke forskjellige problemstillinger som har med hvordan man skal forstå Gamle Testamentet, forholdet til styresmakter, rettferdig krig osv.

Dette er mange viktige tema å drøfte og jeg skulle ønske en kristelig avis kunne gjøre dette på en seriøs måte i møte med den aktuelle virkeligheten. Teologiske refleksjoner om ondskapes problem er ikke nok og nettroll-lignende påstander er ikke så interessante. Han er jo inne på at Bibelen ikke beskriver Gud som en snill bestefar og at budskapet ikke alene kan kokes ned til å ”vende det andre kinnet til”. Men hvordan? Han har rett i at Bibelen også har tolkningsutfordringer. Et kristent verdensbilde består av mer enn å ”være snille med hverandre”. Ondskap er en realitet. Det er lite å høre fra prekestolene om slikt. 

Det er krevende å tolke dagsaktuelle hendelser, men det vestlige sekulære verdensbildet har spilt fallitt i møte med dagens virkelighet. Det har bl.a. ført til en rekke katastrofale politiske avgjørelser slik som å bombe de ”slemme”. Nå ser det ut for at nye bombinger står for tur.

I stedet for å gjenta sekulært-baserte synspunkter i kommentarfeltene ønsker jeg at VL utvidet forståelsen med andre fortolkninger av den dagsaktuelle virkeligheten, også kristent baserte! 

Først publisert i Vårt Land 26.11.2015

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
27 dager siden / 2913 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1424 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
15 dager siden / 1119 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
29 dager siden / 629 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
8 dager siden / 606 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
14 dager siden / 585 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
6 dager siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere