Odvar Omland

Alder: 94
  RSS

Om Odvar

Engasjert i kristelig virksomhet. For tiden formann i Kristent Mannsarbeid.Er leder av styret i stiftelsen Blå Kors Drammen. Totalavholdende siden 1950. Tidligere rådmann og har innehatt forskjellige kommunale og fylkeskommunale tillitsverv - vært vararepr. til Stortinget

Følgere

90 år

Publisert rundt 1 måned siden - 222 visninger

For noen år siden fikk jeg en telefon fra en psykiater. Blant annet skulle vedkommende fortelle meg at 90-åringer ikke skulle kjøre bil

 Til orientering var legen nettopp pensjonert fra en hukommelsesklinikk ved en av våre sykehus . Og sikkert hatt mange helsevurderinger av eldre folk og førerkort. La det være sagt man skal selvsagt ikke kjøre bil dersom man har helseskavanker, som kan bevises medfører en usikker bilfører. Men det bør kanskje være måte med alt. Det forekommer meg at det nå kan virke som 90-åringer, ja også 80-åringer får særskilt streng behandling. Stigmatisering? Det som er litt tragikomisk i denne sammenheng er vel at eldre ikke er de verste skadevolderne . Lege burde i sin vurdering av førerkortfornyelse ha anledning til å bruke et praktisk skjønn, ikke bare telle testpoeng. Slik jeg forstår det nå praktiseres. Tror for øvrig at de nåværende tester ikke alltid treffer blink. La merke til at en lege med godt kjennskap til helsekrav uttalte for en tid siden at det ikke finnes noen sikker vurdering av bilførerdyktighet. Siste instans som noenlunde brukelig skulle vel være kjørevurdering hos Statens vegvesen. Men det hjelper visst ikke om sensor der anbefaler fornyelse av førerkort. Hele prosessen blir da nærmest et «narrespill». Samferdsels- og helsepolitikere burde se litt nærmere på någjeldende rigide(?) forskrifter og deres praktisering. . Og ikke la hele problematikken ligge helt i hendene på leger. Jeg lurer nemlig på hvor mange avslag på fornyelse medfører at helsen går raskere ned for bakke ved førernekt? Etter forlydende sitter det i dag nok mange eldre med «klump i halsen». Hvor mange av disse har fått berettigede avslag? Tråkker nok en del i salaten med mine betraktninger, og innrømmer at jeg setter det hele på spissen - av den enkle grunn at jeg ønsker en seriøs nyvurdering.
Odvar Omland
En gammel biltraver
Asker
odvar-o@online.no

Gå til innlegget

Noen vei ut av uføre

Publisert rundt 1 måned siden - 195 visninger

1945 – 2018. 73 år i samme parti – KrF – Fortsatt digger jeg dette partiet med de verdier partiet står for og som de burde vært kjent for, nemlig at det «høver best å hjelpa de som treng det mest.»

 

 Den som har fulgt med i historien fra frigjøringsdagene er ikke i tvil om at innsats på dette området med basis i de kristne kjerneverdier har etter forholdene hatt god gjennomslagskraft. Men det ser ut til at man nå ikke klarer å «selge seg selv» overfor velgerne lengere. Bare skarve 4%.. Hvorfor ikke? Har sans for de kommentarer politisk i redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle kommer med i dag om «De rådvilles vinter.» Det dreier seg om Ap og Krf. Om Krf skriver han at «KrF er i en dramatisk situasjon. velgerne, medlemmene og de tillitsvalgte splittet i synet på hvilken vei partiet skal ta – til høyre eller venstre.» Stanghelle mener at det er et stort paradoks at KrF ikke appellerer til flere i en tid der stadig flere både tørster etter verdier og kjenner på frykt for et samfunn der bioteknologi og andre utviklingstrekk kan uthule menneskeverdet. Det er jo rom for Krf i Norsk poltikk, sier han videre. Bare de greier å finne fram til det. Så langt den politiske redaktør. Hittil har man dessverre ikke funnet lyset i tunnelen. Tilsynelatende bare rotet det til for seg. Jeg satt og hørte en del på det som kom frem på landskonferansen til partiet med ca. 350 deltakere forleden. Og satt nettopp og lyttet på talen til stortingsrepr. Hans Fredrik Grøvanunder årsmøtet til Akershus KrF. Solid tale om hva partiet har gjort og gjør. Men ut over det? Lite krutt.
Når det gjelder de to nevnte samlingene merket jeg altså ikke noen kime til fengende skikkelig vei videre.Kanskje vi må vente på den KrF-ungdommen som etter hvert trer fram? Håper dog at strategisamtalene ved seminar og ellers i tiden framover kan gi et svar man klarer å selge til velgerne . Det som jeg synes er litt pussig at partiets organer fortsatt tviholder på å være et sentrumsparti. Er helt alene. Hyggelig med vippeposisjonen i denne perioden. Men den varer neppe evig. Derfor bør man før jo heller finne fram til å samarbeide med en av de to virkelige maktalliansene i stortinget. Legger ikke skjul på at den ikke-soialistiske siden vil jeg foretrekke, og forhandle seg inn i nåværende regjering. Dog lar jeg også min veterannese skue mot begge leire som levelige. Men bestem dere så snart som mulig.!!

Gå til innlegget

Annerledes parti

Publisert 2 måneder siden - 323 visninger

Fremstår KrF lenger som et anderledes parti i folks øyne som fronter kristne verdier og som vil hjelpe de som trenger det mest?

Annerledes
Jeg er arvelig belastet. Hadde en far som ganske raskt i 1933 i stiftelsesåret meldte seg inn i det nye partiet Kristelig Folkeparti. Hadde tidligere vært venstremann, men da KrF ble dannet ble det naturlige for mange kristne å slutte seg til dette partiet. Og da jeg fikk stemmerett den gang som 21-åring var det opplagt at det måtte blir KrF. Et parti som har vist meg stor tillit med de verv jeg har fått lov å bekle. Fortsatt kan jeg ikke la være å pipe i samfunnsdebatten. Har sammen med sikkert mange andre blitt urolig etter siste valg. Så vidt over sperregrensen som er 4%. I det siste har det dukket opp en trist tanke: Fremstår KrF lenger som et annerledes parti i folks øyne som fronter kristne verdier og som vil hjelpe de som trenger det mest? Har ikke folk flest oppdaget at KrF under behandlingen av statsbudsjettet 2018 virkelig fikk satt stempel på det ? Her en liten knippe av godbitene: som får økt støtte:
-Forbedring av hverdagen for småbarnsforeldre
-Flere lærere i skolen
-Tilskuddsordning mot barnefattigdom
-Flere prestestillinger
- Ekstra bevilgning til kamp mot menneskehandel
- Støtte til Kristen Idrettskontakt(KRIK) - Et gedigent barne- og ungdomsarbeid
-Bistandsbudsjettet blitt økt
- Et av forkjemperne i miljø- og klimanutfordringene
-Krf sammen med H,V og Frp har laget et forsvarlig og bærekraftig budsjett.
Likevel sitter jeg og er urolig for mitt hjertebarn KrF. Med nåværende opplslutning som nevnt farlig nær sperregresen. Vil det fortsatt gå den veien høna sparker? Jeg tviler på at nåværende alenekjøring vil hjelpe?
Jeg kunne ikke la være da to av mine partikolleger besøkte meg i min hule i dag å trekke fram mine forannevnte betraktninger. Fikk inntrykk av at samme uroen rørte seg hos dem. Naturlig nok snakket vi om strategien fram over. Stanset ved to alternativer
1. Som «ensom vandrer». (Som i dag)
2. I regjering med H,Frp og V.?
Man hadde mest tro på Alt.2.
Men det er et spørsmål om man overlever dersom man ikke kan klare å fremstå i almenheten som et annerledes parti. Minnes tidligere stortingsrepresentant Erling Wikborg som snakket om å gjøre seg selv overflødig. Ved at de andre partiene får kristne inn i sine rekker og kristne verdispørsmål gis plass også i de fleste politiske konstellasjoner. Er vi der snart? Jeg håper imidlertid at strategien fører en til et «annerledes parti» i folks øyne, som er verdt å satse på. Det er ikke like lett å slå seg igjennom som det var i 1945. Uten KrF ville dog for meg faktisk en vegg være ute. Jeg tror de to som var på besøk var enig med meg.
Forventer en seriøs og åpen debatt om strategien fremover. Håper at grasrota virkelig rører på seg.

Gå til innlegget

Ja til lokal folkekirke!

Publisert 4 måneder siden - 244 visninger

Etter løsrivelsen fra staten er det en gyldig anledning til å etablere en virkelig grasrotkirke

. Landsrådet i Kristent Mannsarbeid har i flere år ivret for større makt til landets menighesråd. I en sterk uttalelse for et par siden foreslo man derfor å nedbygge og gi maksimalt anslag, ansvar og frihet til laveste nivå, menighetene. Det topptunge senraliserte strukturen av Den norske kirke er “en klamp om foten”. 
I forbindelse med den nye kirkeordningen burde det nå være en gylden anledning til forenkelinger og en kraftig desentralisering. Selvsagt må et trossamfunn ha noen overordnede enkle styringsregler og forum for teologiske/læremessige forhold, men der bør sentraliseringen stoppe. 
Jeg tror dog mange på grasrotplan er enig med landsrådet i KM:
“La menighetesrådene få stor makt slik at de tusen blomster kan blomstre.”
En kjent størrelse kirkepolitiker og tidligere stortingsrepresentant Rolf
Reikvam (SV) er verdt å lytte til. Han skriver en meget informativ artikkel i Vårt Land 4. desember om “Den norske kirkes plass.” Om den vitalisering kirken trenger. Han mener det åpner for nye perspektiver der dem som lever kirkens budskap i møte med mennesker, krever innflytelse og større mulighet til å påvirke hvorledes kirken skal virke. Hans sluttsats er at “det vil sikre en desentralisert struktur der det er lokalmenighetene som avgjør de viktige sakene.” Jeg tror faktisk han gjør seg til talsperson for de fleste som intereserer seg for framtidens ve og vel for Den norske kirke.

Odvar Omland
Kristent Mannsarbeid
 
 
 

Gå til innlegget

En av verdens verste sykdommer

Publisert 5 måneder siden - 333 visninger

Ikke fortellat jeg er glemsk, kom det “hjerteskjærende” fra min Molle da vi skulle til fastlegen februar 2010

·
. Opprinnelig ville hun ikke til lege. Men da jeg ble temmelig sikker på at hun var angrepet av demens og alzheimersykdommen var langt framskredet, synes jg det ikke var annen utvei enn å narre henne. På forhånd hadde jeg hatt en samtale med en psykiater-. Legen mente bestemt at jeg burde få satt diagnosen så snart som mulig. Derfor anbefalte jeg at Molle tok en tur til legen for å se om det benet som var oprerert for mange år siden, var OK. Det gikk hun med på, men hun var tydeligvis redd for at jeg skulle si hun var demens. Hun var trolig klar over sykdommen, men vil ikke hverken da eller senere innrømme dette. Legen fant naturligvis straks ut at benet var helt I orden. Spurte om det var noe mer. Har skrevet litt om det I boken min. Vi tre ble sittende stumme en tid etter at legen spurte: Er det noe mer? Jeg nikket. Ingen sa noe, men til slutt oppfanget legen situasjonen. Tok den vanlige første demenstesten og hun falt igjennom. Som jeg også har skrevet om tidligere ble det senere en “åpen kamp mot tabu” .
Gjorde jeg rett med å åpne oss for utenverdenen? Hun var jo ikke I stand til å protestere? Dette spørsmålet dukket opp igjen I dag. Da jeg leste leder I Vårt Land om “Genetisk dilemma”. Nemlig om arvelig sykdom fortsatt skal være en privat sak.En debatt som kommer opp når Stortinget skal behandle bioteknoligmeldingen. Som det er nevnt I lederen er dette et meget vanskelig spørsmål. Vanskelig grenseoppgang. Ikke lett å svare ja eller nei.
Nå er det ikke egentlig spesifikt demenssykdommen det handler om, selv om det viser seg at den I mange tilfeller kan væe arvelig. Men går ut fra at debattan I Stortinget også vil inkludere spørsmålet om åpenhet I forbindelse med demens. Mitt valg om åpenhet gikk ut på å peke på betydningen av så tidlig som mulig under sykdomsutviklingen å diagnosistere vedkommende., og at det skulle bli like vanlig å snakke om demens som å brekke et bein. Med tanke på hjelp til kanskje at sykdommen kan bremse farten I demensutviklingen med “eventuelt endret levesett og med de små medikantmuligheter man har til rådighet til enhver tid.” Og at tabuen forsvinner etter hvert
Mine refleksjoner gjør at jeg håper at den grenseoppgang som Stortinget matte bestemme seg for blir fleksibel, slik at man kan etter visse retningslinjer være åpen om arvelige sykdommer overfor vedkommes familie og samfunnet. Selv om vedkommende ikke gir sitt samtykke

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Hermod Herstad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
6 minutter siden / 857 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
13 minutter siden / 857 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Politisk skjebnetime
17 minutter siden / 4611 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Politisk skjebnetime
22 minutter siden / 4611 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
rundt 1 time siden / 857 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
rundt 1 time siden / 857 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Politisk skjebnetime
rundt 1 time siden / 4611 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 1 time siden / 4855 visninger
Robin Tande kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 1 time siden / 4855 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
rundt 1 time siden / 857 visninger
Lars Jørgen Vik kommenterte på
Politisk skjebnetime
rundt 1 time siden / 4611 visninger
Lars Jørgen Vik kommenterte på
Politisk skjebnetime
rundt 1 time siden / 4611 visninger
Les flere