Tor-Olav Foss Baldersheim

Alder: 42
  RSS

Om Tor-Olav Foss

Følgere

Hvilke fortellinger, hvilke konsekvenser?

Publisert over 9 år siden

Vi lever i interessante tider. Hvilke fortellinger og sammenhenger vi ser, vil være sentralt i måten vi ser på og håndterer det som skjer rundt oss. Det ligger en fare både i å være naiv og blind, men også i å være ensporet og sint.

 

Hvilke fortellinger, hvilke konsekvenser?

”May you live in interesting times” er det en velkjent kinesisk forbannelse som heter, og om det er noe vi lever i, så er det interessante tider. Fantastiske på mange måter, når en ser forbedringene i levestandard og helse over hele verden, men også meget dramatiske.

Det finansielle systemet kneler i USA og Europa, etter en voldsom lånefinansiert boligboble, mens det om Kina rapporteres enda voldsommere byggesatsning. Investoren Jim Chanos har hevdet hele 60 % av økonomien er knyttet opp mot byggebransjen, mot 30 % i Gulfen og 15 % i USA på det meste før krakket. I USA er nå på mange måter (de uoffisielle) statistikkene fullt på høyde med slik de var under den store depresjonen.

Det pågår også en enorm folkevandring, ikke bare til Europa fra Afrika, Midt Østen og Subkontinentet, men også til USA fra Latin-Amerika og til Kinas kyst fra innlandet. Alt dette til blandet glede for de landene som opplever innvandring.

Situasjonen er også slik at mange av områdene som opplever utvandring, har en befolkningsvekst som tilsvarer vår egen på 1900-tallet. Det er store omveltninger, der ny teknologi og nye ideer trenger inn.

Som i Europa, Russland og Kina, har forandringene i samfunnet også gitt opphav til totalitære bevegelser. Disse baserer seg igjen på ulike former for aggressive og til dels sjåvinistiske fellesskapsidealer, her med utgangspunkt i islam, fremfor sosialisme eller nasjonalisme.

Legger man så til at kampen om ressursene hardner, med ”peak oil” og skiftende maktbalanser som sentrale kriterier, så har man en oppskrift på uro og det stopper ikke der. For summen av alt dette vekker til live gamle fortellinger om dype konflikter, da spesielt tvekampen mellom kristenheten og islam.

På norske og internasjonale nettsteder hardner retorikken. Fordømmelsene av muslimer som kollektiv gruppe øker. Mer brutalt, men ikke helt ulikt likevel, øker trykket og volden mot kristne i mange arabiske land. Det kan nok være lett for mange å la seg rive med i en slik situasjon.

Konsekvensene av en kraftig eskalering vil bli svært alvorlige og på mange måter uoversiktlige. Der om er de fleste nok enige. Det som dog synes å mangle er en noenlunde realistisk plan for å dempe effektene av det som er i ferd med å skje. De rådende politikere har ignorert advarslene. Med andre har de ikke skjønt alvoret.

Advarsler har lenge vært der på nettet, men fortellingene som nå vokser frem på ulike fora synes meg i økende grad å dreie om skjulte agendaer og dype svik, der ulike parter demoniseres og mange av sammenhengene glemmes, enten man ser på enkeltpersoner eller de store historiske linjer.

Oppe i alt dette så klarer jeg likevel ikke være helt pessimist, for det er ikke den første finansielle krisen og jeg tror også at totalitære bevegelser har det med å brenne ut, men dramatisk blir det.

La oss håpe og eventuelt be om at tilstrekkelig mange klarer å holde hodet kaldt og hjertet varmt.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1472 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 1046 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 928 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 590 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 537 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere