Øivind Nygård

Alder: 38
  RSS

Om Øivind

Følgere

I anledning kvinnedagen

Publisert rundt 6 år siden

«Aldri har så mange hatet så få så mye for så lite!»

La oss tenke oss et samfunn der ett av fem menneskeliv aldri får sjansen til å bli født. La oss videre anta at det i dette samfunnet finnes kanskje rundt 100 leger som ikke har samvittighet til å delta i barbariet. La oss så til slutt tenke oss det absurde at disse få sitt ønske om fritak fra deltagelse skaper et engasjement, sinne og en demonstrasjonstrang som er ytterst sjelden i dette samfunnet – uansett hva slags sak det er snakk om. Lar det seg tenke?

Nei. Men siden dette nå likevel er realiteten, er jeg nødt til å reagere. Jeg reagerer med avsky.  

Gå til innlegget

For tiden jobber jeg litt som norsklærer på videregående. I læreboken Tema (Samlaget, 2007) serveres følgende påstander om Erasmus: "Han tillet seg å kritisere kyrkja, mellom anna i skriftet Dårskapens lovtale fra 1511, som nesten sende han på kjettarbålet. Han redda seg ved å love å skrive ei "tilbakekalling" av kritikken, men det gjorde han visstnok aldri." 

Av en eller annen grunn stilte jeg meg litt tvilende til at dette medførte riktighet. At Erasmus nesten ble brent på bål som kjetter, var nytt for meg, så derfor prøvde jeg å få det bekreftet gjennom andre kilder. Jeg har ikke klart å finne kilder som verifiserer det, snarere tvert imot. Det vil si, ingen kilder jeg har undersøkt skriver noe som kan tolkes i denne retning. Men samtidig er det jo heller ingen av disse kildene som (naturlig nok) eksplisitt skriver at dette ikke skjedde.

Så da er mitt spørsmål: Er det noen her som kan bekrefte eller avkrefte at Erasmus nesten ble sendt på kjetterbålet?

Gå til innlegget

Søren Kierkegaard:

Lad os tænke os den største Forbryder, som nogensinde har levet, og saa at Physiologien til den Tid havde faaet et Par endnu herligere Briller paa Næsen end hidtil saa den kunde forklare Forbryderen: at det Hele var Naturnødvendighed, at hans Hjerne havde været for lille o: s: v: – hvilken Rædsel ved denne Frikjendelse for videre Tiltale i Sammenligning med Christendommens Dom over ham, at han vilde fare til Helvede hvis han ikke omvendte sig.

Psykiatriprofessor Ulrik Malt: Breivik har en sykdom i hjernen som disponerer for maskinmessig dreping.

Forbryter Anders Behring Breivik: Dette er krenkende. Gratulerer med et vel gjennomført karaktermord.

Dommer Wenche E. Arntzen (hendvendt til Malt): Breivik er nok den eneste som mener du utførte et karakterdrap.

Professor Ulrik Malt imponerte de fleste med sitt foredrag i retten på fredag. Etter at de to første sakkyndige-parene hadde kommet med motsatte konklusjoner, var det kjærkomment å få høre Malts kyndige evaluering av rapportene og avsløring av fasit. Aller mest imponerende synes jeg det var å høre om Malts millisekundblikk. I løpet av tre millisekunder var Malt i kraft av dette blikket i stand til å erkjenne Breiviks personlighet. (At dette kunne blitt diagnostisert som en grandios vrangforestilling i en annen sammenheng, må man ikke la seg forvirre av.) Mest av alt er Breivik ifølge Malts millisekundblikk en dypt, dypt ensom mann.

Nå er det sikkert noen som kan ane en ironisk tone i ovenstående avsnitt. Men også jeg ble reelt imponert av Malt, og vil ikke utelukke at Breivik kan ha Aspergers syndrom. Det jeg imidlertid reagerer på, er at det virker avgjort på forhånd at drapsmannen skal gis en eller annen psykiatrisk diagnose. Det onde er ikke lenger en synd, nå vil vi oppfatte det som en sykdom. Problemet er ikke at Malt diagnostiserer Breivik med Tourettes, Asperger og narsissistisk personlighetsforstyrrelse, problemet oppstår idet han bruker denne cocktailen til å konstruere en fortelling om hva som ledet frem til 22. juli, hvor det er Tourettes, Asperger og narsissismen som er aktørene, og ikke personen Anders Behring Breivik selv.

Breivik protesterte heftig mot denne diagnostiseringen og kalte det et karaktermord. Dommer Arntzen reagerte overbærende og forsikret Malt om at dette er nok Breivik alene om å mene. Nåvel. Slik Breivik forstår seg selv har han tatt et bevisst valg om å gjennomføre en grusom aksjon for å frembringe sammfunnsendringer som etter hans mening er nødvendige. Etter min mening bør de avgjørende spørsmålene være: Er dette noe Breivik har valgt å gjøre, har han forstått konsekvensene av det valget og kunne han ha handlet annerledes? Jeg har til gode å se noe som tyder på at svaret på alle disse spørsmålene kan være noe annet enn ja. I så fall er han å regne som en moralsk aktør, og som moralsk aktør må han selvsagt holdes ansvarlig for sine handlinger. Men Malts forklaring impliserer at det er en sygdom (sic) i hjernen som er årsaken til Breiviks handlinger. Det er som om han sier til Breivik: Som menneske har du en mangel som gjør at du ikke kan holdes ansvarlig på lik linje med de fleste andre mennesker. Karaktermord? Tja, for å si det på den måten: Hva skal man med en dom når det finnes slike frikjennelser?   

Gå til innlegget

Er dette problematisk og uansvarlig av TV 2?

Publisert nesten 9 år siden

TV 2s hovedoppslag er nå at en ordførerkandidat for Demokratene ville henrette et regjeringsmedlem, ja aller helst hele regjeringen. Og ja forresten, personen heter Håvar Krane og er fra Kristiansund.

Har 22. juli satt en ny standard for hva som er gangbar journalistikk? Er alt tillatt, bare TV 2s journalister mener at de det går ut over, fortjener det?

Jeg er i tvil om jeg vil reise denne debatten. Jeg er redd for at noen skal få inntrykk av at jeg på noen som helst måte skulle forsvare Kranes uttalelser. Men jeg er selvfølgelig like sjokkert over dem som de fleste andre. Samtidig kan jeg ikke fri meg fra en bekymring om at TV 2 her opptrår problematisk. La meg dele mine bekymringer.

For det første slår overskriften fast at Krane ville drepe et regjeringsmedlem. Men er det grunnlag for å hevde dette? Ja, vi vet at han faktisk har sagt det, men er det grunn til å tro at han mente det alvorlig? Eller kan det tenkes at dette er eksempel på en type rått snakk som ikke er helt uvanlig fra enkelte mennesker når de formulerer seg i uformelle settinger. Mye taler for at personen som har tatt opp samtalen i utgangspunktet ikke har forstått ytringene som bokstavlig ment. For dette skjedde i februar. Men det er først nå i konteksten etter 22. juli at politiet og TV 2 har blitt varslet.

For det andre går TV 2 ut med fullt navn og bilde. I straffesaker er det vanlig at gjerningspersonen omtales anonymisert, noe som kan være irriterende for de som er nysgjerrige på hvem denne "kjendisen" eller "mannen i 30-årene" er. Men i denne saken blir personene nådeløst identifisert. Ja, jeg tenker at dette er en mann med grumsete holdninger og rystende og uakseptable ytringer, men jeg tenker også at dette trolig er en mann med familie, venner og menneskelige følelser. Og i lys av dette spør jeg meg og dere: Er dette forsvarlig opptreden av TV 2?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere