Øivind Nygård

Alder: 38
  RSS

Om Øivind

Følgere

Publisert rundt 8 år siden

Sett bort fra hva mannen mener om dette og hint - er det ikke noe ganske ynkelig over en mann som rømmer landet for å slippe å vitne, men som gjerne vitner likevel så lenge han kan redigere spørsmål og svar selv og slippe konfronterende oppfølgingsspørsmål?

Når et stort antall av landets innbyggere som følge av assosiasjonsforstyrrelser mener at han er medskyldig i drap på 77 mennesker, forstår jeg godt at han velger å flytte. Å vitne i rettssaken tror jeg ville være et av hans mindre problemer med å bli værende.

Jeg har lest nesten ingen ting av det Fjordmann har skrevet, men med mindre han har oppfordret til drap eller eksplisitt med vitende og vilje fullstendig dehumanisert andre mennesker, har jeg sympati med ham. Han har ikke fortjent dette, og man kan jo bare spekulere i hvilket sjokk dette må ha vært for ham.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden

Jeg vil gå så langt som til å påstå at selv om Breivik skulle oppfylle kriteriene til noe psykiatrien har bestemt seg for å kalle en psykose, så er han slik han fremstår tilregnelig - etter alle rimelige betydninger av dette ordet.

Likevel så tror jeg, uten å være helt sikker, at han kommer til å bli dømt som utilregnelig. Jeg regner med at dommerne kommer til å konkludere med at han mest sannsynlig ikke er psykotisk i straffelovens forstand, men at paranoid psykose ikke kan utelukkes. Altså skal tvilen komme tiltalte til "gode", og han finnes utilregnelig av retten.

At dette blir resultatet, skal den rettsmedisinske kommisjon ha mye av skylden for. Nå kommer det frem at de ikke har hatt vesentlige bemerkninger til Husby og Sørheims rapport fordi de mener at rapporten i hvert fall godtgjør paranoid psykose. Når dette kommer frem først nå, så har ikke forsvarets sakkyndige vitner fått anledning til å kommentere eller imøtegå at Husby og Sørheims rapport dokumenterer paranoid psykose. De har naturligvis primært tatt stilling til Husby og Sørheims konklusjon, som er paranoid schizofreni. Dermed har en stor grad av rettsforhandlingene skjedd på falske premisser. Og det er ikke en god måte å føre en rettsak på.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden

Det er blant annet basert på disse faktiske forholdene vi tar avgjørelsen om å ikke holde fullstendig vegetative mennesker i live.

Jaså? La oss gjøre et tankeeksperiment: La oss si at disse vegetative menneskene utviklet seg mot den menneskelige normaltilstanden. Gi dem et år, og de blir funksjonsfriske igjen. Ville det da være etisk (eller logisk) holdbart å avlive dem fordi de på drapstidspunktet var vegetative?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden

Bruken av ord som drap og mord i abortdebatten, er en uredelig taktikk for å vekke avsky og stigmatisere motparten. Du bør holde deg for god til slikt.

Nå tuller du vel? Det er ord som celleklump, abort, svangerskapsavbrudd og reproduktiv helse som brukes som taktikk for å tilsløre realitetene.

Det nøytrale ordet er fosterdrap. Det er umulig å være uenig i at abort av et 12 uker gammelt foster er drap på et 12 uker gammelt foster. Jeg har ikke brukt ordet mord. Drap er sakssvarende, med mindre man forutsetter at et foster ikke er i nærheten av være et menneske. Når du vet hva jeg mener, så innser du vel at jeg ikke gjør annet enn å bruke ord som saklig reflekterer disse meningene. Jeg er mer opptatt av sannhet enn av å følge "god" skikk. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden

For noe tøys. Det er DU som ikke legger et meningsinnhold i begrepet menneske.

Ordet drap står i direkte relasjon til vår menneskelighet.

Hvis du ikke kan referere til menneskelige egenskaper, kan du heller ikke bruke begrepet drap.

Jeg synes den logikken jeg refererer til bare blir mer og mer fremtredende hos deg. Du tror du kan sitte bak skrivebordet og definere deg bort fra blodige realiteter. Det som skjer på norske sykehus på daglig basis er ikke grufullt, hvis vi bare leser og tolker en definisjon vi har funnet på Wikipedia på en hensiktsmessig måte. Teknisk sett er dette latterlig, i realiteten er det bare trist.

For øvrig vil jeg si at evnen til å utvikle menneskelige egenskaper er en menneskelig egenskap. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1506 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1411 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1101 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1003 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 671 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 456 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere