Oddbjørn Johannessen

Alder: 61
  RSS

Om Oddbjørn

Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder.

"Kristelig" CV: Døpt i statskirken, Gikk på søndagsskole i Guds menighet på Vegårshei, Gikk på Yngres i Indremisjonen. Engasjert i skolelagsbevegelsen. Utmeldt av statskirken som 19-åring i 1974. Døpt i pinsebevegelsen samme år. Aktiv soldat i Frelsesarméen ("fanesersjant" og søndagsskolelærer) 1972-1978. Samtidig aktiv i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Vil i dag ikke gi livssynet mitt noen merkelapp, men er innbitt motstander av alle former for livssynsmessig tvang og skråsikkerhet.

Har jobbet som lærer i alle skoleslag fra barneskole til universitet, samt virket som litteraturkritiker og frilansjournalist. Har også vært taxi-sjåfør.

Har vært bidragsyter i og redaktør for flere bøker - samt publisert artikler i div. tidsskrifter, først og fremst om skjønnlitterære og (lokal)historiske emner. Var i perioden 1993-1996 knyttet til forskningsprosjektet "Regional religiøsitet: Religion, kulturmøter, regionale særtrekk" (KULT/Norges forskningsråd). Publiserte artikler i dette prosjektet: "Religionen i Agder-litteraturen - møter og kollisjoner" (i Tidsskrift for kirke, religion og samfunn 1/1993), "Øvelser i grensesetting i et stort øde landskap; Kjell Askildsen og Håvard Rem - to antifundamentalister fra Bedehusland" (i Tore Meistad (red.): Religiøsitet og litteratur i et regionalt perspektiv, KULTs skriftserie nr. 68, Norges forskningsråd 1996). I forlengelsen av dette prosjektet skrev jeg dessuten kapitlet "Fra Krag til Knausgård; noen forfatterblikk på 1900-tallets sørlandske kristenliv" i boka Bløde konsonanter - hard religion? (red. Agnes-Margrethe Bjorvand og Pål Repstad, Kommunion forlag 2002).

Redaktør av tre tematiske sangantologier (m/historikk for hver sang):
- Blott en dag. 40 folkekjære religiøse sanger og viser (Ex Libris 1988).
- Glade jul. 40 folkekjære julesanger (Ex Libris 1989).
- Seiren vet vi at vi får. Arbeiderbevegelsens sanger (Tiden 1991).

Noen nyere bokutgivelser (medredaktør og bidragsyter):

- Metaforenes tyranni (Høyskoleforlaget 2005).
- Kritikkens forgreninger. Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap (Høyskoleforlaget 2008).
- Hamsun på Sørlandet (Bokbyen forlag 2009).
- Kunstens form og kulturens bruk" (Portal Akademisk 2011).
- Bidragsyter i boka Eidsvollsmennene - hvem var de? (Norsk Slektshistorisk Forening 2014).

Sysler ellers en del med slekts- og lokalhistorie.

Følgere

Hva mener biskop Braut?

Publisert rundt 1 måned siden - 4091 visninger

Er det «innafor» å undervise unge mennesker i at øving gjør profetmester? Hva mener du om Acta bibelskoles teologiske profil og praksis, biskop Braut?

Acta bibelskole, som drives av IMI-kirken i Stavanger, har utvidet sitt undervisningstilbud med en «profetiskole» og en «helbredelsesskole» – med godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Jeg har sett gjennom presentasjonsvideoene for disse to tilbudene på Acta bibelskoles hjemmeside, og jeg må innrømme at jeg fikk bakoversveis.

Profeti-studentene skal øve seg i hvordan de skal «høre Guds stemme», og de skal lære både å «profetere over andre» og hvordan de skal «utruste andre til å gjøre det samme». Helbredelses-studentene skal blant annet ha praksisperioder der de skal lære å «helbrede» folk på gata.

Er det ingen voksne teologer på denne skolen som ser vanviddet? Og hvorfor er det ikke flere teologer og andre ansvarlige kirkeledere utenfor skolen som protesterer høyt og tydelig? Teologer og kirkeledere svikter sin oppgave om de ikke kommer med kraftige advarsler.

Her er det tydelig at inspirasjonen fra den ekstremkarismatiske Toronto-bevegelsen og liknende fenomener er sterkt tilstede. På skolens nettsider opplyses det da også at lederen for «profetiskolen» har en treårig utdannelse ved Bethel Church, Redding (ledet av den kontroversielle ekstremkarismatikeren Bill Johnson) på CV-en sin.

Flere av de utenlandske lærerne som skal stå for deler av undervisningen, er tilknyttet såkalte «ministries» med en Toronto-inspirert teologisk profil.  Det gjelder blant annet Randy Clark («Global Awakening»), David Wagner («Father's Heart School of Prophecy») og Mark Marx («Healing on the Streets»).

IMI-kirken er, ifølge menighetens egen nettside, «tilsluttet Normisjon og en del av Den norske Kirke.» Dermed bør jo biskopen i Stavanger ha noen synspunkter på virksomheten, som han er satt til å føre åndelig tilsyn med.

Er det virkelig nå «innafor» i lutherske sammenhenger å sende unge mennesker ut på gata for å trene seg opp i «guddommelig helbredelse»? Er det «innafor» å undervise unge mennesker i at øving gjør profetmester? Hva mener du om Acta bibelskoles teologiske profil og praksis, biskop Braut?

Gå til innlegget

Peer Gynt og "norske verdier"

Publisert rundt 1 måned siden - 1294 visninger

"Gå utenom, sa Bøygen" (Peer Gynt, 3. handling, scene 13).

 

"Peer Gynt er det norskeste av det norske" (eller noe i den retning) uttalte kulturminister Linda Hofstad Helleland til NRK på vei til årets spel i Gudbrandsdalen. Hun er ikke den eneste som oppfatter Peer Gynt slik. Dermed er hun heller ikke den eneste som ikke har forstått et fnugg av Ibsens raljering over det "typisk norske" i dramaet.

 Anbefalt lesning for kulturministeren (og folk flest, for så vidt) kan være dette sitatet fra Bjørnstjerne Bjørnsons anmeldelse i Norsk Folkeblad 23. november 1867:

"Per Gynt er en Satire paa norsk Egenkjerlighed, Trangbrystighed, Selvgodhed, og saadan udført, at jeg ikke alene har Gang paa Gang maattet stormle, ja ret storhauke, men har i mit Sind (som nu her offentligen) maattet takke den, som har gjort dette."

Ibsen skrev Peer Gynt mens han befant seg i selvpålagt "landflyktighet" i Italia.  Dramaet har altså ikke noe mer med Gudbrandsdalen å gjøre enn at sagnfiguren "Per Gynt", som Ibsen brukte som forelegg, skal ha vært gudbrandsdøl.

Ibsen var dypt skuffet over Norges (og Sveriges) unnfallenhet ved prøyssernes angrep på Danmark under den andre slesvigske krig i 1864.  Nordmennene hadde vært "seg selv nok", akkurat som dramaets Peer Gynt.  

Peer er brautende, selvopptatt og storskrytende.  En luring som lager sine egne regler, bare de tjener ham selv.  Ja, han er en mann uten "kjerne" – jf. den berømte "løkscenen".  Han må "støpes om" for å kunne bli et helt menneske.

Så når kulturministeren og andre ser "det norskeste av det norske" – ja, selveste urnordmannen – i Peer Gynt, så kan det jo være naturlig å spørre:  Er det å være "seg selv nok" en norsk verdi?  

Gå til innlegget

Nasjonalnostalgikerne

Publisert rundt 2 måneder siden - 1092 visninger

For noen dager siden sto kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og SP-nestleder Ola Borten Moe fram i VG med sin felles bekymring for de norske verdiene, som angivelig skal være under angrep.

Norske verdier under angrep?  Hva vil det si?  Borten Moe trekker i en slags nasjonalnostalgisk eufori fram sin "monokulturelle" barndom, og inkluderer kulturministeren i den:  "Da Linda og jeg vokste opp...".  Ja, hvordan var det da?  Det lurer leseren på, og svaret kommer umiddelbart:  Jo, da "så alle barne-TV på NRK, og førstegangstjenesten var reell for all norsk ungdom".

Jeg måtte sjekke alderen på de to politikerne, og ved hjelp av Wikipedia så jeg at de var født i 1976 og 1977.  Den oppveksten det refereres til, foregikk altså på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet.  Hva skal da jeg si, som er en generasjon eldre - med barndom på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet?  Vi hadde jo ikke TV i det hele tatt.  Ikke en gang innlagt vann eller kjøleskap - før jeg var ganske stor.  Hva er det disse ungdommene romantiserer?

I min barndom "fantes" bare den lille bygda.  Andre mennesker, for eksempel østlendinger, var rike mennesker med et nesten uforståelig språk som invaderte skjærgården hver sommer.  Nordlendinger, trøndere og vestlendinger hadde vi av og til hørt ytre sine språklige ubegripeligheter på radioen.  Og hva med verden for øvrig?  Folk med en annen hudfarge, for eksempel?  Afrikanere, for eksempel?  De hadde vi kun "møtt" når det var misjonærbesøk på bedehuset - på lysbilder. Og de ble alltid framstilt enten som barn eller psykisk utviklingshemmede.  Norge og min verden har beveget seg i store klyv mot et mer tolerant og inkluderende samfunn siden min barndom - men altså ikke siden Borten Moes og Hofstad Hellelands barndom?

Er norske verdier truet i 2017?  I så fall:  Hvilke verdier? Kulturministeren spiller til stadighet på denne vaffel-, brunost- og bunadsnostalgien sin.  Jeg har imidlertid en sterk fornemmelse av at hun der ikke er helt representativ for sitt parti.  De Høyre-folkene jeg kjenner, bedriver i hvert fall ikke slikt.  Annerledes er det med Senterpartiet, som nærmer seg Fremskrittspartiet i sin hyllest av det tilbakeskuende nasjonalkonservative og monokulturelle.

Til høsten er det Stortings-valg, og det står visstnok mer om regjeringsalternativer enn enkeltpartier.  Valgets kval:  Hva i all verden skal en stakkar gjøre som gjerne vil holde både Senterpartiet og Fremskrittspartiet utenfor regjeringskontorene?

"Norske verdier er under angrep"

Gå til innlegget

Spørsmål vedr. funksjonaliteten i VD

Publisert 4 måneder siden - 285 visninger

Jeg har etter omleggingen av VD flere ganger opplevd noen funksjonalitetsproblemer knyttet til posting av innlegg.

Problemene har vært knyttet til følgende tre forhold:

1. Innlegg blir av en eller annen grunn dublert. Det gjeldre både mine egne og andres.

2. Jeg har gjentatte ganger opplevd at det ikke er mulig å redigere innlegg.  Feilmelding: "500 - det skjedde en feil".  Kommentarer har det vært uproblematisk å redigere.

3. Jeg får ikke lenger til å legge inn bilder i innlegg.  Er det ikke mulig etter omleggingen - eller er det noe jeg ikke har forstått?

Gå til innlegget

Saudi-arabisk "fredsmedalje" til Donald Trump

Publisert 4 måneder siden - 2358 visninger

Donald Trump har startet sin rundreise til flere land - og i dag trådte han ut på den røde løperen i Saudu-Arabias hovedstad.

Ifølge New York Times fikk Trump en entusiastisk mottakelse. Kongen møtte ham på flyplassen (noe han unnlot å gjøre da Obama besøkte landet) - og det ble viftet med store plakater som viste bilder av Trump og kong Salman.

Deretter mottok "the Donald" Saudi-Arabias høyeste utmerkelse - en "fredsmedalje" (!) i gull "for sin innsats for å styrke bilaterale forhold og spre stabilitet i verden" (sitat NRK).

Det er så man nesten ikke tror det man leser.  Lettere blir det ikke når man så blir informert om at en viktig hensikt med besøket er at Trump skal signere våpenavtaler med dette bøddelregimet til en verdi av nesten 1000 milliarder kroner!

Og neste stopp?  Israel...

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Øivind Bergh kommenterte på
Internett gjør oss dummere
10 minutter siden / 3446 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Revival - fra Gud?
18 minutter siden / 1085 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Revival - fra Gud?
21 minutter siden / 1085 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Egil Svartdahl på enhet og homofilisaken
23 minutter siden / 5499 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Internett gjør oss dummere
27 minutter siden / 3446 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Løven i jungelen
rundt 1 time siden / 237 visninger
Øivind Bergh kommenterte på
Internett gjør oss dummere
rundt 1 time siden / 3446 visninger
Hans Petter Nenseth kommenterte på
Internett gjør oss dummere
rundt 1 time siden / 3446 visninger
Hans Petter Nenseth kommenterte på
Internett gjør oss dummere
rundt 1 time siden / 3446 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Internett gjør oss dummere
rundt 1 time siden / 3446 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Løven i jungelen
rundt 1 time siden / 237 visninger
Rolf Kenneth Myhre kommenterte på
Internett gjør oss dummere
rundt 1 time siden / 3446 visninger
Les flere