Øyvind Hasting

Alder: 65
  RSS

Om Øyvind

Asker.

Følgere

Å tåle kritikk fra Therese Utgård

Publisert 3 måneder siden - 1112 visninger

Therese Utgård hevder i VL mandag 16.10 at alle må tåle kritikk noe jeg er helt enig i. Å avlyse seminaret om homofili er lite frimodig, ja nærmest feigt. Uten å kjenne detaljene vil jeg anta at det er mer dekkende å beskrive det de opplevde som å ikke bli tålt. Det er noe annet enn kritikk. Innholdet i hennes innlegg nører opp under den antagelsen.

Ideologien: At mennesker som avviker fra det normale bærer en ekstra bør er helt sant og dessverre vanskelig å fjerne helt uansett årsak. Men hennes prosjekt er ikke å gi plass for forskjellighet, men mer å kjempe frem en ny virkelighetsforståelse.  Det signaliserer hun bl.a. med bruk av nyordet ”hen”. Nymotens ideer av typen ”født i feil kropp”  er mentale konstruksjoner basert på ideer om kjønn som sosiale og emosjonelle størrelser uten kobling til fysiske realiteter. Slike tanker er lett å gripe for mennesker med et indre emosjonelt problem: Plutselig har de en ytre ”forklaring” som fungerer som sannhet. Disse følelsene ble håndtert annerledes før og avvik fra kjønnsstereotypisk atferd påstår jeg ble tolerert like godt før som i dag og uten å måtte ty til kunstige inngrep på kroppen. Homofili er et eldgammelt fenomen og tvilsomt om vi plutselig har oppdaget ”sannheten” så all annen tenkning er ”utdatert”.

Leger vil gjerne lindre smerte. Psykisk smerte må likevel håndteres annerledes enn ytre skade, ellers kan man bidra til å øke lidelsen på sikt. Det viktigste er å forstå hva som er det reelle problem. Den forståelsesrammen Utgård synes å stå for kan kalles hedonistisk sekulær-liberalisme og individualisme. Den er overfladisk og ikke testet for langtidseffekter verken på individ eller samfunn. Bak de glansbildene av ”transer” som står frem i beste sendetid er det mange, jeg påstår et flertall, som har psykiske vansker hvor ”kjønn” vel så mye kan ses på som symptom enn som årsak. Bildet er betydelig mer komplekst. Der Therese Utgård mener hun hjelper mennesker ser jeg mennesker som blir forført til skade for resten av deres liv.

 

Hersketeknikker: Artikkelen er stappfull av hersketeknikker og påstanden i seg selv fungerer også slik. Lege- argumentet, ”påføring av skyld og skam” av typen: ’Tenk så slemt å mene noe som andre får det vanskelig av’, og ikke minst offer-retorikken. Hun drar til og med den udokumenterte påstanden om at bibelsk seksualmoral (indirekte) fører til selvmord.

Unge skeive på Møre er, etter hva jeg forstår en ensartet gruppe mennesker som nå er rammet av dette seminaret som ikke ble holdt. Dette er vel et typisk eksempel på det lettkrenkede samfunn vi har utviklet. Det viktigste våpen er å ha status som offer. Da er det fritt frem for det som er kalt ”mindretallets tyranni”. Det er lettvint å skylde på andre. At skeives ”skyld og skam” kun skyldes kristenkonservatives fordømmelse er en tvilsom påstand.

Hun beskriver seg dessuten selv som offer: Hetset av bibeltro kristne. Det tror jeg så gjerne. Det er mye usaklighet i omløp, frontene er steile for det går på viktige overbevisninger på begge sider. Likevel kler det henne dårlig: Hun trenger ikke bekymre seg da hun har resten av samfunnet i ryggen og sitter trygt i sin stilling. Da slipper man å argumentere for sitt syn, men kan instruere andre i hva de burde gjøre. Spesielt hvis man samtidig kan påberope seg offerstatus.

Gå til innlegget

Samboerskap og dobbeltmoral

Publisert 10 måneder siden - 1520 visninger

Øystein Magelssen, generalsekretær i KFUK/M har forsøkt å begrunne en aksept av samboerskap for vigslede kirkeansatte i VL 22.3.17 der han ang. har stukket fingeren i jorda på samfunnets seksualmoral og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme, spesielt biskopene som er såå 1995. Mange andre teologer har ytret seg i samme retning. Ekteskapet fremholdes likevel som den "beste" rammen, men teologstudenter vil være som alle andre.

Dobbeltmoral er det verste som finnes, så ved å offentlig godkjenne all slags samliv unngår man det. Nå når homofile har fått "sin rett" blir tydeligvis de heterofiles rett til å slippe ekteskap neste kampsak. Så følger polyamorøses rett til ekteskap. Mitt tips er at det er på plass innen ti år. 

Dette skjer når grunnlaget for liv og lære ikke lenger er Bibelens ord, men menneskers livserfaringer. Bibelen har blitt en slags veileder som tidsriktige teologer kan tolke etter selvvalgte nøkler. 

Jeg har de siste uker hvor VL har kjørt sin sambo-kampanje ikke sett en eneste henvisning til Bibelen i innleggene. Det er en ren sekulær argumentasjon og den er basert på subjektivisme. Hvem kan sette seg til dommer over andres følelser, livserfaringer og tro? Hvem er kirken til å fortelle hva som er best for meg?  

Dermed velger flertallet av ungdom samboerskapet og blåser i saklige argumenter fra kristenledere. Ungdom gjør som andre ungdom, ikke som Gud vil, bortsett fra de som selv har møtt Jesus som frelser og gjort ham til Herre/autoritet i sitt liv.

Hvis kirken skal akseptere vigslede samboere etter en slags gransking av seriøsiteten blir det jo nettopp en mental dyneløfting for å bedømme de subjektive følelsene og tankene folk måtte ha for sine subjektive valg . Det er viktig å ha fokus på verdier, idealer, innhold og ikke bare rammer. Men å ikke bry seg om Bibelens ekteskaps og seksualundervisning er et overtydelig tegn på personens verdier og idealer. Hvorfor skal slike vigsles til å bli ledere i en kristen kirke som i utgangspunktet har Bibelen som norm? 

Ekteskapet er en pakt, noe helt annet enn snusfornuftige kontraktsinngåelser blant ordnede samboere. Det dreier seg mest om vilje, og om mye mer enn følelser. Det har også med hvordan vi vil at barns oppvekst skal være, hvordan beskytte de som er svakere. Samfunnet er på vei til å favorisere de sterke, selvstendige, uavhengige, mer og mer på de svakes bekostning, spesielt den neste generasjonens behov. Av frykt for moralisme blir kirken svært utydelig om seksualmoral, noe temaet i høyeste grad har med å gjøre. 

Det er en feilslutning å tro at vårt oppdrag som Jesu disipler er å drive moralsk oppdragelse av folket med et tilpasset og overkommelig regelverk. Jesu disipler skal stå for sannheten, ellers er de irrelevante. 

Oppfordre heller ungdom til å omvende seg og leve radikale og alternative liv! Snakk om realiteter som sex og begjær, overgivelse og kjærlighet, om vår egoisme og synd på en konkret måte som kommuniserer! Det gjør ikke slike runde kirkelige formuleringer jeg har sett til nå. Generell aksept av samleie før ekteskapet virker til å være en selvfølge i kirken, mest fordi det er en selvfølge i samfunnet. Dette moralske standpunktet forutsetter også aksept av fri abort, farløse barn og at seksualitet først og fremst dreier seg om tilfredsstillelse av begjær og ikke nødvendigvis har med reell kjærlighet å gjøre. Agape har blitt eros. 

Det er irrelevant om mainstream ungdomskultur aksepterer dette eller ikke. Det viktige er: Hva er sann kristendom? Kan det være at det egentlig er samboende teologstudenter som er dobbeltmoralske og endog hyklerske? 

”Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt” står det i 2.Tim 3,12. Hvis kristne glir friksjonsfritt med strømmen i dagens samfunn er det noe galt fatt.

Gå til innlegget

Krigsherren Muhammed

Publisert rundt 2 år siden - 413 visninger

Alf Gjøsund hadde under denne overskriften en politisk korrekt kommentar 19.nov. med en variant av oppskriften: ”vi har kristne ekstremister også”.  Den brukes regelmessig av vestlige selvpiskere for å ufarliggjøre kritikk av Islam.

Artikkelen har ikke ett ord som motsier påstanden i overskriften, klokt nok! Selvsagt var Muhammed en krigsherre og selvsagt har terroren noe med Islam å gjøre.  

En annen ting er at noen muslimer mener noe annet. Vi venter på at den teologiske diskusjonen hos muslimene skal bli synlig, ellers er det lite hold i de påstandene. Når terrorister med basis i koranen selv hevder de er rettroende muslimer holder det ikke bare å komme med benektende proklamasjoner. Moderate muslimer må begrunne sin påstand og tolke sitt trosgrunnlag. Vi trenger også å høre hvordan de gjendriver jihadistenes påstander og de ubehagelige koranversene. Jeg antar at Vårt Land er åpen for slike refleksjoner!

Tilbake til Gjøsunds argumentasjon. Det blir litt pinglete å referere til at Jesus veltet noen bord og utviste pengevekslere for å vise hvor voldelig han var. Så følger en rekke forskjellige problemstillinger som har med hvordan man skal forstå Gamle Testamentet, forholdet til styresmakter, rettferdig krig osv.

Dette er mange viktige tema å drøfte og jeg skulle ønske en kristelig avis kunne gjøre dette på en seriøs måte i møte med den aktuelle virkeligheten. Teologiske refleksjoner om ondskapes problem er ikke nok og nettroll-lignende påstander er ikke så interessante. Han er jo inne på at Bibelen ikke beskriver Gud som en snill bestefar og at budskapet ikke alene kan kokes ned til å ”vende det andre kinnet til”. Men hvordan? Han har rett i at Bibelen også har tolkningsutfordringer. Et kristent verdensbilde består av mer enn å ”være snille med hverandre”. Ondskap er en realitet. Det er lite å høre fra prekestolene om slikt. 

Det er krevende å tolke dagsaktuelle hendelser, men det vestlige sekulære verdensbildet har spilt fallitt i møte med dagens virkelighet. Det har bl.a. ført til en rekke katastrofale politiske avgjørelser slik som å bombe de ”slemme”. Nå ser det ut for at nye bombinger står for tur.

I stedet for å gjenta sekulært-baserte synspunkter i kommentarfeltene ønsker jeg at VL utvidet forståelsen med andre fortolkninger av den dagsaktuelle virkeligheten, også kristent baserte! 

Først publisert i Vårt Land 26.11.2015

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Lars Jørgen Vik kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
8 minutter siden / 332 visninger
Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 1 time siden / 332 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 481 visninger
Bjørn Wichstrøm kommenterte på
Krisen vi gjemte – og glemte.
rundt 2 timer siden / 354 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 2 timer siden / 614 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 2 timer siden / 376 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 481 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 3 timer siden / 118 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 3 timer siden / 118 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1382 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1382 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 481 visninger
Les flere