Oddbjørn Johannessen

Alder: 64
  RSS

Om Oddbjørn

Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder.

"Kristelig" CV: Døpt i statskirken, Gikk på søndagsskole i Guds menighet på Vegårshei, Gikk på Yngres i Indremisjonen. Engasjert i skolelagsbevegelsen. Utmeldt av statskirken som 19-åring i 1974. Døpt i pinsebevegelsen samme år. Aktiv soldat i Frelsesarméen ("fanesersjant" og søndagsskolelærer) 1972-1978. Samtidig aktiv i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Vil i dag ikke gi livssynet mitt noen merkelapp, men er innbitt motstander av alle former for livssynsmessig tvang og skråsikkerhet.

Følgere

En "guddommelig rett" å slå barn?

Publisert over 8 år siden

"Det er en guddommelig rett å kunne utøve fysisk avstraffelse. Makthaverne i dag har ikke noe begrep om guddommelig rett" (Bibellærer Einar Engøy i Churches of Christ, Skedsmo, til Dagbladet).

I reportasjen i Dagbladets nettavis i dag (9/6) refereres også følgende utsagn fra den amerikanske Churches of Christ-emmissæren Silbano Garcia: 

- Dersom de ikke når fram med irettesettelse, så må de likevel følge bibelen. Den står over norsk lov. Om norske myndigheter straffer dem for å slå barna sine, så mener jeg dette er forfølgelse av kristne, sier Garcia.

Logikken i dette resonnementet minner om måten islamister snakker om sharia-lovgivningen på (om sekulære lover kommer i konflikt med Koranen, er det Koranen som gjelder).

Jeg vil jo i det lengste håpe at Churches of Christ er et marginalt fenomen her i landet, men vil gjerne bli opplyst om hva slags teologisk fundament dette kirkesamfunnet bygger på - dersom andre her i forumet kjenner nærmere til dem.

Lenke til Dagbladets reportasje: http://www.dagbladet.no/2011/06/09/nyheter/vold/innenriks/politi/kriminalitet/16841542/

Gå til innlegget

"Guds klare ord"

Publisert over 8 år siden

I min oppvekst var det nokså vanlig at predikantene på bedehuset refererte til "Guds klare ord", som et uttrykk for at Bibelen var ufeilbarlig. Hvor sterkt står et slikt bibelsyn i dag?

"Guds klare ord" kan forstås som et uttrykk for en såkalt verbalinspirasjon, dvs. at Bibelen ord for ord er inspirert av Gud - eller for å si det enda sterkere:  Gud (eller Den hellige ånd) har diktert de ulike forfatterne av alle Bibelens bøker.  Derfor inneholder Bibelen ingen feil.   Vi snakker m.a.o. om et fundamentalistisk bibelsyn.  Et av mange absurde resultater av en slik forståelse av Bibelen er at myten om at Gud skapte verden på seks dager (og hvilte på den syvende), blir tatt helt bokstavelig.

Verbalinspirasjonen som idé minner om muslimenes tro på at Muhammed fikk Koranen fullt ferdigskrevet av engelen Gabriel - på arabisk.  Derfor er det fremdeles bare den arabiskspråklige Koranen som kan godkjennes som ekte. 

Fremdeles hører og ser jeg utsagnet "Guds klare ord" brukt av kristne - og det jeg da lurer på, er om det fremdeles skal oppfattes som uttrykk for et fundamentalistisk syn på Bibelen?  Og i så fall:  Hvor utbredt er et slikt syn i dag?

Gå til innlegget

Khalid Yasin - en islamsk "karismatiker"?

Publisert over 8 år siden

Khalid Yasin, som denne måneden skal holde flere foredrag her i landet (Oslo og Kristiansand), er en kontroversiell, islamsk ekstremist som har uttalt mye merkelig. Hvem er han egentlig, og hvor hører han hjemme i det islamske landskapet?

Uten at jeg kjenner mer til ham enn det jeg kan lese meg til på nettet, er det noen litt påfallende forhold som kan trekkes fram.  Han er født i New York (Harlem), og oppvokst i et kristent fosterhjem.  Han skal også selv ha vært kristen fram til han som halvvoksen/voksen, under innflytelse fra Malcolm X, skal ha konvertert til islam.  Malcolm X hadde jo selv en liknende bakgrunn inntil han konverterte og sluttet seg til organisasjonen "Nation of Islam".

Det finnes en rekke videosnutter med ham på Youtube, og både måten han taler på (stemmebruk, innslag av humoristiske poenger) og selve møteformen (med "omvendelses-innbydelse" på slutten, applaus fra tilhørerne underveis m.m.) får meg til å tenke på kristne, karismatisk inspirerte vekkelsespredikanter.

Spørsmål til alle som eventuelt måtte ha greie på det:  Er denne formen for møtevirksomhet vanlig innen islamske miljøer - eller kan det tenkes at Khalid Yasin har tatt med seg sine erfaringer fra sin kristne oppvekst over i sin islamske virksomhet?  Jeg oppfatter ham kanskje først og fremst som en misjonær som ofte har som mål å omvende kristne til islam.

Her er tre illustrerende "snutter" fra Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=Rj6sBGD1QXI

http://www.youtube.com/watch?v=JJQBmxur28M&playnext=1&list=PL2DCE1750C0AC2BEF

http://www.youtube.com/watch?v=f5Hc4Ea3nTY&feature=related

Gå til innlegget

The Elija Interfaith Institute

Publisert over 8 år siden

Religionsdialog kan være både ekstremt vanskelig og ekstremt nødvendig.

The Elija Interfaith Institute ble opprettet i 1997 av  jødiske Alon Goschen-Gottstein - og i ledelsen av instituttet sitter det representanter for alle de store verdensreligionene (jødedommen, kristendommen, islam, buddhismen og hinduismen).  En av de enkeltpersonene som har spilt (og spiller) en aktiv rolle i organisasjonen, er den danskfødte rabbineren Michael Melchior, som i mange år var overrabbiner i Norge - og som senere har bekledd flere statsrådsposter i Israel, og som fremdeles sitter som representant i Knesset.

I utgangspunktet synes jeg denne organisasjonen virker svært interessant, men kjenner dessverre for dårlig til hva som har kommet ut av de dialogene den har tatt initiativet til.  Formålet med dette innlegget er derfor å høste kunnskap.  Er det noen her i VD som kan "opplyse" meg?

En av visjonene er, så vidt jeg har forstått, tanken om et "Hope Center" i Jerusalem - et møtested for de tre religionene som har et nært forhold til "den hellige by" (jødedommen, islam og kristendommen).

Lenke til The Elija Interfaith Institutes hjemmeside:  http://www.elijah.org.il/

Lenke til omtale i engelsk Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elijah_Interfaith_Institute 

Gå til innlegget

Verdien av skyttergravsdebatter...

Publisert over 8 år siden

Etter relativt kort tid her i VD har jeg oppdaget svært få konstruktive diskusjoner. Det kan se ut til at det stort sett er viktigere å "vinne" enn å lære noe nytt. Jeg må innrømme at det forskrekker meg litt.

Jeg sitter ofte igjen med et inntrykk av at forumets fremste funksjon er å være en arena der folk kan lufte ut frustrasjonene sine - og det kan jo i og for seg være sunt.  Jeg tviler imidlertid på om det er sunt hele tiden og i det lange løp.  Kanskje blir debattantene fortere "overtent" i duskusjoner som har med livssyn  å gjøre, og dem er det naturligvis svært mange av her.

Likevel:  Jeg stiller meg noe undrende til hva hensikten kan være i å gang på gang slå hverandre i hodet med "klare svar" (ofte med to streker under) på noen av tilværelsens mest kompliserte spørsmål. Ofte er det dessuten de samme personene som slår hverandre i hodet med de samme svarene - i tråd etter tråd.  

Derfor dette lille hjertesukket:  Kunne det ikke av og til kjennes litt godt å lytte noen sekunder til motparten før man sabler ham/henne ned?  Det kan vel ikke utelukkes at andres tanker også kan inneholde en smule klokskap?  Kanskje er de ikke så kloke som ens egne, men man kunne jo holde muligheten åpen for at noen av ens egne tanker i det minste kunne ha godt av litt justering?

NB!  Jeg er personlig svært lite hårsår, og jeg snakker heller ikke for min "syke mor" på noe vis.  Årsaken til dette lille innspillet er først og fremst at jeg savner de konskruktive meningsutvekslingene :)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere