Oddbjørn Johannessen

Alder: 64
  RSS

Om Oddbjørn

Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder.

"Kristelig" CV: Døpt i statskirken, Gikk på søndagsskole i Guds menighet på Vegårshei, Gikk på Yngres i Indremisjonen. Engasjert i skolelagsbevegelsen. Utmeldt av statskirken som 19-åring i 1974. Døpt i pinsebevegelsen samme år. Aktiv soldat i Frelsesarméen ("fanesersjant" og søndagsskolelærer) 1972-1978. Samtidig aktiv i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Vil i dag ikke gi livssynet mitt noen merkelapp, men er innbitt motstander av alle former for livssynsmessig tvang og skråsikkerhet.

Følgere

Kan en mormoner bli president i USA?

Publisert nesten 9 år siden

Et interessant spørsmål som dukket opp i VLs spalter i dag: Kan en mormoner bli president i USA?

Selvsagt kan han det, siden ingenting - så vidt meg bekjent - i den amerikanske konstitusjonen forhindrer det.  Ikke desto mindre er dette blitt et diskusjonstema når det gjelder den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney.  Warren Cole Smith, evangelikal journalist og medutgiver av WORLD Magazine, mener nei.  Romney er en vranglærer, og en stemme til Romney er det samme som en stemme til mormonkirken, hevder han.

Andre, som sikkert er like skeptiske til mormonernes lære, kommer til motsatt standpunkt - først og fremst av taktiske grunner, ser det ut til.  De vil gjøre alt for å kvitte seg med Obama.  Anført av den konservative Pat Buchanan resonnerer de som så:  "dersom det neste år blir eit presidentval mellom «mormonaren Romney og Barack Hussein Obama, som er ein afrikansk amerikanar på venstresida», vil også evangelikale og fundamentalistiske kristne i bibelbeltet i sør gå for Romney" (sitat Vårt Land 9/6).

Hele problemstillingen kan virke litt pussig, siden USA jo ikke er noe kirkesamfunn - og det er små muligheter for en president mht. å få implementert mormonernes lære i selve presidentutøvelsen.

Interessant spørsmål (for å sette de "fordomsfulle amerikanerne" litt i perspektiv): 

Ville en mormoner hatt noen sjanse til å bli norsk statsminister?

 

Gå til innlegget

En "guddommelig rett" å slå barn?

Publisert nesten 9 år siden

"Det er en guddommelig rett å kunne utøve fysisk avstraffelse. Makthaverne i dag har ikke noe begrep om guddommelig rett" (Bibellærer Einar Engøy i Churches of Christ, Skedsmo, til Dagbladet).

I reportasjen i Dagbladets nettavis i dag (9/6) refereres også følgende utsagn fra den amerikanske Churches of Christ-emmissæren Silbano Garcia: 

- Dersom de ikke når fram med irettesettelse, så må de likevel følge bibelen. Den står over norsk lov. Om norske myndigheter straffer dem for å slå barna sine, så mener jeg dette er forfølgelse av kristne, sier Garcia.

Logikken i dette resonnementet minner om måten islamister snakker om sharia-lovgivningen på (om sekulære lover kommer i konflikt med Koranen, er det Koranen som gjelder).

Jeg vil jo i det lengste håpe at Churches of Christ er et marginalt fenomen her i landet, men vil gjerne bli opplyst om hva slags teologisk fundament dette kirkesamfunnet bygger på - dersom andre her i forumet kjenner nærmere til dem.

Lenke til Dagbladets reportasje: http://www.dagbladet.no/2011/06/09/nyheter/vold/innenriks/politi/kriminalitet/16841542/

Gå til innlegget

"Guds klare ord"

Publisert nesten 9 år siden

I min oppvekst var det nokså vanlig at predikantene på bedehuset refererte til "Guds klare ord", som et uttrykk for at Bibelen var ufeilbarlig. Hvor sterkt står et slikt bibelsyn i dag?

"Guds klare ord" kan forstås som et uttrykk for en såkalt verbalinspirasjon, dvs. at Bibelen ord for ord er inspirert av Gud - eller for å si det enda sterkere:  Gud (eller Den hellige ånd) har diktert de ulike forfatterne av alle Bibelens bøker.  Derfor inneholder Bibelen ingen feil.   Vi snakker m.a.o. om et fundamentalistisk bibelsyn.  Et av mange absurde resultater av en slik forståelse av Bibelen er at myten om at Gud skapte verden på seks dager (og hvilte på den syvende), blir tatt helt bokstavelig.

Verbalinspirasjonen som idé minner om muslimenes tro på at Muhammed fikk Koranen fullt ferdigskrevet av engelen Gabriel - på arabisk.  Derfor er det fremdeles bare den arabiskspråklige Koranen som kan godkjennes som ekte. 

Fremdeles hører og ser jeg utsagnet "Guds klare ord" brukt av kristne - og det jeg da lurer på, er om det fremdeles skal oppfattes som uttrykk for et fundamentalistisk syn på Bibelen?  Og i så fall:  Hvor utbredt er et slikt syn i dag?

Gå til innlegget

Khalid Yasin - en islamsk "karismatiker"?

Publisert nesten 9 år siden

Khalid Yasin, som denne måneden skal holde flere foredrag her i landet (Oslo og Kristiansand), er en kontroversiell, islamsk ekstremist som har uttalt mye merkelig. Hvem er han egentlig, og hvor hører han hjemme i det islamske landskapet?

Uten at jeg kjenner mer til ham enn det jeg kan lese meg til på nettet, er det noen litt påfallende forhold som kan trekkes fram.  Han er født i New York (Harlem), og oppvokst i et kristent fosterhjem.  Han skal også selv ha vært kristen fram til han som halvvoksen/voksen, under innflytelse fra Malcolm X, skal ha konvertert til islam.  Malcolm X hadde jo selv en liknende bakgrunn inntil han konverterte og sluttet seg til organisasjonen "Nation of Islam".

Det finnes en rekke videosnutter med ham på Youtube, og både måten han taler på (stemmebruk, innslag av humoristiske poenger) og selve møteformen (med "omvendelses-innbydelse" på slutten, applaus fra tilhørerne underveis m.m.) får meg til å tenke på kristne, karismatisk inspirerte vekkelsespredikanter.

Spørsmål til alle som eventuelt måtte ha greie på det:  Er denne formen for møtevirksomhet vanlig innen islamske miljøer - eller kan det tenkes at Khalid Yasin har tatt med seg sine erfaringer fra sin kristne oppvekst over i sin islamske virksomhet?  Jeg oppfatter ham kanskje først og fremst som en misjonær som ofte har som mål å omvende kristne til islam.

Her er tre illustrerende "snutter" fra Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=Rj6sBGD1QXI

http://www.youtube.com/watch?v=JJQBmxur28M&playnext=1&list=PL2DCE1750C0AC2BEF

http://www.youtube.com/watch?v=f5Hc4Ea3nTY&feature=related

Gå til innlegget

The Elija Interfaith Institute

Publisert nesten 9 år siden

Religionsdialog kan være både ekstremt vanskelig og ekstremt nødvendig.

The Elija Interfaith Institute ble opprettet i 1997 av  jødiske Alon Goschen-Gottstein - og i ledelsen av instituttet sitter det representanter for alle de store verdensreligionene (jødedommen, kristendommen, islam, buddhismen og hinduismen).  En av de enkeltpersonene som har spilt (og spiller) en aktiv rolle i organisasjonen, er den danskfødte rabbineren Michael Melchior, som i mange år var overrabbiner i Norge - og som senere har bekledd flere statsrådsposter i Israel, og som fremdeles sitter som representant i Knesset.

I utgangspunktet synes jeg denne organisasjonen virker svært interessant, men kjenner dessverre for dårlig til hva som har kommet ut av de dialogene den har tatt initiativet til.  Formålet med dette innlegget er derfor å høste kunnskap.  Er det noen her i VD som kan "opplyse" meg?

En av visjonene er, så vidt jeg har forstått, tanken om et "Hope Center" i Jerusalem - et møtested for de tre religionene som har et nært forhold til "den hellige by" (jødedommen, islam og kristendommen).

Lenke til The Elija Interfaith Institutes hjemmeside:  http://www.elijah.org.il/

Lenke til omtale i engelsk Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elijah_Interfaith_Institute 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
8 dager siden / 2956 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1859 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
5 dager siden / 1565 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
11 dager siden / 1058 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1045 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
16 dager siden / 635 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere