Øivind Nygård

Alder: 38
  RSS

Om Øivind

Følgere

Publisert nesten 8 år siden

Et menneske er karakterisiert ved et sett av spesifikke egenskaper.

Joda, men kjernen i striden vår er om det er greit å drepe et menneske før det har rukket å utvikle disse spesifikke egenskapene. Du antar - fullstendig kontraintuitivt etter min mening - at et menneske blir et menneske idet det utvikler disse egenskapene. Mens jeg mener at det vesen som utvikler disse egenskapene er et menneske - også før de utvikles. Din måte å tenke på vil antagelig gi uhyre merkelige filosofiske implikasjoner om de anvendes på andre områder. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Anders Behring Breivk uttrykte semje med deg i dag.

Det var helt tydelig at Breivik hadde lyttet godt til Malt sitt foredrag. Dette var jo ett av Malts poenger. Det blir nesten komisk å høre Breivik med største selvfølgelighet korrigere fagfolk med poenger han har lært av Malt tre dager tidligere.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Du snakker

"Du snakker igjen om noe som kan bli et menneske. Altså en organisme som faktisk ikke har de egenskapene vi forbinder med mennesket."

Jeg snakker om det som alle vet er et menneske i sin første fase. Det offisielle språket avslører det. Babyen som blir født er ni måneder gammel. 

"Ditt argument er at fosteret er et menneske fra første stund. På dette tidspunkt ser det absolutt ikke ut som et menneske. I så måte er det merkelig at du trekker frem hvordan celleklumpen ser ut.

Du skaper da en viss forvirring. Dette argumentet medfører at du ikke er mot abort før cellene kan identifiseres visuelt som et menneske. Ditt andre argument medfører at du er mot abort uansett.

Du må nesten bestemme deg."

Jeg har lest disse linjene flere ganger, stirret på dem i ti minutter, men jeg er fortsatt ikke i nærheten av å forstå hvordan de kan forholde seg sakssvarende til det jeg har skrevet. Så her må jeg virkelig ha skapt forvirring! Men god bedring!

"Du hopper forøvrig galant over hensynet til kvinnen og hennes risiko. Det virker som kvinnens perspektiv (som ferdig utviklet menneske) er uinteressant for deg. Det synes jeg er uredelig og umoralsk. Hadde vært fint om du kunne kommentert dette nærmere."

Reell fare for kvinnens liv og helse er et relevant argument for abort. Annet du syns jeg burde ta hensyn til?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Jeg har enda ikke sett et seriøst forsøk fra deg på å definere hva et menneske er. Jeg skal kommentere definisjonen din, når jeg får en som ikke er sirkulær.

Jeg prøver å poengtere at en definisjon er irrelevant for å avgjøre hva et menneske er. En definisjon kan kun tydeliggjøre hva vi har avgjort at et menneske er. 

Det er et enkelt poeng. Du kan besvare det med å etterspørre en definisjon av "menneske". Men det er ikke sikkert det er så lurt.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Definisjonen din er sirkulær. Du kan ikke henvise til at et menneske er et blivende menneske. Da har ikke du forklart noe som helst. Dette er grunnleggende logikk. Språket vårt hadde vært meningsløst om vi skulle brukt slike definisjoner.

Jeg tror du skal bare gi opp Nygård....

Definisjonen er nesten nødt til å bli sirkulær eller feil. Det ligger i sakens natur. På tide å høre din definisjon av menneske, hvor du ikke benytter begrepet menneske i noen grammatisk form eller noen synonymer til begrepet menneske. Og når du er i gang, kan du godt også definere "ting" og "eksistens" for meg.

Jeg begynner for øvrig å ane en slags ondskapens logikk i måten du argumenterer på:

Hvis ikke vi kan definere "menneske", kan vi ikke vite hva som er et menneske.

Hvis ikke vi kan vite hva som er et menneske, kan vi ikke vite at det er et menneske.

Hvis ikke vi kan vite at det er et menneske, kan vi drepe det!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere