Øyvind Hasting

Alder: 67
  RSS

Om Øyvind

Asker.

Følgere

Ja, den eneste koblingen mellom Orban og Solberg som fremkommer er en kritikk av kjønnsforskning, men de to har så forskjellig fokus at sammenligningen blir så søkt at jeg spør om hvilken uuttalt agenda som ligger bak. Jeg har ikke nok innsikt i Orbans akademiske nivå, men når Solbergs kritikk slås i hardtkorn med "populister" generelt blir det usaklig og anti-intellektuelt.  Det er gode intellektuelle grunner til å kritisere mange av kjønnsforskningens resultater og spesielt de som går på "idear om sosialt konstruerte og flytande kjønnsidentitetar". Tråden her påpeker endel av dette og jeg våger å påstå at Solbergs påstander basert på egen erfaring står seg godt og noe Hækåk ikke greier å motbevise. Å påstå at "slikt er med på å delegitimere mykje av den viktige forskinga som føregår på feltet" høres ut som et forsøk på akademisk knebling og delegitimering av kritikere fordi de ikke har feminist-politisk korrekt syn. Nei, jeg mener ikke at Hækåk vil sensurere annerledestenkende! 

Selvsagt må også egne standpunkt begrunnes og helst gis forskningsmessig støtte. På dette feltet er forskning svært kontekstavhengig og helt nøytrale og objektive undersøkelser er nærmest umulig å få til. Kritikk av forskning er en vesentlig del av forskningen! Dette til orientering for ideologisk baserte journalister. 

Det er så vidt jeg vet ennå ikke fremlagt noe dokumentasjon på at det eksisterer vesentlige biologiske grunnlag for flytende kjønnsidenteter eller seksuelle avvikende preferanser. Jeg gjentar mitt ønske om slike referanser. Å avvise kritikk med slagord og påstander er i allfall høyst anti-intellektuelt. 

Gå til kommentaren

Objektivitet

Publisert over 1 år siden

Jeg antar at Anfindsen i likhet med deg og alle andre ikke er objektiv, men det går likevel an å bestrebe seg på å søke etter sannhet og å akseptere funn man misliker i utgangspunktet. 

Hæåks innlegg i VL bærer umiskjennelig preg av at hun har en agenda: Sammenstilling av østeuropeiske regimer og Stein Solbergs forsøk på å forstå og hjelpe homofile lukter av forsøk på brunbeising. Adjektiver som "anti-intellektualisme" om kritikere; et begrep som i høy grad kan brukes om kjønnsideologiens egne våpendragere, men de går fri! Hun kritiserer Stein Solberg for det hun selv gjør: Personangrep uten snev av forsøk på saklig imøtegåelse av hans påstander som er basert bl.a. på erfaringskunnskap. Dessuten fant jeg lite av likestilling- og feminismekritikk i Solbergs artikler som jeg måtte lese med interesse etter den gode reklamen den fikk ved Hæåks innlegg. Nok en usaklig kobling som hun nok må forstå vil tjene til å delegitimere hans synspunkter.

Det hadde vært interessant for en fagperson å få noen referanser på hva hun har funnet i researchen sin om kjønnsforskeres funn rundt "kjønn, kjønnsroller og likestilling" uten sterke ideologiske føringer på det feltet Solberg omhandler, nemlig seksualitet. Det blir usaklig uinteressant å trekke frem kvinner i politikk som eksempel. 

Gå til kommentaren

Virkelighet, fornuft og bitterhet

Publisert rundt 2 år siden

Som med de fleste  tråder ender de med at folk ikke holder seg til saken, men diskuterer sine egne favorit-temaer. 

Det virker som om du er bitter over det du har opplevd og har som hovedbeskjeftigelse å kjempe imot Gud og kristentroen. Det er jo også en måte å skape mening i tilværelsen på. De aller fleste tror på det de tror av emosjonelle, eller moralske grunner, ikke av fornuft. Den kommer etter for å begrunne det man vil tro på. Det ser ut til å gjelde for deg også med den emosjonelle måten å skrive på. 

Hva du mener med "virkeligheten" og "fornuft" er svært uklart. På Youtube kan man finne støtte for hva som helst- også det motsatte av hva du tror på. Et tynt grunnlag for virkelighetsbilde. De som har den holdningen du utviser TROR vanligvis på "vitenskapen" og "fremskrittet" uten å undersøke nærmere. 

Er det fornuftig å tro at alt er blitt til av ingenting? Hvert skritt i oppbyggingen av et komplekst protein eller organisme ved tilfeldighet alene er så astronomisk usannsynlig at man med vanlig sannsynlighetsberegning ville sagt at det var umulig. Men hvis man VIL tro på noe, så hører man ikke på fornuft. Mennesker vil stort sett ikke ha noen gud over seg. Dine erfaringer, selv om de er triste sier ingen ting om hva som er sant eller ikke. 

Dette passer egentlig dårlig å diskutere på en slik tråd og jeg avslutter derfor dette temaet nå.  Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 år siden

Du påpeker "at dette har ingen verdens ting med at de er homofil, for det er ca 400 av hetrofile som også får HIV"

Du er her inne på et langt på vei tabubelagt tema. En liten kommentar til overnevnte: Opprinnelsen til HIV er uklar, men har hele veien vært koblet til og ble spredt av aktivt homoseksuelle menn, først til USA. Man antar at det kommer fra Afrika og spekulasjoner om overføring fra dyr/aper til mennesker. 

Det tok lang tid før viruset spredte seg til heterofile. Når spredningen er stor nok i den homoseksuelt aktive gruppen vil det lekke videre: Noen med homoseksuell praksis har også heteroseksuelle kontakter og noen gifte menn har homosex på si. Noen er smittet av blodoverføringer og sprøytebruk, rus og ukritsk omgang både med sex og div. andre kroppsvæsker. 

HIV spredning har selvsagt ikke noe med om folk har en homofil orientering å gjøre, men det har alt med promiskuøs seksuell aktivitet å gjøre, som du selv har karakterisert andre steder. Analsex er nok en vesentlig årsak til den sterke spredningen da det analt er mer mulighet for sårdannelser og nærmere kontakt med blodårer.  

Gå til kommentaren

Du skriver flere kommentarer med forskjellig fokus og jeg kan være enig med mye. Men det innlegget jeg her kommenterer er det dårligste etter mitt skjønn: Spesielt fordi det illustrerer noe av det jeg er mest opptatt av i mitt opprinnelige innlegg: Manglende begrunnelse for egne påstander og skjellsordbruk av andres. Det nytter ikke med noen fornuftig debatt på den måten. "Middelaldersk tankemåte" betyr at alt som er gammelt er dårlig mens bare vi (jeg) har sett lyset. Er det sant? Er andre "forvirrede" fordi de er uenige med deg? - og hva i det jeg skriver har med maktutøvelse å gjøre? Det ser ut som om du forutsetter endel som ikke sies både om meg og andre ting. Kan ikke se at jeg har brukt Guds bud eller Bibelen som sannhetsvitne heller! 

"Hva er galt med det?" er en argumentasjon som er ganske tynn. Jeg har i mitt innlegg påpekt endel åpenbare grunner til at andre kan ta alvorlig skade av min frihet og begjær - selv når alt tilsynelatende er "frivillig" og "sikkert" og "trygt".

Det er visstnok også en kjent sak at misunnelse står bak hos mennesker som advarer de unge mot "Løssluppen sex". Tja? Kanskje du har rett noen ganger. Det som i psykiatrien kalles "reaksjonsdannelse" - at man blir kraftig imot for å bekjempe egne impulser til det samme, eller misunnelse. Jeg kan godt kjenne meg igjen i det: Min største motivasjon til å forlate kristentroen og Gud var sex. Så at de som gjør det kjenner seg frigjort er ikke merkelig. Men dette er ingen begrunnelse for ditt standpunkt. 

Å tvinge mennesker i å følge Gud og hans bud er totalt fåfengt og skadelig. Det er de skadene som  Hjelpekilden holder på med. Jeg er trofast mot den jeg elsker, ikke den jeg frykter - det er kristen moral. Man må komme ut av tvang for å finne både seg selv og Gud. Det er egentlig en helt annen sak enn det jeg debatterer. 

Det er problemet med slike debattråder. Alle har sine yndlings-stråmenn å forfølge . 

Mitt ønske  er å se på fakta rundt temaet. Det er ikke likegyldig for andre (samfunnet) hva den enkelte gjør. Samfunnet har behov for moral og samfunnet bruker både pisk og gulerot - og religion.. Selvfølgelig skaper det problemer for den enkelte, Men de har rett til det, for makta rår. Det gjelder også for den sekulære religionen vi har nå. Skadevirkningene vil følge maktbruk der også. Den moral man velger har store konsekvenser for vår sivilisasjon. Derfor er det interessant å utforske mest mulig objektivt og fordomsfritt. 

 Jeg undrer meg over de grunnleggende begrunnelsene for det du skriver.  

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
27 dager siden / 2913 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1424 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
15 dager siden / 1119 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
29 dager siden / 629 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
8 dager siden / 606 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
14 dager siden / 585 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
6 dager siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere