Oddbjørn Johannessen

Alder: 64
  RSS

Om Oddbjørn

Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder.

"Kristelig" CV: Døpt i statskirken, Gikk på søndagsskole i Guds menighet på Vegårshei, Gikk på Yngres i Indremisjonen. Engasjert i skolelagsbevegelsen. Utmeldt av statskirken som 19-åring i 1974. Døpt i pinsebevegelsen samme år. Aktiv soldat i Frelsesarméen ("fanesersjant" og søndagsskolelærer) 1972-1978. Samtidig aktiv i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Vil i dag ikke gi livssynet mitt noen merkelapp, men er innbitt motstander av alle former for livssynsmessig tvang og skråsikkerhet.

Følgere

Kristen etikk - finnes det?

Publisert over 8 år siden

Dette er egentlig skrevet som en kommentar i tråden "Rems religionshat", men siden den har sporet litt av fra utgangspunktet etter hvert, poster jeg denne kommentaren også som et innlegg her.

Noen vil sikkert finne spørsmålet provoserende - men finnes det egentlig noen spesifikt kristen etikk?  Blant teologer og andre som har befattet seg med slike spørsmål er det vanlig å stille opp to ulike oppfatninger innen kirken om forholdet mellom etikk og kristentro: 

1. Åpenbaringsetikk - som tar utgangspunkt i at mennesket, på grunn av arvesynden, mangler et etisk kompass. Bare åpenbaringen/Bibelen kan gi veiledning i og kunnskap om forskjellene mellom godt og ondt.

2. Skapelsesetikk -som tar utgangspunkt i den tanken at alle mennesker er skapt i Guds bilde, og dermed intuitivt har en etisk bevissthet.

Mange kristne som ytrer seg her i VD sverger helt åpenbart til den første oppfatningen - og ville kanskje kunne ha nytte av å lytte til Grundtvig:  "Menneske først, kristen så".  Dette er en humanistisk måte å være kristen på - der mennesket (som i all annen humanistisk tenkning) settes i sentrum.  Skapelsesetikken (befridd fra sitt religiøse bildespråk) er humanetikk.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere