Øivind Nygård

Alder: 38
  RSS

Om Øivind

Følgere

Publisert nesten 8 år siden

Det er mange paradokser

H-P: "Det er mange paradokser i denne saken; selv synes leg det blant annet er merkelig at en person som eventuelt er psykotisk, kan late som han er normal. Om han forstår hva det vil si å opptre normalt, så er han vel heller ikke psykotisk?"

Psykotisk kan han vel være likevel, så lenge psykiatrien oppfatter en slik tilstand mulig forenlig med det den definerer som en psykose av en eller annen art, men at en person med en slik upsykotisk psykose skal vurderes som strafferettslig utilregnelig, blir mer enn merkelig.

H-P: Uansett så er det tilregnelighet som skal bevises, ikke utilregnelighet, og dersom det hersker tvil - at det som Oddbjørn sier nå er uavgjort mellom psykiaterne - så skal Breivik betraktes som utilregnelig. Man kan like det eller ikke, men slik er rettsprinsippet.

Hverken rettsprinsippet eller tvilen er her så avklart som du gir uttrykk for. Dommerne må ta stilling til to ting: Hvor mye tvil er det, og hvor mye tvil kan tillates. Når det gjelder det siste, så har Høyesterett bare sagt at det må være mer enn sannsynlighetsovervekt for at tiltalte er tilregnelig, men det kreves ikke like stor sikkerhet som for at han har utført handlingen. Det er vel heller ikke avklart om tiltaltes eget ønske kan tillegges vekt, men i den grad retten finner at dette har en viss relevans, vil det kunne bidra til å senke bevisbyrden. Men uansett: Den blotte eksistensen av en psykiatrisk rapport er ikke i seg selv grunnlag for tvil, det er kun innholdet i den som kan ha betydning i så måte.   

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Artikkelen hans er ei vurdering av dei forskjellige kriteria som danna grunnlaget for at Breivik fekk diagnosen paranoid schizofreni, og det kan synest logisk sidan Husby/Sørheim bygde presentasjonen sin i retten opp om desse. Men på den måten greidde dei truleg ikkje å formidle inntrykket sitt av Breivik, det kliniske skjønnet som kjenner att ein person med sterkt avvikande psyke.

Det er ingen grunn til å tvile på at Husby og Sørheim fikk et inntrykk av at Breivik var psykotisk, men hvis dette inntrykket på ingen måte kan bekreftes ved at han oppfyller kriteriene for en slik diagnose, så kan ikke dette inntrykket tillegges særlig beviskraft.

Du skrev også at det er "ingen som seier at Breivik er frisk. Alternativt har han eit dyssosialt personlegdomsavvik. Dette er også ein alvorleg diagnose." 

Dette er ikke presist. Det andre sakkyndigeparet Aspaas og Tørrissen sa klart at deres alternativ til personlighetsforstyrrelse var ingen psykiatrisk diagnose.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
arild nordby – gå til den siterte teksten.

Det som er særlig mangelfullt hos H/S er, for eksempel:

Dette var et strålende innlegg! Kunne ikke vært mer enig, og kunne definitivt ikke sagt det bedre.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Hvis vi skal ha et rettssystem som er innrettet slik at vi i størst mulig grad sikrer at psykisk syke mennesker ikke straffes, hvem i all verden er det da som skal gjøre den vurderingen, om ikke psykiaterne?

Vi bør ikke ha et rettssystem som i størst mulig grad sikrer at psykisk syke mennesker ikke straffes. Vi bør ha et rettssystem som fritar utilregnelige personer for straff. Utilregnelighet bør forstås som å ha så sviktende forståelse av egne handlinger at det blir urimelig å holde personen ansvarlig. Psykiatere bør selvsagt spille en rolle i en slik vurdering. De må gjerne stille en diagnose og forklare for retten hvordan en slik sykdomstilstand påvirker en persons dømmekraft og evne til å være ansvarlig for egne handlinger. Problemet oppstår når psykiaterne i sin rapport demonstrerer inkompetanse og på tilsynelatende autopilot finner et vell av psykotiske symptomer, også der Breiviks uttalelser eller opptreden er minst besynderlig.

Hvis dette hadde vært det beste psykiatrien hadde å by på, hadde vi med fordel klart oss uten. Men heldigvis, så godt som samtlige av andre psykiatere som har vitnet i retten eller uttalt seg i media har demonstrert at det ikke er et motsetningsforhold mellom psykiatri og common sense.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

At vår abortpraksis er verre enn andre steder tror jeg ikke på.

Selv om jeg egentlig hadde skrevet mitt siste innlegg, må jeg bare skyte inn at dette ikke var det jeg mente. Jeg mente det motsatte. Jeg skrev: "verre i andre land" ikke "verre enn i andre land".  Jeg er altså klar over at Norge på ingen måte er verstingen i klassen. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2965 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1576 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1110 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 642 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere