Odvar Omland

Alder: 94
  RSS

Om Odvar

Engasjert i kristelig virksomhet. For tiden formann i Kristent Mannsarbeid.Er leder av styret i stiftelsen Blå Kors Drammen. Totalavholdende siden 1950. Tidligere rådmann og har innehatt forskjellige kommunale og fylkeskommunale tillitsverv - vært vararepr. til Stortinget

Følgere

Vekk med promillekjøringen

Publisert 1 dag siden - 126 visninger

Etter bilen kom på banen har dessverre mange falt for fristelsen å kjøre i beruset tilstand

 Det opplevde jeg også i min tid i lensmannsetaten for 70 år siden. Heldigvis var det få kjøretøyer på veien etter freden i 1945. Likevel ble noen få tatt i den fredelige bygda jeg virket - med omlag 4000 innbyggere. De tragedier som fulgte i sporet etter fyllekjørere kunne være tragisk både for bilføreren og familie. Det sitter "fast" hos meg enda. Min dypeste empati for "uskyldige" som ble rammet.
Når man så hopper til dagens situasjon med den veldige knoppskytingen av biler, kreves det virkelig at ingen medikamenter må forstyrre førerens hode, hender og føtter i å "være edru" for å komme såvidt mulig helskinnet igjennom trafikkmyldret. Heldigvis har lovverket og holdningskampanjer virket i positiv retning. Men neimen om det er nok. Derfor bør forslaget Kristelig Folkeparti fremmet om alkohollås få nødvendig tilslutning. Busser og taxier er jo heldigvis allerede utstyrt med låsen. Som en av de viktigste risikofaktorene i vegtrafikken promillekjøringen er, ville det være trist om forslaget havner i en skuff.

Odvar Omland
KrF-veteran

Gå til innlegget

ALS og ALZHEIMER

Publisert 11 dager siden - 219 visninger

Etter at jeg som pårørende sto fram med åpenhet om min kjæres alzheimersykdom, har jeg blitt overbevist om hva det betyr å være åpen også om sykdommer


Jeg har inntrykk at mange syntes at min kampanje mot TABU var OK, ja jeg har fått mange gode tilbakemeldinger om det.
Det gjør at jeg nok følger nøyere med i landets sykdomsbilde. I dag vil jeg digge jGeir Hellemo. Han har ALS. Leste med stor interesse intervju med ham i Vårt Land i dag. Bant annet sier han at "på mange måter kan jeg si at jeg har levd rikere og dypere i disse 4 siste årene enn noen gang tidlgere. Det innebærer selvsagt ikke at jeg er glad for min skjebne".
Jeg kjenner meg litt igjen når det gjelder mine opplevelser i de 8 årene Molle var var angrepet av uhelbredelig sykdom (Als er også en dødelig sykdom). Jeg opplevde som ALS-kjenner overlege OLaf Aaserud peker på i forbindelse med ALS-sykdommen at dersom man klarer å fokusere på hvilke funksjoner man fortsastt har, framfor å savne de man har mistet så kan man oppnå mye selv om man lever med ALS. "Bevar ledelsen i eget liv" er mottoet i den forbindelse.
Dessverre artet alzheimersykdomen seg for Molle slik at personlighetsforstyrrelsen stengte for å "ta ledelsen over seg selv". Derimot følte jeg at ansvaret ble lagt på mine skuldre. Og jeg tror hun inntil det siste hadde etter forholdene et meningsfult liv. Hun forlot for øvrig dette livet uten tilsynelatende smerter. Etter hennes død ble det om å gjøre for meg å arbeide for fortsatt å "bevare mitt lv", ja ta ledelsen over meg selv. Faktisk tror jeg det har lykkes. Mrn la meg føye til: Vet ikke hvordan situasjnen hadde vørt uten min trosgnist.
Så tilbake til ALS. Hva er egentlig det?
Svaret er: ALS en forkortelse for Amyotrofisk Lateral Sklerose. ALS er en svært alvorlig sykdom. - ALS starter gjerne enten med lammelser i armer og bein, eller tale- og svelgevansker, forteller Ole-Bjørn Tysnes, professor og nevrolog ved Haukeland Universitetssykehus.

Gå til innlegget

Se -Se til høyre -Se til venstre

Publisert 15 dager siden - 494 visninger

Fra ungdommen av har jeg ønsket å ha bena på jorda og interesere meg for det som skjer nært og fjernt. Det har blant annet resultert i at jeg havnet i politisk virksomhet.

 Er takknemlig for at jeg har blitt vist tillit i mitt samfunnsengasjement. Følt det som et ansvar som medvandrer. Derfor søkte jeg til et parti som ønsket å være anderledes. Kristelig Folkeparti. Partiet har gitt meg fritt spillerom innen sine programgrenser. At jeg med min nysjerrighet har trådt over slike grenser både i tanker og handlinger har hittil ikke resultert i eksklusjon. Jeg har for eksempel vært en ivrig talsrepresentant for nedleggelse av fylkeskommunen. Partiet av motsatt mening. Har til og med ikke fått kjeft for det.
Jeg digger dette partiet som kan se både til venstre og høyre i politikken. Selvsagt et stor dilemma nå og da for partiledelsen. Hvem skal vi goblunke til. Det er tider i mitt liv jeg har tenkt at når partiet i høyeste grad viser i handling at " det høver best å hjelpa dei som treng det mest.": Da er Arbeiderpartiets kamp for solidaritet og for den jevne arbeiders kår en god samarbeidspartner for KrF. Men så er det til tider jeg syes partiet har opptrådt nærmest "Kristendomsfiendtlig", og da har valget vært lett. I dagens situasjon er jeg tilbøeyelig i min iver over å se til begge sider i politikken, dog med litt villrede. Men da det av og til kan se ut som ut som at hjertesakene for et kristent parti ikke ivarertas noe særlig fra de fleste partiers side , kan det kanskje være hipp som happ hvem samarnbeidsparteneren er . Må innrømme at jeg har litt besnæret av den kristne Ap-politikeren Jonas Gahr Støres frieri. I neste øyeblikk synes jeg Erna Solberg gjør en god jobb som statsminister, der hun også viser takter til å ta hensyn til samarbeidspartneren KrF.
Uansett hva partiledelsen i mitt parti til slutt havner hen etter høstens valg, blir KrF fortsatt mitt partii. For meg finnes det ikke noe bedre alternativ for å ivareta de verdier jeg setter spesielt pris på.
Og dermed ønsker jeg lykke til med valget, hva enn dere mine Facebookavenner velger hvem som bør styre vårt kjære Norge som et multikulturelt land. Spent også på om innvandrere finner fram i et antall av minst 18 partier å velge mellom.
Godt valg fra en medvandrer som respekterer alles partivalg i landet med gode lvevilkår- enten man ser til venstre eller høyre

Gå til innlegget

Lege på liv og død

Publisert 17 dager siden - 181 visninger

Setter vi nok pris på at vi lever i et land som gir hver enkelt så stor frihet og samtidig har velferdstilbud som er unike. Disse tankene dukker opp både nå og da i mitt hode.

Derfor kan jeg heller ikke la være å sløyfe tastene om dette, selv om det oppfattes at de kommer både i tide og utide. . Mine gode levekår gjør meg ydmyk og takknemlig, og nettopp det skulle i hvert fall ikke på noen måte gi meg grunn til å "tåle så inderlig vel ondskapen" I dette øyeblikk har jeg et møte med ondskapen gjennom en bok om en legandarisk lege på liv og død i Øst Kongo. Et blafrende lys i mørket. Pastor og lege er han. Taler makthaverne midt i mot .Lys punktene står virkelig denne overlegen for. Med sin innsats på Panzi sykehus i det landet han elsker, altså Øst Kongo , hvor hans og medarbeideres inngripen har reddet og redder tusener på tusener av kvinner som har fått underlivet hardt skadet som følge av bestialske voldtekter fra soldaters herjinger. 35000 voldtatte kvinner er reddet ved sykehusinngrep hittil. Kirkens Nødhjelp og andre organisasjoner er på plass for å støtte. . Kanskje vi burde folde våre hender og innstendig be for at det arbeide som legen Denis Mukwege står for , men som stadig blir forsøkt satt ut av spillet. Sammen med andre bønneoppgaver, som det er nok av. Også sende respekterte tanker til dem som gjør hjelpeinnsats uten min kristentro.
For all del la oss ikke "knuges i kne og bli handlingslammet" av ondskapens herjinger nært eller fjernt. Men kansjke prøve på en balansekunst i vårt leve- og tankesett - mellom overflod og fattigdom/ondskap? For øvrig er det vel alltid relevant å minne hverandre om Arnulf Øverlands bevingede ord at "vi ikke må tåre så underlig vel......"
 
 

Gå til innlegget

Alkoholens mange baksider

Publisert 19 dager siden - 225 visninger

Lysslukker eller moralist tror jeg ikke har hengt så mye ved mig. . Min respekt for andres holdninger er for stor til det. Hovmodig sagt? Det får våge seg.

Uansett blir jeg lei meg når jeg hører om alle de skader som alkoholen forårsaker. . Det er utopi. men jeg tror at dersom vi var avholdende eller måteholdende ville merkes til de grader. Men hvorfor drikker Jeppe? Sikkert av flere årsaker.
Det som idag har fått meg til reagere er en en VR-film om hvordan "Lukas" (6) opplever å være i syden når foreldrene drikker. Gutten blir ille berørt når de forandrer sin adferd ved middagsbordet etter å ha drukket alkohol. Visstnok blir mange barn preget av de voksnes alkoholforbruk i sommerferien. Når sant skal sies blir vel barna ille berørt hvilken tid det er på året i sine hjem i løpet av året. Kanskje ved å se filmen at noen vil ta avstand fra alkoholmisbruk.
Jeg har kanskje brukt en argumentasjon for mange ganger, vil noen si. Men jeg skammer meg ikke for å gjenta det og gjenta det. I vårt første tid som en liten familie med 2 barn på 4 og 2 år, måtte jeg som lensmann ta meg av en nittenåring. Eneste utveg ble til at den tidligere barnehjemsgutten fikk herberge hos oss i flere måneder. Men å slutte å drikke det ville han ikke. At jeg ble blandet inn var at han med et haglgevær forsøkte å ta livet av seg. Mislykket, men måtte leve med en ufør hånd han traff med greværet. . Ved en frokost satt min kone og jeg en morgen og så på de to smårollingene. Det ga utslag i at vi begge lovte at barna aldri skulle se mor og far anderles. Dermed ble vi totalavholdende. Livet har vært meningsfullt likevel. Ja, kanskje nettopp derfor.

Odvar Omland
Asker

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
9 minutter siden / 2813 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Forsone seg med 22. juli
25 minutter siden / 1216 visninger
Rune Holt kommenterte på
Forsone seg med 22. juli
rundt 1 time siden / 1216 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Forsone seg med 22. juli
rundt 9 timer siden / 1216 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 9 timer siden / 177 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Forsone seg med 22. juli
rundt 10 timer siden / 1216 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 10 timer siden / 177 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Er Gud urettferdig - tier Gud i dag - skjuler Gud seg?
rundt 10 timer siden / 192 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 10 timer siden / 177 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 10 timer siden / 177 visninger
Asbjørn E. Lund kommenterte på
Intelligent Design kontra darwinisme
rundt 11 timer siden / 6198 visninger
Les flere