Oddbjørn Johannessen

Alder: 63
  RSS

Om Oddbjørn

Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder.

"Kristelig" CV: Døpt i statskirken, Gikk på søndagsskole i Guds menighet på Vegårshei, Gikk på Yngres i Indremisjonen. Engasjert i skolelagsbevegelsen. Utmeldt av statskirken som 19-åring i 1974. Døpt i pinsebevegelsen samme år. Aktiv soldat i Frelsesarméen ("fanesersjant" og søndagsskolelærer) 1972-1978. Samtidig aktiv i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Vil i dag ikke gi livssynet mitt noen merkelapp, men er innbitt motstander av alle former for livssynsmessig tvang og skråsikkerhet.

Følgere

Peer Gynt og "norske verdier"

Publisert rundt 2 år siden

"Gå utenom, sa Bøygen" (Peer Gynt, 3. handling, scene 13).

 

"Peer Gynt er det norskeste av det norske" (eller noe i den retning) uttalte kulturminister Linda Hofstad Helleland til NRK på vei til årets spel i Gudbrandsdalen. Hun er ikke den eneste som oppfatter Peer Gynt slik. Dermed er hun heller ikke den eneste som ikke har forstått et fnugg av Ibsens raljering over det "typisk norske" i dramaet.

 Anbefalt lesning for kulturministeren (og folk flest, for så vidt) kan være dette sitatet fra Bjørnstjerne Bjørnsons anmeldelse i Norsk Folkeblad 23. november 1867:

"Per Gynt er en Satire paa norsk Egenkjerlighed, Trangbrystighed, Selvgodhed, og saadan udført, at jeg ikke alene har Gang paa Gang maattet stormle, ja ret storhauke, men har i mit Sind (som nu her offentligen) maattet takke den, som har gjort dette."

Ibsen skrev Peer Gynt mens han befant seg i selvpålagt "landflyktighet" i Italia.  Dramaet har altså ikke noe mer med Gudbrandsdalen å gjøre enn at sagnfiguren "Per Gynt", som Ibsen brukte som forelegg, skal ha vært gudbrandsdøl.

Ibsen var dypt skuffet over Norges (og Sveriges) unnfallenhet ved prøyssernes angrep på Danmark under den andre slesvigske krig i 1864.  Nordmennene hadde vært "seg selv nok", akkurat som dramaets Peer Gynt.  

Peer er brautende, selvopptatt og storskrytende.  En luring som lager sine egne regler, bare de tjener ham selv.  Ja, han er en mann uten "kjerne" – jf. den berømte "løkscenen".  Han må "støpes om" for å kunne bli et helt menneske.

Så når kulturministeren og andre ser "det norskeste av det norske" – ja, selveste urnordmannen – i Peer Gynt, så kan det jo være naturlig å spørre:  Er det å være "seg selv nok" en norsk verdi?  

Gå til innlegget

Nasjonalnostalgikerne

Publisert rundt 2 år siden

For noen dager siden sto kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og SP-nestleder Ola Borten Moe fram i VG med sin felles bekymring for de norske verdiene, som angivelig skal være under angrep.

Norske verdier under angrep?  Hva vil det si?  Borten Moe trekker i en slags nasjonalnostalgisk eufori fram sin "monokulturelle" barndom, og inkluderer kulturministeren i den:  "Da Linda og jeg vokste opp...".  Ja, hvordan var det da?  Det lurer leseren på, og svaret kommer umiddelbart:  Jo, da "så alle barne-TV på NRK, og førstegangstjenesten var reell for all norsk ungdom".

Jeg måtte sjekke alderen på de to politikerne, og ved hjelp av Wikipedia så jeg at de var født i 1976 og 1977.  Den oppveksten det refereres til, foregikk altså på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet.  Hva skal da jeg si, som er en generasjon eldre - med barndom på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet?  Vi hadde jo ikke TV i det hele tatt.  Ikke en gang innlagt vann eller kjøleskap - før jeg var ganske stor.  Hva er det disse ungdommene romantiserer?

I min barndom "fantes" bare den lille bygda.  Andre mennesker, for eksempel østlendinger, var rike mennesker med et nesten uforståelig språk som invaderte skjærgården hver sommer.  Nordlendinger, trøndere og vestlendinger hadde vi av og til hørt ytre sine språklige ubegripeligheter på radioen.  Og hva med verden for øvrig?  Folk med en annen hudfarge, for eksempel?  Afrikanere, for eksempel?  De hadde vi kun "møtt" når det var misjonærbesøk på bedehuset - på lysbilder. Og de ble alltid framstilt enten som barn eller psykisk utviklingshemmede.  Norge og min verden har beveget seg i store klyv mot et mer tolerant og inkluderende samfunn siden min barndom - men altså ikke siden Borten Moes og Hofstad Hellelands barndom?

Er norske verdier truet i 2017?  I så fall:  Hvilke verdier? Kulturministeren spiller til stadighet på denne vaffel-, brunost- og bunadsnostalgien sin.  Jeg har imidlertid en sterk fornemmelse av at hun der ikke er helt representativ for sitt parti.  De Høyre-folkene jeg kjenner, bedriver i hvert fall ikke slikt.  Annerledes er det med Senterpartiet, som nærmer seg Fremskrittspartiet i sin hyllest av det tilbakeskuende nasjonalkonservative og monokulturelle.

Til høsten er det Stortings-valg, og det står visstnok mer om regjeringsalternativer enn enkeltpartier.  Valgets kval:  Hva i all verden skal en stakkar gjøre som gjerne vil holde både Senterpartiet og Fremskrittspartiet utenfor regjeringskontorene?

"Norske verdier er under angrep"

Gå til innlegget

Spørsmål vedr. funksjonaliteten i VD

Publisert over 2 år siden

Jeg har etter omleggingen av VD flere ganger opplevd noen funksjonalitetsproblemer knyttet til posting av innlegg.

Problemene har vært knyttet til følgende tre forhold:

1. Innlegg blir av en eller annen grunn dublert. Det gjeldre både mine egne og andres.

2. Jeg har gjentatte ganger opplevd at det ikke er mulig å redigere innlegg.  Feilmelding: "500 - det skjedde en feil".  Kommentarer har det vært uproblematisk å redigere.

3. Jeg får ikke lenger til å legge inn bilder i innlegg.  Er det ikke mulig etter omleggingen - eller er det noe jeg ikke har forstått?

Gå til innlegget

Donald Trump har startet sin rundreise til flere land - og i dag trådte han ut på den røde løperen i Saudu-Arabias hovedstad.

Ifølge New York Times fikk Trump en entusiastisk mottakelse. Kongen møtte ham på flyplassen (noe han unnlot å gjøre da Obama besøkte landet) - og det ble viftet med store plakater som viste bilder av Trump og kong Salman.

Deretter mottok "the Donald" Saudi-Arabias høyeste utmerkelse - en "fredsmedalje" (!) i gull "for sin innsats for å styrke bilaterale forhold og spre stabilitet i verden" (sitat NRK).

Det er så man nesten ikke tror det man leser.  Lettere blir det ikke når man så blir informert om at en viktig hensikt med besøket er at Trump skal signere våpenavtaler med dette bøddelregimet til en verdi av nesten 1000 milliarder kroner!

Og neste stopp?  Israel...

Gå til innlegget

Sterri-debatten

Publisert over 2 år siden

Det er nå en rekke innlegg her i VD som har utgangspunkt i "Sterri-debatten"

Aksel Braanen Sterris utsagn om "fullverdige liv", Downs syndrom osv. har, naturlig nok, vakt oppsikt.  Det er derfor ikke underlig at det også reflekteres i et forum som bærer navnet verdidebatt.

Det er en viktig diskusjon som nå føres, men det ville, synes jeg, vært en fordel om de forskjellige innleggene her i forumet kunne vært samlet i en eller to tråder - i stedet for at nye reaksjoner og innspill kommer som separate innlegg.  Jeg forstår at dette nok skjer fordi de fleste hovedinnleggene opprinnelig har vært publisert i papiravisen, men det burde likevel være mulig å redigere dem inn i eksisterende tråder.  I hvert fall de innleggene som er utformet som direkte svar på tidligere innlegg.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
21 dager siden / 3348 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
27 dager siden / 2443 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
15 dager siden / 2441 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
29 dager siden / 2363 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1822 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
12 dager siden / 1657 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
28 dager siden / 1501 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
9 dager siden / 1399 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere