Oddbjørn Johannessen

Alder: 64
  RSS

Om Oddbjørn

Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder.

"Kristelig" CV: Døpt i statskirken, Gikk på søndagsskole i Guds menighet på Vegårshei, Gikk på Yngres i Indremisjonen. Engasjert i skolelagsbevegelsen. Utmeldt av statskirken som 19-åring i 1974. Døpt i pinsebevegelsen samme år. Aktiv soldat i Frelsesarméen ("fanesersjant" og søndagsskolelærer) 1972-1978. Samtidig aktiv i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Vil i dag ikke gi livssynet mitt noen merkelapp, men er innbitt motstander av alle former for livssynsmessig tvang og skråsikkerhet.

Følgere

Amos Oz er det vel verd å lytte til

Publisert over 8 år siden

Amos Oz er en av de mest innflytelsesrike nålevende forfatterne i Israel. På den såkalte "President-konferansen" i Jerusalem nylig kom han med noen - etter mitt syn - kloke ord om den palestinsk-israelske konflikten.

Uttalelsene hans er gjengitt i VL (http://www.vl.no/verden/article134639.zrm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+vl-forsiden+%28Forsiden+-+V%C3%A5rt+Land%29).

Det er en betimelig korreks han gir oss i Vesten når han maner oss til ikke å betrakte konflikten som en "Hollywood-film", der den kampen som utkjempes, står mellom de(t) gode og de(t) onde.  Jeg tolker ham dithen at korreksen kan gjelde både Israels-venner og Palestina-venner med skylapper.  Vi må ikke glemme nyansene. Han er ellers klar i sin kritikk av Israels okkupasjon av Vestbredden og av de ulovlige bosettingene.

Amos Oz er imidlertid ingen naiv betrakter, som formaner begge parter til "forbrødring" over natten.  Han vet at det innen overskuelig framtid antakelig vil være en umulighet.  Han er realist - og støtter da også en tostatsløsning.

Jeg oppfatter Amos Oz som en fornuftig israelsk stemme, som vanskelig kan tas til inntekt for noen fløy-politikk.  Hans observasjoner av vestlig svart-hvitt-tenkning bør vi legge oss på minne. 

I tillegg til å være en vel ansett forfatter, som bl.a. har mottatt Israels mest prestisjetunge litterære pris, er han også professor i litteratur ved Ben Gurion-universitetet.

Er han en person det fremdeles blir lyttet til i den israelske offentligheten?

 

Gå til innlegget

De senere årene er tiggerne blitt en del av bybildet flere steder i landet - og dette har skapt mange dilemmaer. Representerer tiggerne et betimelig korrektiv for vår sløve samvittighet? Eller er de kriminelle som helst skal jages bort? Arresteres?

De fleste av oss opplever nok - uavhengig av hva vi tror om disse menneskene som skrangler med pappkrusene sine - at det er ubehagelig å støte på dem.  Noen av oss synes synd på dem, og gir dem et knippe slanter av vår overflod. Noen av oss får dårlig samvittighet om vi går forbi, men er usikre på om det er noen løsning å gi dem penger.  Noen av oss blir provosert, fordi vi går ut fra at bak dem skjuler det seg et nettverk av organisert kriminalitet.

Hva er "sannheten" om denne flokken av forhutlede mennesker som skaper uorden i systemene våre?  Fasitsvarene er få - om det i det hele tatt finnes noen entydig "sannhet" her.  De fleste av dem tilhører rom-folket og er kommet hit fra Romania.

Frelsesarmeen i Oslo har en tid hatt et prosjekt gående - som nok ikke kan kalles et forskningsprosjekt i streng forstand, men i hvert fall en praktisk undersøkelse der det er høstet noen interessante erfaringer.  Nå foreligger rapporten:

http://www.frelsesarmeen.no/pages/presse.aspx?nr=27306

http://www.frelsesarmeen.no/nedlast/201106161443291_romrapport_lowres.pdf

Jeg mener jeg ble litt klokere av å lese den - og synes at Frelsesarmeen kommer med en del fornuftige tanker i rapportens konklusjonsdel (kapitlet "Anbefalinger", se s. 39 i lenke nr. 2).

Uansett:  Endelig noen som gjør noe mer enn å "synse" om tiggerproblematikken.

Gå til innlegget

"Politisk korrekt"?

Publisert over 8 år siden

Det er etter hvert gått inflasjon i merkelappen "politisk korrekt". Hvem passer en slik merkelapp på?

Jeg lurer rett som det er på om jeg selv kvalifiserer til å inkluderes blant "de politisk korrekte".  Det beror selvsagt på hva de som flittigst deler ut en slik merkelapp, mener den dekker.  Mitt foreløpige inntrykk er at det har noe med hva som oppfattes som "flertallsmeninger" i samfunnet å gjøre - men slike kan det jo være vanskelig å avgrense særlig presist, uten at man baserer analysen på omfattende spørreundersøkelser.

Magefølelsen min (som riktignok ikke er noe pålitelig peileinstrument) sier meg at den typisk "politisk korrekte" støtter den rød-grønne regjeringen, er tilhenger av det multikulturelle samfunnet, er Israel-kritisk (og tilsvarende patestiner-vennlig).  Am I right?  Men så har vi selvsagt grensetilfellene.  Hvor skal f.eks. den islam-kritiske, Israels-vennlige Senterparti-mannen og samfunnsdebattanten Halvor Fosli plasseres.  Er han "politisk korrekt"?  Han er jo nærmest "ansatt" i den rød-grønne regjeringen.  Og hva med Kåre Willoch - den pertentlige, gammelkonservative Høyre-mannen som er Israel-kritisk og palestiner-vennlig?  Eller er sekken som er merket "politisk korrekthet" så romslig at den omfatter alt til høyre for Fremskrittspartiet i det politiske landskapet?  Om det da ikke er slik at hva som er "politisk korrekt", først og fremst manifesterer seg på individ-nivå (og kan man i så fall tenke seg at personer som f.eks. sokner til SV eller Rødt ikke er "politisk korrekte"?).

Og hva med meg?  Jeg regner meg "i snitt" som sosialdemokrat - men er venstresosialist når det gjelder økonomisk politikk/fordelingspolitikk (anti-markedsliberalist), jeg er skeptisk til NATO , er både for og mot norsk medlemsskap i EU (litt avhengig av sak og dagsform), er skeptisk til begrepet multikultur og til dels sterkt islamkritisk - men både Israel-vennlig og palestiner-vennlig (om man holder ekstremistene på begge sider utenfor).  Er jeg "politisk korrekt"?

Og så - om man ser det hele fra en litt annen kant: 

Et oppsummert inntrykk av trådene her i VD (igjen med utgangspunkt i den upålitelige magefølelsen) forteller meg at flertallet av deltakerne ikke regner seg blant de "politisk korrekte".  Dersom man så går ut fra at deltakerne her inne likevel er representative for befolkningen - og samtidig legger til grunn det jeg skrev innledningsvis (at de "politisk korrekte" representerer flertallsmeningene), kan det jo bli vanskelig å plassere merkelappene korrekt (bokstavelig talt).  Plutselig kan man få det for seg at de "politisk korrekte" er over gjennomsnittet religiøse (kristne), er Israel-vennlige, innvandringsskeptiske, sterkt islam-kritiske og motstandere av det multikulturelle prosjektet - og at de er trygt plassert på den politiske høyresiden (gjerne i Fremskrittspartiet)... 

Nei, verden er sannelig ikke enkel ;-)

 

Gå til innlegget

Kan en mormoner bli president i USA?

Publisert over 8 år siden

Et interessant spørsmål som dukket opp i VLs spalter i dag: Kan en mormoner bli president i USA?

Selvsagt kan han det, siden ingenting - så vidt meg bekjent - i den amerikanske konstitusjonen forhindrer det.  Ikke desto mindre er dette blitt et diskusjonstema når det gjelder den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney.  Warren Cole Smith, evangelikal journalist og medutgiver av WORLD Magazine, mener nei.  Romney er en vranglærer, og en stemme til Romney er det samme som en stemme til mormonkirken, hevder han.

Andre, som sikkert er like skeptiske til mormonernes lære, kommer til motsatt standpunkt - først og fremst av taktiske grunner, ser det ut til.  De vil gjøre alt for å kvitte seg med Obama.  Anført av den konservative Pat Buchanan resonnerer de som så:  "dersom det neste år blir eit presidentval mellom «mormonaren Romney og Barack Hussein Obama, som er ein afrikansk amerikanar på venstresida», vil også evangelikale og fundamentalistiske kristne i bibelbeltet i sør gå for Romney" (sitat Vårt Land 9/6).

Hele problemstillingen kan virke litt pussig, siden USA jo ikke er noe kirkesamfunn - og det er små muligheter for en president mht. å få implementert mormonernes lære i selve presidentutøvelsen.

Interessant spørsmål (for å sette de "fordomsfulle amerikanerne" litt i perspektiv): 

Ville en mormoner hatt noen sjanse til å bli norsk statsminister?

 

Gå til innlegget

En "guddommelig rett" å slå barn?

Publisert over 8 år siden

"Det er en guddommelig rett å kunne utøve fysisk avstraffelse. Makthaverne i dag har ikke noe begrep om guddommelig rett" (Bibellærer Einar Engøy i Churches of Christ, Skedsmo, til Dagbladet).

I reportasjen i Dagbladets nettavis i dag (9/6) refereres også følgende utsagn fra den amerikanske Churches of Christ-emmissæren Silbano Garcia: 

- Dersom de ikke når fram med irettesettelse, så må de likevel følge bibelen. Den står over norsk lov. Om norske myndigheter straffer dem for å slå barna sine, så mener jeg dette er forfølgelse av kristne, sier Garcia.

Logikken i dette resonnementet minner om måten islamister snakker om sharia-lovgivningen på (om sekulære lover kommer i konflikt med Koranen, er det Koranen som gjelder).

Jeg vil jo i det lengste håpe at Churches of Christ er et marginalt fenomen her i landet, men vil gjerne bli opplyst om hva slags teologisk fundament dette kirkesamfunnet bygger på - dersom andre her i forumet kjenner nærmere til dem.

Lenke til Dagbladets reportasje: http://www.dagbladet.no/2011/06/09/nyheter/vold/innenriks/politi/kriminalitet/16841542/

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere