Odd-Egil Auran

Alder: 49
  RSS

Om Odd-Egil

Følgere

De har seg selv å takke?

Publisert 9 måneder siden

De har seg selv å takke?Det er mange som lever i ensomhet, utenforskap og relativ fattigdom i Norge i dag. Det såkalte hjelpeapparatet prøver så godt de kan, men allikevel øker ulikheten mellom de som er i jobb, og de som faller utenfor.Spesielt ille er det for de som er enslige forsørgere, der de ikke har en legeerklæring på at de er for syke til å være i jobb.

Det er mange som lever i ensomhet, utenforskap og relativ fattigdom i Norge i dag. 

 
Det såkalte hjelpeapparatet prøver så godt de kan, men allikevel øker ulikheten mellom de som er i jobb, og de som faller utenfor.

 
Spesielt ille er det for de som er enslige forsørgere, der de ikke har en legeerklæring på at de er for syke til å være i jobb. De som ikke er i stand til å jobbe, enten av diffuse fysiske problemer, psykiske problemer, eller en kombinasjon av disse. De må forsørge seg selv og barna på livsopphold fra NAV. Barnetrygden kommer godt med, men er ikke nok til å holde barn med mat, klær, transport og andre nødvendigheter i dagens moderne samfunn. Utenforskapet går derfor ofte i arv.

 
Jeg skulle ønske at barnetrygden ble økt betraktelig, og ble behovsprøvd, og at man etter en lengre periode på livsopphold automatisk fikk trygd. De få personene som er ute etter å lure systemet ville lure seg selv om de tror at trygd er lønnsomt isteden for jobb, men det ville hjelpe mange som sliter.


Et annet problem er at de familiene som har bodd i landet i generasjoner stilles likt med nyankomne i hjelpeapparatet. Dette er problematisk fordi det oppleves urettferdig av dem det gjelder, og kan øke fremmedfrykt og hat overfor ikke-etniske nordmenn. Jeg tror mange også ser på Norges massive u-hjelp som en provokasjon når de sliter med å få endene til å møtes.

 
Dette er noen av grunnene til at høyre-populistiske partier gjør det bedre enn før, og hvis noen mener det er problematisk, så er det en gyllen anledning til å stemme på partier som ønsker høyere barnetrygd, og som ønsker at listen for å få igjennom søknad om trygd legges lavere.

 
Jeg hadde gjerne sett at alle som fikk innvilget arbeidskvalifiseringspenger fikk en arbeidskvalifiseringsplass med en gang, og at det var leger og psykologer tilstede på disse plassene, slik at de som er syke slapp å gjennomføre lange arbeidsvalifiseringsforløp, mens de som er friske kunne få valget mellom praksisplasser eller støtte til å utvikle sin egen arbeidsplass. Da ikke 1G, men heller i nærheten av 4G.

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere