Tor-Olav Foss Baldersheim

Alder: 42
  RSS

Om Tor-Olav Foss

Følgere

Ting man ikke visste om sunni vs shia

Publisert nesten 9 år siden

For meg har motsetningene mellom sunni og shia virket litt uforståelige, men i går kom jeg over et klipp med Qaradawi, som jeg anbefaler til andre som måtte ønske å forstå hvorfor konflikten er så eksplosiv.

http://www.youtube.com/watch?v=mwzNZPNaoJw&feature=player_embedded

 

 

 

Gå til innlegget

Kulturkamp med bismak?

Publisert nesten 9 år siden

Hvilke idealer og ideer vil erstatte 68-generasjonen sine? Vil det bli mer "back to basic" eller risikerer man at pendelen svinger for langt igjen?

Av og til, når jeg leser avisen og tenker på hvordan mine besteforeldre beskrev sin oppvekst, slår det meg at mye er gått tapt. Så tenker jeg på samfunnsutviklingen slik den fremtoner og blir i grunn både pessimistisk og dyster. Jeg ønsker er å kunne si at dette er bra og fremtiden er lovende, men sannheten er at jeg og mange med meg uroes. Stabiliteten synes å være forsvunnet på mange områder. Ting endres fort.

Hos mange der ute er det et sinne. Spørsmålet som dukker opp er ”hvor forsvant idyllen?”

I dag er det en kronikk her på Verdidebatt, som angriper de såkalte kulturradikale og kaller for gjeninnføring av kristendom, eller i det minste kristen etikk, som basis. For få dager siden var det også en stor kristen konferanse, som hadde samme mål.

På det økonomiske området er det også politisk aktivitet. En økende gruppe mennesker vil ha bort statlig involvering og sosialisme fra økonomien. USA har sitt Tea Party, som reagerer på de enorme boblene og på gjelden som nå tynger USA (og Europa og Japan), forårsaket både av bailouts og av overforbruk og pensjonsløfter.

Det kan også nevnes at mange dessuten vil ha bort overnasjonale organisasjoner og heller satse på det nasjonale eller lokale. I Europa er dette trolig i stor grad en reaksjon på EU byråkratiets økende makt og på den store innvandringen som mange land har opplevd.

Det er kanskje en oppfatning der ute om at virkeligheten vil tvinge oss tilbake til en hardere tankesett, mer likt det som rådet før, i hardere tider? En del av ideene vil forhåpentligvis være dyder. Jeg tenker at man i økende grad kanskje vil sette tæring etter næring, at man strammer opp disiplinen i skolene og at man i økende grad verdsetter holdninger og levesett som er oppbyggene.

Dessverre synes jeg også å registrerer en radikalisme der ute, som jeg ikke bare liker. Jeg har allerede listet tre områder. Det første var det kulturelle. Selv om det er viktig, hopper jeg litt over det, for her tror jeg det skal litt til før de virkelig konservative strømningene skinner gjennom.

Neste er det økonomiske. Her kan det skje mye rart, avhengig av utviklingen. Samfunnsinteresserte bør kikke på det som kalles den østerrikske skolen, både med interesse og skepsis. Deres teorietikere har spådd krasjet og de har derfor vunnet tilhengere, men de er meget markedsfundamentalistiske og jeg personlig er i hvert fall skeptisk til å implementere mange av deres ideer.

Til sist har man det nasjonalistiske. Her tror jeg at konfliktnivået vil være styrende, men endringer er underveis og det er ikke bare milde takter som høres. Blant annet har raseteorier har dukket opp igjen, men ikke bare som kuriositeter (se ashkenasi og Nobelpriser), men også som et moment som i økende grad brukes vulgært som hovedforklaring til ulike gruppesr og lands utvikling.

For å runde av, så mener jeg at det er god grunn til å være kritisk til mange av de tankene som har preget store deler av etterkrigsgenerasjonen, men ikke om som idealer per se, men for utslagene politikken og adferden har skapt. Jeg håper derfor at man ikke mister bakgrunnen for hvorfor de oppstod av syne, når man nå må prøve å rette opp mange av de problemene vi nå sliter med.

Gå til innlegget

Post Khomeini

Publisert nesten 9 år siden

Har islamistene undergravd det iranske samfunn? En generasjon er gått siden revolusjonen og landet har store sosiale problemer.

Da jeg overvar demonstrasjonene i Oslo, som eksil-iranerne holdt i forbindelse med opptøyene for en tid tilbake, la jeg merke til at de fleste var moteriktig kledd. Hvor representative de var vet jeg ikke, men de var i hvert fall ikke islamister, så langt der i fra…

Statistikkene fra Iran forteller også om et samfunn som har endret seg mye. Antall barn per kvinne er nede i 1,88 og det er også langt flere kvinner enn menn som tar universitetsutdannelse.

Slikt gir håp, men det er dessverre ikke hele bildet. For landet har også enorme problemer med arbeidsledighet, narkotika og prostitusjon. Tallene er usikre, men av landets 78 millioner innbygger snakkes om 1,7 millioner narkotikamisbrukere, i følge noen kilder. Andre operer med tall som er langt høyere. Uansett er antallet svært høyt.

Islam synes å ha blitt mindre populært. Antall iranere som daglig ber har falt kraftig og det samme gjelder antall som går i moské jevnlig. For mange stopper det heller ikke med redusert interesse. Om man går man inn på ulike nettsider drevet av eksil-iranere (spesielt persere), ser man at mange av dem er svært negative til islam.

Den mest kjente av disse er Ali Sina, men han er langt fra den eneste. Muligens har krigen mot Irak vært med på å prege dem, jeg vet ikke. De betegner gjerne Islam som en arabisk okkupasjonsideologi. Noe tilsvarende ser man ikke på tyrkiske eller pakistanske sider. Iranerne fremstår i stedet som selvhevdende nasjonaliske. Flere har også konvertert til andre religioner, spesielt til zarathustrisme eller kristendom.

Hvorvidt den samme utviklingen vil skje i andre muslimske skal være usagt. Iran er ikke det eneste landet med økonomiske problemer, ung befolkning og familiemønstre som er i endring, men de synes på meg både å ha et høyere utdannelsesnivå og å ha hatt såpass negative erfaringer med islamistene, at troen på den utopien er kraftig svekket.

Det hadde vært fint om resten av den muslimske verden slapp å gå gjennom den samme erfaringen, både for vår og deres del, men dessverre har jeg en mistanke om at de ikke slipper unna.

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5359672.stm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/822312.stm

http://hootsbuddy.blogspot.com/2009/05/spengler-on-irans-future-bleak-and.html

 

Gå til innlegget

Peter fra Egypt

Publisert nesten 9 år siden

Islam er i kraftig fokus over hele verden. Takket være moderne kommunikasjon som satellitt-TV og Internett, med nettsider, artikler videoklipp og debattfora, spres ideer og synspunkter raskt. Temperaturen er høy, for det er mye som står på spill.

Det har som kjent skjedd en radikalisering hos muslimer av min generasjon. Islamistene er på politisk fremmarsj i land som Tyrkia og Egypt. Samtidig finnes det de som hevder at millioner av muslimer som skal ha forlatt islam til fordel for kristendommen, i tillegg til alle de som lever sekulært.

I Frankrike nå ble antall muslimer mellom 18 og 50 år rapportert til 2,1 millioner. Barn, ungdom og middelaldrende kommer i tillegg. Tallene ble betegnet som lavere enn ventet, men var basert på egenrapportering av religion og ikke på etnisitet.

Det kan også nevnes at det hevdes at Islam er blitt upopulært blant unge persere, både i USA og Iran, mye takket være Khomeini, mens i Kabylia i Algerie skal kristendommen være på fremmarsj. Dette er noen av områder der Islam angivelig er under press, men som kjent er det livsfarlig å konvertere fra Islam. Når det i tillegg også er en propagandakrig som raser, er det vanskelig å anslå omfang.

Det diskuteres uansett mye på nett. Beskyldninger hagler ofte mellom muslimer og andre. I Norge ser man det i ulike nettfora (som dette). Flere har også vært kastet ut av både desi.no og islamnet.no etter å ha skrevet ting som har falt i dårlig jord. (For ordens skyld: Jeg er ikke blant dem).

Ofte har debattantene funnet sitater i koranen og hadith, som de så har brukt for hva de de har vært verd. Tilsvarende foregår også mange andre steder i verden, muslimskdominerte land inkludert.

Ta for eksempel Egypt, det største og viktigste arabiske landet, der sunnimuslimenes viktigste universitet også befinner seg. Dette landet har som kjent en lang kristen historie også, med en betydelig kristen (voldsutsatt) minoritet. Hvor mange de utgjør, er uklart. De offisielle tallene på 10 % er nok med hensikt for lave og det er heller ikke gitt at alle kristne står frem. Sikkert er det at mange av dem gløder for sin tro og gjerne vil overbevise muslimer også, fortrinnsvis uten å risikere liv og helse.

En av de som har valgt å ta diskusjonene er en eldre prest, Zakarias Peter, som bor i skjul utenfor Egypt. Han har et TV-program og dette skal ha gjort ham til Islams fiende nr 1...

Vedlagt følger en artikkel som omhandler ham og deretter et klipp.

http://www.nationalreview.com/articles/223965/islams-public-enemy-1/raymond-ibrahim?page=1

http://www.youtube.com/watch?v=4HXX2fO8pM4

 

Gå til innlegget

En politisert kirke?

Publisert nesten 9 år siden

Er kirken blitt for sterkt påvirket av sosialistis tankegods, slik at den er blitt en aktør og er på vei bort fra sine tradisjonelle synspunkter? Spørsmålet rettes til verdidebatt.

I den svenske valgkampen og ikke minst rett etterpå, ble kirken brukt poltitisk. Prester med partitilhørighet fikk holde taler, der Sverigedemokraterna ble kritisert. Det hele endte med skandale, ved at partiets riksdagsmedlemmer marsjerte ut under en preken. Noen var kanskje fornøyd, men jeg syntes det hele ga en flau smak i munnen.

Lengre vest rives den anglikanske kirken innvendig. Det er blitt så ille at katolikkene har begynt å fiske etter konservative anglikanske prester, som synes kirken er blitt for liberal. Det er til og med en mulighet for at kirken splittes, for anglikanere i land som Nigeria er konservative og er misfornøyde.

Siden jeg selv ikke er religiøs, har jeg ikke satt meg inn i alt av hva de strides om og har ei heller gjort meg opp sterke meningene om stridene. Til gjengjeld har jeg litt bedre kjennskap til Norge. Min fornemmelse har vært at biskopene har vært politisk utvalgt og dermed ofte mer liberale eller venstreorienterte, enn mange av de vanlige, aktive kirkemedlemmene.

Hvor tydelig dette kan være, var jeg ikke klar over, før jeg helt nylig kom over en kronikk av Anders Ulstein, på det nykonservative nettstedet document.no. Her beskrives en kirke som ligger tett opp til SVs partiprogram. Tekstene endres til og med bort fra det personlige og over i en mer marxistisk retning, samtidig som Jesus nærmest blir fremstilt som en politisk aktør, noe han ikke skal ha vært.

Jeg synes temaet er viktig, så jeg kunne tenke meg å høre hvordan dere som er lesere her inne vurderer det. Dere har tross alt bedre kjennskap til dette enn meg.

http://www.document.no/2011/03/en-menighet-for-venstresiden/

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere