Tor-Olav Foss Baldersheim

Alder: 42
  RSS

Om Tor-Olav Foss

Følgere

Fascisme

Publisert over 8 år siden

Øyvind Strømmen begrunner hvorfor Fjordman faller inn under begrepet. Her er et utdrag av det han skriver.

For several years, I have said that Fjordman is indeed a fascist. Now, this is a word which is often thrown about much too easily. I’ve heard enough people speak of the Norwegian Progress Party (Fremskrittspartiet) as fascist, suggesting that they do not know much about the Progress Party, and that they know next to nothing about fascism. When I call Fjordman as fascist, however, I’m using a rather common scholarly definition, that of leading fascism scholar Roger Griffin:

[F]ascism is best defined as a revolutionary form of nationalism, one that sets out to be a political, social and ethical revolution, welding the ‘people’ into a dynamic national community under new elites infused with heroic values. The core myth that inspires this project is that only a populist, trans-class movement of purifying, cathartic national rebirth (palingenesis) can stem the tide of decadence.

Now, Fjordman is obviously a nationalist, and – lo! behold! – he does call for a native revolt. In his works, he describes a political revolution, which he sees as necessary, to ensure a national rebirth of sorts. In fact, he writes of the necessity of “a new Renaissance, where European civilization can flourish once more”, and even says that “We need to make sure, though, that those who have championed the toxic ideas of Multiculturalism and mass immigration of alien tribes disappear with it”. And, Fjordman does speak of decadence as one of the root-causes of the European decay which plays a central role in his world-view, while of course focussing on Marxism – a rather wide category in his world (that’s hardly a new meme amongst fascists). He furthermore does call for massive “ethical” and “social” changes, amongst other things to ensure that (White) women have more babies. He seems willing to “suspend” parliamentary democracy. And on top of it all, he is obsessed with the idea of historical heroes, for instance Charles Martel and John III Sobieski. In his book, Fjordman writes:

The EU is systematically surrendering the continent to our worst enemies. [...] When an organization ignores the interests of its own people yet implements the interests of that people’s enemies, that organization has become an actively hostile entity run by a corrupt class of abject traitors. This is what the EU is today. [...]Those inhabiting the European continent are first and foremost Germans, Poles, Italians, Hungarians, Portuguese etc. “Europe” has existed mainly to protect the continent against Islamic expansionism. Charles Martel created Europe in the modern sense when he defeated the Arab invasion in the seventh century, aided by people such as Pelayo, who started the Reconquista in the Iberian Peninsula, John Hunyadi and Lazar of Serbia who fought against the Turks in the Balkans and John III Sobieski, King of Poland, who beat the Ottomans during the 1683 Battle of Vienna. The EU is actively working to undo everything Charles Martel and these men achieved. This makes it the anti-European Union.

In short, Fjordman neatly fits the definition of “fascism”. He is a neo-fascist ideologist. To boot, he does not seem to have any problems – whatsoever – in cooperating with political groups whose roots are decidedly and glaringly obviously found in the post-WWII movement of European neo-fascism. And you know what they say: If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck. 

 

http://oyvindstrommen.be/2011/08/05/journalist-resource-so-whats-the-deal-with-fjordman/

Gå til innlegget

Hatet mot Norge

Publisert over 8 år siden

Det er etter hvert flere enn Al Qaida som hater oss, dessverre.

De fleste fikk med seg at da Anders Behring Breivik begikk sin udåd, dukket det opp grupper som tok ansvar for ugjerningene på flere jihadistforum.

Med det ble det bekreftet at vi at har fiender der ute, men det som nok er mindre kjent, er at vi har fått virkelige uvenner også i andre miljø. To dager før terrorangrepet dukket det opp et riktig så hatefullt angrep på Norge, servert av en Joseph Klein, der retorikken ikke sto tilbake for det som Anders Behring Breivik benyttet. 

Dette voldsomme verbale angrepet bør nesten leses på egen risiko, spesielt for de som måtte ha mistet nære. For pent er det slettes ikke. 

http://frontpagemag.com/2011/07/20/the-quislings-of-norway/

 

Gå til innlegget

Forebygging skjer i hverdagen

Publisert over 8 år siden

Andelen unge i Europa som sympatiserer med ulike ekstreme og voldelige bevegelser er høyt og bør få større oppmerksomhet

I kjølvannet av massakren Anders Behring Breivik stod bak har mye oppmerksomhet vært rettet mot hans liv på internett og hans søken mot stadig mer ekstreme miljøer, til han til slutt overgikk de fleste av dem.

Mye har også vært fokusert rundt hans liv, den ondsinnede narsissismen, at han levde mye av livet virtuelt, at familien ble oppløst, vold og ydmykelser han opplevde i tenårene, at han konstruerte egne verdener og flere andre personlige aspekter.

Sammenligner har vært gjort mot andre terrorister. Mye av manifestet var en kopi av una-bomberens. Han skrev om at islamske terrorister hadde skjønt hvordan man ble hørt. Han skal ha brukt en lignende bombe som ble sprengt i Oklahoma by. 

Det religiøse aspektet har vært vurdert, men han fremstår som en som har plukket uten å ha trodd, som en som har kopiert uten å ha forstått. Han kalte seg ”kulturell kristen”, det vil si en kristen som ikke tror, men samtidig også for odinist, men var samtidig også med i frimurerlosjen. 

Slik kan man fortsette ganske lenge å nøste, i forsøk på å forstå noe vanvittig.

 

Det diskuteres og mye av striden nå står om debatten på nett og spesielt på det som berører innvandring.

Mange mener at det var et klima av frykt som motiverte Breivik og går hardt ut mot de som uttrykker lignende oppfatning. Kanskje får de dempet tonen noe og det ville vært bra, men om de overbeviser så mange om at uroen er uberettighet vet jeg ikke. Uro og sinne bekjempes ikke av kjeft, spesielt ikke når de som blir kjeftet på frykter verre ting.

Ser en utover grensene til Norge, så mener jeg at det er grunn til å være oppmerksom, uansett om man frykter det ene, det andre eller flere ting. For volden i samfunnet har vært økende. Retorikken har hardnet. Det er sammenstøt i engelske byer mellom flere tusen unge menn, fra ulike voldelige grupper. I Frankrike, Sverige og Oslo har det vært opptøyer og i enkelte bydeler tennes biler tidvis på.

I vårt kanskje viktigste naboland – Tyskland – har nynazistene tatt et ubehagelig tak på mange av ungdommene. Så mye som en av tyve gutter i alderen femten år skal være medlem av deres partier. Det skal være flere enn de som er med i Tysklands svar på AUF, Unge Høyre, FrpU og så videre, til sammen.

Det er ille og det gjelder å gripe inn.

Fokuset har vært i det siste har vært mot nettet og alle ungdommer bruker nettet, uansett bakgrunn eller miljø, men det er ikke den viktigste delen av deres hverdag. Stort sett alle lever vanlige liv. De går på skole, på trening, jobber eller søker jobber. De er ute på gaten, de besøker venner og er med familie.

Likevel søker mange til ekstreme bevegelser, for antallet som sympatiserer med voldsbevegelser er høyt, enten det er venstreekstreme, nasjonalister i ulike støpninger eller ulike jihadfantasier som inspirerer. 

Spørsmålet mitt er hvordan man gjør deres hverdag slik at de ikke fristes av ekstremisme. Hva opplever de i hverdagen? Er miljøene de vokser opp i trygge og positive? Hva snakker de om sammen? 

 

Gå til innlegget

Spørsmål til Gule

Publisert over 8 år siden

På 70-tallet ble Lars Gule arrestert med eksplosiver i Libanon. I ettertid antar jeg at han er glad for at han ble stanset. 

Jeg har lyst til å spørre ham om hva som gjorde at han mente at vold var svaret og hva som senere fikk ham på andre tanker? Hvordan var prosessen inn mot terrorhandling og hvordan kom han seg videre?

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere