Tor-Olav Foss Baldersheim

Alder: 42
  RSS

Om Tor-Olav Foss

Følgere

For to dager siden fulgte Sarkozy opp sin kritikk av multikultur med å hylle Frankrikes kristne arv.

Sarkozy har nå hyllet den kristne arven i Frankrike. Han kaller dens arv for fantastisk, både hva gjelder kultur og sivilisasjon. Han understreker videre det sekulære og for noen uker siden kritiserte han multikultur.

Dette er synspunktene som han synes å dele med Merkel og Cameron, som begge også har kritisert det siste fenomenet og understreket betydningen av et felles verdisett. Merkel fremhevet kristendommen og det ble sagt at hun talte med glød.

Tilfeldig eller ikke, så har Ole Borten Moe også nettopp betonet sin kristne tro. Kynikere kan mene at mye av dette er politisk begrunnet. Kanskje kan de ha rett, men i så fall kan det skyldes et trendskifte i befolkningen. Selv er jeg ikke religiøs, men betydningen av den kristne arven har likevel for alvor begynt å gå opp for meg og dette har særlig skjedd de siste månedene.

 

http://www.youtube.com/watch?v=-z59FVqolgg

 

PS!  Som en kuriositet kan nevnes at det kinesiske vitenskapsakademi har vært på studietur i Europa, i et forsøk på å forstå hvordan vår verdensdel vokste frem og klarte å skape den moderne verden. Konklusjonen de etter hvert skal ha kommet frem til, er at kristendommen var den viktigste forklarende faktoren.

http://www.ionainstitute.ie/index.php?id=1336

 

Gå til innlegget

De siste årene har Vesten begynt å utnytte sine enorme skifergassressurser. De politiske implikasjonene er lovende.

Peak oil synes å være en realitet, både i Norge og resten av verden. Dette har hardnet spillet om energiressurser, spesielt olje og gass, og har gitt autoritære land som Russland, Iran og Saudi Arabia gode kort, men nå i det siste har det dukket opp noe som kan forandre energibalansen.

Gassprisen har allerde stupt i USA og den har falt i resten av verden, for man har klart å få kommersiell utnyttelse av enorme skifergassressurser.

Teknologien er dessverre ikke uten miljømessige faremomenter. Det brukes kjemikalier og det er risiko knyttet til å hente ut gass fra jorden under bebygde strøk, men om dette vil være til hinder for betydelig utnyttelse på sikt er usikkert, for de økonomiske og politiske konsekvensene er positive, om enn kanskje ikke for Norge, så for vesten generelt.

For det er enorme ressurser som finnes, både i USA og Europa. Potensielt vil disse kunne frigjøre vår verdensdel fra utpressing, både fra Russland og fra Midt Østen. Forhåpentligvis vil det også kunne gjøre det globale spillet som pågår om energiressursene i den muslimske verden, fra Sudan til Turkmenistan, mindre viktig.

Formodentlig vil også strømregningene falle.

 

http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article3456279.ece

http://www.businessinsider.com/oil-has-joined-the-past-ng-is-the-future-2011-2

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704709304576124133487805272.html

 

Gå til innlegget

Kristendommen spres, men er det den samme?

Publisert over 9 år siden

Her er en artikkel som bør være av interesse. Den forteller om den nye kristendommen som vokser frem i resten av verden, delvis på toppen av gamle tradisjoner og forestillinger.

Det er lett å glemme at kristendommen opprinnelig ikke er fra Europa og har eksistert andre steder i verden lenge. Lokale kulturelle, åndelige og politiske forhold spiller inn, som det har gjør og har gjort oss oss.

I Europa er det er mulig å lage en forenklet tredeling langs historiske linjer, der katolikker/anglikanere er det vestlige Roma, ortodokse er det østlige Roma og lutherske protestanter er germanske stammer.

Når kristendommen nå spres for alvor i Afrika og Kina: Hva vil det si at den blir adaptert av lokale kulturer?

Hva skjer teologisk? Vil kristendommen bli mer mystisk? Blir den strengere? Kan nye elementer komme til å påvirke kristendommen?

Hva skjer samfunnsmessig, i verdi- og identitetsspørsmål? Hvilke implikasjoner har spredningen av kristendommen? Hva vil det bety at de kristne fra sør flytter nordover?

Hva skjer politisk? Blir globale allianser påvirket? Vil kristne afrikanere finne sammen? Hvordan vil et eventuelt kristent Kina bli? Vil de ulike kirkene være universelle eller lokale?

Her er en artikkel åpner opp temaet. Den er lang og inneholder mange momenter, så den må lesten leses flere ganger. Kanskje kan det lages en oppsummering. Uansett hadde det vært interessert å høre refleksjonene til andre her på forumet.

 

http://www.brusselsjournal.com/node/4693

 

Gå til innlegget

Folkemordets åtte trinn

Publisert over 9 år siden

Genocide Watch har analysert folkemord og laget en modell som viser hvordan grunnlaget legges stein for stein. Modellen bør kunne fungere som en advarsel og rettesnor.

I mitt åpningsinnlegg her på Verdidebatt advarte jeg både mot at vi skulle la motsetninger vokse frem mellom folkegrupper. Her er en internasjonal modell som viser trinnene mot folkemord.

 

By Gregory H. Stanton, President, Genocide Watch

 

Classification Symbolization Dehumanization Organization Polarization Preparation Extermination Denial

 

Genocide is a process that develops in eight stages that are predictable but not inexorable. At each stage, preventive measures can stop it. The process is not linear.  Logically, later stages must be preceded by earlier stages.  But all stages continue to operate throughout the process.

 

1. CLASSIFICATION: All cultures have categories to distinguish people into “us and them” by ethnicity, race, religion, or nationality: German and Jew, Hutu and Tutsi. Bipolar societies that lack mixed categories, such as Rwanda and Burundi, are the most likely to have genocide. The main preventive measure at this early stage is to develop universalistic institutions that transcend ethnic or racial divisions, that actively promote tolerance and understanding, and that promote classifications that transcend the divisions. The Catholic church could have played this role in Rwanda, had it not been riven by the same ethnic cleavages as Rwandan society. Promotion of a common language in countries like Tanzania has also promoted transcendent national identity. This search for common ground is vital to early prevention of genocide.

 

2. SYMBOLIZATION: We give names or other symbols to the classifications. We name people “Jews” or “Gypsies”, or distinguish them by colors or dress; and apply the symbols to members of groups. Classification and symbolization are universally human and do not necessarily result in genocide unless they lead to the next stage, dehumanization. When combined with hatred, symbols may be forced upon unwilling members of pariah groups: the yellow star for Jews under Nazi rule, the blue scarf for people from the Eastern Zone in Khmer Rouge Cambodia. To combat symbolization, hate symbols can be legally forbidden (swastikas) as can hate speech. Group marking like gang clothing or tribal scarring can be outlawed, as well. The problem is that legal limitations will fail if unsupported by popular cultural enforcement. Though Hutu and Tutsi were forbidden words in Burundi until the 1980’s, code-words replaced them. If widely supported, however, denial of symbolization can be powerful, as it was in Bulgaria, where the government refused to supply enough yellow badges and at least eighty percent of Jews did not wear them, depriving the yellow star of its significance as a Nazi symbol for Jews.

 

3. DEHUMANIZATION: One group denies the humanity of the other group. Members of it are equated with animals, vermin, insects or diseases. Dehumanization overcomes the normal human revulsion against murder. At this stage, hate propaganda in print and on hate radios is used to vilify the victim group. In combating this dehumanization, incitement to genocide should not be confused with protected speech. Genocidal societies lack constitutional protection for countervailing speech, and should be treated differently than democracies. Local and international leaders should condemn the use of hate speech and make it culturally unacceptable. Leaders who incite genocide should be banned from international travel and have their foreign finances frozen. Hate radio stations should be shut down, and hate propaganda banned. Hate crimes and atrocities should be promptly punished.

 

4. ORGANIZATION: Genocide is always organized, usually by the state, often using militias to provide deniability of state responsibility (the Janjaweed in Darfur.) Sometimes organization is informal (Hindu mobs led by local RSS militants) or decentralized (terrorist groups.) Special army units or militias are often trained and armed. Plans are made for genocidal killings. To combat this stage, membership in these militias should be outlawed. Their leaders should be denied visas for foreign travel. The U.N. should impose arms embargoes on governments and citizens of countries involved in genocidal massacres, and create commissions to investigate violations, as was done in post-genocide Rwanda.

 

5. POLARIZATION: Extremists drive the groups apart. Hate groups broadcast polarizing propaganda. Laws may forbid intermarriage or social interaction. Extremist terrorism targets moderates, intimidating and silencing the center. Moderates from the perpetrators’ own group are most able to stop genocide, so are the first to be arrested and killed. Prevention may mean security protection for moderate leaders or assistance to human rights groups. Assets of extremists may be seized, and visas for international travel denied to them. Coups d’état by extremists should be opposed by international sanctions.

 

6. PREPARATION: Victims are identified and separated out because of their ethnic or religious identity. Death lists are drawn up. Members of victim groups are forced to wear identifying symbols. Their property is expropriated. They are often segregated into ghettoes, deported into concentration camps, or confined to a famine-struck region and starved. At this stage, a Genocide Emergency must be declared. If the political will of the great powers, regional alliances, or the U.N. Security Council can be mobilized, armed international intervention should be prepared, or heavy assistance provided to the victim group to prepare for its self-defense. Otherwise, at least humanitarian assistance should be organized by the U.N. and private relief groups for the inevitable tide of refugees to come.

 

7. EXTERMINATION begins, and quickly becomes the mass killing legally called “genocide.” It is “extermination” to the killers because they do not believe their victims to be fully human. When it is sponsored by the state, the armed forces often work with militias to do the killing. Sometimes the genocide results in revenge killings by groups against each other, creating the downward whirlpool-like cycle of bilateral genocide (as in Burundi). At this stage, only rapid and overwhelming armed intervention can stop genocide. Real safe areas or refugee escape corridors should be established with heavily armed international protection. (An unsafe “safe” area is worse than none at all.) The U.N. Standing High Readiness Brigade, EU Rapid Response Force, or regional forces -- should be authorized to act by the U.N. Security Council if the genocide is small. For larger interventions, a multilateral force authorized by the U.N. should intervene. If the U.N. is paralyzed, regional alliances must act. It is time to recognize that the international responsibility to protect transcends the narrow interests of individual nation states. If strong nations will not provide troops to intervene directly, they should provide the airlift, equipment, and financial means necessary for regional states to intervene.

 

8. DENIAL is the eighth stage that always follows a genocide. It is among the surest indicators of further genocidal massacres. The perpetrators of genocide dig up the mass graves, burn the bodies, try to cover up the evidence and intimidate the witnesses. They deny that they committed any crimes, and often blame what happened on the victims. They block investigations of the crimes, and continue to govern until driven from power by force, when they flee into exile. There they remain with impunity, like Pol Pot or Idi Amin, unless they are captured and a tribunal is established to try them. The response to denial is punishment by an international tribunal or national courts. There the evidence can be heard, and the perpetrators punished. Tribunals like the Yugoslav or Rwanda Tribunals, or an international tribunal to try the Khmer Rouge in Cambodia, or an International Criminal Court may not deter the worst genocidal killers. But with the political will to arrest and prosecute them, some may be brought to justice.

 

 

 

© 1998 Gregory H. Stanton. Originally presented as a briefing paper at the US State Department in 1996.

http://www.genocidewatch.org/aboutgenocide/8stagesofgenocide.html

 

PS! Jeg har for øvrig mailet med Stanton tidligere. De er en liten organisasjon, så om noen ønsker å ta kontakt og bidra, så tror jeg at det vil bli tatt vel i mot.

Gå til innlegget

De arabiske samfunn er i dyp økononomisk, politisk og ikke minst kulturell krise. Jeg presenterer her noen stemmer som forteller om det. Spørsmålet vi må stille oss er hvordan bør vi forholde oss til det.

Hvordan forholder man seg til en kultur i krise? Jeg tenker på den arabiske, som tross enorme energiressurser og nærhet til Europa, totalt har mislykket i å skape moderne samfunn.

Jeg brukte noen nattetimer på å se gjennom utdrag fra noen debatter på ulike arabiske TV-kanaler. Det er ingenting i veien med de retoriske ferdighetene. Nedrakkingen er total. Jeg må innrømme at jeg lo, men selv om det er fristende å være sjåvinistisk, så er det tross alt våre naboer det er snakk om.

Bildet som presenteres er av samfunn preget av voldsom hybris og følelse av overlegenhet, til tross for fattigdom og lavt utdannings- og kunnskapsnivå. Det er flokkmentalitet fremfor individualisme. Herskerne kritiseres, men det poengteres at de er preget av samfunnet de også, enten de er militære autokrater eller harde islamister.

http://www.youtube.com/watch?v=NkgAQcSpypo&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=_zxuMKP_kqg&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=D2NAjwmM_jM&feature=player_embedded#at=174

http://www.youtube.com/watch?v=jXN-UBjI3-g

Hva skal man gjøre? Stenge grensene og vente i håp om at samfunnene kommer seg?

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1499 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1288 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1095 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 995 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 818 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 488 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
21 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere